Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2008/0209(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0005/2009

Ingivna texter :

A6-0005/2009

Debatter :

Omröstningar :

PV 03/02/2009 - 6.2
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2009)0033

Antagna texter
PDF 194kWORD 30k
Tisdagen den 3 februari 2009 - Strasbourg
Förlängning av avtalet mellan EG och Ryssland om vetenskapligt och tekniskt samarbete *
P6_TA(2009)0033A6-0005/2009

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 3 februari 2009 om förslaget till rådets beslut om ingående av ett avtal om förlängning av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Ryska federationens regering (KOM(2008)0728 – C6-0456/2008 – 2008/0209(CNS))

(Samrådsförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av förslaget till rådets beslut (KOM(2008)0728),

–   med beaktande av Europaparlamentets och rådets beslut nr 1982/2006/EG av den 18 december 2006 om Europeiska gemenskapens sjunde ramprogram för verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration (2007–2013)(1),

–   med beaktande av artikel 170 och artikel 300.2 första stycket i EG-fördraget,

–   med beaktande av artikel 300.3 första stycket i EG-fördraget, i enlighet med vilken rådet har hört parlamentet (C6-0456/2008),

–   med beaktande av artiklarna 51, 83.7 och 43.1 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi (A6-0005/2009).

1.  Europaparlamentet godkänner ingåendet av avtalet.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen samt regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och Ryska federationen parlamentets ståndpunkt.

(1) EUT L 412, 30.12.2006, s. 1.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy