Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2008/2176(IMM)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0008/2009

Předložené texty :

A6-0008/2009

Rozpravy :

Hlasování :

PV 03/02/2009 - 6.4

Přijaté texty :

P6_TA(2009)0035

Přijaté texty
PDF 199kWORD 35k
Úterý, 3. února 2009 - Štrasburk
Zbavení imunity Miloslava Ransdorfa
P6_TA(2009)0035A6-0008/2009

Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 3. února 2009 o žádosti o zbavení imunity Miloslava Ransdorfa (2008/2176(IMM))

Evropský parlament,

-   s ohledem na žádost o zbavení imunity Miloslava Ransdorfa, kterou dne 16. června 2008 zaslal příslušný orgán České republiky a která byla oznámena na plenárním zasedání dne 9. července 2008,

-   poté, co Miloslav Ransdorf dostal možnost vyjádřit se v souladu s čl. 7 odst. 3 jednacího řádu,

-   s ohledem na článek 10 Protokolu o výsadách a imunitách Evropských společenství ze dne 8. dubna 1965 a na čl. 6 odst. 2 Aktu o volbě členů Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých volbách ze dne 20. září 1976,

-   s ohledem na rozhodnutí Soudního dvora Evropských společenství ze dne 12. května 1964 a 10. července 1986(1),

-   s ohledem na čl. 27 odst. 4 Ústavy České republiky,

-   s ohledem na čl. 6 odst. 2 a článek 7 jednacího řadu,

-   s ohledem na zprávu Výboru pro právní záležitosti (A6-0008/2009),

A.   vzhledem k tomu, že Miloslav Ransdorf je poslancem Evropského parlamentu, který byl zvolen v šestých přímých volbách konaných ve dnech 10.–13. června 2004, a vzhledem k tomu, že Parlament ověřil jeho pověřovací listiny dne 14. prosince 2004(2),

B.   vzhledem k tomu, že podle článku 10 Protokolu o výsadách a imunitách Evropských společenství ze dne 8. dubna 1965 požívají poslanci Evropského parlamentu na území vlastního státu imunit přiznávaných poslancům parlamentu tohoto státu; vzhledem k tomu, že imunity se nelze dovolávat v případě přistižení při činu; vzhledem k tomu, že toto ustanovení nebrání Evropskému parlamentu, aby uplatnil své právo zbavit jednoho ze svých poslanců imunity;

C.   vzhledem k tomu, že podle čl. 27 odst. 4 Ústavy České republiky nelze poslance ani senátora trestně stíhat bez souhlasu komory, jejímž je členem, a odepře-li komora souhlas, je trestní stíhání navždy vyloučeno,

1.   rozhodl, aby byl Miloslav Ransdorf zbaven imunity;

2.   pověřuje svého předsedu, aby neprodleně předal toto rozhodnutí a zprávu příslušného výboru příslušným orgánům České republiky.

(1) Věc 101/63, Wagner v. Fohrmann a Krier, Recueil 1964, s. 195, a věc 149/85, Wybot v. Faure a další, Recueil 1986, s. 2391.
(2) Úř. věst. C 226 E, 15.9.2005, s. 51.

Právní upozornění - Ochrana soukromí