Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2008/2176(IMM)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0008/2009

Внесени текстове :

A6-0008/2009

Разисквания :

Гласувания :

PV 03/02/2009 - 6.4

Приети текстове :

P6_TA(2009)0035

Приети текстове
PDF 282kWORD 35k
Вторник, 3 февруари 2009 г. - Страсбург
Искане за снемане на имунитета на Miloslav Ransdorf
P6_TA(2009)0035A6-0008/2009

Решение на Европейския парламент от 3 февруари 2009 г. относно искане за снемане на имунитета на Miloslav Ransdorf (2008/2176(IMM))

Европейският парламент,

–   като взе предвид искането за снемане на имунитета на Miloslav Ransdorf, предадено от компетентния орган на Чешката република на 16 юни 2008 г. и обявено в пленарно заседание на 9 юли 2008 г.,

–   като изслуша Miloslav Ransdorf съгласно член 7, параграф 3 от своя правилник,

–   като взе предвид член 10 от Протокола за привилегиите и имунитетите на Европейските общности от 8 април 1965 г. и член 6, параграф 2 от Акта за избирането на членове на Европейския парламент чрез всеобщи преки избори от 20 септември 1976 г.,

–   като взе предвид решенията на Съда на Европейските общности от 12 май 1964 г. и от 10 юли 1986 г.(1),

–   като взе предвид член 27, параграф 4 от Чешката конституция,

–   като взе предвид член 6, параграф 2 и член 7 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по правни въпроси (A6-0008/2009),

A.   като има предвид, че Miroslav Ransdorf е член на Европейския парламент, който беше избран в резултат на шестите преки избори, проведени от 10 до 13 юни 2004 г., и като има предвид, че пълномощията му бяха проверени от Парламента на 14 декември 2004 г.(2);

Б.   като има предвид, че съгласно член 10 от Протокола за привилегиите и имунитетите на Европейските общности от 8 април 1965 г., по време на сесиите на Европейския парламент неговите членове се ползват на територията на тяхната собствена държава с имунитета, предоставян на членовете на националните парламенти; като има предвид, че не може да има позоваване на имунитета, когато член на Парламента бъде заловен на местопрестъплението; и като има предвид, че няма пречка за Европейския парламент да упражни правото си на снемане на имунитета на негов член;

В.   като има предвид, че съгласно член 27, параграф 4 от Чешката конституция, срещу член на Парламента или сенатор не може да бъде възбуждано наказателно преследване без съгласието на камарата, на която е член, и в случай на отказ от страна на съответната камара, наказателното преследване се изключва завинаги;

1.  Реши да снеме имунитета на Miloslav Ransdorf;

2.  Възлага на своя председател незабавно да предаде настоящото решение и доклада на своята компетентна комисия на съответните органи на Чешката република.

(1) Дело 101/63, Wagner с/у Fohrmann и Krier, ССП 1964 г. и Дело 149/85, Wybot с/у Faure и други, ССП 1986 г., стр. 2391.
(2) ОВ С 226 Е, 15.9.2005 г., стр. 51.

Правна информация - Политика за поверителност