Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2008/2170(INI)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A6-0513/2008

Texte depuse :

A6-0513/2008

Dezbateri :

Voturi :

PV 05/02/2009 - 5.6
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P6_TA(2009)0051

Texte adoptate
PDF 289kWORD 93k
Joi, 5 februarie 2009 - Strasbourg
Impactul acordurilor de parteneriat economic (APE) asupra dezvoltării
P6_TA(2009)0051A6-0513/2008

Rezoluţia Parlamentului European din 5 februarie 2009 referitoare la impactul acordurilor de parteneriat economic (APE) asupra dezvoltării (2008/2170(INI))

Parlamentul European,

–   având în vedere Acordul de parteneriat între membrii grupului de state din Africa, zona Caraibelor și Pacific, pe de o parte, și Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de altă parte, semnat la Cotonou la 23 iunie 2000 (Acordul de la Cotonou)(1),

–   având în vedere Regulamentul Consiliului (CE) nr. 980/2005 din 27 iunie 2005 de aplicare a unui sistem de preferințe tarifare generalizate(2),

–   având în vedere Regulamentul Consiliului (CE) nr.1528/2007 din 20 decembrie 2007 privind aplicarea regimurilor aplicabile produselor originare din anumite state care fac parte din grupul statelor din Africa, zona Caraibelor și Pacific (ACP) prevăzute în acordurile de stabilire sau care duc la stabilirea Acordurilor de parteneriat economic(3),

–   având în vedere concluziile Consiliului Afaceri Generale și Relații Externe din 10-11 aprilie 2006 privind acordurile de parteneriat economic și pe cele din 16 octombrie 2006 privind ajutorul pentru comerț, precum și concluziile Consiliului European din 15-16 iunie 2006,

–   având în vedere concluziile Consiliului Afaceri Generale și Relații Externe din 15 mai 2007 privind acordurile de parteneriat economic,

–   având în vedere concluziile celei de-a 2870-a reuniuni a Consiliului Relații Externe al UE din 26 și 27 mai 2008 privind acordurile de parteneriat economic,

–   având în vedere rezoluția Consiliului de miniștri ACP-UE adoptată la Addis-Abeba la 13 iunie 2008,

–   având în vedere comunicarea Comisiei din 28 noiembrie 2006 intitulată "Comunicare de modificare a directivelor privind negocierea acordurile de parteneriat economic cu țările și regiunile ACP" (COM(2006)0673),

–   având în vedere Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu din 27 iunie 2007 intitulată "De la Cairo la Lisabona – Parteneriatul Strategic UE-Africa" (COM(2007)0357),

–   având în vedere Comunicarea Comisiei din 23 octombrie 2007 privind Acordurile de parteneriat economic (COM(2007)0635),

–   având în vedere Acordul General pentru Tarife și Comerț (GATT), în special articolul XXIV al acestuia,

–   având în vedere Declarația Mileniului a Organizației Națiunilor Unite din 8 septembrie 2000, care stabilește Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului drept criterii convenite în mod colectiv de comunitatea internațională pentru eradicarea sărăciei,

–   având în vedere declarația celei de-a doua Conferințe a miniștrilor africani ai integrării, adoptată la Kigali, Rwanda, la 26-27 iulie 2007,

–   având în vedere raportul prezentat de dna Christiane Taubira, deputat în Adunarea națională a Franței, la 16 iunie 2008: "Les Accords de Partenariat Economique entre l'Union européenne et les pays ACP. Et si la Politique se mêlait enfin des affaires du monde ?" (Acordurile de parteneriat economic între Uniunea Europeană și țările ACP. Ce-ar fi dacă politica s-ar implica, în sfârșit, în afacerile lumii?),

–   având în vedere Rezoluția Adunării Parlamentare Paritare ACP-UE din 19 februarie 2004 privind Acordurile de parteneriat economic – probleme și perspective(4),

–   având în vedere Rezoluția Adunării Parlamentare Paritare ACP-UE din 23 noiembrie 2006 privind evaluarea negocierilor Acordurilor de parteneriat economic (APE)(5),

–   având în vedere Declarația de la Kigali pentru dezvoltarea Acordurilor de parteneriat economic (APE), adoptată de Adunarea parlamentară paritară ACP-UE la 20 noiembrie 2007(6),

–   având în vedere Declarația șefilor statelor ACP privind APE, adoptată la Accra la 3 octombrie 2008,

–   având în vedere rezoluția sa din 26 septembrie 2002 care conţine recomandarea sa către Comisie privind negocierea acordurilor de parteneriat economic cu țările și regiunile ACP(7),

–   având în vedere Rezoluția sa din 17 noiembrie 2005 privind o strategie de dezvoltare pentru Africa(8),

–   având în vedere Rezoluția sa din 23 martie 2006 privind impactul acordurilor de parteneriat economic (APE) asupra dezvoltării(9),

–   având în vedere rezoluția sa din 28 septembrie 2006 privind o cooperare mai strânsă și mai bună: pachetul din 2006 privind eficacitatea ajutorului UE(10),

–   având în vedere rezoluția sa din 23 mai 2007 privind acordurile de parteneriat economic(11),

–   având în vedere rezoluția sa din 23 mai 2007 privind Ajutorul pentru comerț acordat de UE(12),

–   având în vedere rezoluția sa din 20 iunie 2007 privind Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului – etapa intermediară(13),

–   având în vedere rezoluția sa din 29 noiembrie 2007 referitoare la dezvoltarea agriculturii africane - propunere pentru dezvoltarea agriculturii și securitatea alimentară în Africa(14),

–   având în vedere rezoluția sa din 12 decembrie 2007 privind acordurile de parteneriat economic(15),

–   având în vedere rezoluția sa din 22 mai 2008 referitoare la acțiunile întreprinse în urma Declarației de la Paris din 2005 privind eficacitatea ajutorului(16),

–   având în vedere articolul 45 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru dezvoltare (A6-0513/2008),

A.   întrucât articolul 36 alineatul (1) din Acordul de la Cotonou conține acordul Uniunii Europene și al statelor ACP a încheia "acorduri comerciale compatibile cu normele OMC, eliminând treptat barierele în calea comerțului dintre ele și consolidând cooperarea în toate domeniile legate de comerț";

B.   întrucât Consiliul a adoptat, la 12 iunie 2002, directivele privind negocierea acordurilor de parteneriat economic cu țările ACP și, în același an, au fost demarate negocieri cu grupul statelor din Africa, Caraibe și Pacific privind aspecte de interes general, acestea fiind urmate de negocieri separate cu șase regiuni APE (Caraibe, Africa de Vest, Africa Centrală, Africa de Est și de Sud, SADC minus, Pacific);

C.   întrucât 15 state membre ale Forumului din Caraibe al statelor din Africa, Caraibe și Pacific (CARIFORUM) au parafat, la 16 decembrie 2007, un acord de parteneriat economic cu UE și statele sale membre;

D.   întrucât articolul 231 din APE încheiat cu CARIFORUM stabilește instituirea unei comisii parlamentare CARIFORUM-CE;

E.   întrucât, în noiembrie și decembrie 2007, 18 țări din Africa, 8 dintre acestea numărându-se printre țările cel mai puțin dezvoltate (TPD), au parafat acorduri de parteneriat economic menite să constituie o "piatră de temelie", în timp ce alte 29 de țări din Africa, dintre care trei ne-TPD, nu au parafat niciun APE și întrucât Africa de Sud aderase deja la Acordul pentru comerț, dezvoltare și cooperare (ACDC) cu Uniunea Europeană, un regim comercial compatibil cu normele OMC;

F.   întrucât, la 23 noiembrie 2007, Papua-Noua Guinee și Fiji, două țări ACP ne-TPD, au parafat un acord de parteneriat economic interimar, iar celelalte țări ACP (șase TPD și șapte ne-TPD) nu au parafat un APE;

G.   întrucât nici unul dintre acordurile parafate în 2007 nu a fost semnat încă, semnarea acestora fiind însă programată să aibă loc până la finalul lui 2008;

H.   întrucât UE a aplicat, începând cu 1 ianuarie 2008, regimul privind importurile în cazul produselor provenind din statele ACP care au parafat APE sau APE menite să constituie o "piatră de temelie", astfel cum se menționează în aceste acorduri(17);

I.   întrucât regiunile din Africa și din Pacific continuă să negocieze cu Comisia Europeană în vederea încheierii unor acorduri de parteneriat economic complete;

J.   întrucât s-a confirmat, în repetate rânduri, de către toate părțile, mai ales prin rezoluțiile Parlamentului European, dar și prin documente ale Consiliului și ale Comisiei, că APE trebuie să reprezinte instrumente de dezvoltare în vederea promovării dezvoltării durabile, a integrării regionale și a reducerii sărăciei în statele ACP;

K.   întrucât costurile de adaptare ce vor rezulta din APE vor avea un impact semnificativ asupra dezvoltării țărilor ACP, care, deși este dificil de prezis, va avea un impact direct prin pierderea taxelor vamale și prin costurile reformei de reglementare și de punere în aplicare în vederea respectării gamei largi de norme stipulate în APE și unul indirect prin costurile necesare adaptării sau sprijinului social în domeniul ocupării forței de muncă, al formării abilităților, al producției, al diversificării exporturilor și al reformei metodei de gestionare a finanțelor publice;

L.   întrucât 21 de țări ACP au prevăzut anumite resurse pentru măsurile de însoțire ale APE în cadrul Programelor orientative naționale (PON) pentru cel de-al zecelea Fond European de Dezvoltare (FED), unele dintre aceste țări nesemnând încă un APE;

M.   întrucât sumele stabilite în mod explicit în toate PIN pentru măsurile legate de APE reprezintă doar 0,9 % din suma totală prevăzută pentru PIN (categoria A); întrucât, în plus, există măsuri indirecte semnificative de susținere a APE , precum integrarea și infrastructura regională și Ajutorul pentru comerț;

N.   întrucât impactul APE asupra dezvoltării va proveni din consecințele acestora, cum ar fi:

   reducerea veniturilor nete din taxele vamale și efectul acesteia asupra bugetelor statelor ACP;
   ameliorarea aprovizionării economiilor țărilor ACP și furnizarea către clienți a unor produse importate din UE;
   creșterea exporturilor dinspre țările ACP către UE prin îmbunătățirea regulilor de origine, ceea ce ar duce la o creștere economică, la creșterea gradului de ocupare a forței de muncă și la creșterea veniturilor statelor, din care s-ar putea finanța măsuri sociale;
   integrarea regională în regiunile ACP, care poate îmbunătăți cadrul pentru dezvoltarea economică și care ar contribui, prin urmare, la creșterea economică;
   utilizarea eficientă a fondurilor destinate Ajutorului pentru comerț în legătură cu APE;
   implementarea măsurilor de reformă în țările ACP, în special în ceea ce priveşte gestionarea finanţelor publice, prelevarea taxelor vamale, şi înfiinţarea unui nou sistem de taxe şi impozite;

O.   întrucât este absolut esențial să se promoveze și să se sprijine comerțul din interiorul și dintre regiunile ACP, precum și dintre țările ACP și alte țări în curs de dezvoltare (sud-sud), ceea ce va avea efecte pozitive semnificative asupra dezvoltării țărilor ACP și va reduce gradul de dependență al acestora;

P.   întrucât concluziile Consiliului pentru Afaceri Generale și Relații Externe (CAGRE) din 26-27 mai 2008, menționate anterior, au subliniat nevoia unei abordări flexibile, asigurându-se, totodată, un progres adecvat și întrucât concluziile respective au îndemnat Comisia să se folosească de toată flexibilitatea și asimetria compatibile cu normele OMC pentru a ține seama de diferitele nevoi și niveluri de dezvoltare din țările și regiunile ACP;

Q.   întrucât populațiile țărilor ACP sunt cel mai afectate de criza financiară și alimentară mondială care amenință să anuleze progresele minimale înregistrate în direcția atingerii Obiectivelor de dezvoltare ale mileniului;

1.   îndeamnă Consiliul, Comisia și guvernele statelor membre și ale statelor ACP să facă tot posibilul pentru restabilirea unei atmosfere de încredere și a unui dialog constructiv, în măsura în care aceasta a avut de suferit în timpul negocierilor, și să considere statele ACP parteneri egali în cadrul procesului de negociere și de punere în aplicare;

2.   îndeamnă statele membre să își respecte angajamentele de creștere a Ajutorului oficial pentru dezvoltare (AOD), chiar și în această perioadă de criză financiară mondială, ceea ce va permite o creștere a Ajutorului pentru comerț, precum și să creeze măsuri complementare sub forma unor pachete regionale de ajutor pentru comerț în vederea punerii în aplicare a APE, contribuind la impactul pozitiv al APE asupra dezvoltării; subliniază că semnarea unui APE nu reprezintă o precondiție pentru primirea de fonduri destinate Ajutorului pentru comerț;

3.   insistă asupra faptului că APE sunt un instrument de dezvoltare care ar trebui să reflecte atât interesele naționale și regionale, cât și nevoile țărilor ACP pentru a reduce gradul de sărăcie, a realiza ODM și a respecta drepturile fundamentale ale omului, precum dreptul la hrană sau dreptul la serviciile publice de bază;

4.   amintește Consiliului și Comisiei că nici încheierea, nici renunțarea la un APE nu ar trebui să ducă la o situație în care o țară ACP s-ar putea afla într-o poziție mai puțin favorabilă decât cea în care s-a aflat conform dispozițiilor privind comerțul din Acordul de la Cotonou;

5.   îndeamnă Comisia și țările ACP să utilizeze cât mai bine posibil resursele existente pentru ajutorul pentru comerț în vederea susținerii procesului de reformă în domeniile esențiale pentru dezvoltarea economică; să îmbunătățească infrastructura acolo unde este necesar deoarece posibilitățile oferite de APE nu vor putea fi pe deplin exploatate decât dacă sunt luate măsuri complementare ferme pentru țările ACP, să compenseze pierderile nete privind veniturile din taxele vamale și să încurajeze reforma fiscală astfel încât să nu scadă investițiile publice din sectoarele sociale, să investească în lanțul de producție pentru diversificarea producției destinate exportului, să producă mai multe produse cu valoare adăugată ridicată destinate exportului; să investească în formare și asistență pentru micii producători și exportatori în vederea îndeplinirii criteriilor sanitare și fitosanitare din UE;

6.   subliniază că APE încheiate cu țările ACP în parte sau cu un grup de țări care nu cuprinde toate țările dintr-o regiune riscă să afecteze integrarea regională; îndeamnă Comisia să își readapteze abordarea, având în vedere acest risc și să se asigure că încheierea de APE nu periclitează integrarea regională;

7.   subliniază că mărirea asistenței publice pentru dezvoltare promisă de statele membre ar trebui să servească în primul rând intensificării eforturilor în urmărirea Obiectivelor de dezvoltare ale mileniului în țările ACP cel mai serios afectate de consecințele crizei financiare și alimentare mondiale, care a pus în pericol, și continuă să o facă, rezultatele înregistrate în urmărirea acestor obiective;

8.   subliniază, de asemenea, că toate acordurile trebuie să respecte asimetria în favoarea țărilor ACP, atât în ceea ce privește gama de produse vizate, cât și perioadele de tranziție, și că APE trebuie să ofere garanții concrete pentru protecția sectoarelor sensibile identificate de țările ACP;

9.   subliniază că măsurile de susținere legate de APE trebuie să ia în considerare importanța integrării regionale și a relațiilor economice cu alte țări în curs de dezvoltare pentru dezvoltarea țărilor ACP;

10.   îndeamnă Comisia să acorde negociatorilor ACP suficient timp pentru a evalua acordul și pentru a face sugestii înainte de adoptarea acordului respectiv, având în vedere calendarele OMC;

11.   subliniază că acordurile APE ar trebui să cuprindă o clauză de revizuire pentru o revizuire la 5 ani după ce au fost semnate, la care trebuie să fie asociate formal parlamentele naționale, Parlamentul European și societatea civilă; subliniază, de asemenea, că acest termen trebuie să permită o evaluare aprofundată a impactului APE asupra economiilor și a integrării regionale a statelor ACP și să favorizeze reorientările corespunzătoare;

12.   consideră că toate acordurile comerciale între ACP și UE care afectează existența populației ar trebui să rezulte în urma unei dezbateri deschise și publice la care să participe în totalitate parlamentele naționale ale statelor ACP;

13.   îndeamnă guvernele țărilor ACP să realizeze reforme în vederea obținerii unei bune guvernări, în special în domeniul administrației publice, precum gestionarea finanțelor publice, încasarea taxelor vamale, sistemul de venituri din impozite, lupta împotriva corupției și a gestionării defectuoase;

14.   subliniază nevoia de introducere în APE a unor prevederi de monitorizare și evaluare mai puternice, care să determine impactul APE asupra obiectivelor naționale și regionale privind dezvoltarea și reducerea sărăciei și nu doar a unor niveluri de respectare a APE;

15.   subliniază că este nevoie de mai multă transparență în negocieri și în ceea ce privește rezultatele acestora pentru a permite factorilor de decizie, parlamentarilor și reprezentanților societății civile să exercite controlul public;

16.   consideră că documentele de strategie regională și programele indicative regionale din cadrul FED ar trebui să conțină măsuri semnificative, sistematice și bine gândite pentru sprijinirea aplicării APE, având în vedere procesul de reformă necesar care ar asigura succesul APE;

17.   solicită Comisiei ca, în parteneriat cu statele ACP, să includă indici de dezvoltare în APE și APE interimare pentru a măsura impactul socio-economic al APE asupra sectoarelor cheie, indici care să fie stabiliți în funcție de prioritățile fiecărei regiuni și pe perioade decise de acestea;

18.   subliniază că este esențial ca pădurile, biodiversitatea și populațiile indigene sau populațiile care depind de păduri să nu fie puse în pericol; în această privință, subliniază că țărilor ACP ar trebui să li se permită să aplice legislație care să limiteze exportul de lemne și de alte materii prime neprelucrate, precum și să folosească legislația respectivă pentru protejarea pădurilor, a vieții sălbatice și a industriilor locale;

19.   încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, guvernelor statelor membre UE și țărilor ACP, Consiliului ACP-UE și Adunării Parlamentare Paritare ACP-UE.

(1) JO L 317, 15.12.2000, p. 3.
(2) JO L 169, 30.6.2005, p. 1.
(3) JO L 348, 31.12.2007, p. 1.
(4) JO C 120, 30.4.2004, p. 16.
(5) JO C 330, 30.12.2006, p. 36.
(6) JO C 58, 1.3.2008, p. 44.
(7) JO C 273 E, 14.11.2003, p. 305.
(8) JO C 280 E, 18.11.2006, p. 475.
(9) JO C 292 E, 1.12.2006, p. 121.
(10) JO C 306 E, 15.12.2006, p. 373.
(11) JO C 102 E, 24.4.2008, p. 301.
(12) JO C 102 E, 24.4.2008, p. 291.
(13) JO C 146 E, 12.6.2008, p. 232.
(14) JO C 297 E, 20.11.2008, p. 201.
(15) JO C 323 E, 18.12.2008, p. 361.
(16) Texte adoptate, P6_TA(2008)0237.
(17) Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1528/2007 din 20 decembrie 2007 privind aplicarea regimurilor aplicabile produselor originare din anumite state care fac parte din grupul statelor din Africa, zona Caraibelor și Pacific (ACP) prevăzute în acordurile de stabilire sau care duc la stabilirea Acordurilor de parteneriat economic (JO L 348, 31.12.2007, p. 1).

Aviz juridic - Politica de confidențialitate