Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2008/2176(IMM)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0008/2009

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0008/2009

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 03/02/2009 - 6.4

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2009)0035

Hyväksytyt tekstit
PDF 107kWORD 33k
Tiistai 3. helmikuuta 2009 - Strasbourg
Miloslav Ransdorfin parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö
P6_TA(2009)0035A6-0008/2009

Euroopan parlamentin päätös 3. helmikuuta 2009 Miloslav Ransdorfin parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä (2008/2176(IMM))

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon Tšekin tasavallan toimivaltaisen viranomaisen välittämän, 16. kesäkuuta 2008 päivätyn pyynnön Miloslav Ransdorfin parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämiseksi, josta ilmoitettiin täysistunnossa 9. heinäkuuta 2008,

–   kuultuaan Miloslav Ransdorfia työjärjestyksen 7 artiklan 3 kohdan mukaisesti,

–   ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen erioikeuksista ja vapauksista 8. huhtikuuta 1965 tehdyn pöytäkirjan 10 artiklan sekä Euroopan parlamentin jäsenten valitsemisesta yleisillä, välittömillä vaaleilla 20. syyskuuta 1976 annetun säädöksen 6 artiklan 2 kohdan,

–   ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen 12. toukokuuta 1964 ja 10. heinäkuuta 1986 antamat tuomiot(1),

–   ottaa huomioon Tšekin tasavallan perustuslain 27 artiklan 4 kohdan,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 6 artiklan 2 kohdan ja 7 artiklan,

–   ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön (A6-0008/2009),

A.   ottaa huomioon, että Miroslav Ransdorf on Euroopan parlamentin jäsen, joka valittiin 10.–13. kesäkuuta 2004 pidetyillä kuudensilla välittömillä vaaleilla ja jonka valtakirjan parlamentti tarkisti 14. joulukuuta 2004(2),

B.   ottaa huomioon, että Euroopan yhteisöjen erioikeuksista ja vapauksista 8. huhtikuuta 1965 tehdyn pöytäkirjan 10 artiklan nojalla Euroopan parlamentin jäsenillä on parlamentin istuntojen ajan oman valtionsa alueella kansanedustajille myönnetty koskemattomuus; toteaa, että koskemattomuuteen ei voida vedota silloin, kun jäsen tavataan itse teosta; toteaa, että tämä ei estä Euroopan parlamenttia käyttämästä oikeuttaan pidättää koskemattomuus yhden jäsenen osalta;

C.   toteaa, että Tšekin tasavallan perustuslain 27 artiklan 4 kohdan mukaan ketään parlamentin jäsentä tai senaattoria ei voida asettaa rikossyytteeseen ilman sen kamarin suostumusta, jonka jäsen hän on, ja että jos kyseinen kamari ei anna suostumustaan, rikossyytteestä on luovuttava pysyvästi,

1.   päättää pidättää Miloslav Ransdorfinin parlamentaarisen koskemattomuuden;

2.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen sekä asiasta vastaavan valiokunnan mietinnön viipymättä Tšekin tasavallan toimivaltaisille viranomaisille.

(1) Asia 101/63, Wagner v. Fohrmann ja Krier, Kok. 1964, s. 383, Kok. Ep. I, s. 203, ja asia 149/85, Wybot v. Faure ym., Kok. 1986, s. 2391, Kok. Ep. VIII, s. 729.
(2) EUVL C 226 E, 15.9.2005, s. 51.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö