Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2009/2504(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B6-0051/2009

Debatai :

PV 14/01/2009 - 8
CRE 14/01/2009 - 8

Balsavimas :

PV 15/01/2009 - 6.3
CRE 15/01/2009 - 6.3

Priimti tekstai :

P6_TA(2009)0025

Priimti tekstai
PDF 202kWORD 46k
Ketvirtadienis, 2009 m. sausio 15 d. - Strasbūras
Padėtis Gazos ruože
P6_TA(2009)0025RC-B6-0051/2009

2009 m. sausio 15 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Gazos ruože

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Artimųjų Rytų, ypač 2006 m. lapkričio 16 d. rezoliuciją dėl padėties Gazos ruože(1), 2007 m. liepos 12 d. rezoliuciją dėl Artimųjų Rytų(2), 2007 m. spalio 11 d. rezoliuciją dėl humanitarinės padėties Gazoje(3) ir 2008 m. vasario 21d. rezoliuciją dėl padėties Gazos ruože(4),

–   atsižvelgdamas į JT Saugumo Tarybos 1967 m. lapkričio 22 d. rezoliuciją 242 (S/RES/242(1967)), 1973 m. spalio 22 d. rezoliuciją 338(S/RES/338(1973)) ir 2009 m. sausio 8 d. rezoliuciją 1860 (S/RES/1860(2009)),

–   atsižvelgdamas į 1949 m. rugpjūčio 12 d. Ketvirtąją Ženevos konvenciją dėl civilių apsaugos karo metu,

–   atsižvelgdamas į tai, kad atidėtas balsavimas pritarimo intensyvesniam Izraelio dalyvavimui EB programose klausimu,

–   atsižvelgdamas į 2008 m. gruodžio 30 d. Europos Sąjungos pareiškimą dėl padėties Artimuosiuose Rytuose,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 103 straipsnio 4 dalį,

A.   kadangi 2008 m. gruodžio 27 d. Izraelis, atsakydamas į grupuotės "Hamas" raketų atakas Izraelio pietuose, kurios nesiliauja nuo tada, kai grupuotė "Hamas" ėmė visiškai kontroliuoti Gazos ruožą, ir atsakydamas į susitarimo dėl ugnies nutraukimo nutraukimą ir atsisakymą jį atnaujinti, pradėjo karinį puolimą Gazoje,

B.   kadangi, remiantis naujausiais pranešimais, per Izraelio operaciją dėl Izraelio armijos panaudotos jėgos Gazoje žuvo beveik vienas tūkstantis žmonių, daugelis jų – vaikai ir moterys, taip pat sužeista tūkstančiai žmonių ir sugriauta namų, mokyklų ir kitų svarbių civilinės infrastruktūros objektų,

C.   kadangi sienos perėjimo iš Gazos ir į Gazą punktai uždaryti aštuoniolika mėnesių, o žmonių ir prekių judėjimo embargas turėjo įtakos kasdieniam žmonių gyvenimui ir dar labiau paralyžiavo Gazos ruožo ekonomiką ir trukdė iš esmės pagerinti padėtį Vakarų krante; kadangi Gazos ruožo embargas yra tarptautinės humanitarinės teisės normoms prieštaraujanti kolektyvinė bausmė,

D.   kadangi geresnių gyvenimo sąlygų užtikrinimas Gazos ruože ir Vakarų krante gyvenantiems palestiniečiams, taip pat taikos proceso atnaujinimas ir veikiančių Palestinos institucijų įsteigimas Gazoje yra svarbiausia siekiant teisingos ir ilgalaikės taikos tarp izraeliečių ir palestiniečių,

E.   kadangi Europos Sąjunga, teikdama didelę finansinę paramą palestiniečiams, atliko svarbų vaidmenį siekiant užkirsti kelią humanitarinei katastrofai Gazos ruože ir Vakarų Krante; kadangi Europos Sąjunga ir toliau, taip pat ir pasitelkusi Jungtinių Tautų pagalbos ir darbų Palestinos pabėgėliams Artimuosiuose Rytuose agentūrą (angl. UNRWA), teikia humanitarinę pagalbą Gazos ruože,

1.   teigiamai vertina tai, kad JT Saugumo Taryba 2009 m. sausio 8 d. priėmė rezoliuciją Nr. 1860, ir apgailestauja, kad Izraelis ir grupuotė "Hamas" iki šiol neįvykdė JT prašymo nutraukti karo veiksmus; ragina nedelsiant ir visam laikui nutraukti ugnį, t. y. nutraukti grupuotės "Hamas" raketų atakas prieš Izraelį, taip pat nutraukti Izraelio karinius veiksmus Gazoje;

2.   pritaria būtinybei skubiai sudaryti susitarimus ir suteikti garantijas Gazoje, kaip reikalaujama JTST rezoliucijoje Nr. 1860, siekiant palaikyti ilgalaikį ugnies nutraukimą, kurios taip pat apimtų ilgalaikį sienos perėjimo punktų atidarymą iš naujo, blokados panaikinimą ir užkirstų kelią ginklų ir šaudmenų kontrabandai ir neteisėtai prekybai jais;

3.   ragina derybų būdu sudaryti susitarimą dėl paliaubų, kuris turėtų būti užtikrinamas taikant priemones, kurias turi nustatyti tarptautinė bendruomenė, koordinuojama Ketverto ir Arabų valstybių lygos, ir pagal kurį būtų galima pasiųsti daugiašales saugumo pajėgas, suteikiant joms aiškius įgaliojimus, siekiant atkurti Izraelio ir Gazos gyventojams būtiną saugumą ir užtikrinti, kad būtų laikomasi susitarimo dėl ugnies nutraukimo ir ypač kad būtų stebima Egipto ir Gazos siena, priskiriant svarbų vaidmenį Egiptui; ragina Tarybą didinti spaudimą siekiant sustabdyti tebevykdomą smurtą; remia diplomatinius veiksmus, kurių jau ėmėsi tarptautinė bendruomenė, ypač Egiptas ir Europos Sąjunga;

4.   yra pasipiktinęs dėl civilių gyventojų kančių Gazoje; itin griežtai smerkia tai, kad atakų metu taikyta į civilinius ir JT objektus; reiškia užuojautą civiliams gyventojams, nukentėjusiems per smurto išpuolius Gazoje ir pietinėje Izraelio dalyje;

5.   griežtai reikalauja, kad Izraelio valdžios institucijos nevaržytų galimybės gauti humanitarinę pagalbą ir teikti pagalbą Gazos ruože ir užtikrintų nuolatinį ir reikiamą pagalbos srautą humanitariniais koridoriais; ragina Izraelio valdžios institucijas leisti tarptautinės spaudos atstovams stebėti įvykius vietoje;

6.   ragina Izraelį įvykdyti savo įsipareigojimus pagal tarptautinę teisę ir tarptautinę humanitarinę teisę; ragina grupuotę "Hamas" nutraukti raketų atakas ir prisiimti atsakomybę įsipareigojant dalyvauti politiniame procese, kurio tikslas – atkurti dialogą Palestinos viduje ir prisidėti prie vykstančio derybų proceso;

7.   ragina Europos Sąjungą laikytis ryžtingesnės ir vieningesnės politinės pozicijos ir prašo Tarybą pasinaudoti galimybe bendradarbiauti su nauja JAV administracija tam, kad konfliktas baigtųsi susitarimu, kuris būtų pagrįstas sprendimu dėl dviejų valstybių egzistavimo, siekiant sukurti naują taikią regioninę saugumo struktūrą Artimuosiuose Rytuose;

8.   pabrėžia, kad labai svarbu vėl stengtis užtikrinti visus Palestinos visuomenės sluoksnius apimantį palestiniečių tarpusavio susitaikymą, pagrįstą 2007 m. vasario 8 d. Mekos susitarimu, kuriame teigiama, kad turi būti laikomasi ankstesnių susitarimų, įskaitant Izraelio teisę egzistuoti; ir šiuo klausimu pabrėžia, kad reikia nuolatinės Gazos ruožo ir Vakarų kranto geografinės jungties ir taikaus bei ilgalaikio jų pakartotinio politinio suvienijimo;

9.   pabrėžia, kad tik reali pažanga siekiant taikos ir iš esmės pagerėjusi padėtis Vakarų krante ir Gazoje gali padidinti Palestinos savivaldos teisėtumą;

10.   paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Vyriausiajam įgaliotiniui bendrai užsienio ir saugumo politikai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, JT Generaliniam Sekretoriui, Ketverto atstovui Artimuosiuose Rytuose, Palestinos savivaldos prezidentui, Palestinos įstatymų leidybos tarybai, Izraelio vyriausybei ir Knesetui, Egipto vyriausybei ir parlamentui, taip pat Arabų valstybių lygos generaliniam sekretoriui.

(1) OL C 314 E, 2006 12 21, p. 324.
(2) OL C 175 E, 2008 7 10, p. 579.
(3) OL C 227 E, 2008 9 4, p. 138.
(4) Priimti tekstai, P6_TA(2008)0064.

Teisinė informacija - Privatumo politika