Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2009/2509(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B6-0037/2009

Arutelud :

PV 15/01/2009 - 10.2
CRE 15/01/2009 - 10.2

Hääletused :

PV 15/01/2009 - 11.2

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2009)0030

Vastuvõetud tekstid
PDF 113kWORD 35k
Neljapäev, 15. jaanuar 2009 - Strasbourg
Guinea
P6_TA(2009)0030RC-B6-0037/2009

Euroopa Parlamendi 15. jaanuari 2009. aasta resolutsioon riigipöörde kohta Guineas

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse kodukorra artikli 115 lõiget 5,

A.   arvestades, et rühm ohvitsere haaras Guineas võimu 23. detsembril 2008, president Lansana Conté surmale järgneval päeval;

B.   arvestades, et Lansana Conté, olles ise tol ajal ohvitser, tuli samuti jõudu kasutades võimule 1984. aastal pärast eelmise presidendi Sékou Touré surma ning oli võimul kakskümmend neli aastat;

C.   arvestades, et sõjaväel ei peaks olema mingit kohta riikide valitsemises;

D.   arvestades, et Guinea rahvuskogu ametiaeg sai täis kaks aastat tagasi, kuid parlamendivalimisi ei ole toimunud;

E.   arvestades, et Guinea poliitilise, majandusliku ja sotsiaalse tuleviku üle otsustab Guinea rahvas ja selle esindajad ning sõjaväehunta poolt pakutud kaheaastane tähtaeg valimiste korraldamiseks on liiga pikk;

F.   arvestades, et Lääne-Aafrika riikide majandusühendus (ECOWAS) ja Aafrika Liit on riigipöörde hukka mõistnud ning otsustanud peatada Guinea osaluse oma tegevuses;

G.   arvestades, et peamised opositsioonierakonnad ja ametiühingute liit, kes korraldasid 2006. aasta juunis ja 2007. aasta jaanuaris streigid, on võtnud teadmiseks võimu haaramise, kuid rahvuskogu esimees on kutsunud taastama põhiseaduslikku korda;

H.   arvestades asjaolu, et Maailmapanga andmetel peab üks kahest Guinea elanikust toime tulema ühe USA dollariga päevas ning sissetulek elaniku kohta on pärast iseseisvumist jätkanud vähenemist vaatamata riigi suurtele veevarudele ja loodusvaradele;

I.   arvestades, et Transparency International on paigutanud Guinea kõige korrumpeerunumate Aafrika riikide hulka;

J.   arvestades, et riigipööre leidis aset majandusliku ja sotsiaalse languse tingimustes ning et areng on demokraatia edu peamine tagatis;

K.   arvestades, et paljudes Guinea linnades on korduvalt korraldatud meeleavaldusi, millega protesteeritakse elukalliduse tõusu ja peamiste toiduainete vähesuse vastu;

L.   arvestades, et endise presidendi Lansana Conté poolt toime pandud inimõiguste rikkumiste arv on väga murettekitav, kusjuures tsiviilelanikkonna vastu on sõjaväe ja politseijõudude poolt kasutatud ülemäärast jõudu, isikuid on meelevaldselt ja kohtuotsuseta kinni peetud ning rikutud on sõnavabadust;

M.   arvestades, et oluline on täiel määral võtta arvesse erakondade, ametiühingute ja kodanikuühiskonna organisatsioonide ettepanekuid selleks, et leiaks aset üleriigiline dialoog rahumeelse ja demokraatliku ülemineku ning presidendi- ja parlamendivalimiste korraldamise ajakava teemal;

N.   arvestades, et sõjaväehunta otsuste ja ametisse nimetamiste, eelkõige valitsuse ametisse nimetamise puhul ei ole järgitud õigusriigi peamisi põhimõtteid;

O.   arvestades, et Aafrika Impordi-Ekspordipanga endine juhtivtöötaja Kabiné Komara nimetati peaministriks, ning märkides, et 2007. aasta veebruarisündmuste ajal esines tema nimi ametiühingute poolt esitatud peaministri kandidaatide nimekirjas;

P.   arvestades sõjaväe ja tsiviilasutuste juhtide meelevaldseid vahistamisi,

1.   mõistab hukka võimu haaramise rühma ohvitseride poolt ning nõuab, et lähikuudel korraldataks Aafrika Liidu ja ECOWASi kaasabil ja Euroopa Liidu toetusel ning üleminekuaja tsiviilvalitsuse juhtimisel vabad, läbipaistvad ja rahvusvaheliste normide kohased parlamendi- ja presidendivalimised;

2.   nõuab, et Guineas toimuks kõigi erakondade, ametiühingute ja kodanikuühiskonna organisatsioonide osalusel üleriigiline dialoog, et rajada teed demokraatiale üleminekuks;

3.   nõuab, et võimulolev hunta järgiks inimõiguste ülddeklaratsioonis kehtestatud mõtte-, sõna- ja ühinemisvabadust, eelkõige rahumeelse kogunemise õigust;

4.   mõistab hukka sõjaväelaste ja tsiviilelanike põhjuseta vahistamised ja kinnipidamised ning juhul, kui nende vastu ei suudeta esitada tõsiseid süüdistusi, nõuab nende viivitamatut vabastamist;

5.   võtab teadmiseks Guinea uute juhtide võetud poliitilised kohustused, mis eelkõige puudutavad järjepidevat võitlust korruptsiooni vastu ning Guineas demokraatliku ja läbipaistva riigikorra kehtestamist; nõuab, et neid lubadusi täidetaks;

6.   väljendab heameelt seoses Aafrika Liidu ja ECOWASi otsusega peatada Guinea osalus oma tegevuses põhjusel, et riigil ei ole demokraatlikult valitud parlamenti ega valitsust;

7.   nõuab Euroopa Liidu ja Guineas võimule tulnud üleminekuvalitsuse vahelise poliitilise dialoogi avamist Cotonou lepingu artiklite 8 ja 96 raames;

8.   nõuab, et komisjon oleks valmis külmutama igasuguse abi peale humanitaar- ja toiduabi ning juhul, kui ei toimu üleminekut demokraatiale, uurima võimalusi sanktsioonide kehtestamiseks jõuga võimu haaranud ametivõimude vastu;

9.   teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, ÜRO Julgeolekunõukogule, Aafrika Liidu institutsioonidele, ECOWASile, AKV-ELi parlamentaarsele ühisassambleele ja Guinea ametivõimudele.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika