Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2008/0209(CNS)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A6-0005/2009

Texte depuse :

A6-0005/2009

Dezbateri :

Voturi :

PV 03/02/2009 - 6.2
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P6_TA(2009)0033

Texte adoptate
PDF 194kWORD 35k
Marţi, 3 februarie 2009 - Strasbourg
Reînnoirea Acordului de cooperare CE-Rusia în domeniul științei și tehnologiei *
P6_TA(2009)0033A6-0005/2009

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 3 februarie 2009 referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea acordului de reînnoire a Acordului de cooperare în domeniul științei și tehnologiei dintre Comunitatea Europeană și Guvernul Federației Ruse (COM(2008)0728 – C6-0456/2008 – 2008/0209(CNS))

(Procedura de consultare)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea de decizie a Consiliului (COM(2008)0728),

–   având în vedere Decizia nr. 1982/2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 18 decembrie 2006 privind al șaptelea program-cadru al Comunității Europene pentru activități de cercetare, de dezvoltare tehnologică și demonstrative (2007-2013)(1),

–   având în vedere articolul 170 și articolul 300 alineatul (2) primul paragraf din Tratatul CE,

–   având în vedere articolul 300 alineatul (3) primul paragraf din Tratatul CE, în temeiul căruia a fost consultat de către Consiliu (C6-0456/2008),

–   având în vedere articolul 51, articolul 83 alineatul (7) și articolul 43 alineatul (1) din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie (A6-0005/2009),

1.   aprobă încheierea acordului;

2.   încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și Federației Ruse.

(1) JO L 412, 30.12.2006, p. 1.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate