Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2008/2688(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B6-0033/2009

Pateikti tekstai :

B6-0033/2009

Debatai :

PV 14/01/2009 - 12
CRE 14/01/2009 - 12

Balsavimas :

PV 15/01/2009 - 6.4
CRE 15/01/2009 - 6.4
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P6_TA(2009)0026

Priimti tekstai
PDF 289kWORD 65k
Ketvirtadienis, 2009 m. sausio 15 d. - Strasbūras
Padėtis Afrikos Kyšulyje
P6_TA(2009)0026B6-0033/2009

2009 m. sausio 15 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Afrikos Kyšulyje

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Afrikos Kyšulio šalių,

–   atsižvelgdamas į EP Vystymosi komiteto 2008 m. gruodžio 8 d. patvirtintą misijos į Afrikos Kyšulį ataskaitą,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 103 straipsnio 2 dalį,

A.   kadangi neišspręsti Etiopijos ir Eritrėjos bei Eritrėjos ir Džibučio pasienio konfliktai daro neigiamą poveikį taikai ir saugumui Afrikos Kyšulyje; kadangi padėtis Somalyje tapo viena iš didžiausių pasaulio humanitarinių ir saugumo krizių; kadangi Sudane susidariusi padėtis kelia vieną didžiausių pavojų saugumui regione,

B.   kadangi Etiopija ir Eritrėja užbaigė karo veiksmus pasirašydamos Alžyro susitarimą, kurį sudarant tarpininkavo tarptautinė bendruomenė, ir pagal šį susitarimą numatyta JT taikos palaikymo operacijos misija (UNMEE) ir įsteigta Etiopijos ir Eritrėjos sienų komisija (EEBC), tačiau vis dar kyla nesutarimų tarp dviejų šalių dėl šio susitarimo įgyvendinimo ir EEBC sprendimo; kadangi JT taikos palaikymo misijos įgaliojimai turėjo būti nutraukti 2008 m. liepos 31 d., nes Eritrėja trukdė misijai ir Etiopija atsisakė vykdyti EEBC valdymą ginčytinoje Badme srityje,

C.   kadangi 2008 m. birželio mėn. Eritrėjos ir Džibučio pasienyje Ras Doumeiros vietovėje kilo smurto banga, dėl kurios žuvo 35 žmonės ir daug buvo sužeista; kadangi Jungtinių Tautų Saugumo Taryba 2008 m. birželio 12 d. paragino abi šalis paskelbti paliaubas ir atitraukti karines pajėgas į buvusias pozicijas; kadangi šiuo metu padėtis rami, tačiau atsižvelgiant į artimą karinių pajėgų išsidėstymą išlieka karo veiksmų išplitimo pavojus,

D.   kadangi 2008 m. spalio 29 d. Etiopijos prekybos atstovybėje, aptvertoje JT teritorijoje, ir prezidento rūmuose, esančiuose Somalilando sostinėje Hargeysoje, įvykdyti teroristiniai išpuoliai, ir tuo pat metu įvykdyti išpuoliai Somalio regiono Puntlando mieste Bossase, dėl kurių buvo areštuota keletas asmenų,

E.   kadangi 2008 m. lapkričio mėnesį vyko naujasis Džibučio derybų raundas ir jo metu Somalio pereinamojo laikotarpio federalinės vyriausybės (angl. TFG) ir Džibutyje įsikūrusio Somalio išlaisvinimo aljanso (angl. ARS-D) opozicinių pajėgų atstovams pavyko pasirašyti susitarimą dėl pasidalijimo valdžia ir abi susitarimo šalys viešai paskelbė remiančios Tyrimo komisiją, tirsiančią žmogaus teisių pažeidimus Somalyje,

F.   kadangi Tarpvyriausybinė vystymo institucija (IGAD) 2008 m. spalio 29 d. Nairobyje vykusioje konferencijoje, kurioje dalyvavo pereinamojo laikotarpio federalinės vyriausybės atstovai ir pereinamojo laikotarpio federalinio parlamento nariai, patvirtino taikos proceso palaikymo Somalyje septynių punktų planą ir sukūrė įgyvendinimo stebėsenos mechanizmą,

G.   kadangi nuo 2008 m. lapkričio mėnesio Etiopija tęsia karinių pajėgų išvedimą iš Mogadisko ir visų kitų Somalio vietų, kuriose dar tebėra jos pajėgos; kadangi Afrikos Sąjungos misija Somalyje (AMISOM), kurios pagrindinės pajėgos nuo 2007 m. kovo mėn. sutelktos Mogadiske, liks vienintelė šalyje,

H.   kadangi Somalio TFG per ketverius metus nepavyko sudaryti bendros vyriausybės; kadangi neseniai atsistatydinus prezidentui Abdullahi Yusufui Ahmedui kyla realus pavojus, kad konkuruojančios grupuotės vėl pradės kovoti,

I.   kadangi piratavimas kelia dar vieną didelį pavojų saugumui Afrikos Kyšulio regione; kadangi kovos su piratavimu negalima laimėti naudojant tik karines priemones, jos sėkmė daugiausia priklauso nuo to, ar sėkmingai Somalyje bus skatinama taika, vystymasis ir valstybės kūrimas; kadangi dėl piratavimo turėjo būti nutrauktas pagalbos maisto produktais teikimas Somaliui pagal Pasaulio maisto programą (PMP) ir dėl to dar labiau pablogėjo nesaugi humanitarinė padėtis,

J.   kadangi 2008 m. gruodžio 8 d. ES pradėjo savo jūrų operaciją "EU NAVFOR Somalia" (kitaip – operacija "Atalanta"), kurios tikslas apsaugoti PMP jūros konvojus ir kitus per Somalio vandenis plaukiančius prekybos laivus,

K.   kadangi nepavykus įgyvendinti visuotinio taikos susitarimo tarp Šiaurės ir Pietų Sudano valstybė gali skilti ir kartu su šiuo skilimu gali prasidėti karinis konfliktas dėl pasidalijimo nafta pasienio regione; kadangi labai tikėtina, kad dėl tokio skilimo šalis visiškai pasidalytų, Darfūras ir rytinė šalies dalis siektų nepriklausomybės ir kiltų smurtas tarp etninių grupių, kurį dar labiau paskatintų kaimyninių šalių, įskaitant Eritrėją, įsitraukimas,

L.   kadangi problemos Džibutyje vis dar labai didelės ir pasaulinė maisto krizė labai apsunkino ir taip nerimą keliančią visos šalies padėtį; kadangi Etiopijos Somalio regioną Ogadeną alina labai sunki sausra, o vyriausybės kontroliuojama šio šalies regiono gyventojams skirta humanitarinė pagalba nepasiekė šio regiono gyventojų, ir nors šiuo metu ir padaryta tam tikra pažanga šiame regione teikiant PMP pagalbą maisto produktais, tačiau vis dar pranešama apie vilkinimą, kuris vyksta dėl reikalavimo gauti karinį leidimą vykti į Somalio regioną,

M.   kadangi jau daugelį metų ES labai aktualūs žmogaus teisių, teisinės valstybės, demokratijos ir valdymo visose Afrikos Kyšulio valstybėse padėties klausimai; kadangi gaunama patikimų pranešimų apie regione vykdomus savavališkus suėmimus, priverstinį darbą, kankinimus ir blogą elgesį su kaliniais, taip pat žurnalistų persekiojimą ir politines represijas,

N.   kadangi tarp žmogaus teisių pažeidimų Somalyje yra ir dviejų italių katalikų vienuolių Marios Teresos Olivero ir Caterinos Giraudo pagrobimas,

O.   kadangi opozicijoje esančioms partijoms labai nepalanki daugumos balsavimo sistema, kuri buvo taikoma 2008 m. rinkimuose, kelia didelį susirūpinimą Džibutyje, kuriame 2008 m. liepos mėnesį opozicijoje esanti Demokratinio atsinaujinimo judėjimo (MRD) partija buvo uždrausta argumentuojant tuo, kad ji rėmė Eritrėjos išpuolį prieš Džibutį, nors tai neparemta jokiais pagrįstais įrodymais, ir Džibučio darbuotojų sąjungos/Bendrosios Džibučio darbuotojų sąjungos (UDT/UGTD) profesinės sąjungos vadovai vis dar nepriimti atgal į savo darbo vietas po to, kai buvo atleisti dėl savo veiklos profesinėje sąjungoje,

P.   kadangi nevyriausybinėse organizacijose (NVO) ir opozicijoje vyrauja baimės atmosfera, kadangi dėl neseniai Etiopijoje priimto spaudos įstatymo ir partijų registravimo įstatymo juntama, jog vyriausybės kontrolė vis didėja ir mažėja politinės laisvės; be to, kadangi Ministrų tarybos priimtas ir Etiopijos parlamento ratifikuotas NVO įstatymas (Labdaros organizacijų ir bendrijų registravimo ir reglamentavimo deklaravimas) gali labai pakenkti tarptautinių ir Etiopijos asociacijų, aktyviai dirbančių lygybės, teisingumo, žmogaus teisių srityje arba padedančių spręsti konfliktus, veiklai,

Regiono saugumas

1.   ragina Etiopijos vyriausybę oficialiai patvirtinti EEBC pasiūlytas galimas sienas pagal žemėlapio koordinates tarp Eritrėjos ir Etiopijos kaip galutines ir privalomas; ragina Eritrėjos vyriausybę sutikti dalyvauti dialoge su Etiopija, kurio metu būtų svarstomas karinių pajėgų atitraukimo nuo sienos ir faktinio sienos žymėjimo pagal EEBC sprendimą procesas, taip pat abiejų šalių santykių normalizavimo klausimai, įskaitant sienos atidarymą prekybos tikslu; ragina tarptautinę bendruomenę ir ES daryti spaudimą abiem šalims siekiant įveikti dabartinę nepalankią padėtį;

2.   ragina Tarybą paskirti ES specialųjį įgaliotinį (pasiuntinį) Afrikos Kyšulio regionui;

3.   ragina Tarybą ir Komisiją ir toliau dėti pastangas palaikant regioninės politikos partnerystę siekiant taikos, saugumo ir vystymosi nustatyti Afrikos Kyšulyje bendros svarbos projektus, kuriais remiantis galima būtų pradėti funkcinį Eritrėjos ir Etiopijos bendradarbiavimą, pvz., energijos tiekimo, tarpvalstybinės prekybos ir uostų srityse;

4.   ragina Eritrėjos vyriausybę dar kartą apsvarstyti savo narystės IGAD sustabdymo klausimą; ragina Afrikos Sąjungos ir IGAD vadovus ir toliau įtraukti Eritrėją į bendrą veiklą ir skatinti jos vyriausybę vėl įsitraukti į regionų ir regionų dalių bendradarbiavimą;

5.   ragina Eritrėjos vyriausybę kartu su Džibučio vyriausybe pritarti, kad būtų pakviesta nepriklausoma faktų nustatymo misija ištirti padėties Ras Doumeiroje; ragina abi šalis patikėti, kad dialogu ir diplomatinėmis priemonėmis galima atkurti dviejų šalių santykius;

6.   ragina Tarybą ir Komisiją ir toliau remti institucijų kūrimą Somalyje, Džibučio taikos susitarimo įgyvendinimą ir IGAD pastangas taikos procese; ragina sustiprinti Afrikos Sąjungos misiją Somalyje (AMISOM) ir laiku, kai tik susidarys tam palankios politinės ir saugumo sąlygos, dislokuoti JT stabilizavimo pajėgas;

7.   smerkia pastaraisiais mėnesiais vis dažniau pasikartojančius išpuolius prieš humanitarinius darbuotojus, dėl kurių buvo labai apribotos saugumo operacijos ir humanitarinė padėtis Somalyje dar pablogėjo; ragina JT humanitarinės pagalbos Somaliui koordinatorių atskirai nuo Džibučio taikos proceso derybų vesti derybas dėl sąlygų teikti humanitarinę pagalbą, dėl kiekvienos konkrečios geografinės vietovės atskirai, pagreitinti maisto produktų tiekimą ir pagerinti nepaprastai blogą humanitarinę padėtį;

8.   pabrėžia, kad, skatinant Europos Sąjungos ir tarptautinės bendruomenės dalyvavimą, siekiant sudaryti susitarimą tarp Šiaurės ir Pietų Sudano būtina toliau dėti pastangas, kad šis susitarimas būtų įgyvendintas ir toliau daryti reikiamą spaudimą; taigi ragina Tarybą ir tarptautinę bendruomenę daug aktyviau remti visuotinio taikos susitarimo tarp Šiaurės ir Pietų Sudano įgyvendinimą ir užtikrinti visišką jungtinės Afrikos Sąjungos ir JT operacijos Darfūre (UNAMID) įvykdymą;

9.   ragina Tarybą ir Komisiją ir toliau remti IGAD ir jos pastangas parengti regiono integracijos planą ir sustiprinti regiono institucijas;

Aprūpinimas maistu ir vystymasis

10.   ragina Eritrėjos vyriausybę glaudžiau bendradarbiauti su tarptautinėmis organizacijomis siekiant įvertinti aprūpinimo maistu padėtį ir sudaryti sąlygas reikiamu laiku pradėti kryptingus veiksmus;

11.   ragina Eritrėjos vyriausybę sudaryti sąlygas Komisijai nekliudomai dalyvauti Komisijos finansuojamuose projektuose ir atviriau priimti bendrai patvirtintiems projektams ir programoms teikiamą techninę pagalbą; be to, ragina šią vyriausybę pritaikyti NVO deklaraciją siekiant supaprastinti finansinius reikalavimus NVO, norinčioms vykdyti į Eritrėjos vystomąją veiklą;

12.   ragina Etiopijos vyriausybę užtikrinti, kad humanitarinės organizacijos galėtų visiškai netrukdomai patekti į Somalio valstybės Ogadeno regioną, ir sudaryti visas būtinas sąlygas, kad skiriama parama pasiektų paramos gavėjus visame regione;

13.   ragina Komisiją palaikant ES regioninės politikos partnerystę siekiant taikos, saugumo ir vystymosi ir toliau remti tarpvalstybinių problemų sprendimą regionų lygmeniu, ypač vandens išteklių, kaip pagrindinio aprūpinimo maistu šaltinio, valdymą regionų lygmeniu;

14.   ragina Komisiją patikrinti, kad nė viena iš jos paramos programų, įskaitant programą "Pinigai už darbą", nebūtų įgyvendinamos naudojant prievartinį darbą;

Žmogaus teisės, demokratija ir valdymas

15.   ragina Eritrėjos vyriausybę viešai paskelbti, kur šiuo metu yra kaliniai ir kokia jų sveikatos būklė, ir arba pateikti kaltinimus ir nedelsiant pradėti visų politinių kalinių ir įkalintų žurnalistų teismo procesą, arba tuoj pat besąlygiškai juos paleisti;

16.   ragina Eritrėjos vyriausybę visapusiškai gerbti žmogaus teises ir pagrindines laisves, įskaitant susirinkimų, žodžio, spaudos ir sąžinės laisvę;

17.   yra labai susirūpinęs dėl to, kad Eritrėjoje vis dar tęsiamas Švedijos ir Eritrėjos žurnalisto Dawito Isaako kalinimas, jis laikomas kalėjime nuo suėmimo 2001 m. rugsėjo mėnesį datos ir jo byla nenagrinėjama teisme, todėl reikalauja nedelsiant išlaisvinti Dawitą Isaaką ir kitus įkalintus žurnalistus;

18.   ragina ES iš naujo apsvarstyti savo požiūrį į Eritrėją, jei nebus daroma jokios pažangos siekiant laikytis Kotonu susitarimo (9 straipsnio) pagrindinių nuostatų, ypač pagrindinių žmogaus teisių srityje (galimybė Tarptautinio Raudonojo Kryžiaus komiteto (ICRC) atstovams lankytis kalėjimuose, G11 kalinių išlaisvinimas);

19.   ragina Somalio pereinamojo laikotarpio federalinę vyriausybę pasmerkti šių dviejų italių katalikų vienuolių pagrobimą ir imtis veiksmų siekiant paspartinti jų išlaisvinimą ir neleisti toliau grobti žmones;

20.   ragina Džibučio valdžios institucijas ginti opozicinių partijų ir nepriklausomų žmogaus teisių asociacijų politines teises, įskaitant visapusišką spaudos, susirinkimų ir žodžio laisvės užtikrinimą; pabrėžia, kad reikia prasmingo vyriausybės ir opozicijos dialogo siekiant pakeisti rinkimų įstatymą taip, kad būtų sudarytos sąlygos teisingiau atstovauti parlamente veikiančioms politinėms partijoms; ragina Džibučio valdžios institucijas leisti opozicinei Demokratinio atsinaujinimo judėjimo (MRD) partijai tęsti savo veiklą ir grąžinti į darbą visus UDT/UGTD profesinės sąjungos vadovus, atleistus dėl priežasčių, susijusių su jų darbu profesinėje sąjungoje;

21.   ragina Džibučio vyriausybę laikantis atitinkamų pagrindinių Tarptautinės darbo organizacijos (ILO) konvencijų imtis veiksmų siekiant užtikrinti geresnę teisinę ir praktinę profesinių sąjungų teisių apsaugą;

22.   apgailestauja, kad Etiopijos parlamentas ratifikavo Labdaros organizacijų ir bendrijų registravimo ir reglamentavimo deklaravimo įstatymą; ragina daryti didelius pakeitimus siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi pagrindinių žmogaus teisių principų; ragina, kad būtų paliekama šio įstatymo įgyvendinimo laisvė, ir primygtinai reikalauja, kad Komisija atidžiai stebėtų, kaip jis įgyvendinamas;

23.   ragina Etiopijos valdžios institucijas persvarstyti spaudos ir partijų registravimo įstatymus, taip pat Rinkimų tarybos sudėtį siekiant, kad būtų užtikrintos opozicinių partijų politinės teisės; ragina Etiopijos valdžios institucijas ištirti kaltinimus dėl opozicijos ir pilietinės visuomenės atstovų bauginimo bei savavališko suėmimo ir perduoti teismui už šiuos veiksmus atsakingus asmenis;

24.   yra pasipiktinęs opozicinės Vienybės dėl demokratijos ir teisingumo (UDJ) partijos vadovės Birtukan Midekssos įkalinimu ir reikalauja neatidėliotinai ir besąlygiškai ją išlaisvinti;

25.   ragina Etiopijos valdžios institucijas remiantis atitinkamais teisės aktais ir taisyklėmis skubiai patenkinti Etiopijos nacionalinės mokytojų asociacijos (NTA) prašymą registruoti ir nustoti persekioti šios asociacijos narius;

26.   ragina Etiopijos, Eritrėjos ir Džibučio vyriausybes ir Tarybą, remiantis peržiūrėto Kotonu susitarimo 8 straipsniu ir VII priedu, pasiekti bendrą susitarimą gilinti politinį dialogą žmogaus teisių, demokratinių principų ir teisinės valstybės srityje, įskaitant minėtuosius klausimus, norint numatyti šios srities gaires ir siekti apčiuopiamų rezultatų bei pažangos;

27.   pripažįsta, kad rinkimai Sudane turėtų vykti 2009 m., tačiau atkreipia dėmesį į tai, kad dar nepadaryti asmenų, politinių partijų ir žiniasklaidos žodžio ir susirinkimų laisvę ribojančių įstatymų pakeitimai ir kad šie įstatymai prieštarauja visuotiniam taikos susitarimui (CPA) ir laikinajai nacionalinei konstitucijai (INC), ir dar nėra sudaryta nacionalinė žmogaus teisių komisija; pabrėžia, kad norint sudaryti sąlygas laisviems ir teisingiems rinkimams būtina panaikinti minėtuosius įstatymus ir pakeisti juos kitais teisiniais aktais, kurie derėtų su CPA ir INC, taip pat įsteigti nacionalinę žmogaus teisių komisiją;

o
o   o

28.   paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, valstybių narių vyriausybėms, Afrikos Sąjungos komisijos pirmininkui, Afrikos Sąjungos asamblėjos pirmininkui, Afrikos Sąjungos generaliniam sekretoriui, Visos Afrikos Parlamentui, Tarpvyriausybinės vystymo institucijos (IGAD) šalių vyriausybėms ir parlamentams ir AKR ir ES Jungtinės parlamentinės asamblėjos pirmininkams.

Teisinė informacija - Privatumo politika