Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2008/2663(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B6-0063/2009

Texte depuse :

B6-0063/2009

Dezbateri :

PV 04/02/2009 - 11
CRE 04/02/2009 - 11

Voturi :

PV 05/02/2009 - 5.7
CRE 05/02/2009 - 5.7
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P6_TA(2009)0052

Texte adoptate
PDF 342kWORD 93k
Joi, 5 februarie 2009 - Strasbourg
Kosovo
P6_TA(2009)0052B6-0063/2009

Rezoluţia Parlamentului European din 5 februarie 2009 privind Kosovo și rolul UE

Parlamentul European,

–   având în vedere Carta Organizaţiei Națiunilor Unite, semnată la 26 iunie 1945,

–   având în vedere rezoluția 1244 a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite din 10 iunie 1999 (S/RES/1244(1999)),

–   având în vedere principiile directoare vizând acordul asupra statutului Kosovo, adoptate de Grupul de contact la 7 octombrie 2005,

–   având în vedere Rezoluția sa din 29 martie 2007 privind viitorul provinciei Kosovo și rolul UE(1),

–   având în vedere Acordul de liber schimb din Europa Centrală (Acordul CEFTA) semnat la 19 decembrie 2006 la București,

–   având în vedere raportul final al trimisului special al ONU privind statutul viitor al Kosovo și propunerea globală referitoare la acordul asupra statutului Kosovo din 26 martie 2007,

–   având în vedere Acțiunea comună 2008/124/PESC a Consiliului din 4 februarie 2008 privind misiunea Uniunii Europene de sprijinire a supremației legii în Kosovo, EULEX KOSOVO(2),

–   având în vedere Acțiunea Comună 2008/123/PESC a Consiliului din 4 februarie 2008 de numire a unui Reprezentant Special al Uniunii Europene în Kosovo(3),

–   având în vedere concluziile Consiliului Afaceri Generale și Relații Externe din 18 februarie 2008,

–   având în vedere scrisorile trimise Președintelui Serbiei și Președintelui Kosovo de către Secretarul General al ONU la 12 iunie 2008, privind reconfigurarea Misiunii de Administrare Interimară a Organizației Națiunilor Unite în Kosovo (MINUK),

–   având în vedere raportul Secretarului General al ONU adresat Consiliului de Securitate din 12 iunie 2008 privind Misiunea de Administrare Interimară a Organizației Națiunilor Unite în Kosovo (S/2008/354),

–   având în vedere conferința donatorilor pentru Kosovo, care a avut loc la Bruxelles la 11 iulie 2008,

–   având în vedere aranjamentele tehnice dintre MINUK și EULEX privind transferul activelor din 18 august 2008,

–   având în vedere Rezoluția 63/3 adoptată de Adunarea Generală a ONU la 8 octombrie 2008 (A/RES/63/3), prin care aceasta a decis să solicite un aviz consultativ Curții Internaționale de Justiție privind verificarea conformității declarației unilaterale de independență a provinciei Kosovo cu prevederile dreptului internațional,

–   având în vedere declarația președinției Consiliului de Securitate al ONU din 26 noiembrie 2008 (S/PRST/2008/44), prin care Consiliul de Securitate a aprobat în unanimitate raportul Secretarului General al ONU Ban Ki-Moon, privind MINUK (S/2008/692), prin care a autorizat desfășurarea misiunii EULEX pe întreg teritoriul provinciei Kosovo,

–   având în vedere articolul 103 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.   întrucât, la 17 februarie 2008, Adunarea din Kosovo a declarat independența Kosovo și s-a angajat să respecte propunerea globală referitoare la acordul asupra statutului Kosovo a trimisului special al Organizației Națiunilor Unite, Martti Ahtisaari;

B.   întrucât guvernul sârb a adoptat o abordare constructivă și s-a angajat în negocieri corespunzătoare cu scopul de a ajunge la un acord; întrucât, în ciuda circumstanțelor potrivnice, guvernul sârb a menținut o atitudine pro-europeană;

C.   întrucât propunerea globală referitoare la acordul asupra statutului este consfințită în constituția Kosovo și în alte acte legislative; întrucât, la solicitarea liderilor din Kosovo, 25 de țări au format Grupul de coordonare internațional (ISG), al cărui obiectiv principal este deplina implementare a propunerii globale referitoare la acordul asupra statutului; întrucât ISG a numit un Reprezentant Civil Internațional (RCI), sprijinit de un Oficiu Civil Internațional (OCI) în Kosovo, în conformitate cu propunerea globală referitoare la acordul asupra statutului; întrucât acest lucru implică faptul că Kosovo se auto-conduce, fiind în același timp supravegheat în ceea ce privește implementarea, inter alia, a măsurilor de protecție și promovare a drepturilor minorităților;

D.   întrucât, până în prezent, independența Kosovo a fost recunoscută de 54 de țări, printre care 22 dintre cele 27 de state membre ale UE;

E.   întrucât cele 27 de state membre ale UE au trimis în Kosovo un Reprezentant Special al UE (RSUE), Peter Feith, care îndeplinește, de asemenea, funcția de RCI; întrucât RCI supraveghează deplina aplicare a propunerii globale referitoare la acordul asupra statutului, iar RSUE acordă sprijin și consiliere din partea UE în cadrul procesului politic din Kosovo;

F.   întrucât stabilitatea regională a Balcanilor Occidentali reprezintă o prioritate pentru Uniunea Europeană, care, din acest motiv, a lansat misiunea EULEX; întrucât EULEX și-a atins deja capacitatea operațională inițială în întregul Kosovo și, în consecință, și-a asumat responsabilitățile în domeniile judiciar, polițienesc, vamal și al serviciilor corecționale, inclusiv anumite funcții executive, cu scopul supravegherii, îndrumării și consilierii instituțiilor competente din Kosovo în toate domeniile ce privesc instituirea supremaţiei legii;

G.   întrucât, desfășurându-se de asemenea pe teritoriul Kosovo situat la nord de râul Ibar, EULEX contribuie la obiectivul convenit de către toate părțile, de a pune în aplicare supremaţia legii și de a crea un sistem de justiție coerent pe întreg teritoriul Kosovo, precum și de a garanta tuturor cetățenilor accesul egal la justiție,

Rolul Europei

1.   salută desfășurarea cu succes a misiunii EULEX pe întreg teritoriul Kosovo, inclusiv în partea situată la nord de râul Ibar, în conformitate cu raportul Secretarului General al ONU și cu declarația ulterioară a președinției Consiliului de Securitate al ONU din 26 noiembrie 2008, menţionată anterior;

2.   subliniază angajamentul Uniunii Europene privind respectarea dreptului internațional și asumarea unui rol preponderent în asigurarea stabilității în Kosovo și în regiunea Balcanilor Occidentali în general; reamintește disponibilitatea sa de a sprijini dezvoltarea economică și politică din Kosovo prin oferirea unei perspective europene clare, ca pentru întreaga regiune;

3.   încurajează statele membre ale UE care nu au recunoscut încă independența Kosovo, să facă acest lucru;

4.   reamintește rezoluția sa din 29 martie 2007, menționată mai sus, care exclude în mod explicit posibilitatea divizării Kosovo;

5.   constată, în acest sens, faptul că, astfel cum a anunțat trimisul special pentru MINUK în Kosovo al Secretarului General al ONU, Lamberto Zannier, începând din 9 decembrie 2008, MINUK nu mai are nicio competență reziduală în domeniul vamal și polițienesc și va transmite în scurt timp către EULEX toate competențele sale din domeniul justiției, asigurându-se astfel că pe teritoriul Kosovo funcționează o singură ordine de drept;

6.   solicită comunității internaționale să sprijine EULEX pe deplin și să faciliteze preluarea de către EULEX, pe întreg teritoriul Kosovo, a tuturor sarcinilor relevante ale MINUK în domeniul vamal, polițienesc și judiciar;

7.   se așteaptă ca EULEX să funcționeze în conformitate cu mandatul UE, în vederea promovării dezvoltării durabile a provinciei Kosovo și a garantării statului de drept pentru toate comunitățile de pe teritoriul Kosovo; subliniază, în acest sens, faptul că misiunea EULEX acționează în interesul tuturor minorităților etnice din Kosovo, dat fiind că aceasta se va ocupa, printre altele, de soluționarea plângerilor privind discriminarea, hărțuirea și violența etnică, precum și numeroasele probleme nerezolvate privind proprietățile;

8.   salută acordul guvernului Serbiei pentru desfășurarea EULEX, cea mai importantă misiune a politicii europene de securitate şi apărare (PESA) până în prezent, precum și disponibilitatea sa de a coopera cu aceasta; încurajează Serbia să își mențină această atitudine constructivă, care este în concordanță cu aspirațiile sale de a deveni membru UE;

9.   salută, în acest sens, decizia adoptată în temeiul dispozițiilor tranzitorii convenite de ONU și guvernul sârb, de a desemna un ofițer superior de poliție, sârb kosovar, care să lucreze în cadrul Poliției din Kosovo, dar care să raporteze direct către EULEX, ca prim pas în eforturile pentru asigurarea reprezentării corespunzătoare a tuturor minorităților în poliția din Kosovo;

10.   consideră că acordurile tranzitorii negociate între ONU și guvernul sârb vor trebui să fie revizuite în funcție de evoluția situației din teren, după ce EULEX va fi ajuns la deplina sa capacitate operațională;

11.   îndeamnă EULEX să rezolve de urgență problema numărului de cauze nesoluţionate încă, aflate sub monitorizare internațională, acordând prioritate cauzelor ce implică violență interetnică, crimelor de război și corupției la nivel înalt, în scopul consolidării supremaţiei legii;

12.   consideră că înființarea unui program funcțional de protecție a martorilor este vitală pentru acționarea eficace în justiție a infractorilor la nivel înalt din Kosovo, în special în ceea ce privește crimele de război;

13.   solicită Consiliului și Comisiei să acționeze în mod coordonat, în scopul de a asigura coerența acțiunilor externe ale Uniunii și întreprinderea acțiunii comune 2008/124/PESC, menționată mai sus; invită, prin urmare, şeful misiunii EULEX în Kosovo, M. Yves de Kermabon și RSUE să coopereze îndeaproape în mod regulat; mai mult, îndeamnă familia UE să acționeze în mod colectiv și coordonat, depunând eforturi mai mari pentru promovarea participării sârbilor din Kosovo la viața politică, economică și socială a provinciei Kosovo și solicită RSUE să se asigure că guvernul din Kosovo va lua măsuri imediate și concrete în acest sens, inclusiv prin intermediul unor măsuri specifice de dezvoltare economică pentru regiunea Mitrovica, de îndată ce supremația legii este restabilită în zonă;

14.   invită, prin urmare, Înaltul Reprezentant pentru politica externă și de securitate comună al Uniunii să-și demonstreze clar sprijinul pentru misiunile europene în Kosovo (EULEX KOSOVO) și să viziteze Kosovo cât mai curând posibil;

15.   salută angajamentul Comisiei de a utiliza toate instrumentele comunitare disponibile, îndeosebi Instrumentul de pre-aderare, pentru promovarea dezvoltării socio-economice a Kosovo, pentru îmbunătățirea transparenței, eficienței și democrației în guvernarea și societatea din Kosovo și pentru a favoriza pacea și stabilitatea în Kosovo și în întreaga regiune; salută, în acest sens, intenția Comisiei de a prezenta un studiu care va examina modalitățile de consolidare a dezvoltării socio-economice și politice a Kosovo și își exprimă convingerea că acest studiu va fi bazat pe un dialog responsabil cu autoritățile din Kosovo și că va fi însoțit de un angajament politic reînnoit care să asigure continuarea reformelor necesare;

16.   consideră că Comisia ar trebui să acorde atenție urgentă promovării proiectelor locale care facilitează reconcilierea între diferitele comunități și promovează o mai mare mobilitate a persoanelor;

17.   consideră că proiectele care au ca scop, de exemplu, restaurarea cimitirelor profanate, cu implicarea directă a actorilor locali, ar avea o valoare simbolică considerabilă pentru comunitățile din Kosovo și ar contribui la un climat interetnic mai propice; invită Comisia și RSUE să se asigure că astfel de inițiative sunt prioritare pe agenda guvernului din Kosovo;

18.   consideră, de asemenea, că înființarea unui Colegiu Universitar European multietnic, în plus față de centrele universitare existente la Pristina și Mitrovica, și față de structurile culturale, sociale și de sănătate care se adresează în mod special comunității sârbe din Kosovo central, ar constitui un stimulent major spre promovarea integrării comunității sârbe în Kosovo; prin urmare, solicită Comisiei să ia măsuri imediate în vederea punerii în aplicare a acestui proiect, în strânsă cooperare cu guvernul din Kosovo;

19.   îndeamnă Comisia și statele membre să asiste guvernul din Kosovo în rezolvarea lipsei acute de personal în sectoare-cheie ale administrației publice, să sprijine formarea profesională a funcționarilor publici și să ajute la îmbunătățirea infrastructurii de comunicații, pentru a asigura buna funcționare a administrației și pentru a consolida legătura între nivelul administrativ și societatea civilă;

Administrarea Kosovo

20.   salută îmbunătățirea situației securității în Kosovo; sprijină eforturile poliției din Kosovo de atingere a unui grad ambițios de profesionalism și încredere; subliniază, în această privință, necesitatea vitală de a crea o forță de poliție multietnică în toate zonele din Kosovo; salută, ca atare, întoarcerea unora dintre ofițerii de poliție de etnie sârbă în cadrul Poliției din Kosovo și îndeamnă autoritățile kosovare să sprijine reintegrarea acelora dintre ofițerii de poliție care încă nu s-au întors;

21.   subliniază necesitatea unei administrări descentralizate, așa cum se stipulează în propunerea globală referitoare la acordul asupra statutului; subliniază că descentralizarea nu este doar în interesul comunității sârbe, ci în avantajul tuturor cetățenilor din Kosovo, deoarece rezultatul va fi o administrație mai transparentă și mai apropiată de cetățeni;

22.   reiterează importanța unei societăți civile puternice, care ar consolida principiile democratice ce susțin guvernarea în Kosovo; îndeamnă în acest sens guvernul din Kosovo să sprijine mișcările pașnice ale cetățenilor și dezvoltarea unei mass-media libere, fără interferențe politice;

23.   subliniază necesitatea aplicării prevederilor de protecție a minorităților consacrate prin Constituția Kosovo și consideră că punerea deplină în aplicare a drepturilor minorităților este de o importanță fundamentală pentru stabilitatea din Kosovo și din regiune;

24.   îndeamnă guvernul Kosovo să-și respecte în continuare angajamentul de a promova un spirit de pace, toleranță și dialog intercultural și interreligios în toate comunitățile din Kosovo, respectiv albanezi, sârbi, rroma, așcali, egipteni, gorani, turci și bosniaci și să creeze condițiile potrivite pentru întoarcerea în Kosovo a refugiaților, inclusiv prin investiții ale guvernului Kosovo în locuri de muncă, infrastructură și asigurarea serviciilor de bază în zonele aferente, garantând, de asemenea, faptul că minoritățile pot beneficia de măsurile menționate mai sus;

25.   își manifestă îngrijorarea față de criticile exprimate de Secretarul General al ONU în raportul menționat mai sus privind MINUK cu privire la revizuirea criteriilor de selecție ale beneficiarului pentru rambursarea finanțării propusă de către ministerul din Kosovo al comunităților și repatrierilor; reamintește guvernului Kosovo că, în contextul declinului acut al cifrei repatrierilor, puținele fonduri disponibile ar trebui să fie în continuare direcționate exclusiv pentru a facilita revenirea în Kosovo a persoanelor strămutate;

26.   îndeamnă autoritățile internaționale și locale să reglementeze statutul juridic al apatrizilor rromi, așcali și egipteni ce trăiesc în Kosovo, inclusiv drepturile de proprietate ale acestora ; invită autoritățile să îmbunătățească situația acestor comunități, asigurându-le accesul egal la sistemul de învățământ de calitate aflat la dispoziţia majorităţii populaţiei, și, acolo unde este posibil, la educație în limba maternă, asigurându-le accesul la piața muncii și la serviciile de sănătate, oferind condiții de cazare igienice și garantând participarea acestora la viața socială și politică;

27.   își manifestă profunda îngrijorare față de problemele acute de sănătate din familiile de rromi din taberele de refugiați de la Osterode și Cesmin Lug; consideră că acestea sunt direct legate de amplasarea improprie a acestor tabere pe sedimentele foarte toxice rămase de la minele de plumb din Trepça; salută tratativele inițiale ale Comisiei cu guvernul din Kosovo și îndeamnă Comisia să își continue eforturile în vederea relocării urgente a familiilor respective;

28.   invită statele membre să abordeze în mod prudent și delicat chestiunea returnării obligatorii în Kosovo a etnicilor minoritari, îndeosebi a sârbilor kosovari și a etnicilor rroma care trăiesc de mai mulți ani în Europa occidentală și să elaboreze în acelaşi timp măsuri complementare privind integrarea socio-economică a acestora;

29.   evidențiază faptul că respectul pentru diversitatea culturală se găsește în centrul proiectului european; subliniază că înțelegerea dimensiunii multi-etnice a patrimoniului cultural și religios este o condiție necesară pentru pacea și stabilitatea în regiune; îndeamnă, ca atare, toate părțile implicate să lanseze un dialog tehnic privind protejarea, conservarea, restaurarea și promovarea patrimoniului cultural și religios și a identității culturale în Kosovo;

30.   ia act de Constituția din Kosovo, care recunoaște în mod explicit egalitatea între femei și bărbați, dar și de faptul că femeile nu sunt suficient implicate în dezvoltarea politică, economică și socială a Kosovo, precum și de faptul că acestea sunt dezavantajate în ceea ce privește educația și oportunitățile de ocupare a unui loc de muncă; invită, ca atare, guvernul Kosovo să inițieze și să pună în aplicare, cu sprijinul Comisiei, măsuri pentru a asigura egalitatea de șanse pentru femei, reprezentarea corespunzătoare a acestora în instituțiile din Kosovo și participarea în viața economică, socială și politică din Kosovoa acestuia și să adopte în continuare măsuri eficiente pentru a contracara violența domestică împotriva femeilor;

31.   insistă asupra faptului că trebuie sprijinite și promovate schimburi academice prin programe cum ar fi Erasmus Mundus, în scopul încurajării cetățenilor din Kosovo să obțină calificări și experiență în cadrul UE, în speranța că o educație vastă le va permite să contribuie la dezvoltarea democratică a țării;

32.   îndeamnă Kosovo și Serbia să lanseze un dialog constructiv privind domenii de interes comun și să contribuie la cooperarea regională;

33.   evidențiază nevoia de hotărâre și transparență în procesul de privatizare în scopul de a se evita crearea oricărei impresii de nepotism și corupție;

34.   își manifestă îngrijorarea față de situația economică din Kosovo și de influența negativă pe care o au ritmul lent al reformelor, corupția largă și crima organizată asupra economiei și asupra credibilității instituțiilor din Kosovo; subliniază necesitatea ca guvernul kosovar să întreprindă eforturi sincere pentru a asigura o mai mare transparență și un mai mare nivel de răspundere și să consolideze legăturile dintre nivelul politic și societatea civilă; invită guvernul din Kosovo să utilizeze fondurile publice, precum și fondurile primite de la donatorii internaționali într-o manieră transparentă și responsabilă și îndeamnă Comisia să ajute autoritățile din Kosovo să se apropie de standardele europene în domeniile responsabilității din sectorul public și al transparenței economice; consideră că acest aspect este esențial pentru crearea unui mediu atractiv pentru investiții și pentru dezvoltarea afacerilor;

35.   subliniază importanța deplinei cooperări economice regionale și obligația de a respecta și de a aplica pe deplin prevederile Acordului CEFTA;

36.   sugerează autorităților din Kosovo să investească în energie regenerabilă și să coopereze la nivel regional în acest domeniu;

37.   își manifestă preocuparea serioasă față de penuria energetică din Kosovo și realizează necesitatea soluționării acestei probleme; cu toate acestea, este îngrijorat de planurile guvernului de a construi o mare termocentrală alimentată cu lignit într-o zonă intens populată; îndeamnă guvernul Kosovo să țină seama de impactul unei noi termocentrale pe lignit asupra mediului, sănătății publice și asupra utilizării unor resurse finite precum solul și apa, și să respecte normele europene de mediu și politica europeană privind schimbările climatice;

38.   solicită RCI să monitorizeze dizolvarea corpului de protecție a Kosovo și înființarea forței de securitate a Kosovo (KSF) sub directa supraveghere a KFOR; îndeamnă guvernul Kosovo să prevadă trecerea KSF sub control exclusiv civil; consideră că o revizuire a Acordului de la Kumanovo între NATO și guvernul sârb nu poate avea loc până când nu este garantată deplina stabilitate și securitate și nu sunt clarificate relațiile dintre Serbia și Kosovo;

o
o   o

39.   încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și Comisiei, Guvernului din Kosovo, Guvernului Serbiei, MINUK, şefului misiuni MINUK. şefului misiunii EULEX KOSOVO, Reprezentantului Special al Uniunii Europene, membrilor Grupului de coordonare internațional și Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite.

(1) JO C 27 E, 31.1.2008, p. 207.
(2) JO L 42, 16.2.2008, p. 92.
(3) JO L 42, 16.2.2008, p. 88.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate