Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2008/0209(CNS)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A6-0005/2009

Esitatud tekstid :

A6-0005/2009

Arutelud :

Hääletused :

PV 03/02/2009 - 6.2
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2009)0033

Vastuvõetud tekstid
PDF 188kWORD 31k
Teisipäev, 3. veebruar 2009 - Strasbourg
EÜ ja Venemaa vahelise teadus- ja tehnoloogiakoostöö lepingu pikendamine *
P6_TA(2009)0033A6-0005/2009

Euroopa Parlamendi 3. veebruari 2009. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Ühenduse ja Venemaa Föderatsiooni valitsuse vahelise teadus- ja tehnoloogiakoostöö lepingu pikendamist käsitleva lepingu sõlmimise kohta (KOM(2008)0728 – C6-0456/2008 – 2008/0209(CNS))

(Nõuandemenetlus)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse ettepanekut võtta vastu nõukogu otsus (KOM(2008)0728);

–   võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2006. aasta otsust nr 1982/2006/EÜ, mis käsitleb Euroopa Ühenduse teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja tutvustamistegevuse seitsmendat raamprogrammi (2007–2013)(1);

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artiklit 170 ja artikli 300 lõike 2 esimest lõiku;

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 300 lõike 3 esimest lõiku, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C6-0456/2008);

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 51, artikli 83 lõiget 7 ja artikli 43 lõiget 1;

–   võttes arvesse tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni raportit (A6-0005/2009),

1.   kiidab lepingu sõlmimise heaks;

2.   teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning Venemaa Föderatsiooni ja liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.

(1) ELT L 412, 30.12.2006, lk 1.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika