Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2008/2176(IMM)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A6-0008/2009

Texte depuse :

A6-0008/2009

Dezbateri :

Voturi :

PV 03/02/2009 - 6.4

Texte adoptate :

P6_TA(2009)0035

Texte adoptate
PDF 195kWORD 35k
Marţi, 3 februarie 2009 - Strasbourg
Cererea de ridicare a imunităţii lui Miloslav Ransdorf
P6_TA(2009)0035A6-0008/2009

Decizia Parlamentului European din 3 februarie 2009 privind cererea de ridicare a imunităţii lui Miloslav Ransdorf (2008/2176(IMM))

Parlamentul European,

–   având în vedere cererea de ridicare a imunităţii lui Miloslav Ransdorf transmisă de autoritatea competentă a Republicii Cehe la 16 iunie 2008 şi comunicată în şedinţă plenară la 9 iulie 2008,

–   în urma audierii lui Miloslav Ransdorf, în conformitate cu articolul 7 alineatul (3) din Regulamentul de procedură,

–   având în vedere articolul 10 din Protocolul privind privilegiile şi imunităţile Comunităţilor Europene din 8 aprilie 1965, precum şi articolul 6 alineatul (2) din Actul din 20 septembrie 1976 privind alegerea deputaţilor în Parlamentul European prin vot universal direct,

–   având în vedere hotărârile Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene din 12 mai 1964 şi din 10 iulie 1986(1),

–   având în vedere articolul 27 alineatul (4) din Constituţia Republicii Cehe,

–   având în vedere articolul 6 alineatul (2) şi articolul 7 din Regulamentul de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri juridice (A6-0008/2009),

A.   întrucât Miloslav Ransdorf este deputat în Parlamentul European, ales în cea de-a şasea legislatură în cadrul alegerilor directe din 10-13 iunie 2004, iar prerogativele sale au fost verificate de Parlament la 14 decembrie 2004(2);

B.   întrucât, în conformitate cu articolul 10 din Protocolul privind privilegiile şi imunităţile Comunităţilor Europene din 8 aprilie 1965, pe durata sesiunilor Parlamentului European, membrii acestuia beneficiază, pe teritoriul naţional al statului lor, de imunităţile acordate membrilor parlamentului statului în cauză; întrucât imunitatea nu poate fi invocată atunci când un deputat este surprins în flagrant delict; şi întrucât acest fapt nu împiedică dreptul Parlamentului European de a ridica imunitatea unuia din membrii săi;

C.   întrucât, în conformitate cu articolul 27 alineatul (4) din Constituţia Republicii Cehe, nici un deputat sau senator nu poate fi urmărit penal fără acordul camerei din care face parte şi, în cazul în care aceasta refuză să îşi dea acordul, urmărirea penală este exclusă definitiv,

1.   hotărăşte să ridice imunitatea lui Miloslav Ransdorf;

2.   încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite imediat prezenta decizie, precum şi raportul comisiei competente, autorităţilor în cauză ale Republicii Cehe.

(1) Cauza 101/63, Wagner/ Fohrmann şi Krier, Rec. 1964, p. 383, şi Cauza 149/85, Wybot/Faure şi alţii, Rec. 1986, p. 2391.
(2) JO C 226 E, 15.9.2005, p. 51.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate