Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2009/2504(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B6-0051/2009

Keskustelut :

PV 14/01/2009 - 8
CRE 14/01/2009 - 8

Äänestykset :

PV 15/01/2009 - 6.3
CRE 15/01/2009 - 6.3

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2009)0025

Hyväksytyt tekstit
PDF 116kWORD 38k
Torstai 15. tammikuuta 2009 - Strasbourg
Lähi-idän/Gazan tilanne
P6_TA(2009)0025RC-B6-0051/2009

Euroopan parlamentin päätöslauselma 15. tammikuuta 2009 Gazan alueen tilanteesta

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Lähi-idän tilanteesta, erityisesti Gazan tilanteesta 16. marraskuuta 2006(1), Lähi-idästä 12. heinäkuuta 2007(2), Gazan humanitaarisesta tilanteesta 11. lokakuuta 2007(3) sekä Gazan tilanteesta 21. helmikuuta 2008(4) antamansa päätöslauselmat,

–   ottaa huomioon YK:n turvallisuusneuvoston 22. marraskuuta 1967 antaman päätöslauselman 242 (S/RES/242(1967)), 22. lokakuuta 1973 antaman päätöslauselman 338 (S/RES/338(1973)) ja 8. tammikuuta 2009 antaman päätöslauselman 1860 (S/RES/1860(2009)),

–   ottaa huomioon siviilihenkilöiden suojelemisesta sodan aikana 12. elokuuta 1949 tehdyn neljännen Geneven sopimuksen,

–   ottaa huomioon, että äänestystä, joka koskee hyväksyntää Israelin laajemmalle osallistumiselle EY:n ohjelmiin, on lykätty,

–   ottaa huomioon 30. joulukuuta 2008 annetun Euroopan unionin julkilausuman Lähi-idän tilanteesta,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 103 artiklan 4 kohdan,

A.   ottaa huomioon, että Israel käynnisti 27. joulukuuta 2008 sotilaallisen hyökkäyksen Gazan alueelle vastauksena Etelä-Israeliin suunnatuille Hamasin ohjushyökkäyksille sen jälkeen, kun Hamas oli ottanut alueen haltuunsa ja tulitauko oli päättynyt ja tulitaukosopimuksen uudistamisesta oli kieltäydytty,

B.   ottaa huomioon, että uusimpien raporttien mukaan Israelin operaatiossa on tähän mennessä kuollut Gazassa noin tuhat ihmistä, joista monet ovat lapsia ja naisia, tuhansia on haavoittunut ja taloja, kouluja ja muuta keskeistä siviili-infrastruktuuria tuhoutunut Israelin armeijan voimankäytön seurauksena,

C.   ottaa huomioon, että Gazan rajanylityspaikat ovat olleet suljettuina kahdeksantoista kuukauden ajan ja henkilöiden ja tavaroiden vapaan liikkuvuuden estäminen on vaikuttanut asukkaiden päivittäiseen elämään ja lamauttanut Gazan alueen taloutta entisestään ja rajoittanut Länsirannan tilanteen paranemista merkittävästi; pitää Gazan alueen saartoa kollektiivisena rangaistuksena, joka on vastoin kansainvälistä humanitaarista oikeutta,

D.   ottaa huomioon, että Gazan alueella ja Länsirannalla asuvien palestiinalaisten elinolojen parantaminen sekä rauhanprosessin elvyttäminen ja toimivien palestiinalaisten instituutioiden perustaminen Gazaan ovat keskeisiä tekijöitä pyrkimyksissä, joilla tavoitellaan oikeudenmukaista ja kestävää rauhaa israelilaisten ja palestiinalaisten välille,

E.   ottaa huomioon, että Euroopan unionin huomattavalla taloudellisella tuella palestiinalaisille on ollut merkittävä rooli pyrittäessä estämään humanitaarista katastrofia Gazan alueella ja Länsirannalla; ottaa huomioon, että Euroopan unioni antaa yhä humanitaarista apua Gazan alueelle muun muassa YK:n Palestiinan pakolaisten avustus- ja työelimen (UNWRA) kautta,

1.   panee tyytyväisenä merkille, että YK:n turvallisuusneuvosto hyväksyi 8. tammikuuta 2009 päätöslauselman 1860, ja pahoittelee, että toistaiseksi Israel ja Hamas eivät kumpikaan ole noudattaneet YK:n pyyntöä lopettaa vihamielisyydet; vaatii välitöntä ja pysyvää tulitaukoa, johon olisi myös kuuluttava se, että Hamas lopettaa ohjushyökkäykset Israeliin ja Israel nykyisen sotilaallisen toimintansa Gazassa;

2.   yhtyy YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa 1860 esitettyihin vaatimuksiin, joiden mukaan Gazassa on toteutettava kiireellisesti toimia ja annettava takeet kestävän tulitauon aikaansaamiseksi, mihin kuuluu Israelin joukkojen vetäytyminen, rajanylityspaikkojen avaaminen pysyvästi uudelleen, saarron purkaminen ja aseiden ja ammusten salakuljetuksen ja laittoman kaupan estäminen;

3.   kehottaa neuvottelemaan aselevon, jonka takeena olisi Lähi-idän kvartetin ja Arabivaltioiden liiton koordinoiman kansainvälisen yhteisön luoma mekanismi, johon voisi sisältyä monikansallisten joukkojen lähettäminen alueelle selkeän mandaatin nojalla, jotta Israelin ja Gazan ihmisten turvallisuus voidaan palauttaa ja taata tulitauon noudattaminen ja jotta voidaan kiinnittää erityistä huomiota Egyptin ja Gazan alueen välisen rajan valvontaan, jossa Egyptillä on merkittävä rooli; kehottaa neuvostoa lisäämään painostusta, jotta jatkuva väkivalta voidaan lopettaa; kannustaa jatkamaan diplomaattisia toimia, joihin kansainvälinen yhteisö, erityisesti Egypti ja Euroopan unioni, on tähän mennessä ryhtynyt;

4.   ilmaisee järkytyksensä Gazan alueen siviiliväestön kärsimyksestä; pahoittelee voimakkaasti erityisesti sitä, että siviili- ja YK-kohteisiin on tehty iskuja hyökkäysten aikana; ilmaisee myötätuntonsa siviiliväestölle, joka joutuu kärsimään väkivallasta Gazassa ja Etelä-Israelissa;

5.   kehottaa erittäin painokkaasti Israelin viranomaisia sallimaan humanitaarisen avun esteettömän pääsyn Gazan alueelle ja varmistamaan jatkuvat ja riittävät avustustoimitukset humanitaaristen käytävien kautta; kehottaa Israelin viranomaisia päästämään kansainvälisen lehdistön seuraamaan tapahtumia paikan päällä;

6.   kehottaa Israelia noudattamaan kansainvälisen oikeuden ja kansainvälisen humanitaarisen oikeuden mukaisia velvoitteitaan; kehottaa Hamasia lopettamaan ohjushyökkäykset ja kantamaan oman vastuunsa sitoutumalla poliittiseen prosessiin, jolla pyritään käynnistämään uudelleen Palestiinan sisäinen vuoropuhelu ja myötävaikuttamaan käynnissä olevaan neuvotteluprosessiin;

7.   vaatii Euroopan unionilta voimakkaampaa ja yhtenäisempää poliittista kantaa ja kehottaa neuvostoa käyttämään tilaisuutta yhteistyöhön Yhdysvaltojen uuden hallituksen kanssa konfliktin lopettamiseksi kahden valtion malliin pohjautuvalla sopimuksella, jolla pyritään rakentamaan uusi rauhanomainen alueellinen turvallisuusjärjestelmä Lähi-itään;

8.   painottaa, että on erittäin tärkeää uudistaa ponnistelut Palestiinan sisäisen sovinnon edistämiseksi Palestiinan yhteiskunnan kaikkien osien välillä 8. helmikuuta 2007 tehdyn Mekan sopimuksen perusteella, johon sisältyy aikaisempien sopimusten hyväksyminen, myös Israelin olemassaolon oikeus; korostaa tässä yhteydessä Gazan alueen ja Länsirannan välisen pysyvän maantieteellisen yhteyden ja rauhallisen ja kestävän poliittisen yhdentymisen tarvetta;

9.   korostaa, että vain todellinen eteneminen kohti rauhaa ja tilanteen huomattava parantuminen Länsirannalla ja Gazan alueella voi lujittaa palestiinalaishallinnon oikeutusta;

10.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, YK:n pääsihteerille, Lähi-idän kvartetin erityisedustajalle, palestiinalaishallinnon presidentille, Palestiinan lakia säätävälle neuvostolle, Israelin hallitukselle ja knessetille, Egyptin hallitukselle ja parlamentille sekä Arabivaltioiden liiton pääsihteerille.

(1) EUVL C 314 E, 21.12.2006, s. 324.
(2) EUVL C 175 E, 10.7.2008, s. 579.
(3) EUVL C 227 E, 4.9.2008, s. 138.
(4) Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2008)0064.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö