Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2008/0131(CNS)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A6-0004/2009

Iesniegtie teksti :

A6-0004/2009

Debates :

PV 05/02/2009 - 4
CRE 05/02/2009 - 4

Balsojumi :

PV 05/02/2009 - 5.1
Balsojumu skaidrojumi
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P6_TA(2009)0046

Pieņemtie teksti
PDF 359kWORD 55k
Ceturtdiena, 2009. gada 5. februāris - Strasbūra
Informācijas un veicināšanas pasākumi attiecībā uz lauksaimniecības produktiem iekšējā tirgū un trešās valstīs *
P6_TA(2009)0046A6-0004/2009

Eiropas Parlamenta 2009. gada 5. februāra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 3/2008 par informācijas un veicināšanas pasākumiem attiecībā uz lauksaimniecības produktiem iekšējā tirgū un trešās valstīs (COM(2008)0431 – C6-0313/2008 – 2008/0131(CNS))

(Apspriežu procedūra)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomei (COM(2008)0431),

–   ņemot vērā EK līguma 36. un 37. pantu, saskaņā ar kuriem Padome ir apspriedies ar Parlamentu (C6-0313/2008),

–   ņemto vērā Reglamenta 51. pantu,

–   ņemot vērā Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas ziņojumu (A6-0004/2009),

1.   apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2.   aicina Komisiju attiecīgi grozīt tās priekšlikumu saskaņā ar EK līguma 250. panta 2. punktu;

3.   aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi nepievienoties Parlamenta apstiprinātajam tekstam;

4.   prasa Padomei vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt Komisijas priekšlikumu;

5.   uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

Komisijas ierosinātais teksts   Grozījums
Grozījums Nr. 1
Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants
Regula (EK) Nr. 3/2008
9. pants – 1. punkts
1.  Ja attiecībā uz vienu vai vairākiem 2. panta 1. punkta b) apakšpunktā minētajiem informācijas pasākumiem saskaņā ar 6. panta 1. punkta noteikumiem netiek iesniegtas iekšējā tirgū īstenojamas programmas, tad ikviena ieinteresētā dalībvalsts, pamatojoties uz 5. panta 1. punktā minētajām pamatnostādnēm, izstrādā programmu un tās specifikācijas un atklātā konkursā izvēlas iestādi, kas ir atbildīga par programmas īstenošanu, ko tās apņemas līdzfinansēt.
1.  Ja attiecībā uz vienu vai vairākiem 2. panta 1. punkta b) apakšpunktā minētajiem informācijas pasākumiem saskaņā ar 6. panta 1. punkta noteikumiem netiek iesniegtas iekšējā tirgū īstenojamas programmas, tad ikviena ieinteresētā dalībvalsts, pamatojoties uz 5. panta 1. punktā minētajām pamatnostādnēm, pēc šo programmu nepieciešamības un perspektīvu novērtēšanas attiecīgajā dalībvalstī vai dalībvalstīs un pēc apspriešanās ar attiecīgajā nozarē strādājošām profesionālajām asociācijām un organizācijām, izstrādā programmu un tās specifikācijas un atklātā konkursā izvēlas iestādi, kas ir atbildīga par programmas īstenošanu, ko tās apņemas līdzfinansēt.
Grozījums Nr. 2
Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants
Regula (EK) Nr. 3/2008
9. pants – 2. punkts – pirmā daļa
2.  Ja attiecībā uz vienu vai vairākiem 2. panta 1. punkta a), b) un c) apakšpunktā minētajiem informācijas pasākumiem saskaņā ar 6. panta 1. punkta noteikumiem netiek iesniegtas trešās valstīs īstenojamas programmas, tad ikviena ieinteresētā dalībvalsts, pamatojoties uz 5. panta 2. punktā minētajām pamatnostādnēm, izstrādā programmu un tās specifikācijas un atklātā konkursā izvēlas iestādi, kas ir atbildīga par programmas īstenošanu, ko tās apņemas līdzfinansēt.
2.  Ja attiecībā uz vienu vai vairākiem 2. panta 1. punkta a), b) un c) apakšpunktā minētajiem informācijas pasākumiem saskaņā ar 6. panta 1. punkta noteikumiem netiek iesniegtas trešās valstīs īstenojamas programmas, tad ikviena ieinteresētā dalībvalsts, pamatojoties uz 5. panta 2. punktā minētajām pamatnostādnēm, pēc šo programmu nepieciešamības un perspektīvu novērtēšanas attiecīgajā dalībvalstī vai dalībvalstīs un pēc apspriešanās ar attiecīgajā nozarē strādājošām profesionālajām asociācijām un organizācijām, izstrādā programmu un tās specifikācijas un atklātā konkursā izvēlas iestādi, kas ir atbildīga par programmas īstenošanu, ko tās apņemas līdzfinansēt.
Grozījums Nr. 3
Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants
Regula (EK) Nr. 3/2008
9. pants – 2. punkts – 2. daļa
Iestāde, ko programmas īstenošanai eventuāli izvēlējusies attiecīgā(­ās) dalībvalsts(­is), var būt starptautiska organizācija, jo īpaši tad, ja programma attiecas uz olīveļļas un galda olīvu nozares veicināšanu trešās valstīs.
Iestāde, ko programmas īstenošanai eventuāli izvēlējusies attiecīgā(­ās) dalībvalsts(­is), var būt starptautiska organizācija, jo īpaši tad, ja programma attiecas uz olīveļļas un galda olīvu nozares vai tādu vīnu, kuru izcelsmes nosaukums vai ģeogrāfiskās izcelsmes norāde ir aizsargāta, veicināšanu trešās valstīs.
Grozījums Nr. 4
Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants
Regula (EK) Nr. 3/2008
9. pants – 3. punkts – c) apakšpunkts
c) programmas finansiālo izdevīgumu;
c) programmas izmaksu lietderību;
Grozījums Nr. 5
Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1.a pants (jauns)
Regula (EK) Nr. 3/2008
13. pants – 2. punkts – pirmā un otrā daļa
1.a pants
Regulas (EK) Nr. 3/2008 13. panta 2. punkta pirmo un otro daļu aizstāj ar šādu tekstu:
"2. Kopienas finanšu ieguldījums izvēlētajās programmās, kas minētas 8. un 9. punktā, nepārsniedz 60 % no šo programmu reālajām izmaksām. Attiecībā uz informācijas un veicināšanas programmām, kuru ilgums ir divi vai trīs gadi, ieguldījums katrā programmas īstenošanas gadā nepārsniedz šo maksimālo noteikto robežu.
Svaigu augļu un dārzeņu veicināšanas pasākumiem, kas īpaši paredzēti bērniem Kopienas skolās, panta pirmajā daļā minētā procentuālā daļa ir 70 %."
Juridisks paziņojums - Privātuma politika