Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2009/2509(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B6-0037/2009

Rozpravy :

PV 15/01/2009 - 10.2
CRE 15/01/2009 - 10.2

Hlasování :

PV 15/01/2009 - 11.2

Přijaté texty :

P6_TA(2009)0030

Přijaté texty
PDF 203kWORD 40k
Čtvrtek, 15. ledna 2009 - Štrasburk
Guinea
P6_TA(2009)0030RC-B6-0037/2009

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. ledna 2009 o státním převratu v Guineji

Evropský parlament,

-   s ohledem na čl. 115 odst. 5 jednacího řádu,

A.   vzhledem k tomu, že hned další den po smrti prezidenta Lansany Contého převzala dne 23. prosince 2008 moc skupina důstojníků,

B.   vzhledem k tomu, že Lansana Conté převzal v roce 1984 moc v době, kdy byl důstojníkem, po smrti svého předchůdce, prezidenta Sékoua Tourého, rovněž násilným způsobem, a že u moci setrval dvacet čtyři let,

C.   vzhledem k tomu, že v řízení států by armáda neměla mít naprosto žádné místo,

D.   vzhledem k tomu, že mandát národního shromáždění skončil před dvěma roky a že poté nenásledovaly žádné parlamentní volby,

E.   vzhledem k tomu, že rozhodnutí o politické, hospodářské a sociální budoucnosti Guineji náleží guinejskému lidu a jeho představitelům a že dvouletá lhůta pro pořádání voleb, kterou navrhuje vojenská junta, je příliš dlouhá,

F.   vzhledem k tomu, že státy Hospodářského společenství západoafrických států (ECOWAS) i Africká unie (AU) odsoudily státní převrat a rozhodly o pozastavení účasti Guineji na činnosti těchto organizací,

G.   vzhledem k tomu, že hlavní opoziční strany a odborové organizace, které v červnu 2006 a v lednu 2007 vyvolaly stávku, vzaly převzetí moci na vědomí, zatímco předseda národního shromáždění vyzývá k obnovení ústavního řádu,

H.   vzhledem k tomu, že podle Světové banky má každý druhý občan Guineji k životu jeden dolar denně a že příjem na obyvatele od doby, kdy se země stala nezávislou, neustále klesá, a to i přes její významné vodní a nerostné zdroje,

I.   vzhledem k tomu, že organizace Transparency International zařadila Guineu mezi africké země s nejvyšší korupcí,

J.   vzhledem k tomu, že ke státnímu převratu dochází za neuspokojivých hospodářských a sociálních podmínek a že nejlepší zárukou úspěchu demokracie je rozvoj,

K.   vzhledem k tomu, že v několika guinejských městech byly opakovaně uspořádány demonstrace na protest proti zvyšování životních nákladů a nedostatku základních potravin,

L.   vzhledem k tomu, že bilance vlády bývalého prezidenta Lansana Contého v oblasti lidských práv je značně znepokojivá, protože ukazuje na přehnané nasazování armádních a policejních sil proti civilistům, svévolné zadržování a věznění bez vynesení rozsudku a na nerespektování svobody projevu,

M.   vzhledem k tomu, že je třeba plně zohlednit návrhy politických stran, odborových organizací a organizací občanské společnosti na zahájení národního dialogu s cílem dosáhnout dohody o pokojném přechodu k demokracii i o časovém harmonogramu pro uspořádání prezidentských a parlamentních voleb,

N.   vzhledem k tomu, že rozhodnutí a jmenování provedená vojenskou juntou, zejména pokud se jedná o vládu, nerespektují základní pravidla právního státu,

O.   vzhledem ke jmenování Kabiného Komary, který dříve vykonával funkci vedoucího pracovníka Africké banky pro dovoz a vývoz, na místo předsedy vlády, a vzhledem k tomu, že tento muž byl při událostech v únoru 2007 na seznamu osob, které odbory navrhovaly na místo předsedy vlády,

P.   vzhledem k svévolnému zadržování vojenských a civilních představitelů,

1.   odsuzuje převzetí moci skupinou důstojníků a žádá, aby byly ve lhůtě několika měsíců uspořádány parlamentní a prezidentské volby, jež budou svobodné a transparentní a budou při nich dodržovány mezinárodní normy, a to s přispěním Africké unie a ECOWAS a s podporou Evropské unie a pod vedením prozatímní civilní vlády;

2.   požaduje, aby proběhl celoguinejský dialog za účasti veškerých politických stran, odborových organizací a organizací občanské společnosti s cílem připravit cestu na přechod k demokracii;

3.   žádá juntu, která je u moci, aby dodržovala právo na svobodu myšlení, projevu a shromažďování, zejména právo pokojně se sdružovat tak, jak je uvedeno ve Všeobecné deklaraci lidských práv;

4.   odsuzuje zatčení a zadržování vojáků a občanů, aniž by byli obviněni, a pokud proti nim nemůže být vzneseno žádné závažné obvinění, požaduje jejich okamžité propuštění;

5.   bere na vědomí politické závazky nových představitelů guinejské vlády, zejména pokud jde o neúnavný boj proti korupci a nastolení transparentního demokratického systému v Guineji; žádá, aby byly tyto závazky dodrženy;

6.   vítá rozhodnutí Africké unie a ECOWAS, pokud jde o pozastavení účasti Guineji na jejich činnosti do doby, než bude mít tato země demokraticky zvolený parlament a vládu;

7.   žádá, aby byl v rámci článků 8 a 96 Dohody z Cotonou zahájen politický dialog mezi Evropskou unií a představiteli prozatímního vedení, kteří jsou v Guineji u moci;

8.   žádá Komisi, aby byla připravena zmrazit veškeré formy pomoci kromě humanitární a potravinové pomoci a aby v případě, že nedojde k přechodu k demokracii, uvažovala o možnosti cílených sankcí proti příslušníkům vládních struktur, kteří se k moci dostali násilím;

9.   pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal Radě a Komisi, Radě bezpečnosti OSN, orgánům Africké unie, ECOWAS, Smíšenému parlamentnímu shromáždění AKT–EU a guinejským orgánům.

Právní upozornění - Ochrana soukromí