Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2008/0050(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A6-0407/2008

Iesniegtie teksti :

A6-0407/2008

Debates :

PV 05/02/2009 - 3
CRE 05/02/2009 - 3

Balsojumi :

PV 05/02/2009 - 5.5
Balsojumu skaidrojumi
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P6_TA(2009)0050

Pieņemtie teksti
PDF 339kWORD 56k
Ceturtdiena, 2009. gada 5. februāris - Strasbūra
Barības laišana tirgū un lietošana ***I
P6_TA(2009)0050A6-0407/2008
Rezolūcija
 Teksts
 Pielikums

Eiropas Parlamenta 2009. gada 5. februāra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par barības laišanu tirgū un lietošanu (COM(2008)0124 – C6-0128/2008 – 2008/0050(COD))

(Koplēmuma procedūra, pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2008)0124),

–   ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu, 37. pantu un 152. panta 4. punkta b) apakšpunktu, saskaņā ar kuriem Komisija iesniedza Parlamentam priekšlikumu (C6-0128/2008),

–   ņemot vērā Reglamenta 51. pantu,

–   ņemot vērā Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas ziņojumu (A6-0407/2008),

1.   apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2.   ņem vērā pievienotās Komisijas deklarācijas;

3.   prasa Komisijai vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt šo priekšlikumu vai to aizstāt ar citu tekstu;

4.   uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.


Eiropas Parlamenta nostāja pieņemta pirmajā lasījumā 2009. gada 5. februārī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. .../2009 par barības laišanu tirgū un lietošanu un ar ko groza Regulu (EK) No. 1831/2003, un atceļ Direktīvas 79/373/EEK, 80/511/EEK, 82/471/EEK, 83/228/EEK, 93/74/EEK, 93/113/EK un 96/25/EK un Lēmumu 2004/217/EK
P6_TC1-COD(2008)0050

(Tā kā starp Parlamentu un Padomi tika panākta vienošanās, Parlamenta nostāja pirmajā lasījumā atbilst galīgajam tiesību aktam Regulai (EK) Nr. .../2009.)


PIELIKUMS

Komisijas deklarācijas par šādiem jautājumiem:

1.  IV pielikuma pārskatīšana:

Lai pielāgotu III pielikumu (par pielaidēm barības sastāvdaļu un barības maisījumu marķējumā) zinātnes un tehnikas attīstībai, kā noteikts regulas 11. pantā, Komisija un tās dienesti paredz veikt minētā III pielikuma izskatīšanu. Šajā kontekstā Komisija arī izskatīt atsevišķas barības sastāvdaļas, kuru mitruma saturs pārsniedz 50 %.

2.  Piedevu marķēšana:

Komisija izpētīs, vai principu informācijas sniegšanai par barību, to marķējot, var piemērot arī piedevām un premiksiem, kas ir atļauti saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1831/2003 par dzīvnieku ēdināšanā lietotām piedevām.

3.  Jēdziena "steidzamības apsvērumi, kas saistīti ar cilvēku un dzīvnieku veselību un vidi", kas lietots 21. apsvērumā, 5. pantā un 17. pantā, interpretācija

"Komisijas izpratnē jēdzienā "steidzamības apsvērumi, kas saistīti ar cilvēku un dzīvnieku veselību un vidi" var ietilpt steidzamības apstākļi, ko cita starpā izraisījusi neuzmanība, tīša krāpšana vai noziedzīgas darbības."

Juridisks paziņojums - Privātuma politika