Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2008/2176(IMM)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A6-0008/2009

Előterjesztett szövegek :

A6-0008/2009

Viták :

Szavazatok :

PV 03/02/2009 - 6.4

Elfogadott szövegek :

P6_TA(2009)0035

Elfogadott szövegek
PDF 200kWORD 34k
2009. február 3., Kedd - Strasbourg
Miloslav Ransdorf mentelmi jogának felfüggesztése
P6_TA(2009)0035A6-0008/2009

Az Európai Parlament 2009. február 3-i határozata a Miloslav Ransdorf mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemről (2008/2176(IMM))

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Cseh Köztársaság illetékes hatósága által 2008. június 16-én eljuttatott és a 2008. július 9-i plenáris ülésen bejelentett, Miloslav Ransdorf mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemre,

–   miután eljárási szabályzata 7. cikke (3) bekezdésének megfelelően meghallgatta Miloslav Ransdorfot,

–   tekintettel az Európai Közösségek kiváltságairól és mentességeiről szóló, 1965. április 8-i jegyzőkönyv 10. cikkére, valamint az Európai Parlament képviselőinek közvetlen és általános választójog alapján történő választásáról szóló, 1976. szeptember 20-i okmány 6. cikkének (2) bekezdésére,

–   tekintettel az Európai Közösségek Bíróságának 1964. május 12-i és 1986. július 10-i határozatára(1),

–   tekintettel a Cseh Köztársaság Alkotmányának 27. cikke (4) bekezdésére,

–   tekintettel eljárási szabályzata 6. cikkének (2) bekezdésére és 7. cikkére,

–   tekintettel a Jogi Bizottság jelentésére (A6-0008/2009),

A.   mivel Miroslav Ransdorf az Európai Parlament képviselője, akit a 2004. június 10–13-án megtartott hatodik közvetlen választások során választottak meg, és mivel megbízólevelét 2004. december 14-én vizsgálta meg a Parlament(2),

B.   mivel az Európai Közösségek kiváltságairól és mentességeiről szóló 1965. április 8-i jegyzőkönyv 10. cikke szerint az Európai Parlament ülései alatt annak képviselői saját államuk területén a parlamentjük tagjaira vonatkozó mentességet élvezik; mivel nem lehet hivatkozni a mentességre olyan esetben, amikor valamely képviselőt bűncselekmény elkövetésében tetten érnek; és mivel a mentesség nem akadályozhatja meg az Európai Parlamentet azon jogának gyakorlásában, hogy valamely képviselőjének mentességét felfüggessze,

C.   mivel a cseh alkotmány 27. cikke (4) bekezdésének értelmében egyetlen parlamenti képviselő vagy szenátor sem vonható büntető eljárás alá azon ház hozzájárulása nélkül, amelynek tagja, és ha az adott ház megtagadja a hozzájárulást, a büntető eljárásra soha többet nem kerülhet sor,

1.   úgy határoz, hogy felfüggeszti Miloslav Ransdorf mentelmi jogát;

2.   utasítja elnökét, hogy haladéktalanul továbbítsa ezt a határozatot és az illetékes bizottság jelentését a Cseh Köztársaság illetékes hatóságainak.

(1) 101/63 sz. Wagner kontra Fohrmann és Krier ügy (EBHT 1964., 195. o.), illetve 149/85 sz. Wybot kontra Faure és társai ügy (EBHT 1986., 2391.o.).
(2) HL C 226. E, 2005.9.15., 51. o.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat