Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2008/2176(IMM)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A6-0008/2009

Esitatud tekstid :

A6-0008/2009

Arutelud :

Hääletused :

PV 03/02/2009 - 6.4

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2009)0035

Vastuvõetud tekstid
PDF 107kWORD 31k
Teisipäev, 3. veebruar 2009 - Strasbourg
Miloslav Randsdorfi puutumatuse äravõtmise taotlus
P6_TA(2009)0035A6-0008/2009

Euroopa Parlamendi 3. veebruari 2009. aasta otsus Miloslav Ransdorfi puutumatuse äravõtmise taotluse kohta (2008/2176(IMM))

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse Miloslav Ransdorfi puutumatuse äravõtmise taotlust, mille Tšehhi Vabariigi pädev asutus esitas 16. juunil 2008 ja millest anti teada Euroopa Parlamendi 9. juuli 2008. aasta täiskogu istungil;

–   olles vastavalt kodukorra artikli 7 lõikele 3 Miloslav Ransdorfi ära kuulanud;

–   võttes arvesse 8. aprilli 1965. aasta Euroopa ühenduste privileegide ja immuniteetide protokolli artiklit 10 ning otsestel ja üldistel valimistel esindajate Euroopa Parlamenti valimist käsitleva 20. septembri 1976. aasta akti artikli 6 lõiget 2;

–   võttes arvesse Euroopa Ühenduste Kohtu 12. mai 1964. aasta ja 10. juuli 1986. aasta otsuseid(1);

–   võttes arvesse Tšehhi Vabariigi põhiseaduse artikli 27 lõiget 4;

–   võttes arvesse kodukorra artikli 6 lõiget 2 ja artiklit 7;

–   võttes arvesse õiguskomisjoni raportit (A6-0008/2009);

A.   arvestades, et Miloslav Ransdorf on Euroopa Parlamendi liige ja ta valiti Euroopa Parlamenti 10.–13. juuni 2004 toimunud kuuendatel otsestel valimistel, ning arvestades, et Euroopa Parlament kontrollis tema volitusi 14. detsembril 2004(2);

B.   arvestades, et vastavalt 8. aprilli 1965. aasta Euroopa ühenduste privileegide ja immuniteetide protokolli artiklile 10 on Euroopa Parlamendi liikmetel istungjärkude ajal oma riigi territooriumil samasugune puutumatus nagu selle riigi parlamendi liikmetel; arvestades, et puutumatusele ei saa tugineda, kui liige tabatakse õigusrikkumiselt; ning arvestades, et see ei takista Euroopa Parlamendil kasutamast õigust tühistada oma liikme puutumatus;

C.   arvestades, et vastavalt Tšehhi Vabariigi põhiseaduse artikli 27 lõikele 4 ei saa ei parlamendi ega senati liiget võtta kriminaalvastutusele ilma seadusandliku koja nõusolekuta, mille koosseisu ta kuulub, ning kui vastav koda keeldub nõusoleku andmisest, on kriminaalvastutusele võtmine alatiseks välistatud,

1.   otsustab Miloslav Ransdorfi puutumatuse ära võtta;

2.   teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja vastutava parlamendikomisjoni raport viivitamatult Tšehhi Vabariigi pädevatele asutustele.

(1) Kohtuasi 101/63: Wagner v. Fohrmann ja Krier, EKL 1964, lk 383, ning kohtuasi 149/85: Wybot v. Faure ja teised, EKL 1986, lk 2391.
(2) ELT C 226 E, 15.9.2005, lk 51.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika