Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2008/2105(INI)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A6-0495/2008

Texte depuse :

A6-0495/2008

Dezbateri :

PV 04/02/2009 - 3
CRE 04/02/2009 - 3

Voturi :

PV 04/02/2009 - 5.1
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P6_TA(2009)0042

Texte adoptate
PDF 760kWORD 397k
Miercuri, 4 februarie 2009 - Strasbourg
2050: Viitorul începe azi - recomandări privind viitoarea politică integrată a UE în domeniul schimbărilor climatice
P6_TA(2009)0042A6-0495/2008
Rezoluţie
 Anexă
 Anexă

Rezoluţia Parlamentului European din 4 februarie 2009 privind "2050: Viitorul începe azi – recomandări privind viitoarea politică integrată a UE în domeniul schimbărilor climatice" (2008/2105(INI))

Parlamentul European,

–   având în vedere decizia sa din 25 aprilie 2007 referitoare la instituirea Comisiei temporare privind schimbările climatice, adoptată în conformitate cu articolul 175 din Regulamentul său de procedură(1),

–   având în vedere legislația UE existentă în domeniul protecției mediului, care are o contribuție pozitivă în ceea ce privește combaterea schimbărilor climatice în diverse domenii politice (anexa A) și amintind, de asemenea, rezoluțiile sale referitoare la schimbările climatice, în special acelea care au fost adoptate în timpul celei de-a şasea legislaturi (anexa B),

–   având în vedere rezoluția sa din 15 noiembrie 2007 privind limitarea schimbărilor climatice globale la 2 grade Celsius - calea de urmat pentru Conferința de la Bali privind schimbările climatice și după aceasta (COP13 și COP/MOP 3)(2),

–   având în vedere rezoluția sa din 31 ianuarie 2008, referitoare la rezultatele Conferinței de la Bali privind schimbările climatice (COP 13 și COP/MOP 3)(3),

–   având în vedere rezoluția sa din 10 aprilie 2008 privind Cartea verde a Comisiei intitulată "Adaptarea la schimbările climatice în Europa - posibilitățile de acțiune ale Uniunii Europene"(4),

–   având în vedere rezoluția sa din 21 mai 2008 referitoare la faptele demonstrate științific legate de schimbările climatice: constatări și recomandări în vederea luării de decizii(5),

–   având în vedere rezoluția sa din 21 octombrie 2008 privind crearea unei Alianțe mondiale împotriva schimbărilor climatice între Uniunea Europeană și țările sărace în curs de dezvoltare, cele mai vulnerabile la schimbările climatice(6),

–   având în vedere a 14-a conferință a părților semnatare ale convenției-cadru a Organizației Națiunilor Unite referitoare la schimbările climatice (UNFCCC) (COP 14) și cea de a patra conferință a părților semnatare, care a prilejuit reuniunea părților semnatare ale Protocolului de la Kyoto (COP/MOP 4), desfășurată în perioada 1-12 decembrie 2008 la Poznań (Polonia),

–   având în vedere Agora cetățenilor privind schimbările climatice, care a avut loc între 12 și 13 iunie 2008,

–   având în vedere reuniunea parlamentară mixtă a Parlamentului European și a parlamentelor naționale din 20 și 21 noiembrie 2008, pe tema energie și dezvoltare durabilă,

–   având în vedere rezultatele sondajului Eurobarometrului Special nr. 300 referitor la atitudinea europenilor vizavi de schimbările climatice,

–   având în vedere audierile publice și schimburile de opinii ale Comisiei temporare privind schimbările climatice cu personalități de prim rang și rezultatele vizitelor delegațiilor,

–   având în vedere articolul 45 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei temporare privind schimbările climatice (A6-0495/2008),

Principii politice centrale

A.   întrucât conservarea naturii și a umanității este o sarcină transmisă de la o generație la următoarea;

B.   întrucât încălzirea globală şi schimbările climatice sunt recunoscute ca reprezentând o amenințare gravă, urgentă și provocată de om;

C.   întrucât, în special în timpul celei de-a şasea legislaturi, lucrările Parlamentului European cu privire la schimbările climatice au reprezentat o sursă de inspirație și un imperativ în vederea formării unei politici europene integrate de combatere a schimbărilor climatice și de reconciliere a schimbărilor climatice cu creșterea economică durabilă;

D.   întrucât Tratatul de la Lisabona stabilește în mod explicit obiectivele și competențele Uniunii Europene în domeniul schimbărilor climatice și întrucât, în cazul în care va fi ratificat, acesta va consolida rolul Uniunii Europene în promovarea dezvoltării durabile și combaterea schimbărilor climatice;

E.   întrucât rolul de lider al Uniunii Europene în lupta internațională împotriva încălzirii globale și responsabilitatea expresă a acesteia în calitate de uniune a unor țări dezvoltate contribuie la definirea identității sale și implică obligația, în raport de cetățenii europeni, nu numai de a formula obiective climatice pe termen mediu și lung, ci și îndeplinirea acestor obiective prin intermediul unor măsuri politice orientate către viitor, precum și prin intermediul dialogului politic cu țările în curs de dezvoltare;

F.   întrucât un obiectiv cheie al Uniunii Europene privind atât politica sa internă, cât și relațiile externe constă în promovarea respectului față de drepturile omului și întrucât, în particular, Uniunea Europeană recunoaște drepturile la viață, securitate, sănătate, educație și protecția mediului ca fiind fundamentale, precum și protecția persoanelor care sunt cu precădere vulnerabile la efectele schimbărilor climatice, printre care femeile, copiii, persoanele în vârstă și cele cu dizabilități;

G.   întrucât parlamentarii reprezentând cetățenii Europei ar trebui să se ghideze, nu numai în prezent, ci și pe viitor, după aceste principii politice privind climatul și după principiile de durabilitate, responsabilitate socială și egalitate între generații și oameni, și să pună întotdeauna în practică obiectivele climatice globale necesare;

H.   întrucât societatea umană se confruntă cu o dublă provocare în ceea ce privește pericolele pentru sistemele de menținere a vieții ale pământului, mai precis schimbările climatice și utilizarea excesivă și distrugerea multora dintre cele mai importante ecosisteme; întrucât există multe legături reciproce între sistemul climatic și ecosisteme, în special capacitatea oceanelor și a ecosistemelor terestre de a captura carbonul, și întrucât problema schimbărilor climatice poate fi abordată eficient doar în contextul unor ecosisteme sănătoase;

I.   întrucât schimbările climatice au un efect negativ și costisitor în special asupra anumitor regiuni, cum ar fi zonele de munte și de coastă;

J.   întrucât impactul schimbărilor climatice asupra societăților umane se face deja resimțit în numeroase regiuni, cum ar fi în Sahel, unde deșertificarea are un efect negativ major, în Bangladesh, afectat de inundații repetate, anumite regiuni din Europa, și câteva insule din Pacific care sunt amenințate cu scufundarea;

K.   întrucât schimbările climatice reprezintă o provocare pentru care nu există o soluție politică unică, și întrucât combinarea oportunităților existente și creșterea considerabilă a eficienței în toate domeniile economice și sociale pot contribui la soluționarea problemei privind resursele și distribuția, pregătind calea pentru o a treia revoluție industrială;

L.   întrucât este nevoie de măsuri urgente de combatere a deficitului de energie și de combustibili;

M.   întrucât, în conformitate cu datele furnizate în 2006 de Agenția Europeană de Mediu (AEM), în interiorul UE producția de energie participă la totalul emisiilor de gaze cu efect de seră cu o cotă de 30,9 %, sectorului de transporturi îi revin 19,4 %, gospodăriilor private și serviciilor 14,6 %, construcțiilor și producției industriale 12,9 %, agriculturii 9,2 %, proceselor industriale 8,1 %, sectorului deșeurilor 2,9 %, iar restul emisiilor sunt generate de solvenți chimici și procese de ardere nedeterminate;

N.   întrucât numeroase sectoare își aduc deja contribuția la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, iar numeroase oportunități rentabile privind reducerea efectelor schimbărilor climatice și tehnologii de îmbunătățire a eficienței sunt deja disponibile, cu toate că aplicarea în totalitate a acestora este blocată de barierele privind accesul pe piață, obstacolele birocratice și costurile ridicate de finanțare;

O.   întrucât măsurile care vizează reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în contextul producției, utilizării terenurilor și gestionării deșeurilor au prioritate maximă; întrucât, cu toate acestea, problema privind schimbările climatice nu va putea fi depășită numai prin reducerea emisiilor în fiecare sector individual; întrucât va fi nevoie de o abordare sistematică a problemei cu scopul de a găsi soluții politice intersectoriale și de a aduce schimbări în ceea ce privește producția, consumul, stilul de viaţă și structura comerțului în cadrul întregii societăți prin intermediul unei legislații coerente și prin adaptarea la schimbările inevitabile;

Dimensiunea internațională: perioada de după 2012, politica externă în domeniul climei și comerțul internațional

P.   întrucât negocierile pentru încheierea unui acord asupra schimbărilor climatice după 2012 se desfășoară sub conducerea Națiunilor Unite în conformitate cu foaia de parcurs de la Bali cu privire la următoarele domenii de bază: reducerea emisiilor și noi obiective obligatorii de reducere, măsuri de adaptare, defrișarea, distrugerea și degradarea pădurilor, dezvoltarea tehnologiei pentru măsurile de combatere și adaptare, resursele financiare necesare și, în cele din urmă, revizuirea mecanismelor flexibile în cadrul Acordurilor de la Marrakech privind Protocolul de la Kyoto;

Q.   întrucât Organizația Mondială a Comerțului (OMC) , Banca Mondială și Fondul Monetar Internațional (FMI) ar trebui, de asemenea, să fie profund implicate în efortul de atenuare a efectelor schimbărilor climatice;

R.   întrucât negocierile pentru un acord referitor la perioada de după 2012 trebuie încheiate la conferința pe teme climatice de la Copenhaga (COP 15) de la sfârșitul anului 2009 astfel încât să poată fi evitat un gol între prima și a doua perioadă de angajamente;

S.   întrucât Consiliul European din martie 2008 a subliniat nevoia de accelerare a negocierilor cu privire la foaia de parcurs de la Bali în vederea adoptării în 2009 a unui nou acord privind schimbările climatice, în conformitate cu obiectivul UE de 2°C;

T.   întrucât schimbările climatice pot exacerba potențialul de conflict în cadrul relațiilor internaționale, de exemplu prin migrația provocată de schimbările climatice, pierderea terenurilor și conflictele de graniță rezultate în urma inundațiilor și micșorării zonelor costiere, precum și conflictele asupra resurselor, datorate reducerii terenurilor arabile, creșterii deficitului de apă sau defrișării;

U.   întrucât Consiliul European din martie 2008 a solicitat Comisiei să elaboreze o strategie europeană pentru finanțarea măsurilor de combatere a schimbărilor climatice, care să aibă ca obiectiv diminuarea emisiilor și adaptarea în relație cu cercetarea și dezvoltarea tehnologiilor cu emisii scăzute de CO2 și a transferului acestor tehnologii; întrucât transferul unor astfel de tehnologii reprezintă o premisă esențială pentru implementarea cu succes a unor măsuri globale de reducere a emisiilor și de adaptare, în vederea combaterii schimbărilor climatice ;

V.   întrucât atât eforturile de atenuare, cât și cele de adaptare sunt extrem de importante; întrucât țările industrializate au o responsabilitate istorică față de schimbările climatice; întrucât țările în curs de dezvoltare sunt cele mai grav afectate de schimbările climatice în ciuda faptului că au contribuit extrem de puțin la producerea acestora; întrucât mijloacele de finanțare disponibile în vederea combaterii schimbărilor climatice sunt insuficiente în țările în curs de dezvoltare și ar trebui majorate în mod semnificativ;

W.   întrucât transferul de tehnologie este împiedicat de temerile referitoare la protejarea proprietății intelectuale, de existența unor instituții politice slabe, de carențe ale statului de drept ca și de lipsa generală de capital;

X.   întrucât OMC nu reprezintă un forum alternativ de negociere pentru protecția climei la nivel internațional și întrucât fără o încheiere încununată cu succes a negocierilor pentru perioada de după 2012, nu se poate aștepta la nici o contribuție a comerțului mondial la protecția climei;

Y.   întrucât amprenta de carbon a UE include gazele cu efect de seră emise în cadrul procesului de producere a bunurilor care sunt consumate în Europa, dar care sunt produse în alte regiuni;

Energia

Z.   întrucât petrolul reprezintă, la nivel global, cea mai importantă sursă de energie, reprezentând aproximativ 35% din consumul de energie primară, urmat de cărbune cu 25% și gaz natural cu 21%; întrucât, cu toate acestea, epoca energiei fosile ieftine și în abundență este pe cale de a se încheia;

AA.   întrucât, în conformitate cu datele Eurostat, în 2006, 33,5% din importurile de țiței ale UE au provenit din Rusia, 15,8% din Norvegia și 27% din țările arabe, și întrucât 42% din importurile de gaz ale UE au provenit din Rusia, 24,2% dinNorvegia și 25,9% din țările arabe;

AB.   întrucât Agenția Internațională pentru Energie prevede o creștere a necesarului de energie până în 2030 cu cel puțin 60%, o parte din aceasta fiind cauzată de țările emergente;

AC.   întrucât evoluția piețelor energetice contribuie la urmărirea obiectivelor climatice, de vreme ce creșterile prețurilor la energie determinate de piață dau naștere la stimulente importante în vederea utilizării durabile a resurselor și, în consecință, pentru un consum scăzut de de carbon;

AD.   întrucât pe termen mediu și lung nu poate fi vorba de a acoperi nevoia tot mai mare de energie doar prin intermediul combustibililor fosili și întrucât deciziile privind investițiile pentru următorii ani vor determina structura sistemului energetic și compoziția mixului energetic pentru următoarele decenii;

AE.   întrucât nevoia tot mai mare de energie solicită un număr de măsuri complementare, cum ar fi modernizarea urgentă a centralelor existente pe bază de combustibili fosili în vederea îmbunătățirii masive a eficienței energetice globale, a construcției de noi centrale energetice și a extinderii constante a surselor de energie regenerabile;

AF.   întrucât economisirea energiei reprezintă pe termen lung cea mai rentabilă și mai curată modalitate de economisire a resurselor și, în consecință, de combatere a schimbărilor climatice și întrucât eforturile angajate și durabile de îmbunătățire a eficienței energetice a UE vor aduce cu sine soluții structurale răspândite la scară largă în economie, deschizând prin urmare calea pentru o economie verde cu nivel redus de emisii de CO2;

AG.   întrucât utilizarea energiei nucleare – indiferent de disponibilitatea uraniului – ridică în continuare problema privind stocarea finală în condiţii de siguranță a deșeurilor nucleare și răspândirea tehnologiei în statele nedemocratice;

AH.   întrucât proiectul ITER (reactorul termonuclear experimental internațional) a devenit un centru de dezvoltare foarte costisitor pentru fuziunea nucleară, în calitate de posibilă nouă sursă de energie pentru viitor, și întrucât orice contribuție a acestuia la piața energiei poate fi așteptată doar pe termen extrem de lung;

Biocombustibilii

AI.   întrucât politica actuală privind biocombustibilii trebuie privită dintr-o perspectivă globală, în care există, pe de o parte, o concurență din ce în ce mai mare pentru terenurile productive și, pe de altă parte, o nevoie din ce în ce mai mare de energie regenerabilă, în special în sectorul transporturilor;

AJ.   întrucât producerea biomasei oferă multor țări în curs de dezvoltare noi oportunități economice de producere a energiei și a combustibililor, făcându-le mai puțin dependente de importurile de energie, cu condiția ca o astfel de producție să fie durabilă și să nu conducă, de exemplu, la monoculturi sau la concurența cu producția de alimente;

AK.   întrucât în urma unei analize cuprinzătoare a ciclului de viață, potențialul de reducere a emisiilor în cazul biocombustibililor din prima generație în comparație cu combustibilii convenționali a fost revizuit în jos, în unele cazuri într-o măsură considerabilă, iar chestiunile legate de durabilitate, impact de mediu și disponibilitate a suprafețelor cultivabile în concurență cu producția de alimente nu au putut fi rezolvate până acum într-un mod satisfăcător;

AL.   întrucât o politică durabilă privind biocombustibilii ar trebui să vizeze nu doar stabilirea criteriilor de durabilitate pentru producerea biocombustibililor, ci și promovarea în egală măsură a dezvoltării cât mai rapid posibil a celei de-a doua generații de biocombustibili;

AM.   întrucât industria petrolieră va pune în practică infrastructura completă necesară pentru noii combustibili doar atunci când va exista o cerere suficientă de biocombustibili, dar întrucât industria de automobile a avansat din punct de vedere tehnologic, permițând detectarea oricărei combinații de petrol și biocombustibili de către un senzor al autovehiculului, un dispozitiv care va permite și autovehiculelor mai vechi să funcționeze pe bază de biocombustibili, determinând prin urmare reducerea emisiilor de CO2 în întregul sector al autovehiculelor existente;

AN.   întrucât potențialul biocombustibililor poate fi realizat doar dacă aceștia sunt priviți drept o componentă a dezvoltării sistemelor de transport durabile, incluzând dezvoltarea și utilizarea autovehiculelor foarte eficiente din punct de vedere energetic;

Eficiența energetică

AO.   întrucât mai multe state membre nu dețin o strategie clară în domeniul eficienței energetice;

AP.   întrucât statele membre ar trebui să îmbunătățească și să extindă utilizarea certificatelor de eficiență energetică și să asocieze recomandările cu stimulente financiare;

AQ.   întrucât scăderea consumului energetic, cuplată cu creșterea eficienței energetice la nivel de individ și de comunitate, creează un comerț și locuri de muncă noi și combate penuria energetică;

AR.   întrucât 40% din consumul de energie final se datorează sectorului construcţiilor și astfel 33% din totalul emisiilor de gaze cu efect de seră se datorează suprafețelor acoperite cu construcții;

AS.   întrucât sectorul imobiliar (clădiri rezidențiale, clădiri comerciale și publice) deține un imens potențial rentabil de reducere a emisiilor de CO2 prin modernizarea sistemelor de izolație termică și de încălzire/răcire, a aparatelor electrice și a sistemelor de ventilație și prin instalarea unor sisteme de protecție împotriva soarelui;

AT.   întrucât clădirile cu consum energetic scăzut sunt atractive, la modă și rentabile;

AU.   întrucât decuplarea creșterii consumului energetic de creșterea economică prin investițiile din domeniul eficienței energetice în toate sectoarele sociale reprezintă un obiectiv cheie al UE;

AV.   întrucât există nevoia de a dezvolta instrumentele financiare și a aloca resursele bugetare necesare pentru îmbunătățirea eficienței energetice și de a revizui și a ajusta constant standardele de eficiență pentru aparatele electrice și electronice în conformitate cu evoluția pieței, precum și de a extinde standardele pentru a reglementa și aparatele industriale mari și de a lua în considerare posibilitatea de a introduce obligația ca aparatele să includă o funcție de întrerupere;

Mobilitate și logistică

AW.   întrucât separarea creșterii din sectorul transporturilor de cea economică ca întreg reprezintă un obiectiv cheie al politicii UE în domeniul transporturilor și întrucât cererea pentru serviciile de transport a depășit oricum creșterea PIB, iar contribuția semnificativă a sectorului transporturilor la emisiile de gaze cu efect de seră în UE continuă prin urmare să crească;

AX.   întrucât în momentul de față transporturile reprezintă aproximativ o treime din consumul final de energie în UE, iar sectorul transporturilor este aproape complet dependent (în proporție de 97%) de combustibilii pe bază de petrol (motorină și combustibil diesel);

AY.   întrucât emisiile de gaze cu efect de seră ale UE din 1990 până în 2005 ar fi scăzut cu 14% în loc de 7,9% dacă sectorul transporturilor ar fi atins aceleași cote de reducere a emisiilor ca și celelalte sectoare;

AZ.   întrucât 80% din populația Europei trăiește în zone urbane, în care se produc 40% din totalul emisiilor provocate de trafic, în vreme ce blocajele în trafic, care se concentrează, de asemenea, în zonele urbane, costă UE aproximativ 1% din PIB;

BA.   întrucât, pe de o parte, mobilitatea urbană este legată direct de calitatea individuală a vieții, iar, pe de altă parte, mijloacele individuale de transport din orașe contribuie în mod substanțial la emisiile de gaze cu efect de seră și la alte probleme de mediu cum ar fi poluarea aerului și cea sonoră, astfel încât, în loc de a ajuta la creșterea calității vieții, pentru mulți cetățeni poate să o reducă prin efectele lor negative asupra sănătății;

BB.   întrucât jumătate din totalul călătoriilor făcute de cetățenii europeni sunt mai scurte de 5 km;

BC.   întrucât în traficul zilnic, regional și de persoane care fac naveta, 60 % din totalul călătoriilor făcute cu autovehicule și 90 % din totalul călătoriilor pe calea ferată sunt de cel mult 30 km;

BD.   întrucât transportul de mărfuri pe calea ferată și pe apă a scăzut între 2001 și 2006 (de la 18,6 % la 17,7 %, respectiv de la 6,5 % la 5,6 %), iar transportul rutier de mărfuri a crescut (de la 74,9 % la 76,7 %);

BE.   întrucât transportul de pasageri și bunuri pe apă este una din variantele cele mai eficiente din punct de vedere energetic și proporția bunurilor transportate pe apă în UE este de circa 40 %;

BF.   întrucât, în conformitate cu evaluările, consumul de energie la navigația pe apele interne pe tonă de mărfuri și kilometru se situează la o șesime din consumul de energie înregistrat în cazul transporturilor rutiere și la jumătate din consumul de energie înregistrat în cazul transporturilor pe calea ferată;

BG.   întrucât statele membre nu s-au folosit îndeajuns de programe cum ar fi Marco Polo și NAIADES, în vederea limitării transportului de mărfuri la căile navigabile interioare și la mări;

BH.   întrucât comerțul pe rutele transoceanice este în creștere și tendința este de a construi mari nave container sau de pasageri, care consumă mai mult ulei greu și astfel poluează mediul mai mult ca până acum, fără ca transportul maritim internațional să fie inclus în eforturile internaționale de combatere a schimbărilor climatice;

BI.   întrucât, pe de o parte, liberalizarea și dereglementarea treptată produsă în sectorul european al transporturilor aeriene în deceniul trecut a fost o premisă importantă pentru dezvoltarea dinamică a traficului aerian, iar zborurile de pasageri în interiorul UE au crescut între 1999 și 2004 cu 49% dar, pe de altă parte, emisiile de dioxid de carbon din întregul sector au crescut cu 79% din 1990 până în 2005;

BJ.   întrucât creșterea ramurii transportului aerian, în ciuda îmbunătățirilor tehnice și funcționale, accentuează în continuare efectele negative asupra mediului, și întrucât au avut loc numai dezbateri limitate asupra unor norme obligatorii de emisie pentru motoarele de avion având ca obiectiv introducerea unor îmbunătățiri tehnologice ale mecanismelor de propulsie, şi lipsesc studiile referitoare la posibilităţile de punere în aplicare;

BK.   întrucât Comisia și statele membre au lansat inițiativa tehnologică comună "Clean Sky", precum și Sistemul european de nouă generație pentru gestionarea traficului aerian (SESAR), Sistemul European de navigaţie prin satelit (Galileo) și programul de Monitorizare Globală pentru Mediu şi Securitate (GMES), precum și proiecte de cercetare privind sistemele de transport inteligente, în vederea îmbunătățirii eficienței energetice în domeniul transporturilor;

BL.   întrucât transportul aerian emite în atmosferă nu numai CO2, ci și oxizi de azot, vapori de apă, particule de sulfați șicarbon, care, conform estimărilor Grupului Interguvernamental pentru Schimbări Climatice (IPCC), intensifică efectul global al emisiilor provenite din aviație cu un coeficient de 2 la 4, estimări care nu iau în calcul efectul adițional al formării norilor cirus;

BM.   întrucât locuitorii și economiile regiunilor ultraperiferice sunt extrem de dependente de transportul aerian în vederea mobilității și dezvoltării;

BN.   întrucât trebuie subliniat faptul că, pe termen lung, cea mai eficientă modalitate de reducere a emisiilor din sectorul transporturilor constă în scăderea ratei de creștere a transporturilor globale prin transformarea transportului public într-o alternativă mai atractivă decât mașinile particulare, creșterea volumului transportului pe cale ferată și garantarea faptului că planificarea urbană și planificarea infrastructurii iau în calcul nevoia absolută de a reduce utilizarea mașinilor particulare;

Turism și patrimoniul cultural

BO.   întrucât, în conformitate cu un studiu al Centrului UNESCO pentru moștenirea culturală a lumii, o zecime din patrimoniul cultural al lumii și din peisajele mondiale este pusă în pericol de schimbările climatice;

BP.   întrucât conform Organizației Mondiale a Turismului (UNWTO) Europa este cea mai importantă regiune turistică a lumii, 55% din sosirile turiștilor în anul 2006 fiind înregistrate în Europa;

BQ.   întrucât schimbările climatice pot duce la modificări ale fluxurilor turistice, care ar însemna dezavantaje economice semnificative pentru regiunile turistice afectate;

Emisiile industriale

BR.   întrucât sistemul UE de comercializare a cotelor de emisii este un instrument unic pentru a obține reduceri de emisii în cel mai eficient mod posibil și întrucât are un rol de model pentru sistemele similare, a căror compatibilitate ar trebui totuși să fie garantată;

BS.   întrucât sectoarele industriale sunt fundamentale pentru îndeplinirea obiectivelor de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră stabilite de Consiliul European și întrucât acestea ar trebui încurajate să-și reducă în continuare emisiile de gaze cu efect de seră rezultate din industrie, rămânând în același timp competitive;

BT.   întrucât ar trebui consolidată ideea de bază a Mecanismului de dezvoltare nepoluantă(Clean Developement Mechanism - CDM) și a Implementării comune (Joint Implementation - JI), respectiv răspândirea tehnologiilor moderne și eficiente; întrucât CDM/JI ar trebui să se limiteze la proiectele de înaltă calitate care pun la dispoziție reduceri adiționale documentate ale emisiilor de gaze cu efect de seră;

Agricultura și creșterea animalelor

BU.   întrucât modificările practicilor agricole, legislația UE din domeniul mediului ca și cele mai noi reforme structurale din politica agricolă comună sunt îndreptate către dezvoltarea durabilă și ca urmare, indirect, printr-o utilizare mai bună a resurselor, duc la o reducere a emisiilor;

BV.   întrucât agricultura este o sursă de emisii de gaze cu efect de seră, dar care are, de asemenea, o contribuție pozitivă la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și care este afectată în mod direct de impactul negativ al schimbărilor climatice, cu diverse repercusiuni economice și sociale asupra regiunilor din Europa;

BW.   întrucât suprafețele mari cultivate cu furaje pentru producția de animale contribuie în mod însemnat la emisiile totale de gaze cu efect de seră aferente agriculturii;

BX.   întrucât în agricultură lipsesc obiective specifice de protecție a climei, cum ar fi cerințele obligatorii pentru reducerea emisiilor de metan și gaz ilariant, și întrucât lipsesc și sistemele de stimulare pentru a se exploata potențialele de reducere a emisiilor deja existente;

BY.   întrucât o creștere a animalelor de o manieră mai naturală face un serviciu semnificativ mediului prin conservarea peisajului și păstrarea suprafețelor de pășune, reducând, în același timp, consumul de energie și emisiile;

BZ.   întrucât șeptelurile trebuie să se adapteze la suprafețele disponibile, iar practicile de pășunat durabile pot ajuta la împiedicarea eroziunii solului pe suprafețele de pășune;

Păduri

CA.   întrucât pădurile sunt foarte valoroase pentru biosferă și au numeroase funcții în cadrul ecosistemului global și întrucât valoarea economică actuală atribuită pădurilor nu poate lua în considerare valoarea lor de ecosistem, precum și valoare socială/societală;

CB.   întrucât pădurile joacă un rol tridimensional în procesul de atenuare a efectelor schimbărilor climatice: în calitate de stocuri de carbon prin utilizarea durabilă și protecția pădurilor, în calitate de rezervoare de carbon prin împăduriri și în calitate de substitut pentru combustibilii fosili și produsele fosile drept materie primă regenerabilă;

CC.   întrucât peste 30% din suprafața pământului este acoperită de pădure, cuprinzând mai mult de două treimi din toate speciile de pe pământ și întrucât în jur de 30% din emisiile anuale de gaze cu efect de seră sunt absorbite de păduri;

CD.   întrucât, pe de o parte, pădurile joacă un rol esențial în stoparea efectelor schimbărilor climatice, iar pe de altă parte, cel puțin o treime din pădurile de pe glob sunt afectate de consecințele schimbărilor climatice;

CE.   întrucât cea mai gravă problemă care stă la baza distrugerii pădurilor se regăsește în factorii socio-economici conecși, cum ar fi sărăcia și subdezvoltarea, instituțiile politice slabe și absența statului de drept, precum și existența unor condiţii injuste de exercitare a dreptului de proprietate și a corupției, care pot conduce, printre altele, la exploatări și defrișări ilegale ale pădurilor;

CF.   întrucât distrugerea pădurilor prin defrișări, exploatarea forestieră nedurabilă sau incendii provocate, printre altele, de valurile de căldură, contribuie în mod semnificativ la creșterea emisiilor de CO2;

CG.   întrucât nu există suficiente strategii și programe de reîmpădurire a pădurilor care au fost defrișate;

CH.   întrucât structura plantațiilor forestiere în UE nu reflectă caracteristica naturală de păduri mixte a Europei;

Protecția solului

CI.   întrucât solurile Europei suferă daune ireversibile într-un ritm mai rapid decât oricând, a căror amploare este accentuată de schimbările climatice;

CJ.   întrucât topirea permafrostului modifică starea solurilor din emisfera nordică și eliberează suplimentar importante cantități de metan în atmosferă;

Gestionarea apei

CK.   întrucât disponibilitatea resurselor de apă, a resurselor de apă potabilă și a altor provizii de apă, consumul de apă și tratarea apelor reziduale sunt în strânsă legătură cu condițiile economice și sociale;

CL.   întrucât disparitățile regionale din Europa cu privire la disponibilitatea resurselor de apă, și apariția inundațiilor și a secetelor, sunt intensificate suplimentar de schimbările climatice;

Pescuitul

CM.   întrucât peștele și fructele de mare sunt o importantă sursă de hrană, iar oceanul este cel mai mare depozit mondial de carbon și servește ca sursă de biomasă și materii prime;

CN.   întrucât resursele maritime nutritive sunt deja supraexploatate;

Gestionarea deșeurilor și a resurselor

CO.   întrucât ierarhia deșeurilor reprezintă un principiu cheie care ghidează atenuarea efectelor schimbărilor climatice din sectorul deșeurilor;

CP.   întrucât ar trebui recunoscut faptul că legislația UE referitoare la deșeuri împreună cu inovațiile în materie de eliminare a deșeurilor și utilizarea tot mai frecventă a produselor reciclate au deja un impact pozitiv asupra mediului și contribuie la reducerea emisiilor nete de gaze cu efect de seră din sectorul deșeurilor, deşi nu au fost epuizate încă toate oportunitățile;

CQ.   întrucât, din păcate, cantitatea de deșeuri crește în continuare, în ciuda tuturor eforturilor de reducere a acestora;

Măsuri de adaptare

CR.   întrucât măsurile de adaptare de toate tipurile reprezintă o asigurare pe viitor pentru a atenua daunele cauzate de emisiile istorice de gaze cu efect de seră și creșterile de temperatură asociate;

CS.   întrucât o analiză pură costuri-beneficii la elaborarea de măsuri de adaptare nu este suficientă pentru a garanta tuturor grupelor de populație un procentaj minim de protecție; întrucât, în vederea acestor măsuri, efectele locale ale schimbărilor climatice trebuie analizate de urgență;

CT.   întrucât conform Millenium Ecosystem Assessment folosirea resurselor naturale amenință în prezent două treimi din toate ecosistemele, accentuează vulnerabilitatea la modificările climei și prin aceasta crește și mai mult presiunea de a dezvolta cât mai repede cu putință măsuri de adaptare;

CU.   întrucât raportul comun AEM , CCC (Centrul Comun de Cercetare) și OMS (Organizația Mondială a Sănătății) intitulat "Impactul schimbărilor climatice în Europa" atrage atenția asupra faptului că vulnerabilitatea la schimbările climatice înregistrează mari variații în regiunile și sectoarele europene, afectând mai puternic regiunile montane, zonele de coastă, Mediterana și Oceanul Arctic, și întrucât raportul subliniază faptul că, pe lângă reducerile sporite a emisiilor globale de gaze cu efect de seră, pentru a modera efectele sunt necesare măsuri proactive de adaptare la acestea la nivel european și național;

Sănătate

CV.   întrucât multe dintre efectele schimbărilor climatice asupra sănătății, astfel cum sunt menționate de OMS, de exemplu, pot fi contracarate printr-o pregătire și o consolidare a sistemului sanitar prin măsuri de prevenire corespunzătoare, acordând o atenție deosebită răspândirii bolilor tropicale, și prin realizarea de campanii de informare a publicului care să vizeze în special grupurile vulnerabile cum ar fi femeile însărcinate, nou-născuții, copiii și persoanele în vârstă;

CW.   întrucât Planul de acțiune european pentru mediu și sănătate 2004-2010 este în mod clar inadecvat pentru a trata chestiunile de mediu care afectează sănătatea, în special cele rezultate în urma schimbărilor climatice;

Creștere și locuri de muncă

CX.   întrucât obiectivele politico-climatice convenite în cadrul Consiliului European din martie 2007 pot fi atinse din punct de vedere tehnologic și economic și oferă posibilități de afaceri unice pentru mii de întreprinderi din UE;

CY.   întrucât multe întreprinderi nu au înțeles încă suficient de bine paleta de oportunități și de riscuri asociate schimbărilor climatice;

CZ.   întrucât o implicare angajată pentru protejarea climei este compatibilă cu creșterea continuă a economiei și a bunăstării; întrucât aceasta poate reprezenta o investiție eficientă, cu o funcție importantă de contracarare a recesiunii și trebuie privită drept o provocare pentru schimbările structurale la scară largă, al căror obiectiv final este dezvoltarea unei adevărate economii ecologice;

DA.   întrucât redistribuirea locurilor de muncă va avea loc mai degrabă intrasectorial decât intersectorial;

Promovarea tehnologiilor viitorului

DB.   întrucât comercializarea cotelor de emisie este componenta esențială a programului european de protecție a climei, care vizează reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin creșterea eficienței; întrucât, cu toate acestea, numai comerțul cu cote de emisie nu este suficient pentru a găsi drumul de ieșire din impasul CO2 și pentru a declanșa o revoluție extinsă în domeniul tehnologiilor cu emisii scăzute de CO2;

DC.   întrucât îndeplinirea obiectivelor de atenuare a efectelor schimbărilor climatice solicită mecanisme financiare de conducere corespunzătoare pentru a susține dezvoltarea și punerea în aplicare a tehnologiilor curate și eficiente din punct de vedere energetic;

DD.   întrucât locuințele durabile prezintă un potențial imens pentru crearea de locuri de muncă;

DE.   întrucât doar îmbunătățirea eficienței nu va dezlănțui o revoluție tehnologică, ci va avea nevoie de o strategie integrată la nivelul UE, şi la nivel național și local pentru a da un impuls cercetării şi dezvoltării în domeniul tehnologiilor și proceselor inovatoare și avansate și pentru a favoriza adoptarea ulterioară a acestora;

DF.   întrucât capturarea și stocarea carbonului (CSC) își găsește deja întrebuințarea într-o mică măsură în unele domenii, cum ar fi extracția de petrol și de gaze naturale, însă ca tehnologie esențială destinată combaterii schimbărilor climatice se află încă într-un stadiu incipient;

DG.   întrucât riscurile și costurile încă prevalează față de avantajele comerciale, iar gradul de eficiență al centralelor electrice dotate cu CSC scade în ciuda utilizării celor mai moderne tehnologii;

DH.   întrucât tehnologia CSC ca punte tehnologică pe drumul către o "decarbonizare" a sistemelor energetice ar putea să aducă o contribuție la rezolvarea problemei diminuării emisiilor de CO2 produse de centralele electrice și ar putea să servească drept completare la energiile regenerabile; întrucât, totuși, CSC este o tehnologie de tip "end-of-pipe"(final de ciclu);

Sisteme inteligente de computere și tehnologia informaţiei şi comunicării (TIC)

DI.   întrucât sectorul TIC este cauza a 2% din emisiile de CO2 în prezent, dar acest sector ar putea nu doar să diminueze propriile emisii de CO2 ci, înainte de toate, ar putea să dezvolte aplicații inovatoare și mai eficiente din punct de vedere energetic pentru întreaga economie;

Finanțare și chestiuni legate de buget

DJ.   întrucât bugetul actual al UE nu este suficient pentru atingerea obiectivelor de protecție a climei, deoarece prioritatea politică a luptei împotriva schimbărilor de climă nu este încă susținută cu resurse bugetare corespunzătoare;

DK.   întrucât în cadrul financiar viitor trebuie alocate credite bugetare pentru lupta împotriva schimbărilor climatice și pentru dezvoltarea unei politici europene de adaptare, pentru a garanta că UE dispune de un "buget referitor la schimbările climatice" satisfăcător pentru următoarea perioadă bugetară după 2013;

DL.   întrucât combaterea schimbărilor climatice trebuie luată în calcul în toate politicile UE; întrucât, în consecință, UE nu poate continua să redistribuie pur și simplu resursele deja existente, ci trebuie să promoveze crearea de noi resurse de finanțare a naturii intersectoriale a luptei împotriva schimbărilor climatice;

Educație, formare, raportare, etichetare și sensibilizare

DM.   întrucât măsurile socio-politice de luptă împotriva schimbărilor climatice anunță o schimbare culturală, care va modifica obișnuințele și stilurile de viață tradiționale, însă întrucât nu se pot impune un consum și o utilizare a materiilor prime durabile la nivelul tuturor categoriilor sociale fără o schimbare de mentalitate și de atitudine, pentru care trebuie concepute noi modele de consum și stiluri de viață;

DN.   întrucât schimbările climatice vor impulsiona modernizarea tehnologică, reprezentând o oportunitate economică de care însă se va putea profita efectiv numai atunci când vor fi suficienți specialiști pe piața muncii;

DO.   întrucât sondajul special al Eurobarometrului (Eurobarometrul Special Nr. 300) arată clar că schimbările climatice sunt considerate, de o mare majoritate a celor chestionați în Europa, ca o problemă foarte serioasă, dar întrucât totuși mulți dintre cei chestionați se plâng de o lipsă de informații, iar inițiativele personale în vederea întâmpinării schimbărilor climatice tind să se limiteze mai degrabă la măsuri simple cum sunt separarea gunoiului sau consumul diminuat de energie și apă, care nu cer o modificare esențială a vieții cotidiene;

DP.   întrucât există informațiile necesare pentru a reflecta asupra propriilor obișnuințe de mobilitate, de exemplu în ceea ce privește utilizarea automobilului privat și a tipurilor de deplasare alternative (mersul pe jos, mersul cu bicicleta sau mijloacele de transport în comun);

DQ.   întrucât legislaţia și cerinţele UE de protecție a climei ajută factorii de decizie locali și comunali să îmbunătățească calitatea vieții în multe orașe ale Uniunii Europene și întrucât inițiativele locale din regiunile metropolitane contribuie hotărâtor la diminuarea emisiilor de CO2 ale Uniunii Europene;

DR.   întrucât nu doar comercianţii cu amănuntul au responsabilitatea de a determina în clienții lor un comportament alternativ în privința cumpărării; întrucât, totuși, întreprinderile în general ar putea da exemple în materie de durabilitate și de eficiență în gestionarea resurselor prin modelele lor comerciale și procesele lor de producție și ar putea să transforme personalul lor într-un factor de diseminare a informaţiilor privind inițiativele benefice pentru mediu;

DS.   întrucât, deși informațiile pentru consumatori privind efectele produselor agricole asupra mediului lipsesc în mare parte, campaniile de informare cu țintă precisă pot totuși să influențeze comportamentul consumatorilor la cumpărare și astfel se pot atinge obiective ale politicii în domeniul sănătății;

DT.   întrucât problema schimbărilor climatice nu poate fi abordată în lipsa unei implicări la scară largă din partea populaţiei din toate părțile lumii și întrucât, în consecință, una dintre sarcinile esențiale constă în furnizarea, prin orice mijloace posibile, a informațiilor solicitate de către aceștia pentru a-i ajuta să soluționeze problemele și, de asemenea, pentru a-i proteja atunci când survin dificultăți de adaptare, care sunt de altfel inevitabile;

2050 – Viitorul începe azi

DU.   întrucât necesarul de resurse al populației lumii azi depășește deja capacitatea de regenerare naturală a pământului cu un sfert și, astfel, generațiile următoare sunt deposedate de mijloacele esențiale de subzistență;

DV.   întrucât bazele viitoarelor metode de producție și comportamente de consum vor fi stabilite în mod decisiv prin hotărârile politice efectuate în prezent, care cer clarviziune și acțiune politică decisivă, însă un mod de viață mai durabil nu va fi posibil fără contribuția economiei, a științei, a mass-media, a societății civile organizate și a cetățenilor;

DW.   întrucât schimbările climatice sunt o problemă de mediu la nivel global ale cărei cauze sunt de natură structurală,

Principii politice centrale

1.   reamintește rezoluția sa, menționată mai sus, din 21 mai 2008, în special faptul că toate eforturile de a reduce emisiile ar trebui să urmărească menținerea creșterii temperaturii globale mult sub nivelul propus de maximum 2ºC, deoarece un nivel de încălzire globală de o asemenea magnitudine ar avea deja o influență extrem de puternică asupra societății noastre și asupra stilului individual de viață și ar determina, de asemenea, o serie de modificări semnificative ale ecosistemelor și ale resurselor de apă; se declară extrem de preocupat de faptul că, astfel cum se indică în numeroase rapoarte științifice recente, efectele adverse ale schimbărilor climatice sunt mult mai rapide și mult mai grave decât se credea până acum; în consecință, solicită Comisiei să monitorizeze îndeaproape și să analizeze cele mai recente rezultate ale cercetărilor științifice în scopul de a aprecia, în special, dacă obiectivul UE de 2ºC și-ar atinge cu adevărat scopul de a evita schimbările climatice periculoase;

2.   subliniază că există o nevoie urgentă – într-o abordare orizontală – de a incorporaîncălzirea globală și schimbările climatice, astfel determinate ca parametri, în toate domeniile și politicile și de a ține seama de cauzele și de consecințele încălzirii globale și ale schimbărilor climatice în toate domeniile relevante ale legislației UE;

3.   amintește în special obiectivele necesare de luptă împotriva schimbărilor climatice și subliniază , în conformitate cu recomandările cuprinse în cel de-al 4-lea Raport de evaluare (RE4) al IPCC, și incluse, de asemenea, în foaia de parcurs de la Bali, importanța de a stabili, de către UE și celelalte state industrializate ca și grup a unui obiectiv pe termen mediu de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră cu 25%-40% până în 2020, precum și a unui obiectiv pe termen lung de reducere a emisiilor cu cel puțin 80% până în 2050 comparativ cu anul 1990, continuând să se acorde atenție scopului de a limita creșterea temperaturii globale medii la 2ºC peste nivelurile preindustriale, obținând, astfel, o probabilitate de 50% de a realiza acest obiectiv;

4.   subliniază că impactul unei națiuni asupra climatului nu se limitează la emisiile sale fizice; îndeamnă insistent UE să ia măsuri urgente la nivel intern și în contextul negocierilor internaționale pentru a dezvolta principii de contabilitate care să includă și toate efectele consumului, inclusiv efectele aviației internaționale;

5.   invită Comisia să analizeze amprenta de carbon a viitoarelor inițiative politice comunitare pentru a garanta atingerea obiectivelor în materie de schimbări climatice stabilite la nivel european, asigurând, în același timp, un grad înalt de protecție pentru mediu și sănătatea publică;

6.   subliniază măsurile politice, precum și cooperarea la nivel internațional (inclusiv acordurile regionale multilaterale) și la nivelul UE și al statelor membre, propuse în mod repetat de Parlament în vederea combaterii schimbărilor climatice;

7.   salută adoptarea de către UE a pachetului de măsuri legislative ( așa-numitul "pachet pentru climă și energie") care solicită reducerea unilaterală cu 20% a emisiilor de gaze cu efect de seră care provin din UE, care prevede o procedură de intensificare a efortului de a obține o reducere de 30%, în conformitate cu angajamentele adoptate în temeiul viitorului acord internațional și de a mări până la 20% partea de energie regenerabilă în mixul de energie până în 2020, și solicită statelor membre ale UE să pună în aplicare măsurile legislative respective în mod rapid și fără obstacole; solicită Comisiei să monitorizeze îndeaproape implementarea "pachetului pentru climă și energie";

8.   consideră că anumite principii adoptate în cadrul "pachetului pentru climă şi energie" sunt totodată utile pentru un acord internațional, în special foaia de parcurs lineară, cu caracter obligatoriu, aplicabilă angajamentelor țărilor industrializate, diferențierii pe baza emisiilor verificate în 2005 sau sistemului de respectare a unui factor anual de reducere AM 7;

9.   se simte obligat de rolul conducător al UE în negocierile din cadrul UNFCCC la nivel COP și MOP, dar și în alte foruri internaționale, cum ar fi OMC, Banca Mondială și FMI; face în continuare referire la necesitatea majoră pentru UE și statele sale membre de a îndeplini obiectivele Protocolului de la Kyoto pentru a-și exercita acest rol conducător în mod credibil;

10.   este de acord că dezvoltarea, aplicarea și exportarea tehnologiilor ecologice moderne contribuie simultan la îndeplinirea Strategiei de la Lisabona și la îndeplinirea obiectivelor comunitare de la Kyoto și a altor obiective climatice și subliniază că, pentru a atinge obiectivele ambițioase în materie de mediu și pentru a realiza creșterea economică, ar trebui ca strategia de la Lisabona și pachetul privind energia să fie pe deplin integrate;

11.   solicită Comisiei și statelor membre ale UE să sprijine apelul ONU pentru un "New Deal" în domeniul ecologiei; ținând cont de criza financiară, solicită ca investițiile destinate relansării creșterii economice să realizeze acest lucru în mod durabil, în special prin promovarea tehnologiilor ecologice care vor consolida viitoarea competitivitate a Europei și, în același timp, vor crea locuri noi de muncă;

12.   evidențiază, în acest context, faptul că abordarea problemelor legate de schimbările climatice va determina o serie de schimbări societale care vor contribui la crearea de noi locuri de muncă și noi sectoare, la combaterea sărăciei energetice și a dependenței de importurile de combustibili fosili și la furnizarea de beneficii sociale pentru cetățeni; subliniază că, în vederea atingerii acestui obiectiv, cooperarea la nivel internațional, regional și local este de importanță vitală;

13.   mai mult, are convingerea că schimbările climatice pot fi combătute cu succes numai dacă cetățenii participă pe deplin la proces și sunt protejați în perioada de tranziție către o economie neutră din punctul de vedere al emisiilor de dioxid de carbon; subliniază, deci, faptul că politicile de combatere și adaptare vor împinge Uniunea Europeană spre un nou model de dezvoltare durabilă, care ar trebui să promoveze caracterul său social pentru a garanta consensul social;

14.   subliniază necesitatea de a se obține, întâi și întâi, creșteri ample ale eficienței în toate domeniile vieții cotidiene și, într-un proces paralel, să se înceapă trecerea la un mod de producție și consum orientat către dezvoltarea durabilă, protejând conștient resursele pe baza surselor de energie regenerabile;

15.   subliniază în acest context necesitatea de a se verifica compatibilitatea bugetului UE, ca și a instrumentelor de finanțare existente și viitoare, cu politica europeană de protecție a climei și de a se adopta, dacă este necesar, măsuri de adaptare a acestuia;

16.   subliniază faptul că o politică de cercetare și dezvoltare de succes devine posibilă numai prin utilizarea practică a tehnologiilor de tip nou, asigurând accesul acestora la piață;

17.   solicită efectuarea de cercetări cu privire la tendințele potențiale ale migrației produse de schimbările climatice și la presiunile ce apar astfel asupra serviciilor locale, pentru a informa procesele pe termen lung de planificare și de gestionare a riscurilor;

18.   subliniază că aproape jumătate din populația lumii are sub 25 de ani și că deciziile luate azi în materie de politici referitoare la climă vor avea consecințe pe termen lung pentru cea mai numeroasă generație de tineri din istoria omenirii;

Dimensiunea internațională: perioada de după 2012 - politica externă în domeniul climei și comerțul internațional

19.   salută decizia adoptată de COP 14 și COP/MOP 4 la Poznań de trecere de la dezbateri la negocieri reale, în vederea ajungerii la un acord post-2012 și a adoptării, în acest context a unui program de lucru pentru 2009; de asemenea, salută mandatul acordat președinților de a propune un text care să fie examinat în cadrul negocierilor din iunie 2009;

20.   solicită insistent Comisiei și următoarelor președinții ale consiliului să își asume rolul conducător în negocierile internaționale menite să conducă la un acord referitor la perioada de după 2012 și să ajungă la o concluzie până în 2009, pentru a rămâne suficient timp necesar pentru ratificarea acordurilor viitoare de protecție a climei și pentru a se evita un gol între perioadele de angajament;

21.   subliniază faptul că noul acord privind schimbările climatice ar trebui semnat sub egida ONU și ar trebui să se bazeze pe principiul "responsabilității comune, dar diferențiate", conform căruia lumea industrializată preia conducerea în ceea ce privește reducerea emisiilor lor interne, în timp ce țările în curs de dezvoltare se obligă, de asemenea, în conformitate cu Planul de acțiune de la Bali, să ia la nivel național măsurile adecvate de atenuare, în contextul dezvoltării durabile, sprijinite și înlesnite, într-o manieră măsurabilă, raportabilă și verificabilă, de tehnologie, finanțare și construirea de capacitate din țările industrializate;

22.   solicită statelor industrializate care sunt parte la UNFCCC şi care încă nu au făcut acest lucru, să propună angajamente individuale de reducere a emisiilor, contribuind astfel la efortul general de îndeplinire a obiectivului Convenției; salută implicarea țărilor în curs de dezvoltare în procesul UNFCCC și angajamentele independente și a politicilor adoptate de mai multe dintre acestea;

23.   îndeamnă viitorul guvern al Statelor Unite să răspundă așteptărilor și, astfel, să contribuie, prin adoptarea unor dispoziții legislative interne, la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și la promovarea tehnologiilor curate și, de asemenea, prin participarea activă la negocierile internaționale, să contribuie la definirea pentru perioada post-2012 a unui cadru ambițios privind schimbările climatice;

24.   subliniază faptul că acordul referitor la perioada de după 2012 trebuie să fie armonizat cu alte obiective ale agendelor politice internaţionale ale ONU și ale Uniunii Europene, cum ar fi conservarea biodiversității, Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului (ODM) sau chestiuni de securitate, astfel încât să se poată exploata sinergiile politice;

25.   ia act de adoptarea de către Comisie a Comunicării intitulate "Pentru încheierea la Copenhaga a unui acord cuprinzător privind schimbările climatice" (COM(2009)0039) privind poziția UE în curs de elaborare pentru cea de-a 15-a Conferință ONU privind schimbările climatice, care va avea loc la Copenhaga;

26.   solicită Comisiei și statelor membre să elaboreze o politică externă privind schimbările climatice și să atragă atenția în repetate rânduri, în UE și misiunile diplomatice europene, asupra obiectivelor UE în materie de protecție a climei; în ceea ce îl privește, Parlamentul se angajează să ridice în mod repetat problema obiectivelor UE în materie de protecție a climei și să apere aceste obiective în contactele sale cu parlamentarii altor state;

27.   solicită Comisiei și statelor membre să integreze cerințele privind reducerile de emisii și măsurile de adaptare la consecințele schimbărilor climatice în programele de asistență pentru dezvoltare, și/sau să se indice aceste necesități în procesele decizionale ale agențiilor internaționale de asistență pentru dezvoltare, implicând, astfel, și sectorul privat, autoritățile publice și organizațiile neguvernamentale din țările sau regiunile vizate, prin intermediul parteneriatelor; subliniază faptul că ar trebui să se mobilizeze resurse suplimentare pentru a ajuta țările în curs de dezvoltare să abordeze provocarea schimbărilor climatice și că viitoarele inițiative în acest context trebuie să fie corelate oficial cu procesul UNFCCC și cu eforturile depuse în vederea îndeplinirii ODM; salută lansarea de către UE a Alianței Globale privind Schimbările Climatice care urmărește sprijinirea adaptării la schimbările climatice în țările sărace aflate în curs de dezvoltare cele mai vulnerabile la schimbările climatice și reamintește, în acest sens, rezoluția sa din 21 octombrie 2008, menţionată anterior;

28.   salută decizia adoptată de COP 14 și COP/MOP 4 care vizează ca Fondul pentru adaptare să devină pe deplin operațional, ceea ce ar permite ca prin intermediul acestuia să fie finanțate proiecte începând cu 2009 și consideră că aceasta reprezintă o primă etapă importantă pentru a răspunde preocupărilor țărilor în curs de dezvoltare legate de finanțarea măsurilor privind schimbările climatice din țările respective; de asemenea, salută decizia de a mări nivelul de investiții în domeniul transferului de tehnologie prin intermediul Programului strategic privind transferul de tehnologie de la Poznań;

29.   deși sunt limitate, salută progresele realizate,cu privire la abordarea chestiunii adiționalității și a repartizării geografice a CDM și solicită statelor membre ale UE, în conformitate cu deciziile de la Poznań, să obțină, de preferință, credite de la proiecte în țări în care există mai puțin de zece proiecte CDM înregistrate, în special în țările cel mai puțin dezvoltate, în statele insulare în curs de dezvoltare și în Africa, și să acopere costul aprobării acestor proiecte;

30.   în acest context, reamintește principiul suplimentarității menționat la articolele 6, 12 și 17 din Protocolul de la Kyoto și în cadrul Acordurilor de la Marrakesh, conform căruia părțile trebuie să își îndeplinească cea mai mare parte a obligațiilor privind reducerea emisiilor de gaze la nivel intern, înainte de a valorifica mecanismele externe flexibile, cum ar fi CDM și JI;

31.   subliniază faptul că utilizarea excesivă a CDM/JI subminează credibilitatea Uniunii Europene în negocierile internaționale din cadrul ONU și, astfel, rolul său de lider în combaterea schimbărilor climatice; încurajează statele membre să dea dovadă de simț al răspunderii, să reducă recurgerea la CDM/JI și să finalizeze majoritatea reducerilor de emisii la nivel intern;

32.   își însușește recomandările raportului Înaltului reprezentant pentru politica externă și de securitate comună și al Comisiei privind "Schimbările climatice și securitatea internațională" și subliniază necesitatea de a elabora o activitate diplomatică comunitară în domeniul climei, corespunzătoare, multilaterală și preventivă în acest sens, pentru ca aspectele climatice să poată fi legate într-o mai mare măsură de procesul de formare al relațiilor internaționale, împreună cu alți factori legați de relațiile internaționale precum creșterea populației și migrația determinată de climă, urbanizarea, necesarul de energie, prețurile în creștere la energie, ca și penuria de apă sau alimente;

33.   solicită UE și statelor membre ca, în cadrul Strategiei europene de securitate și al politicii europene de securitate și apărare să prevină, să monitorizeze și să acționeze cu privire la efectele schimbărilor climatice și la catastrofele naturale care decurg din acestea și care afectează protecția civilă și siguranța umană, precum și cu privire la posibilele conflicte provocate de modificarea resurselor de apă și de teritoriu, ca urmare a schimbărilor climatice;

34.   solicită UE și statelor sale membre să consolideze parteneriatele existente în domeniul climei cu țările în curs de dezvoltare vizate și să încheie noi parteneriate acolo unde acestea nu există, furnizând sprijin financiar crescut pentru dezvoltarea și transferul de tehnologie, protecția proprietății intelectuale și construirea de capacitate instituțională;

35.   solicită Comisiei și statelor membre să acorde cea mai înaltă prioritate eficienței energetice și resurselor regenerabile în contextul cooperării pentru dezvoltare;

36.   solicită Comisiei să urmeze strategii coordonate de negociere politico-economică și politico-ecologică în cadrul rundelor de negocieri ale OMC și ale procesului din perioada de după 2012, pentru a comunica partenerilor de negociere un mesaj credibil privind obiectivele europene de protecție a climei și instrumentele dezvoltate pentru atingerea acestora și a neutraliza îngrijorările privitoare la barierele comerciale sau alte dezavantaje în relațiile comerciale cu țări terțe care nu au obiective obligatorii de protecție a climei și, de asemenea, pentru a pune în aplicare principiul reciprocității, pentru combaterea schimbărilor climatice la nivel global;

37.   solicită Comisiei, președințiilor Consiliului și statelor membre să adopte un rol de lideri în procesul de negociere a unui acord pentru perioada de după 2012 pentru a se asigura succesul negocierilor referitoare la atingerea obiectivului de 2ºC;

Energia

38.   subliniază faptul că Europa are nevoie de o politică comună și vizionară în domeniul energiei, bazată pe solidaritatea între statele membre, atât în cadrul UE cât și în cadrul relațiilor externe, pentru a garanta un nivel înalt de securitate a furnizării de energie, cu respectarea cerințelor de dezvoltare durabilă, eficiența resurselor și neafectarea climei, care să abordeze problema schimbărilor climatice și a competitivității în scopul de a preveni orice risc de întrerupere a aprovizionării cu energie;

39.   solicită UE să creeze o comunitate europeană a energiilor regenerabile pentru a promova cercetări și proiecte-pilot suplimentare în acest domeniu, precum și dezvoltarea rețelei pentru a permite integrarea optimă a resurselor regenerabile de energie;

40.   solicită UE și statelor membre să asigure:

   dezvoltarea și investirea într-o infrastructură europeană de aprovizionare cu energie (inclusiv rețeaua cunoscută sub numele de "supergrid"), necesară în vederea asigurării diversității în UE în materie de surse energetice;
   cercetarea continuă și dezvoltarea de proiecte-pilot legate de tehnologia din domeniul TIC, producția descentralizată și alte noi progrese tehnologice;

41.   solicită UE și statelor sale membre să asigure o fază de tranziție privind mixul de energie, care să fie influențată de politicieni și condusă de antreprenori, în care utilizarea surselor regenerabile de energie să completeze treptat și apoi să reducă utilizarea carburanților fosili, prin intermediul susținerii publice de către autoritățile publice ale statelor membre și de la nivel comunitar, cuplată cu cel mai mare grad de cooperare posibil cu alte țări și organizații internaționale;

42.   solicită statelor membre să sprijine un sentiment de responsabilitate personală la nivelul regiunilor și al cetățenilor și să promoveze, folosind stimulente juridice și fiscale, utilizarea crescută a surselor de energie disponibile local;

43.   solicită statelor membre să motiveze furnizorii de energie electrică, prin sisteme de amortizare și mecanisme fiscale de stimulare, să execute modernizările necesare în centralele electrice consumatoare de carburanți fosili pentru a se ajunge în acest mod la creșteri semnificative ale eficienței în producția convențională de energie electrică;

44.   solicită statelor membre să garanteze accesul în rețea al energiei, gazului și electricității produse decentralizat, să îndepărteze barierele de acces la piață pentru furnizorii inovativi de energie electrică din sectorul energiilor regenerabile precum și să forțeze expansiunea cogenerării și trigenerării la nivel local, în conformitate cu obiectivele pe termen mediu;

45.   propune, în calitate de componentă esenţială a unei politici energetice comunitare externe, crearea unor parteneriate pentru producerea de energie solară cu state terțe din spațiul mediteranean, care să vizeze într-o fază inițială generarea de energie solară și transferarea acesteia către UE prin cabluri de curent electric de înaltă tensiune și care, într-o a doua fază, a putea reprezenta fundamentul pentru producerea de electricitate și de hidrogen și, astfel, pentru trecerea la o economie bazată pe energii regenerabile;

46.   face apel către UE, statele membre și comunitatea de afaceri:

   să investească în infrastructură, rețele și rețele de forță pentru producția, transportul și stocarea electricității produse din surse de energie regenerabile și a hidrogenului;
   să pună la dispoziția țărilor terțe, prin intermediul unor parteneriate energetice, programe de dezvoltare pentru instituțiile, infrastructura precum și programele de instruire necesare pentru specialiștii locali, precum și căi de acces în rețea în vederea satisfacerii propriilor necesități;

47.   face apel către statele membre să dezvolte în continuare conform posibilităților locale sau regionale cota de energie generată de vânt, care a devenit deja, prin promovare intensivă, o formă tradițională de exploatare a energiei, ca și cota de energie generată de apă și cea de energie geotermică în mixul energetic și să utilizeze în continuare potențialul de dezvoltare disponibil, printre altele prin intermediul inițiativelor europene de cercetare și a coordonării activităților de cercetare prin rețelele de excelență;

48.   subliniază potențialul însemnat de utilizare a biomasei durabile pentru producerea de energie menită să diminueze emisiile de gaze cu efect de seră și se solicită elaborarea unei strategii europene de utilizare a biomasei durabile pentru producerea de electricitate şi gaze, precum şi de energie termică și de răcire;

49.   solicită Comisiei să prezinte o analiză cuprinzătoare a tuturor emisiilor în întregul ciclu de viață al surselor separate de bioenergie pentru a determina ce rol poate juca în viitor biomasa obținută din reziduuri și din culturi dedicate în calitate de sursă de energie; consideră că ar trebui analizate avantajele și dezavantajele oportunităților oferite de inovațiile în materie de creștere a animalelor și de utilizarea biotehnologiei pentru îmbunătățirea valorii calorice a biomasei, fără a aduce atingere rezultatului acestei analize;

50.   consideră cogenerarea de energie termică și electrică ca fiind o opțiune eficientă, economică și ecologică;

51.   recunoaște diversele abordări ale statelor membre privind energia nucleară și îndeamnă Comisia să acorde o atenție specială deșeurilor radioactive și întregului ciclu pentru a îmbunătăți siguranța;

52.   consideră cercetarea fezabilității tehnologice a fuziunii nucleare în reactorul de cercetare ITER ca fiind primul pas spre utilizarea comercială a acestei forme de energie și subliniază că atingerea acestui obiectiv depinde foarte mult de garantarea finanțării pe termen lung acestor activități de cercetare;

53.   îndeamnă statele membre și UE să încurajeze dezvoltarea tehnologiei CSC pentru centralele electrice pe bază de cărbuni și gaz, oferind stimulente pentru proiecte demonstrative și încurajând cercetarea;

Biocombustibilii

54.   constată că anumite tipuri de producție de biocombustibili pot avea un impact asupra prețurilor produselor alimentare, asupra pierderii biodiversității și defrișărilor și precizează, în același timp, că biocombustibilii trebuie produși într-un mod responsabil și printr-un proces durabil verificabil;

55.   consideră că implicarea țărilor în curs de dezvoltare într-o strategie pe termen lung pentru dezvoltarea producției de biocombustibili este indispensabilă pentru a afla dacă se pot planifica din punct de vedere economic și dacă sunt rentabile, pentru a asigura producția de alimente și disponibilitatea acestora, pentru a se da un răspuns la problema sustenabilității ecologice a acestora , inclusiv o evaluare a tuturor efectelor indirecte relevante și, nu în ultimul rând, pentru a permite dezvoltarea socială și pentru a îmbunătăți pe termen lung veniturile, precum și pentru a garanta că țările în curs de dezvoltare beneficiază de formarea necesară astfel încât să poată respecta criteriile de durabilitate ale UE;

56.   solicită Comisiei și statelor membre să intensifice cercetarea și dezvoltarea în domeniul biocombustibililor avansați, să garanteze alocarea unor fonduri suficiente și să le asocieze unor obiective de dezvoltare fixe;

57.   solicită Comisiei și statelor membre să folosească experiența câștigată din dezvoltarea în cadrul UE a unor criterii de durabilitate pentru a promova în mod activ dezvoltarea unui standard global în materie de biocombustibili;

Eficiența energetică

58.   solicită Comisiei să propună un obiectiv obligatoriu de creştere cu 20% a eficienței energetice până în 2020 și să însoțească propunerea în cauză de obiective concrete provizorii privind reducerile;

59.   solicită o campanie informativă largă la nivel local adresată cetățenilor pentru creșterea eficienței energetice descentralizate, în cadrul căreia să se ofere proprietarilor de case și de apartamente termografii cu bilanțuri energetice referitoare la proprietățile acestora, și să se depună propuneri pentru finanțarea posibilelor măsuri de modernizare după modelul microcreditelor;

60.   solicită Comisiei și statelor membre să ia măsuri active pentru a crește gradul de conștientizare a importanței TIC pentru îmbunătățirea eficienței energetice, a dezvoltării durabile și a calității vieții cetățenilor UE;

61.   solicită ca, prin intermediul târgurilor, al zilelor porților deschise și al seminarelor să se genereze efecte de sinergie care să antreneze proprietarii imobiliari, furnizorii de servicii financiare, comercianții și alți actori din sectorul imobiliar;

62.   solicită o coordonare europeană clară în vederea dezvoltării cogenerării și trigenerării de electricitate și integrarea acestor principii în instalațiile industriale pentru a se garanta puncte de plecare locale și regionale pentru măsurile de protecție a climei, crescând, în același timp, eficiența consumului de energie;

63.   solicită Consiliului Afaceri economice și financiare să introducă rate reduse ale TVA-ului pentru energiile regenerabile și pentru bunurile și serviciile care asigură economii de energie; propune, în special, ca statele membre să creeze stimulente de modernizare prin intermediul reducerilor TVA la aplicarea măsurilor de modernizare și a dispozitivelor utilizate pentru modernizare, prin orientarea taxelor funciare şi asupra proprietăţii către eficiența energetică a clădirilor și prin implementarea și promovarea deplină a certificatelor de performanță energetică;

64.   propune, în calitate de stimulent pentru modernizarea imobilelor închiriate, reducerea impozitelor pe veniturile obținute din închiriere proporțional cu investițiile în sistemele regenerabile de termoficare și electricitate și cu creșterea eficienței energetice;

65.   observă, dată fiind durata îndelungată de viață a clădirilor, importanța crucială de a garanta că noile clădiri sunt construite cu respectarea celor mai înalte standarde de eficiență energetică, că clădirile existente sunt renovate pentru a respecta standardele contemporane și că se folosește cel puțin un nivel minim de energie din surse regenerabile în toate clădirile noi sau renovate care necesită energie termică sau de răcire;

66.   propune ca statele membre să îmbunătățească și să extindă utilizarea certificatelor de eficiență energetică și să relaționeze recomandările cu stimulente financiare;

67.   solicită instituirea unor standarde comunitare minime privind eficiența energetică pentru clădirile noi și renovate; solicită autorităților locale și asociațiilor profesionale din statele membre să stabilească criterii, orientări și legislație la nivel național sau decizii administrative în domeniul eficienței energetice a clădirilor noi pentru arhitecți și ingineri constructori, precum și norme de construcție privind eficiența energetică a construcțiilor noi și a lucrărilor mari de renovare și să asigure, în acest context, aer curat și sănătos în interiorul clădirilor;

68.   subliniază necesitatea includerii unor criterii minime de eficiență energetică într-o politică globală privind achizițiile publice pentru clădirile și serviciile la nivel național, regional și local, ca și modalitate de promovare a inovației în domeniul noilor tehnologii și de asigurare a accesului lor pe piață;

69.   solicită ca studiile disponibile privind amprenta de carbon și potențialul de reducere a energiei de către instituțiile UE să fie publicate și să fie ușor de accesat de către utilizatori pe site-urile internet relevante;

70.   invită Comisia și statele membre să ofere sprijin activ pentru cercetarea și dezvoltarea tehnologică în domeniul tehnologiilor de iluminare și al aplicațiilor de iluminare inteligentă, astfel încât să poată fi promovată mai intens introducerea unei iluminări mai eficiente din punct de vedere energetic în spațiile publice interioare și exterioare - cu accent asupra diodelor electroluminescente (LED) cu o eficiență ridicată;

71.   observă că renovarea și îmbunătățirea eficienței energetice a blocurilor, în special în țările unde acestea formează partea principală a pieței de locuințe, este modalitatea cea mai ușoară pentru economisirea energiei și reducerea emisiilor de CO2; solicită Comisiei să revizuiască și să mărească limita existentă de 2% referitoare la fondurile structurale aplicabilă granturilor acordate pentru renovarea blocurilor;

72.   observă că obiectivul pe termen lung în sectorul construcțiilor din Europa ar trebui să fie obținerea unor performanțe energetice neutre pentru clădirile rezidențiale până în 2015 și în noile clădiri comerciale și publice până în 2020 și consideră că acest obiectiv ar trebui extins pe termen lung pentru a include clădirile renovate;

73.   solicită Comisiei să adapteze cerințele de eficiență energetică pentru dispozitivele electrice și electronice de toate tipurile la evoluţiile pieţei, cel puțin o dată la cinci ani, în conformitate cu principiul "produsului cel mai competitiv", să actualizeze programele de etichetare sau clasificările în materie de eficiență și astfel să evite informarea eronată a consumatorilor;

74.   solicită Comisiei să fixeze obiective comunitare stringente și să stabilească politici industriale integrate concepute pentru a asigura accesul la piață și folosirea unor tehnologii eficiente din punct de vedere energetic, inclusiv dezvoltarea unor obiective tehnologice comune (cum ar fi locuințele pasive), folosirea mai intensă a strategiilor politice integrate, cum ar fi piețele de referință și achizițiile publice ecologice, precum și sprijinirea normelor referitoare la conceperea produselor și standardele minime;

75.   face apel la Comisie să aplice cu consecvenţă interdicţia dispozitivelor care prezintă mari pierderi de energie în modul de stand-by la aplicarea directivei privind designul ecologic(7), să facă obligatorie existenţa unei funcţii de decuplare automată şi să prescrie ca fiind obligatorii oprirea automată a dispozitivelor şi activarea modului de economisire a energiei chiar şi pentru instalaţiile cu motor mare, precum şi pentru dispozitivele şi maşinile cu utilizare industrială;

76.   solicită cu insistenţă aplicarea timpurie şi riguroasă a cerinţelor din 2006 privind instalarea unor contoare inteligente, pentru a creşte gradul de sensibilizare a consumatorului cu privire la utilizarea energiei şi pentru a ajuta furnizorii de energie să gestioneze mai bine cererea;

Mobilitate şi logistică

77.   constată că modelul economic și social european se bazează pe asigurarea mobilității și disponibilității persoanelor, mărfurilor și bunurilor sub primatul eficienței temporare, în loc de garantarea eficienței resurselor și că, de aceea, în viitor este necesară o abordare combinată a ambilor factori;

78.   solicită Băncii Europene de Investiții și sucursalei sale care se ocupă cu capitalul de risc, Fondul European de Investiții, să lărgească semnificativ sprijinul pe care-l acordă eficienței energetice și dezvoltării surselor regenerabile de energie;

79.   amintește actorilor afectați că sectorul transporturilor trebuie să respecte și obiectivele climatice ale UE de a diminua emisiile de CO2 până în 2020 cu cel puțin 20% și, dacă există un acord internațional, cu cel puțin 30% față de nivelurile din 1990 și să crească în aceeași perioadă eficiența energetică cu 20%;

80.   solicită să se încurajeze un mix de politici cuprinzător format din măsuri care se susțin reciproc și care să vizeze o politică durabilă în sectorul transporturilor, inclusiv prin dezvoltarea tehnologiei vehiculelor (inovații eco-eficiente), creșterea gradului de folosire a surselor alternative de energie pentru transport, crearea unor rețele distribuite pentru combustibilii ecologici, folosirea mai intensă a formelor de propulsie alternative, un management inteligent al transporturilor, modificări în modul de a conduce și în modalitatea de utilizare a autovehiculelor, o logistică mai bună, "coridoare verzi" și TCI pentru transporturi, o taxă pe emisiile de CO2 și modernizarea transportului în comun pentru a atinge obiectivul de emisii zero fără a ignora nevoia din ce în ce mai mare de mobilitate; subliniază că toate acestea ar putea fi promovate prin exprimarea clară a unor preferințe în cadrul achizițiilor publice;

81.   consideră că trebuie acordată o prioritate specială aplicării principiului "poluatorul plătește" și solicită implicarea pe deplin a tuturor modurilor de transport în procesul de internalizare a costurilor lor externe; subliniază că atingerea acestui obiectiv va cere un mediu economic adecvat și solicită, astfel, statelor membre să revizuiască taxele și obligațiile fiscale respective;

82.   salută Inventarierea ecologizării transporturilor de către Comisie, care prezintă măsurile legislative existente, precum și cele necesare pentru o creștere durabilă a sectorului de transporturi;

83.   subliniază importanța proiectelor de infrastructură pentru sectorul transporturilor; totuși, solicită ca impactul potențial asupra climei să fie luat în considerare în viitor în momentul planificării, concepției și construcției;

84.   solicită Comisiei și statelor membre să exploateze potențialul sistemelor de navigație prin satelit în vederea creșterii eficienței energetice în domeniul transporturilor prin îmbunătățirea gestionării și organizării fluxurilor de trafic, furnizând informații în timp real privind mișcările de bunuri și de persoane și optimizând selecția rutelor și a modurilor de transport;

85.   regretă că provocările legate de realizarea unei planificări urbane eficiente din punctul de vedere al transportului și ecologică, care să prevadă zone pentru pietoni, piste de biciclete și acces flexibil către transportul public local, au fost abordate în multe cazuri inadecvat sau prea târziu sau au fost luate în considerare doar parțial;

86.   face apel la statele membre şi la autorităţile locale să:

   - ofere alternative flexibile și coordonate la utilizarea autoturismelor și să extindă posibilitățile de mobilitate, de exemplu prin conectarea mai bună a rețelelor de transport local din centru și periferie existente și prin folosirea normelor de trafic rutier pentru a acorda prioritate transportului public în circulația din centrul orașelor,
   - să extindă și să îmbunătățească masiv serviciul global, prin promovarea trecerii la transportul cu mijloace de transport mai ecologice, prin măsuri legate de prețuri și alte stimulente și prin investiții semnificative în infrastructura necesară, făcând transportul public mai atractiv,
  

şi, de asemenea, în perioada intermediară, solicită o mai bună integrare a mijloacelor de transport private/individuale cu logistica în domeniul transportului integrat de pasageri/mărfuri și al sistemelor de transport public/colectiv și este convins că investițiile în infrastructura feroviară trebuie să fie însoțite de un serviciu feroviar mai bun;

87.   subliniază însemnătatea sistemelor inteligente de gestionare a traficului, în interesul co-modalității și importanţa înglobării lor în politica de transport comunitară, națională, regională și locală, deoarece acestea conduc la un transport mai sigur și mai ecologic; solicită dezvoltarea și folosirea unor sisteme de transport inteligente pentru gestionarea traficului și reducerea congestiei;

88.   solicită UE și statelor membre să colaboreze strâns cu sectorul industrial pentru a crea în politica referitoare la piețe condițiile necesare pentru a introduce sistemele de transport inteligente – în special în ceea ce privește logistica și sistemele de gestionare a siguranței (ERTMS, RIS, eCall) – în gestionarea transporturilor;

89.   solicită statelor membre să promoveze co-modalitatea prin introducerea unor plăci de înmatriculare transferabile, urmând exemplele existente, făcând mai atractivă pentru cetățeni folosirea sistemului feroviar pentru călătoriile lungi și pentru folosirea la nivel local, în punctul de începere și respectiv de încheiere a călătoriei, a unor autoturisme eficiente din punct de vedere energetic;

90.   salută decizia de a stabili, în cadrul legislației recent adoptate de stabilire a obiectivelor privind emisiile de CO2 produse de autovehicule, un obiectiv pe termen lung de 95g de CO2/km până în 2020;

91.   subliniază potențialul transportului pe calea ferată ca mod de transport eficient din punct de vedere energetic, cu emisii de CO2 scăzute, atât pentru transportul de bunuri pe distanțe mari, cât și pentru traficul regional și de persoane care fac naveta pe distanțe scurte și medii și solicită ca aceste priorități să se reflecte în criteriile aplicate pentru acordarea fondurilor regionale și de coeziune;

92.   salută construirea și extinderea în cadrul UE, precum și la nivelul țărilor vecine, a rețelelor de transport transeuropene (TEN-T) și solicită statelor membre încheierea cât mai curând cu putință a proiectelor de primă importanță, în special a proiectelor care sunt cele mai favorabile pentru climă, deoarece acestea sunt de o importanță vitală pentru logistica rețelelor de transport de mărfuri și pentru o politică europeană durabilă în ceea ce privește transportul;

93.   subliniază rolul important al căilor navigabile interne pentru transportul de bunuri; subliniază natura ecologică a acestui sector și faptul că nu s-au atins nici pe departe limitele fizice ale acestei posibilități de transport;

94.   regretă faptul că, în ciuda posibilității de a efectua, în interesul sectorului transporturilor ca întreg, un transfer modal spre căile ferate și căile navigabile interne pentru o proporție ridicată a transportului de mărfuri, investițiile în extinderea căilor ferate au scăzut în ultimii zece ani;

95.   sprijină planul Comisiei de a desemna, împreună cu statele membre, "autostrăzi maritime" speciale, și are mari speranțe privind capacitatea viitorului "Spațiu european al transportului maritim fără bariere" de a promova și eficientiza transporturile maritime în Europa;

96.   susține propunerile Comisiei de a mări taxele portuare în funcție de nivelurile poluării generate de nave și de a asigura alimentarea cu electricitate a navelor aflate în port de pe țărm, și nu prin intermediul generatoarelor de pe nave;

97.   consideră că șantierele navale și operatorii de nave ar trebui să se preocupe intens de noile tehnologii pentru creșterea eficienței cum ar fi introducerea velelor superioare, sistemul cu cavitate de aer, utilizarea căldurii reziduale pentru producerea de energie electrică, motoare mai eficiente, profile mai bune pentru carcasă și cârmă, prognoze mai exacte ale vremii pentru adaptarea cursului sau posibilitatea de a economisi combustibil prin vopsirea corpului navelor;

98.   face apel la Organizația Maritimă Internațională să stabilească pentru sectorul transportului maritim un obiectiv de reducere și un standard minim pentru folosirea acestor tehnologii moderne la construcția de nave noi;

99.   consideră că este necesară o abordare integrată în sectorul aviaţiei, care să oblige industria aeronautică mondială, liniile aeriene și operatorii de aeroport deopotrivă să-și asume împreună un obiectiv de reducere a emisiilor în cel mai scurt timp posibil și până cel târziu la 1 ianuarie 2013; consideră că abordarea integrată ar trebui să acopere cercetarea și tehnologia, îmbunătățirile funcționale și un sistem mondial de comercializare a cotelor de emisie care ar trebui să fie bazat pe sistemul UE de comercializare a cotelor de emisie în sectorul aviației;

100.   îndeamnă explicit UE și statele sale membre ca, înainte de aplicarea sistemului de comerț cu cote de emisie la sectorul aviatic, să implementeze și să extindă pe cât de eficient posibil Cerul european unic, precum și proiectul SESAR, astfel încât să urmărească în mod prioritar crearea unor blocuri de spațiu aerian flexibile și funcționale, ca și utilizarea flexibilă a spațiului aerian în ansamblu, pentru a putea utiliza imediat potențialele de reducere disponibile și pentru a se diminua consumul de combustibil al avioanelor cu până la 12 %;

101.   solicită UE şi statelor sale membre să acorde activităților de cercetare şi dezvoltare întregul sprijin necesar pentru tehnologiile de transport inovatoare și ecologice, cum ar fi hidrogenul, electricitatea, pilele de combustie, tehnologiile hibride sau biocombustibilii avansați pentru echipamente de propulsie, precum şi pentru materiale alternative şi, noi tehnologii și soluții IT, care ar reduce greutatea vehiculelor și le-ar spori eficiența;

102.   încurajează producătorii de sisteme de propulsie și motoare pentru sectorul transporturilor să conlucreze, conform normelor Euro 6, dar și în plus, la o continuă îmbunătățire a eficienței mașinilor lor, să stabilească obiective sectoriale vizând creșteri masive ale eficienței și să cerceteze în continuare introducerea combustibililor alternativi pentru a contribui astfel la o creștere durabilă a sectorului;

103.   solicită constructorilor de automobile să se orienteze spre modele mai mici, mai ușoare și mai eficiente pentru a permite mobilitatea individuală în limitele impuse de schimbările climatice și de resursele de petrol limitate;

104.   solicită industriei de armament să se ocupe, de asemenea, de creșterea eficienței motoarelor și sistemelor sale de propulsie și să cerceteze posibilitățile de utilizare a combustibililor alternativi;

105.   solicită Uniunii Europene și statelor membre să adopte un cadru de sprijin specific pentru hidrogen, bazat pe surse regenerabile de energie, pentru a garanta mărirea ritmului de producere a vehiculelor pe bază de hidrogen; consideră că acest cadru ar trebui să facă referire la chestiunile legate de creșterea sprijinului comunitar pentru aplicațiile tehnologiilor legate de hidrogen la utilizatorul final, acordarea de sprijin de către statele membre pentru implementarea tehnologiilor specifice pentru hidrogen prin măsuri financiare cum ar fi stimulente fiscale și crearea unor piețe timpurii prin achiziția publică a unor vehicule cu emisii zero de către serviciile guvernamentale;

106.   face apel la Comisie să întocmească până în 2010 un raport despre restricțiile care mai există cu privire la cabotaj și alți factori din Uniunea Europeană, care cauzează curse fără încărcătură și pierderi de eficiență pe piața internă; consideră că o logistică eficientă și eficace în domeniul transportului de mărfuri, folosită ca parte integrantă a sistemului comunitar de transporturi, sunt cheia mobilității durabile în Europa, precum și cheia pentru folosirea optimă a resurselor energetice, pentru crearea de locuri de muncă, pentru protecția mediului și pentru lupta împotriva schimbărilor climatice;

Turism și patrimoniul culturale

107.   își exprimă îngrijorarea față de amenințarea reprezentată de fenomenele meteorologice extreme și de schimbările climatice pe termen lung pentru monumentele culturale din Europa și solicită statelor membre să redacteze o listă uniformă, coordinată la nivel european, a monumentelor culturale europene periclitate de schimbările climatice;

108.   face apel la Comisie, la statele membre și la regiuni să ia măsuri cuprinzătoare de adaptare și prevenire în zonele turistice sezoniere sensibile la variațiile de climă unde nu există oferte alternative – cum ar fi asigurarea alimentării cu apă, protecția împotriva incendiilor în zonele de pădure, luarea de precauții față de topirea ghețarilor și îmbunătățirea protecției litoralului – pentru a ține cont de importanța economică a turismului și a infrastructurii necesare pentru crearea de locuri de muncă și realizarea de venituri și pentru a contracara daunele economice semnificative de-a lungul întregului lanț valoric;

109.   consideră că în anumite regiuni continuarea expansiunii sectorului turistic este rezonabilă din punct de vedere economic și justificabilă din punct de vedere ecologic doar în condițiile includerii efectelor probabile ale schimbărilor climatice la nivel local (cum ar fi lipsa acută de apă, dispariția zăpezii sau dispariția ghețarilor) în momentul analizării posibilităților de dezvoltare a zonei;

110.   face apel la sectorul turismului să colaboreze cu comunitățile locale și asociațiile economice la elaborarea de strategii integrate în vederea reducerii emisiilor și a creșterii eficienței energetice a sectorului – în special în ceea ce priveşte transportul și industria hotelieră – și, de asemenea, să conceapă măsuri de promovare a ecoturismului, inclusiv dezvoltarea turismului social, a turismului sportiv sau a turismului cultural și a destinațiilor turistice de predilecție care să respecte și să protejeze mediul;

Emisiile industriale

111.   solicită includerea în standardele de raportare ale societăților a auditurilor efectuate la locul de muncă privind schimbările climatice pentru a crește transparența în ceea ce privește monitorizarea politicilor ecologice și reducerea emisiilor;

112.   solicită ca toate instituțiile comerciale și necomerciale să raporteze în mod public, anual, cu privire la cantitatea de gaze cu efect de seră emise, măsurile luate pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, activitățile întreprinse pentru recalificarea angajaților (în cazul închiderii în urma unei scurgeri de CO2 dovedite) și veniturile obținute în urma operațiunilor efectuate în cadrul sistemului de comercializare a emisiilor; solicită Comisiei să monitorizeze aceste activități și să raporteze Parlamentului cu privire la progresul realizat de sectoarele industriale în ceea ce privește reducerea emisiilor;

Agricultura și creșterea animalelor

113.   solicită Comisiei să ia în considerare, fără a prejudeca rezultatele, includerea explicită a agriculturii într-o politică integrată europeană viitoare privind schimbările climatice și elaborarea obiectivelor de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră, inclusiv metanul și protoxidul de azot, din sectorul agriculturii, exploatând tot potențialul existent;

114.   indică faptul că printr-o cultivare optimizată a terenurilor se mărește conținutul de humus din pământ, precum și faptul că printr-o mai bună gestionare a cultivării și evitarea pârloagelor necultivate, suprafețele cultivabile pot juca un rol mai important decât până acum în stocarea carbonului;

115.   consideră că o practică optimizată de depozitare și împrăștiere a fertilizatorilor minerali poate aduce o contribuție esențială la reducerea emisiilor de gaz ilariant; solicită în acest sens intensificarea fertilizării cu amestecuri organice în locul fertilizatorilor minerali;

116.   solicită efectuarea unor analize economice referitoare la rentabilitatea anumitor practici de cultivare regionale în condiții climatice diferite pentru a identifica posibilitățile de adaptare și pentru a înlesni o reorientare spre alți cultivari;

117.   solicită ca să se întreprindă activități de cercetare în domeniul noilor tehnologii și activități de dezvoltare a acestora, inclusiv în domeniul biotehnologiei pentru creșterea semințelor și a plantelor și în domeniul tehnologiei genetice ecologice, precum și îmbunătățirea protecției plantelor, în vederea implementării unei politici de protecție a climei în agricultură; solicită, de asemenea, finanțarea activităților de cercetare și dezvoltare a unor metode noi, mai ecologice, de cultivare și administrare a fermelor și pentru implementarea lor prin scheme-pilot, care ar trebui să cuprindă seminarii și programe educaționale atât pentru fermierii noi, cât și pentru cei existenți, pentru a contribui la adaptarea agriculturii la schimbările climatice; își exprimă opinia că trebuie ca practicile agricole să țină cont de schimbările climatice și solicită finanțarea activităților de cercetare și dezvoltare a unor metode noi şi mai ecologice de cultivare și de administrare a fermelor; de asemenea solicită să se întreprindă activități de cercetare în domeniul noilor tehnologii, biotehnologiei pentru creșterea semințelor și a plantelor și în domeniul tehnologiei genetice ecologice și fitosanitar și solicită o politică de protecție a climei în agricultură care să includă seminarii și programe educaționale, scheme-pilot și cunoștințe tehnice de gestionare a pământului și a apei;

118.   recunoaște că cultivarea cerealelor și a plantei soia pentru furajarea animalelor este responsabilă pentru producerea unor emisii substanțiale de gaze de seră; reamintește raportul întitulat "Umbra lungă a șeptelului" ("Livestock's Long Shadow") redactat de Organizația pentru Alimentație și Agricultură a ONU în noiembrie 2006, care menționează că industria creșterii animalelor este responsabilă pentru 18% din totalul emisiilor de gaze cu efect de seră la nivel mondial;

119.   solicită o evaluare a furajelor folosite în producția de carne și lapte pentru a se ajunge la o reducere a formării metanului în rumenul rumegătoarelor; solicită ca toate măsurile luate în sectorul creșterii animalelor cu privire la furajare și reproducere să fie supuse unui studiu de impact în domeniul sănătății și bunăstării animalelor și solicită ca aceste măsuri să nu fie implementate dacă există efecte adverse asupra animalelor implicate;

120.   recunoaște faptul că extinderea instalațiilor de biogaz pentru obținerea de energie prin prelucrarea gunoiului de grajd poate avea o contribuție semnificativă din punct de vedere economic și ecologic pentru reducerea emisiilor de metan rezultate în urma creșterii animalelor;

Păduri

121.   este de părere că, pe viitor, politica europeană în ceea ce privește clima trebuie să aibă ca obiectiv conservarea pădurilor tropicale și a pădurilor boreale încă existente și, de asemenea, prezervarea pădurilor europene și reîmpădurirea; subliniază faptul că centurile de terenuri împădurite în jurul zonelor urbane și al centrelor industriale vaste pot juca un rol important;

122.   este de părere că ar trebui să se dezvolte o schemă de compensare de durată în silvicultură prin intermediul UNFCCC pentru ca, astfel, combaterea distrugerii pădurilor să poată contribui într-adevăr la reducerea emisiilor, și solicită crearea unui stimulent economic clar pentru conservarea de durată a pădurilor virgine și a marilor suprafețe împădurite printr-o utilizare sustenabilă, în care valoarea de utilizare trebuie măsurată într-un raport mult mai strâns cu "serviciile ecologice" și funcțiile sociale pe care le aduce;

123.   solicită, în cadrul unei piețe globale de cote CO2 acordarea de stimulente economice acelor țări care dispun încă de vaste regiuni împădurite natural, pentru a le conserva, recunoscând cantitatea de carbon acumulată în fiecare an de către o pădure conservată în mod riguros; în acest context, propune să se verifice dacă este utilă o concentrare exclusivă pe pădurile tropicale;

124.   face apel la UE în colaborare cu comunitatea internațională să construiască sisteme de supraveghere aeriană și prin satelit și infrastructura necesară pentru o conservare de durată în special a pădurilor tropicale; propune crearea unui fond global sub auspiciile băncii mondiale pentru construirea de sisteme de supraveghere;

125.   consideră că sistemele de supraveghere pentru protejarea pădurilor pot fi eficiente doar atunci când pe termen lung se creează și se mențin sprijinul instituțional necesar și organisme administrative cu personal calificat;

126.   indică în acest sens și necesitatea unor programe de monitorizare a pădurilor europene care să permită detectarea din timp a unei eventuale infestări cu paraziți, precum și a unei modelizări științifice a riscului în legătură cu zonele împădurite predispuse la valuri de caniculă, incendii naturale și secetă și luarea de contramăsuri corespunzătoare pentru protejarea pădurilor;

127.   este de opinia că inventarele naționale ale pădurilor efectuate de statele membre sunt o sursă importantă de informații pentru evaluarea stării generale a pădurilor europene și a însemnătății sale ca absorbant de CO2; solicită Comisiei nu doar să accelereze prezentarea și evaluarea de către statele membre a datelor colectate, ci și să exploateze cele mai bune practici existente la nivelul statelor membre;

128.   constată că, datorită proprietăților aferente ciclului său de viață, lemnul poate reprezenta în principiu o opțiune "mai ecologică" în construcții decât oțelul și betonul, întrucât înmagazinează dioxid de carbon, producția sa necesită mult mai puțină energie decât în cazul alternativelor iar subprodusele acestuia pot fi folosite pentru producerea de energie regenerabilă; este conștient, cu toate acestea, că acest lucru necesită ca lemnul folosit să fi fost procurat într-un mod durabil, ceea ce adesea nu se întâmplă în prezent; prin urmare, invită UE să adopte de urgență măsuri legislative pentru a reduce la minimum riscul de a introduce pe piața UE lemn tăiat ilegal și de origine nedurabilă;

129.   evidențiază gama variată de posibilități de utilizare și diferitele avantaje ale pădurilor; invită UE să definească criterii privind utilizarea durabilă a biomasei;

130.   evidențiază faptul că în UE ar trebui să se implementeze o gestionare sustenabilă a pădurilor, care să-și propună obiective largi sociale, economice și de mediu; observă că, pe termen lung, gestionarea sustenabilă a pădurilor își propune să crească cantitatea de carbon conținută în păduri; constată totodată că pădurile tinere, în dezvoltare și bine gestionate sunt bune absorbante de carbon și, prin urmare, consideră în zonele în care se fac tăieri de copaci ar trebui să planteze alți copaci în loc; consideră că, simultan, pădurile mai bătrâne ar trebui să fie protejate, întrucât joacă un rol important în menținerea biodiversității;

Protecția solului

131.   recomandă extinderea activității științifice și verificarea stării solului, pentru a se putea lua din timp măsuri menite să contracareze eroziunea, pierderea terenurilor agricole și biodiversitatea;

132.   solicită Consiliului să adopte poziția sa comună, luând în considerare poziţia Parlamentului din 14 noiembrie 2007 cu privire la propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de stabilire a unui cadru privind protecția solului şi de modificare a Directivei 2004/35/CE(8) (Directiva-cadru privind protecţia solului) pentru a introduce un instrument comunitar efectiv de combatere a efectelor despăduriri, eroziunii și deșertificării;

133.   face apel la statele membre să stabilească o politică de protecție a solului prin metode potrivite de tratare a solului, care să țină cont de importanța materiilor organice din sol pentru fertilitatea solului, pentru capacitatea de a reține apă și pentru capacitatea de a funcționa ca un depozit de carbon și să ia în considerare posibilitățile utilizării cărbunilor produși din biomasă,

134.   în acest sens indică însemnătatea unei abordări a ecosistemului pentru evitarea și diminuarea efectelor eroziunii solului, ale distrugerii permafrostului, ale deșertificării, ale invaziei speciilor străine și ale incendiilor;

Gestionarea apei

135.   este de părere că o gestionare integrată a resurselor de apă ar trebui să conțină strategii pentru o utilizare mai eficientă a apei, economisirea apei, raționalizarea și limitarea consumului de apă și creșterea sensibilității consumatorilor față de un mod de consum de apă sustenabil și să răspundă la întrebări legate de potențiala captare și înmagazinare a apei de ploaie în rezervoare naturale și artificiale, ca și la întrebări privind riscul și efectele inundațiilor și secetei; consideră că ar trebui încurajate măsurile de stabilire a unei ierarhizări eficiente a utilizărilor apei și reamintește că ar trebui să se prefere o abordare axată pe cerere în gestionarea resurselor de apă;

136.   solicită Comisiei asumarea unui rol transfrontalier de coordonare important, în special prin formarea de rețele și finanțarea cercetării în domeniul tehnologiilor inovatoare pentru desalinizarea apei de mare, pentru noi sisteme de irigație și pentru consumul agricol și urban de apă, precum și pentru stimularea proiectelor pilot pentru diminuarea efectelor secetei sau inundațiilor;

137.   consideră că pentru a oferi stimulente adecvate pentru eficientizarea utilizării resurselor de apă statele membre ar trebui să țină seama în politicile lor privind apa de principiul recuperării costurilor serviciilor de aprovizionare cu apă și de principiul "poluatorul plătește";

Pescuitul

138.   accentuează faptul că anumite metode actuale de pescuit reduc și mai mult rezistența stocurilor de pește și a ecosistemelor marine la efectele schimbărilor climatice; salută hotărârea Comisiei de a stabili cote de pescuit pentru pescuitul industrial pe baza criteriilor sustenabilității și insistă asupra necesității ca statele membre în cauză și Consiliul să respecte cotele propuse;

139.   este încredințat că un plan cadru cuprinzător în ceea ce privește mările, astfel cum e prevăzut în directiva-cadru privind strategia pentru mediul marin(9), este necesar pentru a se garanta o gestionare mai bună și mai sustenabilă a mediului marin și a resurselor marine; avertizează că, altfel, zonele europene marine protejate ar putea deveni ultimele oaze de biodiversitate într-un ocean lipsit de viaţă;

140.   este de părere că modificările de mediu cauzate de schimbările climatice pot duce la necesitatea dislocării acvaculturilor, ceea ce conduce la dezavantaje economice pentru zonele respective; atrage însă atenția asupra efectelor negative pe care o posibilă dislocare a acvaculturilor le poate avea asupra ecosistemelor afectate și solicită, în acest sens, evaluări obligatorii ale impactului;

Gestionarea deșeurilor și a resurselor

141.   recunoaște că ierarhizarea deșeurilor este un leitmotiv al politicii europene în domeniul deșeurilor; invită Comisia să propună obiective procentuale pentru reducerea, reutilizarea și reciclarea deșeurilor; solicită revizuirea și înăsprirea obiectivelor, dacă se dovedește necesară;

142.   constată că evitarea producerii de deșeuri – de exemplu prin optimizarea ambalajelor – este cea mai bună modalitate de reducere a emisiilor directe ale sectorului; subliniază, totodată că, pe termen lung, prevenirea producerii deșeurilor implică schimbări în metodele de producție și în comportamentul de consum;

143.   accentuează faptul că colectarea separată a deșeurilor biologice precum și reciclarea materialelor contribuie într-o proporție însemnată la evitarea emisiilor directe din spațiile de depozitare a deșeurilor;

144.   consideră că evitarea transporturilor de deșeuri nesortate pe distanțe mari poate fi o soluție pentru limitarea emisiilor directe din sectorul deșeurilor; consideră că transportul transfrontalier în interiorul UE al deșeurilor menajere mixte ar trebui să fie redus la minimum; este de opinie că ar trebui combătut exportul ilegal de material reciclabil în afara UE pentru a evita "exporturile de emisii" și pentru a păstra materiile prime valoroase în UE;

145.   este de părere că, după o fază de tranziție, statele membre ar trebui să înceteze definitiv depozitarea gunoiului menajer nesortat, întrucât o mai bună utilizare a sistemelor de reciclare existente sau construirea unor sisteme complet noi pot îmbunătăți întregul tratament al deșeurilor și pot exploata potențialul existent de reducere a gazelor cu efect de seră cu ajutorul tehnologiilor existente; solicită în acest sens o captare obligatorie a metanului din spațiile de depozitare existente pentru producerea de căldură;

146.   vede în valorificarea energetică a deșeurilor presortate cu cogenerare ulterioară în cazul controalelor stricte ale emisiilor o posibilitate de recuperare a energiei cu un grad de eficiență ridicat, care poate fi utilizată cu încredere la reducerea emisiilor indirecte de gaze cu efect de seră și care poate înlocui combustibilii fosili;

147.   consideră că intensificarea cercetării și dezvoltării în domeniul tratării deșeurilor și al gestionării resurselor este vitală și subliniază necesitatea aplicării imediate a noilor tehnologii inovatoare în acest domeniu;

148.   recunoaște, în contextul negocierilor pentru un acord pentru perioada de după 2012 și al implicării statelor terțe, că aplicarea mai consecventă a standardelor europene pentru tratamentul deșeurilor este o posibilitate de a corela obiectivele politice de dezvoltare – cum ar fi o protecție mai bună a sănătății umane și a mediului – cu noi posibilități economice și cu o contribuție pozitivă la combaterea schimbărilor climatice la nivel mondial;

149.   solicită Comisiei să întreprindă o verificare a implicării sectorului deșeurilor în comerțul cu cote de emisie și în privința compatibilității proiectelor CDM;

Măsuri de ajustare

150.   reamintește cererile enunțate în rezoluția sa din 10 aprilie 2008, menţiontă anterior, și invită Comisia să publice fără alte întârzieri Cartea albă promisă de stabilire a unui cadru de coordonare la nivel UE pentru planificarea măsurilor de adaptare;

151.   subliniază importanța publicării de către Comisie a Cărții sale Verzi privind coeziunea teritorială, care subliniază necesitatea unei abordări integrate a politicilor sectoriale pentru a ameliora impactul teritorial combinat al UE și al politicilor naționale și regionale; prin urmare, solicită optimizarea procedurilor aferente fondurilor structurale pentru a le permite să aducă o contribuție tot mai mare la măsurile vizând clima;

152.  Evidențiază faptul că, deși principiul subsidiarității trebuie respectat în mod corespunzător și deși este importantă recunoașterea rolului cheie al autorităților regionale și locale, cu toate acestea, în zonele mai vulnerabile cum ar fi zonele montane și litorale, acțiunile la nivelul UE sunt esențiale pentru a apăra în mod adecvat biodiversitatea prin consolidarea rețelei Natura 2000 și prin integrarea unor măsuri eficace de adaptare în cadrul politicilor UE în domeniul coeziunii, agriculturii, apei și resurselor marine;

153.   subliniază, din nou, necesitatea coerenței și coordonării integrate a măsurilor de adaptare la nivel UE, precum și a examinării unor eventuale sinergii, inclusiv cu acordurile internaționale referitoare la anumite regiuni sau teritorii la care Comunitatea Europeană este parte; își reiterează solicitarea privind stabilirea unui cadru la nivel UE pentru planificarea măsurilor de adaptare;

154.   accentuează rolul de coordonare al UE în special în crearea de sisteme automate sau continue de monitorizare a poluării și de avertizare rapidă a valurilor de caniculă, a perioadelor îndelungate de îngheț și a inundațiilor, precum și în îmbunătățirea unei culegeri sistematice de date legate de sănătate, condițiile meteo și mediu, precum și de date statistice;

Sănătate

155.   subliniază importanța extraordinară a dobândirii de expertiză specifică în domeniul efectelor schimbărilor climatice asupra sănătății umane, îndeosebi în legătură cu anumite boli infecțioase și induse de paraziți;

156.   subliniază că schimbările climatice vor juca un rol important în creșterea incidenței anumitor boli, ca efect al schimbărilor inevitabile în natura ecosistemelor, care vor afecta printre altele animalele, plantele, insectele, protozoarele, bacteriile și virușii;

157.   subliniază că bolile tropicale transmise de paraziți sau țânțari și alți agenți patogeni, întâlnite de obicei în zonele tropicale, ar putea să apară la latitudini și altitudini mai mari, reprezentând noi amenințări pentru oameni;

158.   subliniază că deși programul pentru 2008-2013 privind sănătatea populației își propune ca obiectiv principal să acționeze asupra factorilor tradiționali care influențează sănătatea (dieta, fumatul, consumul de alcool și droguri) ar trebui să se concentreze și pe anumite provocări noi în domeniul sănătății și să studieze factorii de mediu determinanți care rezultă în urma schimbărilor climatice;

159.   subliniază rolul de coordonare al UE și al Centrului european pentru prevenirea și controlul bolilor pentru furnizarea de sfaturi pentru populație în privința evitării bolilor provocate de insecte prin utilizarea de îmbrăcăminte de protecție, plase pentru pat și produse insecticide;

160.   precizează ca măsuri posibile colectarea și evaluarea datelor relevante cu privire la efectele schimbărilor climatice asupra sănătății umane, întărirea capacității de răspuns la catastrofe, serviciile de sănătate publică, și planificarea situațiilor de urgență, susținerea măsurilor de promovare a sănătății în toate sectoarele și a măsurilor de sensibilizare, cum ar fi,de exemplu, furnizarea de informații privind noile tipuri de pericole pentru sănătate, indicații de avertizare și indicații concrete pentru evitarea expunerii, cu referire în special la bolile care pot fi transmise de către insecte și la valurile de căldură;

161.   consideră că este nevoie de cercetare în domeniul medical și farmaceutic pentru a se crea medicamente și vaccinuri pentru bolile noi, care ar trebui să fie puse la dispoziția populației afectate la un preț convenabil;

162.   subliniază importanța spațiilor verzi din zonele urbane pentru sănătatea populației, calitatea aerului și reținerea carbonului, precum și pentru contracararea schimbărilor climatice; solicită Comisiei, statelor membre și autorităților locale să conserve și să extindă spațiile verzi existente din zonele urbane și să creeze altele noi;

Creștere și locuri de muncă

163.   este de opinie că Europa deține o poziție de plecare excelentă în cursa globală pentru o economie cu emisii scăzute și că ar trebui să folosească de această situație pentru a declanșa un impuls inovator care să creeze întreprinderi și locuri de muncă noi și competitive în domeniul tehnologiilor curate, al energiilor regenerabile și al întreprinderilor nepoluante, precum și abilități profesionale specifice pentru a contrabalansa pierderile de locuri de muncă din sectoarele cu emisii ridicate de CO2, în acord deplin cu strategia de la Lisabona; solicită Comisiei și statelor membre să identifice schimbările structurale rezultate din implementarea politicilor vizând schimbările climatice și solicită Comisiei să propună, periodic, măsuri de susținere a celor mai afectate categorii de populație;

164.   atrage atenția asupra riscului unei atitudini pesimiste care ar putea conduce la ratarea de către UE a oportunităţilor economice pe care le oferă schimbările climatice și măsurile politice pentru combaterea lor, accentuând necesitatea rolului pozitiv al partenerilor sociali care vor fi direct implicați în stimularea economiei și a posibilităților de reeducare și absorbție a lucrătorilor disponibilizați, ca urmare a adaptării la schimbările climatice și a combaterii acestora; consideră consensul public și social ca fiind crucial pentru câștigarea cursei globale pentru eficiență, inovație, materii prime și noi tehnologii și piețe;

165.   este de părere că potențialul de creștere și ocupare a forței de muncă poate fi exploatat pe deplin doar prin facilitarea concomitentă a accesului la piață și prin înlăturarea piedicilor birocratice care împiedică utilizarea tehnologiilor disponibile;

166.   invită statele membre să verifice compatibilitatea dispozițiilor existente cu obiectivele politicii în domeniul climei și să dezvolte stimulente care să înlesnească trecerea la o economie cu emisii scăzute de CO2;

167.   invită partenerii sociali, precum și patronatul și sindicatele din statele membre și de la nivelul UE, să dezvolte strategii economice comune pentru fiecare sector, pentru a identifica și exploata strategic potențialul disponibil;

Promovarea tehnologiilor viitorului

168.   este de părere că ar trebui lansată și dezvoltată o abordare combinată în ceea ce privește diminuarea emisiilor și un proces separat de reînnoire tehnologică în cadrul unei politici europene integrate în domeniul climatic, în vederea asigurării resurselor pentru generațiile viitoare;

169.   este de părere, în special în ceea ce privește neutralitatea tehnologică a abordării UE, că chestiunea utilizării sigure din punct de vedere ecologic a CSC ar trebui discutată pe larg și cu implicarea părților interesate din sectorul public și privat, fără idei preconcepute legate de rezultatul discuțiilor; susține promovarea cooperării internaționale pentru încurajarea transferului de tehnologie, în special cu acele țări emergente care se bazează încă pe cărbunele local ca şi combustibil;

170.   este de părere că, pentru dezvoltarea noilor generații de tehnologii și pentru aplicarea pe scară mai largă a acestora, este nevoie de susținerea financiară semnificativă a cercetării și a dezvoltării pe termen lung;

171.   încurajează părţile la UNFCCC să accepte CSC ca transfer de tehnologie în cadrul CDM în conformitate cu acordurile de la Marrakesh privind Protocolul de la Kyoto;

172.   solicită UE și statelor membre să reacționeze prin intermediul cercetării și măsurilor de sensibilizare a populației la posibilul pesimism al populației legat de aplicarea CSC;

173.   propune ca politica europeană integrată referitoare la climă să aibă în vedere propuneri pentru mecanisme de încurajare și măsuri de stimulare fundamentale, astfel încât să poată fi începută înnoirea tehnologică necesară, să poată fi scăzute costurile curente pentru tehnologiile costisitoare, dar noi și, în viitor să poată fi stabilite și atinse obiective de mai stricte reducere;

174.   recomandă statelor membre să aibă în vedere mijloace de accelerare a implementării tehnologiilor nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic, cum ar fi subvențiile directe pentru consumatorii care investesc în tehnologii ca, de exemplu, panouri solare, pompe geotermale, pompe de căldură pentru aer/apă/sol și arzătoare de sobe mai curate;

175.   propune în acest scop măsuri paralele, cum ar fi participarea economiștilor, a inginerilor și a economiei private la un "proces Kyoto plus" instituționalizat și paralel, asemănător cu metoda eficientă a protocolului de la Montreal pentru protecția stratului de ozon;

176.   solicită crearea unui fond climatic european , care va fi parțial finanțat din rezultatul obținut din licitațiile din cadrul sistemului de comercializare a cotelor de emisie și/sau a unor fonduri corespunzătoare în statele membre și consideră că în acest fel se permite crearea unui stoc de capital pentru finanțarea unei politici viitoare referitoare la climă, având în vedere caracterul condiționat al oricărei planificări actuale în ceea ce privește măsurile individuale ale respectivei politici și investițiile pe care respectivele măsuri le vor presupune;

177.   propune folosirea acestui stoc de capital pe piața de capital, pentru a înlesni recuperarea lui de către actorii economici și o (re)investire în tehnologiile de viitor, piața fiind astfel factorul de decizie în stabilirea tehnologiilor care ar trebui să fie utilizate în viitor pentru a atinge obiectivele de protecție a climei pe termen mediu și lung, în loc ca aceste tehnologii să fie impuse prin lege;

178.   subliniază ferm că, pe termen lung, soluții eficiente la problema schimbărilor climatice vor fi oferite, de asemenea, de inovațiile științifice atât în domeniul producției, distribuției și utilizării energiei, cât și în alte domenii conexe, ceea ce va restrânge în mod eficient producerea de gaze cu efect de seră, fără a crea probleme de mediu adiacente;

179.   subliniază importanța celui de al șaptelea program cadru de cercetare pentru dezvoltarea de forme nepoluante de energie și solicită Consiliului și Comisiei să susțină această prioritate și în următoarele programe cadru de cercetare;

Sisteme inteligente de computere și TIC

180.   propune următoarelor președinții ale Consiliului să abordeze, ca o prioritate a agendei lor de lucru, domeniul de viitor reprezentat de TIC și importanța sa pentru combaterea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea;

181.   face apel la UE și la statele membre să stimuleze testarea, validarea, introducerea și răspândirea ulterioară a metodelor bazate pe computere și TIC, în vederea dematerializării și îmbunătățirii eficienței energetice - mai ales prin îmbunătățirea logisticii transportului de marfă, înlocuirea vizitelor de afaceri cu tele și videoconferințele, optimizarea rețelelor de electricitate, a performanței energetice a clădirilor și a iluminatului inteligent - în colaborare cu industria, consumatorii, autoritățile, instituțiile de învățământ superior și de cercetare;

Finanțare și chestiuni legate de buget

182.   subliniază, în calitate sa de autoritate bugetară împreună cu Consiliul, că ar trebui să se acorde prioritate maximă problemei schimbărilor climatice și măsurilor pentru combaterea acestora în următorul cadru financiar multianual;

183.   solicită Consiliului să analizeze problematica resurselor nefolosite angajate din bugetul UE, pentru a reorienta aceste resurse, acolo unde este necesar, către obiectivele politicii în domeniul climei;

184.   solicită Comisiei să întocmească un inventar al tuturor instrumentelor de finanțare existente și al importanței lor pentru obiectivele europene de protecție a climei și să elaboreze propuneri pentru viitorul cadru financiar pe baza "auditului de climă", în vederea armonizării liniilor bugetare cu cerințele politico-climatice necesare, fără a exclude posibilitatea creării de noi fonduri și a alocării de noi resurse către acestea;

185.   este de părere că UE ar trebui să se angajeze politico-financiar atât în domeniile de bază ale promovării și dezvoltării tehnologiilor utilizate în lupta împotriva schimbărilor climatice și ale asistenței pentru dezvoltare în domeniul climei, cât și în vederea susținerii măsurilor de adaptare transfrontaliere, măririi eficienței și asistenței în caz de dezastre – în conformitate cu principiul solidarității promovat de UE;

186.   reamintește acordul la care s-a ajuns în cadrul legislației privind "pachetul pentru climă și energie" privind alocarea voluntară a 50% din veniturile obținute din licitațiile din cadrul sistemului de comercializare a cotelor de emisie pentru finanțarea politicilor privind schimbările climatice, din care o mare parte ar trebui să fie folosită pentru finanțarea măsurilor de adaptare și de reducere a consecințelor în țările în curs de dezvoltare; încurajează statele membre să valorifice pe deplin această posibilitate și chiar să depășească acest nivel;

187.   reamintește că finanțarea măsurilor de adaptare și de atenuare în țările în curs de dezvoltare va fi un element esențial pentru încheierea acordului global în cadrul COP 15 de la Copenhaga și insistă asupra faptului că s-au realizat progrese semnificative în cadrul Consiliului European care urmează a avea loc în perioada 19-20 martie 2009 pentru a ajunge la un acord privind mijloacele necesare pentru ca UE să asigure țărilor în curs de dezvoltare o finanțare independentă și previzibilă;

Educație, formare, raportare, etichetare și sensibilizare

188.   face apel la instituțiile competente din statele membre să creeze noi cariere și, de asemenea, să adapteze atât formarea profesională practică cât și școlile de meserii și cursurile în instituțiile de învățământ superior cu profil tehnic și în universități la provocările specifice pieței muncii determinate de schimbările economice structurale, care sunt accelerate prin schimbările climatice și efectele sale;

189.   recunoaște rolul important pe care îl au lucrătorii și reprezentanții acestora în ecologizarea companiilor și a locurilor de muncă, la nivel național și transnațional, și solicită sprijin comunitar pentru crearea, schimbul și răspândirea de practici recomandate;

190.   solicită Comisiei să elaboreze strategii de comunicare pentru diseminarea către populație a informațiilor științifice privind schimbările climatice (pe baza ultimelor descoperiri ale IPCC), strategiile de economisire a energiei, măsurile de creștere a eficienței energetice și utilizarea surselor de energie regenerabile; în plus, sugerează ca programele UE de schimb de experiență între tineri să se axeze pe proiectele comune de sensibilizare în privința schimbărilor climatice și, în consecință, solicită Comisiei să comande anual, prin intermediul publicației Eurobarometru, un sondaj de opinie în rândul cetățenilor UE de măsurare a atitudinilor și percepțiilor cetățenilor în legătură cu schimbările climatice și, totodată, solicită introducerea de standarde generale și simple de eficiență pentru toate domeniile vieții cotidiene și pentru crearea de stimulente (de exemplu, de natură fiscală) pentru o atitudine responsabilă în privința consumului de energie;

191.   face apel la statele membre ca, împreună cu furnizorii de electricitate, să intre în dialog cu cetățenii pentru a convinge opinia publică de necesitatea, din punct de vedere energetic și climatic, de a crește eficiența centralelor electrice moderne pe bază de carburanți fosili, incluzând și o discuție privind CSC;

192.   solicită Comisiei să facă schimb de informații cu cetățenii și statele membre privind proiectele de succes precum "ziua fără autoturisme" din cadrul "Săptămânii Europene a Mobilității" și pune accent pe necesitatea de a-i determina pe cetățeni să se gândească la mobilitatea lor urbană și, prin urmare, să-și reconsidere propria atitudine în calitate de participanți la trafic în orașele lor și să nu limiteze noțiunea de "mobilitate individuală" la utilizarea propriului autoturism, ci să o extindă la toate formele de deplasare individuală din orașe și aglomerații urbane, cum ar fi mersul pe jos, cu bicicleta, partajarea și utilizarea în comun a autoturismelor, taxi-urile și mijloacele de transport public local;

193.   salută reuniunea celor mai mari orașe din lume sub auspiciile C40, în special posibilitatea schimbului de experiență cu privire la procesele garantate de reducere a gazelor cu efect de seră la nivel global și posibilitatea de a învăța unii de la ceilalți;

194.   subliniază în special necesitatea de a informa și de a se consulta cu cetățenii la fața locului și de a-i implica în procesele decizionale, încurajând centrele urbane, regiunile și aglomerațiile urbane să vizeze obiective specifice de reducere și să le pună în aplicare prin intermediul unor programe de finanțare inovatoare, locale sau regionale, susținute de către autoritățile publice;

195.   face apel la statele membre ca, în vederea sensibilizării opiniei publice, să includă în cadrul reglementărilor aplicabile în materie de construcții o dispoziție conform căreia cetățenii care solicită autorizație de construire să beneficieze de informații cuprinzătoare cu privire la posibilitățile existente la nivel local de a utiliza surse de energie regenerabilă;

196.   propune autorităților locale și regionale, districtelor, cartierelor și municipalităților, dar mai ales instituțiilor publice, școlilor și centrelor de îngrijire pentru copii și tineri să organizeze "concursuri de economisire a energiei", precum și campanii locale finanțate în mod adecvat la nivel național și UE, cu scopul de a sensibiliza opinia publică în legătură cu potențialul de economisire și de a implica și instrui cetățenii;

197.   invită Comisia să instituie un An european al eficienței energiei și al resurselor, pentru a sensibiliza cetățenii la toate nivelurile de politică în legătură cu o utilizare mai eficientă a resurselor și pentru a profita de schimbările climatice pentru a dezbate intensiv disponibilitatea și abordarea resurselor; solicită Comisiei și statelor membre să lupte împotriva penuriei de energie, să garanteze dezvoltarea unei mentalități de economisire a apei și să sensibilizeze opinia publică în legătură cu acest aspect prin programe educaționale; invită Comisia să studieze posibilitatea promovării unei rețele de orașe pentru a încuraja utilizarea apei în mod durabil, cu scopul de a face schimburi de bune practici și de a realiza în comun proiecte pilot demonstrative; invită statele membre să acorde posibilitatea realizării de audituri energetice gratuite, pentru a permite cetățenilor să-și reducă emisiile și consumul de energie;

198.   consideră publicitatea și informarea privind produsele ca fiind instrumente importante în vederea sensibilizării consumatorului în legătură cu costurile ecologice ale bunurilor sale și în vederea schimbării comportamentului consumatorului; avertizează, totuși, împotriva fenomenului "greenwashing" și invită Comisia și statele membre, cu consultarea asociațiilor industriale europene, să elaboreze un cod de publicitate și de etichetare pentru fiecare sector, cu scopul de a condamna publicitatea înșelătoare și declarațiile false privind efectele produselor asupra mediului, și să respecte normele europene existente privind publicitatea și etichetarea;

199.   estimează că, în dialog cu cetățenii și comercianții cu amănuntul, este importantă promovarea produselor regionale și sezoniere și informarea consumatorului, în special etichetarea obligatorie privind metoda de producție a produselor, pentru a facilita decizia consumatorului;

200.   consideră lipsa de informație în privința măsurilor de contracarare a schimbărilor climatice în rândul populației ca fiind o problemă serioasă; prin urmare, face apel la UE, la statele membre, precum și la autoritățile și instituțiile locale și regionale, să conceapă și să conducă împreună cu presa, radiodifuziunea și media online o campanie de informare la nivelul Europei privind cauzele și efectele schimbărilor climatice și a diminuării resurselor, concentrându-se asupra posibilităților individuale de modificare a atitudinii în viața cotidiană și oferind o imagine mai clară și mai accesibilă a activității autorităților naționale și europene în privința măsurilor de combatere a schimbărilor climatice;

201.   salută inițiativele întreprinderilor mari de a-și fixa obiective interne de reducere a emisiilor, cu participarea personalului și a furnizorilor mici și mijlocii și de a folosi strategiile de comunicare publică în scopul promovării modelelor durabile de producție și consum; încurajează organizațiile economice din statele membre și de la nivel european să pună accentul pe o practică antreprenorială sustenabilă ca element deosebit și singular al competiției;

2050 – Viitorul începe azi

202.   solicită aplicarea, după cum urmează, a unei agende care să cuprindă acțiuni de combatere a schimbărilor climatice pentru perioada 2009-2014:

  a) la nivelul UE, Comisia și statele membre ar trebui:
   să poarte discuții la nivel local și global cu privire la acțiunile care trebuie întreprinse pentru a combate schimbările climatice,
   să dezvolte, să finanțeze și să introducă o rețea de energie electrică cu hidrogen lichid (cunoscută sub numele de "supergrid") la nivelul întregii UE, care să fie accesibilă tuturor furnizorilor de electricitate,
   să promoveze și să finanțeze infrastructuri de transport durabile în scopul de a reduce emisiile de carbon, inclusiv tehnologia bazată pe hidrogen și rețelele de cale ferată de mare viteză,
   să dezvolte noi strategii de comunicare în scopul de a educa cetățenii și de a le pune la dispoziție stimulente pentru a reduce emisiile într-o manieră fiabilă, de exemplu prin difuzarea de informații cu privire la emisiile de CO2 generate de produse și servicii,
   să dezvolte instrumente legislative adecvate în scopul de a încuraja toate sectoarele industriale să devină lideri în lupta împotriva schimbărilor climatice, începând cu cerința de transparență cu privire la emisiile de dioxid de carbon,
   să stabilească legături mai puternice între agenda politicii de la Lisabona, agenda socială și politicile privind schimbările climatice;
  b) la nivel local și regional, ar trebui să se promoveze și să se împărtășească bunele practici, în special în ceea ce privește:
   măsurile în materie de eficiență energetică și alte măsuri menite să combată lipsa de resurse energetice, urmărindu-se atingerea obiectivului de a obține performanțe energetice neutre pentru clădirile private, comerciale și publice,
   reciclarea și reutilizarea deșeurilor, de exemplu prin dezvoltarea de infrastructuri pentru punctele de colectare,
   dezvoltarea de infrastructuri pentru autoturismele cu o cantitate redusă de emisii, utilizând energiile regenerabile, precum și introducerea de stimulente pentru dezvoltarea de vehicule fără emisii de CO2 pentru transportul public,
   promovarea unei mobilități mai durabile în orașe și în zonele rurale,
   adoptarea și aplicarea de măsuri pentru adaptarea la schimbările climatice,
   promovarea producției și a consumului de alimente la nivel local și regional;

203.   pune accent pe necesitatea de a aborda schimbările climatice și efectele sale prin măsuri politice și educaționale pe termen lung și prin aplicarea coerentă a deciziilor, evitând subordonarea acestora față de obiectivele politice pe termen scurt; încurajează promovarea unui stil de viață și a modelelor de consum orientate către o dezvoltare durabilă;

204.   pune accent pe necesitatea de a nu capitula în fața complexității problemei schimbărilor climatice și pe importanța manifestării unei dorințe vizionare de a schimba ceva, demonstrând existența unor calități de lider în politică, economie și societate, pentru a reacționa la provocările economice, ecologice și sociale cu care ne confruntăm în aceste momente de cotitură ale politicii energetice și climatice, reflectate în penuria din ce în ce mai acută a materiilor prime;

205.   pune accent pe necesitatea de a lua, în temeiul idealurilor fundamentale ale Uniunii Europene, decizii bazate pe convingerea că ele sunt necesare și corecte și de a folosi șansa unică de a construi viitorul societății noastre prin intermediul unei acțiuni strategice;

206.   solicită organelor competente ale Parlamentului elaborarea și publicarea, în termen de trei luni, a unei ediţii a prezentei rezoluţii și a activității comisiei, destinată publicului larg;

207.   solicită comisiilor sale competente să urmărească în cadrul viitoarei legislaturi punerea în aplicare a recomandărilor susmenționate, în special în cadrul audierilor comisarilor desemnați pentru viitorul mandat al Comisiei și cu ocazia contactelor cu omologii lor din parlamentele naționale; solicită delegațiilor Parlamentului European pentru relațiile cu țările terțe și reprezentanților săi în cadrul adunărilor parlamentare multilaterale să abordeze periodic problematica schimbărilor climatice și necesitatea acțiunilor și inițiativelor din partea tuturor țărilor în cadrul contactelor cu reprezentanții țărilor terțe;

o
o   o

208.   încredințează președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, guvernelor și parlamentelor statelor membre, precum și secretariatului UNFCCC, cu rugămintea de a o transmite mai departe tuturor părților contractante care nu sunt state membre ale UE și observatorilor la care se face referire în UNFCCC.

(1) JO C 74 E, 20.3.2008, p. 652; a se vedea și procesul verbal al ședinței plenare din 18.2.2008, punctul 7.
(2) JO C 282 E, 6.11.2008, p. 437.
(3) Texte adoptate, P6_TA(2008)0032.
(4) Texte adoptate, P6_TA(2008)0125.
(5) Texte adoptate, P6_TA(2008)0223.
(6) Texte adoptate, P6_TA(2008)0491.
(7) Directiva 2005/32/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 6 iulie 2005 de instituire a unui cadru pentru stabilirea cerinţelor în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor consumatoare de energie (JO L 191, 22.7.2005, p. 29).
(8) JO C 282 E, 6.11.2008, p. 281.
(9) Directiva 2008/56/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 iunie 2008 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul mediului marin (JO L 164, 25.6.2008, p. 19).


ANEXA A :

SELECȚIE DE LEGISLAȚIE UE CARE ADUCE O CONTRIBUȚIE POZITIVĂ LA COMBATEREA SCHIMBĂRILOR CLIMATICE

Legislație în vigoare:

–  Directiva 91/676/CEE a Consiliului din 12 decembrie 1991 privind protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole(1)

–  Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică(2) și actele legislative conexe

–  Directiva 93/12/CEE a Consiliului din 23 martie 1993 privind conținutul de sulf din anumiți combustibili lichizi(3) și actele legislative conexe

–  Directiva 96/61/CE a Consiliului din 24 septembrie 1996 privind prevenirea și controlul integrat al poluării(4) și actele legislative conexe

–  Directiva 98/70/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 octombrie 1998 privind calitatea benzinei și a motorinei și de modificare a Directivei 93/12/CEE a Consiliului(5) și actele legislative conexe

–  Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei(6)

–  Directiva 2001/80/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2001 privind limitarea emisiilor în atmosferă a anumitor poluanți provenind de la instalații de ardere de dimensiuni mari(7) și actele legislative conexe

–  Directiva 2002/91/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 2002 privind performanța energetică a clădirilor(8)

–  Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunității și de modificare a Directivei 96/61/CE a Consiliului(9) și actele legislative conexe

–  Directiva 2003/105/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 2003 de modificare a Directivei 96/82/CE a Consiliului privind controlul asupra riscului de accidente majore care implică substanțe periculoase(10)

–  Directiva 2004/12/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 11 februarie 2004 de modificare a Directivei 94/62/CE privind ambalajele și deșeurile din ambalaje(11)

–  Regulamentul (CE) nr. 549/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 10 martie 2004 de stabilire a cadrului pentru crearea cerului unic european(12)

–  Directiva 2005/32/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 iulie 2005 de instituire a unui cadru pentru stabilirea cerințelor în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor consumatoare de energie și de modificare a Directivei 92/42/CEE a Consiliului și a Directivelor 96/57/CE și 2000/55/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului(13)

–  Directiva 2006/40/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 mai 2006 privind emisiile provenite de la sistemele de climatizare ale autovehiculelor și de modificare a Directivei 70/156/CEE a Consiliului(14) și actele legislative conexe

–  Decizia nr. 1982/2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 18 decembrie 2006 privind cel al șaptelea program-cadru al Comunității Europene pentru cercetare, dezvoltare tehnologică și activităţi demonstrative (2007-2013)(15)

–  Regulamentul (CE) nr. 715/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2007 privind omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce privește emisiile provenind de la vehiculele ușoare pentru pasageri și de la vehiculele ușoare comerciale (Euro 5 și Euro 6) și privind accesul la informațiile referitoare la repararea și întreținerea vehiculelor(16) și actele legislative conexe

Acte legislative în curs de publicare:

–  Directiva 2009/.../CE a Parlamentului European și a Consiliului din ... de modificare a Directivei 2003/87/CE în vederea îmbunătățirii și extinderii sistemului comunitar de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră (2008/0013(COD))

–  Decizia nr. .../2009 a Parlamentului European și a Consiliului din ... privind efortul statelor membre de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră astfel încât să respecte angajamentele Comunității de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră până în 2020 (2008/0014(COD))

–  Directiva 2009/.../CE a Parlamentului European și a Consiliului din ... privind stocarea geologică a dioxidului de carbon și de modificare a Directivelor 85/337/CEE și 96/61/CE ale Consiliului, a Directivelor 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE și a Regulamentului (CE) nr. 1013/2006 (2008/0015(COD))

–  Directiva 2009/.../CE a Parlamentului European și a Consiliului din ... privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile (2008/0016(COD)

–  Regulamentul (CE) nr. .../2009 al Parlamentului European și al Consiliului din ... de stabilire a standardelor de performanță privind emisiile pentru autoturismele noi, ca parte a abordării integrate a Comunității de a reduce emisiile de CO2 produse de vehiculele ușoare (2007/0297(COD)

–  Directiva 2009/../CE a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 98/70/CE în ceea ce privește specificațiile pentru benzine și motorine, de introducere a unui mecanism de monitorizare și reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră, de modificare a Directivei 1999/32/CE a Consiliului în ceea ce privește specificațiile pentru carburanții folosiți de navele de navigație interioară și de abrogare a Directivei 93/12/CEE (2007/0019(COD))

(1) JO L 375, 31.12.1991, p. 1.
(2) JO L 206, 22.7.1992, p. 7.
(3) JO L 74, 27.3.1993, p. 81.
(4) JO L 257, 10.10.1996, p. 26.
(5) JO L 350, 28.12.1998, p. 58.
(6) JO L 327, 22.12.2000, p. 1.
(7) JO L 309, 27.11.2001, p. 1.
(8) JO L 1, 4.1.2003, p. 65.
(9) JO L 275, 25.10.2003, p. 32.
(10) JO L 345, 31.12.2003, p. 97.
(11) JO L 47, 18.2.2004, p. 26.
(12) JO L 96, 31.3.2004, p. 1.
(13) JO L 191, 22.7.2005, p. 29.
(14) JO L 161, 14.6.2006, p. 12.
(15) JO L 412, 30.12.2006, p. 1.
(16) JO L 171, 29.6.2007, p. 1.


ANEXA B :

REZOLUȚII ALE PARLAMENTULUI EUROPEAN REFERITOARE LA SCHIMBĂRILE CLIMATICE ȘI LA ENERGIE

–  Rezoluția din 17 noiembrie 2004 referitoare la strategia Uniunii Europene pentru Conferința pe tema schimbărilor climatice de la Buenos Aires (COP-10)(1)

–  Rezoluția din 13 ianuarie 2005 referitoare la rezultatul conferinței pe tema schimbărilor climatice de la Buenos Aires(2)

–  Rezoluția din 12 mai 2005 referitoare la întâlnirea experților guvernamentali privind schimbările climatice(3)

–  Rezoluția din 16 noiembrie 2005 privind "Câștigarea luptei împotriva schimbărilor climatice globale"(4)

–  Rezoluția din 18 ianuarie 2006 privind la schimbările climatice(5)

–  Rezoluția din 1 iunie 2006 privind cartea verde "Eficiența energetică - sau cum să facem mai multe consumând mai puțin"(6)

–  Rezoluția din 4 iulie 2006 privind diminuarea efectelor asupra climei provocate de traficul aerian(7)

–  Rezoluția din 26 octombrie 2006 privind strategia Uniunii Europene pentru conferința de la Nairobi privind schimbările climatice (COP12 și COP/MOP2)(8),

–  Rezoluția din 14 decembrie 2006 referitoare la cartea verde privind o strategie europeană pentru o energie durabilă, competitivă și sigură(9)

–  Rezoluția din 14 februarie 2007 privind schimbările climatice(10)

–  Rezoluția din 21 octombrie 2008 privind crearea unei Alianțe mondiale împotriva schimbărilor climatice între Uniunea Europeană și țările sărace în curs de dezvoltare, cele mai vulnerabile la schimbările climatice(11)

(1) JO C 201 E, 18.8.2005, p. 81.
(2) JO C 247 E, 6.10.2005, p. 144.
(3) JO C 92 E, 20.04.2006, p. 384.
(4) JO C 280 E, 18.11.2006, p. 120.
(5) JO C 287 E, 24.11.2006, p. 182.
(6) JO C 298 E, 8.12.2006, p. 273.
(7) JO C 303 E, 13.12.2006, p. 119.
(8) JO C 313 E, 20.12.2006, p. 439.
(9) JO C 317 E, 23.12.2006, p. 876.
(10) JO C 287 E, 29.11.2007, p. 344.
(11) Texte adoptate, P6_TA(2008)0491.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate