Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2008/0209(CNS)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A6-0005/2009

Teksty złożone :

A6-0005/2009

Debaty :

Głosowanie :

PV 03/02/2009 - 6.2
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P6_TA(2009)0033

Teksty przyjęte
PDF 195kWORD 32k
Wtorek, 3 lutego 2009 r. - Strasburg
Przedłużenie Umowy WE – Rosja w sprawie współpracy naukowej i technologicznej *
P6_TA(2009)0033A6-0005/2009

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie wniosku w sprawie decyzji Rady dotyczącej zawarcia Umowy mającej na celu przedłużenie Umowy w sprawie współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską a Rządem Federacji Rosyjskiej (COM(2008)0728 – C6-0456/2008 – 2008/0209(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek dotyczący decyzji Rady (COM(2008)0728),

–   uwzględniając decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1982/2006/WE z dnia 18 grudnia 2006 r. dotyczącą siódmego programu ramowego Wspólnoty Europejskiej w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (2007-2013)(1),

–   uwzględniając art. 170 oraz art. 300 ust. 2 akapit pierwszy Traktatu WE,

–   uwzględniając art. 300 ust. 3 akapit pierwszy traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C6-0456/2008),

–   uwzględniając art. 51, art. 83 ust. 7 oraz art. 43 ust. 1 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (A6-0005/2009),

1.   zatwierdza zawarcie umowy;

2.   zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, jak również rządom i parlamentom państw członkowskich i Federacji Rosyjskiej.

(1) Dz.U. L 412 z 30.12.2006, s. 1.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności