Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2009/2509(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B6-0037/2009

Dezbateri :

PV 15/01/2009 - 10.2
CRE 15/01/2009 - 10.2

Voturi :

PV 15/01/2009 - 11.2

Texte adoptate :

P6_TA(2009)0030

Texte adoptate
PDF 199kWORD 45k
Joi, 15 ianuarie 2009 - Strasbourg
Guineea
P6_TA(2009)0030RC-B6-0037/2009

Rezoluţia Parlamentului European din 15 ianuarie 2009 privind lovitura de stat din Guineea

Parlamentul European,

–   având în vedere articolul 115 alineatul (5) din Regulamentul său de procedură,

A.   întrucât la 23 decembrie 2008, a doua zi după decesul preşedintelui Lansana Conté, puterea a fost preluată de către un grup de ofiţeri;

B.   întrucât Lansana Conté, la acel moment ofiţer, preluase la rândul său puterea cu forţa în 1984 în urma decesului predecesorului său, preşedintele Sékou Touré, putere pe care a păstrat-o timp de 24 de ani;

C.   întrucât armata nu ar trebui să aibă nici cel mai neînsemnat loc în guvernarea naţiunilor;

D.   întrucât mandatul Adunării Naţionale a expirat acum doi ani fără să se organizeze alegeri legislative;

E.   întrucât deciziile privind viitorul politic, economic şi social al Guineei aparţin poporului acestei ţări şi reprezentanţilor acestuia, iar termenul de doi ani propus de junta militară pentru organizarea de alegeri este mult prea lung;

F.   întrucât Comunitatea Economică a Ţărilor din Africa de Vest (CEDEAO) şi Uniunea Africană (UA) au condamnat lovitura de stat şi au decis să suspende participarea Guineei la activităţile lor;

G.   întrucât principalele partide din opoziţie şi sindicatele aflate la originea grevelor din iunie 2006 şi ianuarie 2007 au luat act de preluarea puterii, dar preşedintele Adunării Naţionale face apel la restabilirea legalităţii constituţionale;

H.   întrucât, potrivit Băncii Mondiale, unul din doi cetăţeni din Guineea trăieşte cu echivalentul a 1 dolar pe zi, iar venitul pe cap de locuitor scade continuu de la dobândirea independenţei, în pofida resurselor hidrologice şi miniere importante ale acestei ţări;

I.   întrucât Guineea este clasată de Transparency International drept una din cele mai corupte ţări din Africa;

J.   întrucât lovitura de stat intervine într-un context economic şi social degradat şi întrucât dezvoltarea este singura garanţie a reuşitei democraţiei;

K.   întrucât, în repetate rânduri, au fost organizate manifestaţii în mai multe oraşe din Guineea pentru a protesta împotriva creşterii costului vieţii şi a penuriei de produse alimentare de bază;

L.   întrucât bilanţul fostului preşedinte Lansana Conté în ceea ce priveşte drepturile omului este deosebit de îngrijorător, scoţând la iveală folosirea excesivă a forţei de către armată şi poliţie împotriva civililor, detenţia arbitrară şi detenţia fără punere sub acuzare şi încălcări ale libertăţii de expresie;

M.   întrucât este important să se ţină seama de toate propunerile partidelor politice, ale sindicatelor şi ale organizaţiilor societăţii civile pentru a se putea lansa un dialog naţional în vederea ajungerii la un acord cu privire la o tranziţie paşnică şi democratică, precum şi cu privire la un calendar pentru organizarea de alegeri prezidenţiale şi legislative;

N.   întrucât deciziile şi numirile, în special guvernamentale, adoptate de junta militară nu respectă normele fundamentale ale statului de drept;

O.   întrucât Kabiné Komara, care îndeplinea anterior funcţia de responsabil în cadrul Băncii Africane de Import-Export, a fost numit în postul de prim-ministru şi întrucât s-a constatat că acesta figura pe lista propusă de sindicate pentru postul de prim-ministru cu ocazia evenimentelor din februarie 2007;

P.   întrucât s-au înregistrat arestări arbitrare ale unor responsabili militari şi civili,

1.   condamnă preluarea puterii de către un grup de ofiţeri şi solicită organizarea, în termen de câteva luni, de alegeri legislative şi prezidenţiale libere şi transparente, care să respecte normele internaţionale, cu concursul UA şi al CEDEAO şi cu sprijinul UE, sub autoritatea unui guvern civil de tranziţie;

2.   solicită lansarea unui dialog intern în Guineea cu participarea tuturor partidelor politice, a sindicatelor şi a organizaţiilor societăţii civile pentru a deschide calea unei tranziţii democratice;

3.   solicită juntei la putere să respecte drepturile la libertatea de opinie, de expresie şi de asociere, în special dreptul de a se reuni paşnic, astfel cum sunt enunţate în Declaraţia universală a drepturilor omului;

4.   condamnă arestările şi detenţia fără punerea sub acuzare a unor militari şi civili şi solicită eliberarea lor imediată dacă nu li se aduce nici o acuzaţie serioasă;

5.   ia act de angajamentele politice asumate de noii responsabili din Guineea cu privire mai ales la lupta continuă împotriva corupţiei şi la instaurarea unui sistem democratic transparent în Guineea; solicită respectarea acestor angajamente;

6.   felicită UA şi CEDEAO pentru deciziile lor de a suspenda participarea Guineei la activităţile lor atât timp cât această ţară nu va avea un parlament şi un guvern alese în mod democratic;

7.   solicită iniţierea unui dialog politic între UE şi autorităţile de tranziţie care au preluat puterea în Guineea, în temeiul articolelor 8 şi 96 din Acordul de la Cotonou;

8.   solicită Comisiei Europene să fie pregătită să îngheţe orice formă de ajutor de altă natură decât umanitară şi alimentară şi să analizeze posibilitatea aplicării de sancţiuni specifice împotriva membrilor autorităţilor care au preluat puterea cu forţa, în absenţa unei tranziţii democratice;

9.   încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluţie Consiliului şi Comisiei, precum şi Consiliului de securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite, instituţiilor Uniunii Africane, CEDEAO, Adunării parlamentare paritare ACP-UE şi autorităţilor din Guineea.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate