Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2009/2504(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B6-0051/2009

Rozpravy :

PV 14/01/2009 - 8
CRE 14/01/2009 - 8

Hlasování :

PV 15/01/2009 - 6.3
CRE 15/01/2009 - 6.3

Přijaté texty :

P6_TA(2009)0025

Přijaté texty
PDF 122kWORD 44k
Čtvrtek, 15. ledna 2009 - Štrasburk
Situace v pásmu Gazy
P6_TA(2009)0025RC-B6-0051/2009

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. ledna 2009 o situaci v pásmu Gazy

Evropský parlament,

-   s ohledem na svá předchozí usnesení o Blízkém východě, zejména na usnesení ze dne 16. listopadu 2006 o situaci v pásmu Gazy(1), ze dne 12. července 2007 o Blízkém východě(2), ze dne 11. října 2007 o humanitární situaci v Gaze(3) a ze dne 21. února 2008 o situaci v pásmu Gazy(4),

-   s ohledem na rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 242 ze dne 22. listopadu 1967 (S/RES/242(1967)), 338 ze dne 22. října 1973 (S/RES/338(1973)) a 1860 ze dne 8. ledna 2009 (S/RES/1860(2009)),

-   s ohledem na Čtvrtou Ženevskou úmluvu ze dne 12. srpna 1949 o ochraně civilistů během války,

-   s ohledem na odložení hlasování o souhlasu k širší účasti Izraele v programech ES,

-   s ohledem na prohlášení Evropské unie ze dne 30. prosince 2008 k situaci na Blízkém východě,

-   s ohledem na čl. 103 odst. 4 jednacího řádu,

A.   vzhledem k tomu, že dne 27. prosince 2008 zahájil Izrael vojenskou ofenzívu v Gaze v reakci na raketové útoky Hamásu na jeho jižní území, od doby co Hamás převzal kontrolu nad pásmem Gazy, porušil příměří a odmítá obnovit dohodu o příměří,

B.   vzhledem k tomu, že podle posledních zpráv stála izraelská operace v Gaze život téměř tisíc lidí, většinou dětí a žen, a způsobila, že tisíce lidí bylo zraněno a že v důsledku použití síly izraelskou armádou byly zničeny domy, školy a další klíčové civilní infrastruktury,

C.   vzhledem k tomu, že hraniční přechody s pásmem Gazy jsou již osmnáct měsíců uzavřeny a že embargo na pohyb osob a zboží negativně ovlivňuje každodenní život obyvatel, nadále paralyzuje hospodářství v pásmu Gazy a vážně snížilo možnost zásadně zlepšit situaci na Západním břehu Jordánu; vzhledem k tomu, že embargo vůči pásmu Gazy představuje v rozporu s mezinárodním humanitárním právem kolektivní trest,

D.   vzhledem k tomu, že zlepšení životních podmínek Palestinců žijících v pásmu Gazy a na Západním břehu Jordánu je společně s obnovením mírového procesu a zřízením funkčních palestinských orgánů v Gaze klíčovým prvkem ve snaze o dosažení spravedlivého a trvalého míru mezi Izraelci a Palestinci,

E.   vzhledem k tomu, že značná finanční podpora Evropské unie poskytovaná Palestincům významně přispívá k pokusu o odvrácení humanitární katastrofy v pásmu Gazy a na Západním břehu Jordánu; vzhledem k tomu, že Evropská unie v pásmu Gazy nadále poskytuje, mimo jiné i prostřednictvím Organizace OSN pro rozvoj a pomoc palestinským uprchlíkům na Blízkém východě (UNRWA), humanitární pomoc,

1.   vítá přijetí rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1860 ze dne 8. ledna 2009 a lituje, že Izrael ani Hamás zatím nesplnily požadavek OSN na ukončení nepřátelských akcí; vyzývá k okamžitému a trvalému příměří, v jehož rámci by měl Hamás zastavit raketové útoky na Izrael a Izrael ukončit probíhající vojenské operace v Gaze;

2.   souhlasí, že je nezbytné okamžitě přijmout opatření a záruky, jak je požadováno v rezoluci Rady bezpečnosti OSN č. 1860, k zajištění v Gaze dlouhodobého příměří, mezi něž patří stažení izraelských jednotek, trvalé znovuotevření hraničních přechodů, zrušení blokády a ukončení pašování zbraní a munice;

3.   vyzývá k vyjednání příměří, které by mělo být zaručeno mechanismem stanoveným mezinárodním společenstvím pod vedením Kvartetu a Ligy arabských států, jenž by mohl zahrnovat vyslání mezinárodních mírových sborů s jasným mandátem, které by obyvatelům Izraele a Gazy nastolily mír a zajistily by dodržování příměří; tento mandát by věnoval zvláštní pozornost kontrole hranic mezi Egyptem a Gazou, což předpokládá důležitou úlohu pro Egypt; žádá Radu, aby vyvinula větší nátlak na ukončení pokračujícího násilí; podporuje dosavadní diplomatické úsilí mezinárodního společenství, zejména Egypta a Evropské unie;

4.   je šokován utrpením civilního obyvatelstva v Gaze; hluboce lituje zejména toho, že během útoků byly zasaženy civilní cíle a budovy OSN; vyjadřuje svou solidaritu s civilním obyvatelstvem postiženým násilím v Gaze a jižním Izraeli;

5.   co nejdůrazněji žádá izraelské orgány, aby do pásma Gazy umožnily volný přísun humanitární pomoci a přístup humanitárních pracovníků a aby zajistily nepřetržitou a dostatečnou pomoc vytvořením humanitárních koridorů; naléhavě vyzývá izraelské orgány, aby mezinárodnímu tisku umožnily sledovat události na místě;

6.   vyzývá Izrael, aby plnil své povinnosti podle mezinárodního práva a mezinárodního humanitárního práva; vyzývá Hamás, aby ukončil raketové útoky a přijal vlastní odpovědnost tím, že se zaváže k účasti na politickém procesu, jenž bude mít za cíl obnovit dialog mezi Palestinci a přispět k pokračujícímu procesu vyjednávání;

7.   žádá, aby Evropská unie zaujala rozhodnější a jednotnější politický postoj, a vyzývá Radu, aby využila této příležitosti ke spolupráci s novou americkou administrativou s cílem ukončit tento konflikt dohodou, která bude situaci řešit vytvořením dvou států, a usilovat o vybudování nového mírového systému regionální bezpečnosti na Blízkém východě;

8.   zdůrazňuje, že je velmi důležité obnovit úsilí o usmíření všech složek palestinské společnosti, které by se opíralo o dohodu z Mekky ze dne 8. února 2007, jež přijímá předchozí dohody, včetně práva Izraele na existenci; v této souvislosti zdůrazňuje, že je třeba trvale geograficky propojit pásmo Gazy se Západním břehem Jordánu a mírovým způsobem dosáhnout jejich politického znovusjednocení;

9.   zdůrazňuje, že legitimitu Palestinské samosprávy lze posílit pouze skutečnými úspěchy v mírových jednáních a výrazným zlepšením situace na Západním břehu Jordánu a v Gaze;

10.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vysokému představiteli pro společnou zahraniční a bezpečnostní politiku, vládám a parlamentům členských států, generálnímu tajemníkovi OSN, zplnomocněnému velvyslanci Kvartetu na Blízkém východě, prezidentovi Palestinské samosprávy, Palestinské legislativní radě, izraelské vládě, Knesetu, egyptské vládě a parlamentu a generálnímu tajemníkovi Ligy arabských států.

(1) Úř. věst. C 314 E, 21.12.2006, s. 324.
(2) Úř. věst. C 175 E, 10.7.2008, s. 579.
(3) Úř. věst. C 227 E, 4.9.2008, s. 138.
(4) Přijaté texty P6_TA(2008)0064.

Právní upozornění - Ochrana soukromí