Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2008/0209(CNS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0005/2009

Внесени текстове :

A6-0005/2009

Разисквания :

Гласувания :

PV 03/02/2009 - 6.2
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2009)0033

Приети текстове
PDF 266kWORD 33k
Вторник, 3 февруари 2009 г. - Страсбург
Подновяване на Споразумението за научно и технологично сътрудничество ЕО и Русия *
P6_TA(2009)0033A6-0005/2009

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 3 февруари 2009 г. относно предложението за решение на Съвета за сключване на Споразумение, целящо подновяване действието на Споразумението за сътрудничество в областта на науката и технологиите между Европейската общност и правителството на Руската федерация (COM(2008)0728 – C6-0456/2008 – 2008/0209(CNS))

(Процедура на консултация)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението за решение на Съвета (COM(2008)0728),

–   като взе предвид Решение № 1982/2006/EO на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 година относно Седмата рамкова програма на Европейската общност за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности (2007‐2013 г.)(1),

–   като взе предвид член 170 и член 300, параграф 2, алинея първа от Договора за ЕО,

–   като взе предвид член 300, параграф 3, алинея първа от Договора за ЕО, съобразно която Съветът се е консултирал с него (C6-0456/2008),

–   като взе предвид член 51, член 83, параграф 7, и член 43, параграф 1, от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по промишленост, изследвания и енергетика (A6-0005/2009),

1.  Одобрява сключването на споразумението;

2.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите-членки и на Руската федерация.

(1) OВ L 412, 30.12.2006 г., стр. 1.

Правна информация - Политика за поверителност