Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2008/2176(IMM)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A6-0008/2009

Teksty złożone :

A6-0008/2009

Debaty :

Głosowanie :

PV 03/02/2009 - 6.4

Teksty przyjęte :

P6_TA(2009)0035

Teksty przyjęte
PDF 111kWORD 34k
Wtorek, 3 lutego 2009 r. - Strasburg
Wniosek o uchylenie immunitetu Miloslava Ransdorfa
P6_TA(2009)0035A6-0008/2009

Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Miloslava Ransdorfa (2008/2176(IMM))

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek o uchylenie immunitetu Miloslava Ransdorfa, przekazany przez właściwy organ Republiki Czeskiej w dniu 16 czerwca 2008 r., ogłoszony na posiedzeniu plenarnym w dniu 9 lipca 2008 r.,

–   po wysłuchaniu wyjaśnień Miloslava Ransdorfa, zgodnie z art. 7 ust. 3 Regulaminu,

–   uwzględniając art. 10 Protokołu w sprawie przywilejów i immunitetów Wspólnot Europejskich z dnia 8 kwietnia 1965 r., jak również art. 6 ust. 2 Aktu dotyczącego wyboru członków Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich z dnia 20 września 1976 r.,

–   uwzględniając orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich z dnia 12 maja 1964 r. i 10 lipca 1986 r.(1),

–   uwzględniając art. 27 ust. 4 konstytucji czeskiej,

–   uwzględniając art. 6 ust. 2 oraz art. 7 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Prawnej (A6-0008/2009),

A.   mając na uwadze fakt, że Miloslav Ransdorf jest posłem do Parlamentu Europejskiego wybranym w szóstych wyborach bezpośrednich, które odbyły się w dniach 10-13 czerwca 2004 r. oraz mając na uwadze, że jego mandat został zweryfikowany przez Parlament w dniu 14 grudnia 2004 r.(2),

B.   mając na uwadze, że zgodnie z art. 10 Protokołu w sprawie przywilejów i immunitetów Wspólnot Europejskich z dnia 8 kwietnia 1965 r., w czasie sesji Parlamentu Europejskiego posłowie korzystają na terytorium swojego państwa z immunitetów przyznawanych posłom do parlamentu ich państwa; mając na uwadze, że nie można powoływać się na immunitet w przypadku, gdy poseł został ujęty na gorącym uczynku oraz mając na uwadze, że nie może on również stanowić przeszkody w wykonywaniu przez Parlament Europejski prawa uchylenia immunitetu w odniesieniu do któregokolwiek z jego członków,

C.   mając na uwadze, że zgodnie z art. 27 ust. 4 konstytucji czeskiej wobec posłów ani senatorów nie może zostać wszczęte postępowanie karne bez zgody izby, do której należą, oraz że w przypadku gdy odnośna izba odmawia wydania zgody, postępowanie karne zostaje raz na zawsze wykluczone,

1.   podejmuje decyzję o uchyleniu immunitetu Miloslava Ransdorfa;

2.   zobowiązuje swojego przewodniczącego do niezwłocznego przekazania niniejszej decyzji oraz sprawozdania właściwej komisji odpowiednim organom Republiki Czeskiej.

(1) Sprawa 101/63, Wagner przeciwko Fohrmannowi i Krierowi, Recueil 1964, s. 383 i sprawa 149/85, Wybot przeciwko Faure'owi i in., Recueil 1986, s. 2391.
(2) Dz.U. C 226 E z 15.9.2005, s. 51.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności