Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2008/2171(INI)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A6-0021/2009

Texte depuse :

A6-0021/2009

Dezbateri :

Voturi :

PV 05/02/2009 - 5.8
CRE 05/02/2009 - 5.8
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P6_TA(2009)0053

Texte adoptate
PDF 520kWORD 116k
Joi, 5 februarie 2009 - Strasbourg
Relaţiile comerciale şi economice cu China
P6_TA(2009)0053A6-0021/2009

Rezoluţia Parlamentului European din 5 februarie 2009 referitoare la relațiile economice și comerciale cu China (2008/2171(INI))

Parlamentul European,

–   având în vedere mecanismul de dialog economic și comercial la nivel înalt UE-China (MNI), care s-a reunit pentru prima dată la Beijing la 25 aprilie 2008,

–   având în vedere concluziile celui de-al zecelea Summit China-UE de la Beijing din 28 noiembrie 2007,

–   având în vedere Comunicarea Comisiei intitulată "UE – China: parteneri mai apropiați, responsabilități sporite" (COM (2006)0631) și documentul de lucru anexat, intitulat "Document de strategie privind relațiile comerciale și de investiții dintre UE și China: concurență și parteneriat" (COM(2006)0632),

–   având în vedere decizia luată la cea de a patra Conferință ministerială a Organizației Mondiale a Comerțului (OMC) de la Doha, Qatar din 9-14 noiembrie 2001 privind admiterea Chinei în OMC începând din 11 noiembrie 2001 și, începând din 1 ianuarie 2002, a Taipeiului chinez,

–   având în vedere rezoluțiile sale recente referitoare la China, în special Rezoluția din 7 septembrie 2006 referitoare la relațiile UE-China(1) și Rezoluția din 13 octombrie 2005 referitoare la perspectivele relațiilor comerciale dintre UE și China(2),

–   având în vedere studiul Comisiei din 15 februarie 2007 intitulat "Viitoarele oportunități și provocări în relațiile comerciale și de investiții UE-China 2006-2010",

–   având în vedere Rezoluția sa din 10 iulie 2008 referitoare la situația din China după cutremur și înaintea Jocurilor Olimpice(3),

–   având în vedere cel de al 8-lea raport anual al Camerei de Comerț a Uniunii Europene din China, intitulat "Document de poziție privind prezența comercială europeană în China 2008/2009",

–   având în vedere articolul 45 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru comerț internațional și avizele Comisiei pentru afaceri externe, Comisiei pentru dezvoltare, Comisiei pentru afaceri economice și monetare, Comisiei pentru industrie, cercetare și energie și Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor(A6-0021/2009),

A.   întrucât relațiile comerciale dintre UE și China au sporit enorm din 2000, şi întrucât Uniunea Europeană este din 2006 cel mai mare partener comercial al Chinei, iar China a ocupat din 2007 a doua poziție în topul partenerilor comerciali ai Uniunii Europene;

B.   întrucât consideră că o mai mare dezvoltare și calitatea de membru al OMC, pe lângă avantaje semnificative, presupun o creștere a responsabilității Chinei de a juca pe deplin un rol pozitiv în ordinea economică mondială, inclusiv în cadrul Fondului Monetar Internațional (FMI) și al Grupului Băncii Mondiale;

C.   întrucât, în pofida creșterii permanente, comerțul bilateral dintre China și UE, care prezenta în 2007 un deficit comercial față de China de peste 160 de miliarde EUR, rămâne dezechilibrat;

D.   întrucât dezechilibrele financiare și macroeconomice și scăderea cererii pe plan intern și a exporturilor stau la baza actualei crize financiare și economice mondiale, de care este afectată și China;

E.   întrucât accesul pe piața chineză este complicat din cauza politicilor industriale de stat, a cazurilor de încălcare a drepturilor de proprietate intelectuală și a unui regim ambiguu de elaborare și respectare a normelor, ceea ce pune bariere tehnice și netarifare (BNT) în calea comerțului pentru întreprinderile din UE;

F.   întrucât producătorii din UE de mărfuri și servicii sunt extrem de competitivi pe piețele mondiale, iar accesul liber și echitabil la piața chineză ar permite întreprinderilor din UE să obțină o creștere a exporturilor și să își consolideze prezența pe această piață și ar duce, de asemenea, la o creștere a calității și serviciilor pentru consumatorii chinezi;

G.   întrucât exporturile Uniunii Europene către China au crescut în anul 2007 cu 18,7%, înregistrând o valoare de 231 de miliarde EUR;

H.   întrucât mărfurile contrafăcute și piratate se produc în China la o scară care este în continuare alarmantă, iar 60% dintre mărfurile contrafăcute confiscate de autoritățile vamale din Uniunea Europeană sunt produse în China; întrucât producerea acestor mărfuri se realizează adesea în spații în care se produc mărfuri și pentru piața reglementată, încălcându-se drepturile lucrătorilor și normele de sănătate și siguranță și prezintă riscuri pentru consumatori, iar în cazul produselor chimice, pentru mediu,

Observații generale

1.   subliniază faptul că comerţul dintre UE și China s-a extins enorm și că reprezintă cea mai importantă provocare pentru relațiile comerciale ale Uniunii Europene;

2.   subliniază că relațiile comerciale ale Europei cu China ar trebui să se bazeze pe principiile reciprocității, concurenței și comerțului în condiții echitabile în conformitate cu valorile noastre comune și cu respectarea reglementărilor OMC, ținând totodată seama de dezvoltarea durabilă, respectarea limitelor mediului și contribuția la îndeplinirea obiectivelor mondiale în domeniul prevenirii schimbărilor climatice;

3.   consideră că China, fiind unul dintre motoarele dezvoltării globale, trebuie să-și asume pe deplin responsabilitatea de a garanta dezvoltarea durabilă și echilibrată a ordinii economice globale;

4.   invită Comisia să continue politica de angajament și dialog cu China; salută asistența tehnică oferită de Comisie Chinei în sectorul comercial; consideră că o astfel de asistență este vitală pentru a sprijini integrarea cu succes a Chinei în economia mondială și, în special, respectarea obligațiilor și angajamentelor sale din cadrul OMC și îmbunătățirea condițiilor sociale și de mediu;

5.   subliniază că este necesară o cooperare fără precedent între UE și China pentru a soluționa criza financiară și economică actuală; consideră că aceasta este o ocazie deosebită ca UE și China să facă împreună dovadă de responsabilitate și să contribuie la soluționarea crizei;

6.   consideră că dezvoltarea relațiilor comerciale cu China trebuie să meargă în paralel cu dezvoltarea unui dialog politic veritabil, fructuos și eficient, care să includă o varietate de subiecte; consideră că drepturile omului ar trebui să constituie o parte integrantă esențială a relațiilor dintre UE și China; invită Comisia să insiste asupra consolidării clauzei privind drepturile omului în cadrul negocierilor cu China cu privire la un Acord reînnoit de parteneriat și cooperare (APC);

7.   consideră că sistemul actual de comerț deschis ar putea stimula activitatea economică dintre China și țările în curs de dezvoltare cu beneficii posibile pentru ambele părți și ar putea reprezenta o șansă fără precedent pentru creșterea economică și pentru integrarea acestora în economia mondială, cu condiția ca politicile comerciale să fie în conformitate cu obiectivele de dezvoltare, iar creșterea economică să conducă la reducerea sărăciei;

8.   încurajează Comisia să urmărească deschiderea în relațiile comerciale dintre UE și China; consideră că Uniunea Europeană și statele membre ar trebui să ofere în continuare un acces liber și echitabil exporturilor din China și să anticipeze provocările reprezentate de China, legate de concurență; consideră că, la rândul său, China ar trebui să răspundă acestor eforturi prin consolidarea angajamentului său pentru deschidere economică și reforma pieței;

9.   îndeamnă China să joace un rol activ în OMC, pe măsura importanței sale economice și comerciale, în vederea încurajării dezvoltării durabile a comerțului mondial într-un cadru de reglementare strict și transparent;

10.   salută participarea Chinei la întâlnirea G-20 care a avut loc la Washington, în data de 15 noiembrie 2008, care ar trebui să faciliteze implicarea definitivă a acesteia în afacerile economice și financiare mondiale, cu asumarea ulterioară a unor responsabilități majore la nivel mondial;

11.   subliniază că protecționismul nu poate constitui răspunsul Europei la intensificarea relațiilor comerciale UE-China; consideră că Uniunea Europeană și statele membre ar trebui să își intensifice rapid eforturile pentru a realiza progrese în privința agendei de reforme de la Lisabona în vederea dezvoltării și consolidării unor domenii care prezintă avantaje comparative într-o economie globalizată și pentru a încuraja inovarea și formarea profesională;

12.   ia act de planul important de relansare a creșterii economice și a ocupării forței de muncă prezentat de China pentru a gestiona criza economică actuală; subliniază că măsurile de asistență ar trebui să fie temporare, să îndeplinească normele OMC și să nu denatureze concurența loială;

13.   încurajează fondurile suverane de investiții și întreprinderile de stat chineze să investească în UE, creând astfel locuri de muncă și creștere economică și contribuind la echilibrul și avantajele reciproce pe care le oferă fluxurile de investiții; amintește, totuși, lipsa de transparență a piețelor financiare din China și subliniază importanța introducerii cel puțin a unui cod de conduită pentru a garanta transparența operațiunilor de investiții ale Chinei pe piața UE; invită UE și China să-și mențină piețele deschise în mod egal investițiilor, dar să introducă dispoziții privind transparența;

Accesul pe piață

14.   salută faptul că de la aderarea la OMC un număr mare de ramuri industriale din China s-au deschis pentru investitorii străini; cu toate acestea, își exprimă îngrijorarea că în același timp investițiile străine sunt restricționate sau interzise în anumite sectoare și că au fost adoptate măsuri discriminatorii împotriva întreprinderilor străine, în principal în cazul achizițiilor și fuziunilor transfrontaliere;

15.   consideră că practicile protecționiste, birocrația excesivă, subevaluarea yuanului, diferitele forme de subvenționare și lipsa unui nivel credibil și acceptat de aplicare a drepturilor de proprietate intelectuală (DPI) fac imposibil accesul pe piața chineză pentru multe întreprinderi din UE;

16.   invită China să își deschidă piețele pentru mărfuri și servicii și să continue să aplice reformele economice pentru a crea un cadru juridic stabil, previzibil și transparent pentru întreprinderile din UE, în special pentru întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri);

17.   invită Comisia să discute cu guvernul chinez proiectul de lege privind serviciile poștale din China, având în vedere că proiectul conține dispoziții care ar putea obstrucționa serviciile străine de curierat rapid; consideră că, pentru a continua politica chineză de susținere a investițiilor străine și a concurenței loiale în sectorul curieratului rapid, este necesar un cadru de reglementare echilibrat pentru serviciile poștale și cele de curierat rapid;

18.   recunoaște progresele înregistrate de autoritățile chineze în privința reducerii obligațiilor administrative la nivel național, precum și progresele înregistrate în plan administrativ în ceea ce privește disponibilitatea actelor legislative în format electronic pentru public, dar constată că este nevoie în continuare de progrese pentru a garanta întreprinderilor străine accesul liber și echitabil pe piața chineză;

19.   subliniază faptul că deschiderea în continuare a pieței chineze va oferi întreprinderilor din UE oportunități în numeroase domenii, precum producția de utilaje, industria produselor chimice, industria automobilelor, industria farmaceutică, tehnologiile informației și comunicațiilor, proiectele privind mecanismul de dezvoltare ecologică, agricultura, industria construcțiilor și industria financiară, sectorul asigurărilor, sectorul telecomunicațiilor și sectorul serviciilor cu amănuntul;

Norme și bariere

20.   constată că barierele netarifare reprezintă un obstacol major pentru întreprinderile din UE în China și pentru întreprinderile din China și din afara UE, în cadrul Uniunii, în special pentru IMM-uri;

21.   invită China să adopte normele internaționale pentru produse și servicii în vederea promovării în continuare a comerțului între China și alte țări; salută implicare sporită a Chinei în înființarea de organisme internaționale de standardizare și consideră că acest lucru ar trebui să fie încurajat și susținut de participarea UE în cadrul organismelor de standardizare ale Chinei; subliniază importanța respectării normelor europene pentru produsele alimentare și nealimentare de către produsele importate din China;

Materii prime

22.   regretă utilizarea constantă a restricțiilor la export care denaturează comerțul, precum taxele de export pentru materiile prime aplicate de către guvernul chinez; invită Comisia să insiste în cadrul tuturor negocierilor bilaterale cu China asupra eliminării tuturor restricțiilor la export existente; subliniază că eliminarea acestor restricții la export constituie un element esențial al comerțului echitabil dintre UE și China; subliniază că va evalua toate acordurile comerciale ulterioare cu China în această privință;

Ajutoare de stat

23.   își exprimă îngrijorarea cu privire la faptul că intervenția permanentă a statului în politica industrială și restricțiile în mod clar discriminatorii, precum subvențiile publice nelimitate acordate pentru finanțarea exporturilor și limitele impuse dreptului de proprietate al cetățenilor străini în anumite sectoare, denaturează piața chineză pentru întreprinderile din UE;

Achiziții publice

24.   invită China să adere la Acordul privind achizițiile publice (AAP), așa cum s-a angajat în 2001, și să se angajeze în mod constructiv în negocieri privind deschiderea piețelor sale de achiziții publice, iar în așteptarea rezultatului pozitiv al acestor negocieri, să aplice proceduri transparente, previzibile și echitabile de acordare a contractelor de achiziții publice, astfel încât întreprinderile străine să poată participa în condiții echitabile; invită China să asigure acces imediat întreprinderilor din UE care sunt stabilite și își desfășoară activitatea în China;

Moneda

25.   salută aprecierea valorii yuanului care a avut loc în 2008; îndeamnă China să lase yuanul să crească în continuare, astfel încât valoarea sa pe piețele financiare internaționale, în special în raport cu euro, să reflecte mai bine poziția economică a Chinei; îndeamnă China să își constituie mai multe rezerve valutare în euro;

Prezența și asistența acordată de UE

26.   salută progresul realizat în crearea Centrului UE de la Beijing, care va oferi sprijini IMM-urilor și va ajuta la permanentizarea unei linii bugetare de finanțare a centrului pentru a-i asigura viitorul; subliniază necesitatea ca acest centru să aibă un mandat clar, care să evite crearea unor structuri duble și să ducă la sinergii cu instituțiile publice și private existente din statele membre ale UE; salută eforturile depuse de Oficiul de asistență în domeniul DPI pentru a oferi IMM-urilor din UE informații și instruire privind protecția și consolidarea DPI în China;

27.   subliniază importanța sprijinului acordat în special IMM-urilor pentru a depăși barierele în calea accesului pe piață; invită Comisia și statele membre să garanteze buna funcționare a echipelor UE privind accesul pe piața chineză;

Energie și resurse durabile de energie

28.   invită UE și China să ia măsurile necesare pentru a promova un comerț cu mărfuri și servicii care nu dăunează mediului, precum și creșterea investițiilor în proiectele și infrastructura durabile și să încurajeze dezvoltarea industriei care contribuie la reducerea emisiilor de carbon;

29.   subliniază oportunitățile pe care le oferă sectorul emergent al resurselor regenerabile de energie din China pentru întreprinderile europene din sectorul resurselor regenerabile de energie; invită China să îmbunătățească accesul pe piață în acest domeniu;

30.   solicită o cooperare consolidată între UE și China pentru promovarea transferului de tehnologii cu emisii reduse de carbon, în special cele bazate pe eficiența energetică și pe energiile regenerabile; subliniază importanța crucială a dezvoltării și introducerii tehnicilor de captare și stocare a carbonului în China, având în vedere importanța cărbunelui pentru economia chineză; invită Comisia să analizeze metode de a sprijini în continuare schimbul de bune practici cu China în ceea ce privește dezvoltarea durabilă;

Servicii financiare

31.   își exprimă îngrijorarea cu privire la faptul că există în continuare restricții pentru întreprinderile din UE în ceea ce privește investițiile în China, în special în sectorul bancar, ca urmare a costurilor mari și discriminatorii de înregistrare și a reglementărilor care se aplică la constituirea întreprinderilor comune cu societăți chineze; invită China să rezolve urgent aceste probleme;

32.   consideră că o piață financiară activă, fluidă, liberă, transparentă și bine reglementată este capabilă să favorizeze creșterea economică și consideră că în China sectorul valorilor mobiliare, sectorul bancar și cel al asigurărilor este subdezvoltat și încurajează China să participe pe deplin la dezbaterea ce are loc la scară mondială privind îmbunătățirea cadrului de reglementare și supraveghere a piețelor financiare;

33.   subliniază importanța implicării și a cooperării Chinei cu FMI în ceea ce privește dezvoltarea unui cod mondial de conduită pentru fondurile suverane de investiții, care va aduce probabil un nivel mai ridicat de transparență;

34.   solicită Comisiei să evalueze, cât mai curând posibil, impactul crizei financiare și economice asupra sectoarelor industriale și de servicii relevante, care joacă un rolul crucial în definirea relației export-import dintre UE și China; solicită să se trimită Parlamentului această evaluare de îndată ce se identifică o tendință clară;

Comerț liber și echitabil
Antidumping și statutul de economie de piață

35.   consideră că un dialog permanent între autoritățile comerciale poate facilita prevenirea și soluționarea litigiilor comerciale; constată, totuși, că utilizarea eficace și eficientă a instrumentelor de protecție comercială reprezintă o modalitate de garantare a unor condiții echitabile de comerț între China și UE, având în vedere numărul în creștere al acțiunilor antidumping intentate împotriva producătorilor chinezi;

36.   consideră că în multe domenii economia Chinei încă nu îndeplinește criteriile potrivit cărora poate fi considerată o economie de piață; invită Comisia să conlucreze cu guvernul chinez în vederea depășirii barierelor din calea statutului de economie de piață și să acorde Chinei acest statut numai după ce aceasta a îndeplinit criteriile necesare;

Drepturile de proprietate intelectuală și contrafacerea

37.   constată cu îngrijorare că, deși China a făcut unele progrese în simplificarea legislației din domeniul DPI, aplicarea efectivă a acestora este în continuare extrem de problematică;

38.   invită China să își sporească eforturile pentru a remedia lipsa de instituire și respectare a DPI; subliniază importanța armonizării politicilor și legislației comerciale regionale și naționale în China, precum și a aplicării sale uniforme pe întreg teritoriul țării;

39.   își exprimă îngrijorarea cu privire la mărfurile contrafăcute și piratate produse în China la o scară care este în continuare alarmantă; invită Comisia să continue să lupte împotriva contrafacerii, în cooperare cu autoritățile chineze de la nivel național și regional;

40.   își exprimă profunda îngrijorare cu privire la numărul crescând de modele de utilitate și desene înregistrate în China care sunt adeseori copii sau modificări minore ale tehnologiei europene existente și care nu aduc o contribuție reală în domeniul inovaţiei;

41.   consideră că, pe măsură ce China face progrese în domeniul inovaţiei, este în interesul său să protejeze DPI; consideră, însă, că reglementările care reclamă înregistrarea exclusiv în China a inovațiilor ar introduce constrângeri grave în ceea ce privește activităţile de afaceri, ar împiedica China să beneficieze de pe urma inovațiilor și ar devaloriza eticheta "Fabricat în China";

Vamă

42.   salută semnarea unui Plan comun de acțiune privind controlul de către autoritățile vamale al respectării DPI, care vizează consolidarea cooperării autorităților vamale în ceea ce privește sechestrarea mărfurilor contrafăcute și aplicarea unor măsuri concrete de diminuare a vânzărilor de mărfuri contrafăcute; invită Comisia să negocieze cu China condițiile pentru a lua parte la Acordul comercial de combatere a contrafacerii (ACCA);

43.   solicită Comisiei să intensifice cooperarea cu autoritățile chineze în cadrul Acordului de cooperare vamală în vederea facilitării comerțului;

44.   solicită Comisiei să continue dezbaterile cu privire la evoluția situației din cadrul dialogului UE-China pe tema comerțului cu produse textile, precum și în cadrul mecanismului de dialog economic și comercial la nivel înalt, ca acțiune întreprinsă în urma adoptării Memorandumului de înțelegere privind industria textilelor din 2005; solicită Comisiei să monitorizeze îndeaproape importurile de produse textile din China;

Impactul social și asupra mediului

45.   își exprimă profunda îngrijorare cu privire la nivelul ridicat de poluare cauzat de industria chineză și față de consumul în creștere al resurselor naturale, în special al celor obținute din resurse nedurabile; este conștient de responsabilitatea care revine părții europene pentru această situație, dat fiind faptul că o parte importantă din producția industrială chineză se află în proprietatea întreprinderilor europene sau este comandată de întreprinderi și comercianți europeni pentru a fi distribuită spre consum în Europa;

46.   ia act de faptul că nu toate segmentele populației din China au beneficiat de creșterea economică accelerată din ultimii ani și că decalajul social dintre cei bogați și cei săraci nu a fost niciodată la fel de important ca acum;

47.   salută acțiunile întreprinse de China în materie de mediu în contextul pregătirii Jocurilor Olimpice 2008; invită guvernul chinez să contribuie activ la reușita Conferinței ONU privind schimbările climatice (COP 15), care va fi organizată în perioada 30 noiembrie - 11 decembrie 2009 la Copenhaga, stimulând sectorul financiar din China să se pregătească pentru introducerea unui sistem internațional de comercializare a cotelor de emisie;

48.   îndeamnă China să participe la COP 15 și să își accepte responsabilitățile cu privire la eforturile de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră și de combatere a schimbărilor climatice;

49.   îndeamnă autoritățile chineze să ia măsuri concrete pentru adoptarea și încurajarea utilizării tehnologiilor și practicilor de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră; constată că promovarea tehnologiilor ecologice va fi esențială în cazul în care Guvernul Chinei dorește menținerea creșterii economice, asigurând în același timp protecția mediului; recunoaște că nu se poate aștepta ca China să ceară populației sale să ducă povara limitării emisiilor de gaze cu efect de seră fără luarea unor măsuri în acest sens de către Occident;

50.   își exprimă îngrijorarea cu privire la nivelul muncii infantile din China; solicită Comisiei să abordeze acest subiect cât mai curând posibil și solicită Guvernului Chinei să depună eforturi maxime pentru eliminarea cauzelor de la baza acestui fenomen, pentru a-i pune capăt;

51.   îndeamnă China să ratifice principalele convenții ale Organizației Internaționale a Muncii (OIM), în special Convenția nr. 87 privind libertatea sindicală și apărarea dreptului sindical, precum și Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice, pe care China le-a semnat, dar nu le-a ratificat încă;

52.   salută transpunerea Standardelor internaționale de raportare financiară (SIRF) în dreptul intern chinez; încurajează China să continue să adopte Standardele de raportare financiară, garantând în același timp punerea în aplicare a acestora; solicită Comisiei să monitorizeze îndeaproape adoptarea și implementarea SIRF în China;

53.   îndeamnă societățile europene care operează în China să aplice cele mai înalte standarde internaționale și cele mai bune practici în domeniul responsabilității sociale corporative cu privire la drepturile lucrătorilor și mediu;

54.   își exprimă îngrijorarea privind condițiile de muncă și drepturile angajaților în China; invită China să-și amelioreze condițiilor de muncă în vederea aducerii acestora la nivelul principalelor norme OIM;

55.   îndeamnă Uniunea Europeană și China să coopereze în domeniul standardelor pentru automobile, camioane, vehicule grele, aviație și navigație, în vederea ecologizării acestora și a reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră;

56.   face apel la cooperare privind reglementarea, evaluarea și autorizarea substanțelor chimice (REACH) între UE și China;

57.   își exprimă profunda îngrijorare cauzată de seria recentă de incidente privind produsele periculoase de proveniență chineză, în special cele care implică jucării, alimente și medicamente; salută hotărârea Guvernului Chinei de a rezolva această problemă; invită Comisia să consolideze sprijinul și coordonarea cu autoritățile chineze în acest domeniu;

58.   condamnă ferm sentințele capitale impuse de autoritățile chineze în cazul unora dintre persoanele implicate în contaminarea cu melamină a laptelui praf pentru sugari;

59.   salută eforturile depuse de Comisie în acest domeniu sub forma noului sistem de raportare trimestrială privind măsurile luate de autoritățile chineze în vederea depistării la sursă a produselor periculoase înregistrate în sistemul Rapex-China, ceea ce contribuie la creșterea siguranței consumatorilor europeni;

60.   subliniază importanța contactelor tripartite dintre Comisie, administrația SUA și administrația chineză, care urmăresc îmbunătățirea guvernanței la nivel mondial în materie de siguranță a produselor; în acest domeniu, consideră că ar fi extrem de utilă concretizarea cât mai rapidă a propunerii Comisiei de instituire în cadrul Consiliului economic transatlantic a unui grup de lucru mixt privind siguranța produselor și a importurilor;

Măsuri viitoare

61.   constată că societatea chineză s-a schimbat mult în decursul ultimilor 30 de ani și că progresele durabile se înregistrează într-un ritm lent; consideră că democrația necesită o societate civilă eficace, care la rândul său este întărită de relațiile comerciale și economice cu UE; consideră, prin urmare, că "schimbarea prin comerț" este o modalitate de a sprijini transformarea Chinei pe drumul către o societate deschisă și democratică, de care să beneficieze toate categoriile sociale; deplânge faptul că intensificarea relațiilor economice și comerciale dintre UE și China nu a fost însoțită de un progres semnificativ în privința dialogului asupra drepturilor omului; consideră că este necesară continuarea reformelor, în special în domeniul mediului și în domeniul social, pentru a asigura un progres general și durabil;

62.   regretă amânarea de către China a reuniunii la nivel înalt UE-China care trebuia să aibă loc la 1 decembrie 2008 la Lyon din cauza crizei economice și financiare actuale și subliniază importanța majoră a unui dialog constructiv privind schimbările climatice, precum și a înțelegerii reciproce asupra celor mai importante aspecte comerciale într-un moment critic pentru economia mondială; speră că o asemenea reuniune va avea loc cât mai curând posibil;

63.   solicită Chinei să continue să contribuie pe deplin la depunerea eforturilor de accelerare a negocierilor din cadrul Agendei de dezvoltare de la Doha;

64.   subliniază că noul ACP UE-China ar trebui să fie destinat stabilirii unor relații de comerț liber și echitabil și să fie condiționat de respectarea unor clauze privind drepturile omului, mediul, dezvoltarea durabilă și problemele sociale;

65.   salută crearea MNI ca un forum pentru dezvoltarea în continuare a relațiilor UE-China la un nivel strategic și consideră că un element important al acestui proces este faptul că mecanismul respectiv contribuie la soluționarea satisfăcătoare a diferendelor comerciale; invită Comisia să atribuie MNI obiective mai ambițioase prin numirea unuia dintre vicepreședinții noii Comisii Europene din 2009 drept comisar coordonator, care să conducă delegația CE din cadrul MNI;

66.   invită Comisia să asigure funcționarea eficientă a tuturor acordurilor existente cu China referitoare la cercetare și dezvoltare pentru promovarea cooperării privind cercetarea și dezvoltarea; recomandă concentrarea eforturilor de cercetare și dezvoltare între UE și China într-un mod mai strategic și mai relevant din punctul de vedere al inovațiilor tehnologice majore, al nevoilor societății, al dezastrelor naturale și al evoluțiilor economice viitoare; solicită ambelor părți să promoveze transferul de tehnologie și cunoștințe tehnice prin facilitarea programelor de schimb între cercetători și între cadre universitare;

67.   salută apropierea dintre China și Taiwan; consideră că Taiwanul, care este al 4-lea partener comercial ca mărime al Uniunii Europene în Asia, reprezintă o entitate economică și comercială; sprijină participarea Taiwanului ca observator în organizațiile internaționale în care nu trebuie îndeplinită cerinţa de a fi stat, precum OIM;

68.   solicită intensificarea cooperării dintre universitățile europene și chineze și mărirea gradului de mobilitate pentru oameni de știință, cercetători și studenți, între UE și China;

69.   sprijină continuarea dezvoltării cooperării dintre UE și China în domeniul științei, aplicațiilor și tehnologiei spațiale; consideră că este esențială o colaborarea strânsă pentru coexistența programelor Compass și Galileo, în special pentru a garanta compatibilitatea acestora, în interesul utilizatorilor din întreaga lume;

70.   îndeamnă Comisia și Guvernul Chinei să analizeze împreună mijloacele de dezvoltare a unei dimensiuni parlamentare a activităților MNI cu scopul de a atinge un grup mai amplu de părți interesate și de a exprima preocupările acestora;

71.   sprijină eforturile depuse de Comisie pentru crearea unui mediu de afaceri propice IMM-urilor prin adoptarea Comunicării intitulate "Gândiți mai întâi la scară mică" - Un "Small Business Act " pentru Europa (COM(2008)0394) și, în acest sens, salută intenția de a lansa proiectul "Gateway to China", cu accent pe stabilirea unui program de formare a managerilor în China pentru a promova accesul IMM-urilor europene pe piața chineză până în 2010;

72.   solicită Chinei să promoveze cooperarea dintre universitățile chineze și IMM-urile din UE pentru a încuraja inovațiile IMM-urilor în China, creând, astfel, mai multe locuri de muncă, intensificând comerțul și mărind productivitatea economică; solicită, de asemenea, Chinei, să promoveze cooperarea dintre cele două părți pentru a ameliora și a dezvolta tehnici ecologice în vederea reducerii la minimum a emisiilor de gaze cu efect de seră generate de IMM-urile din UE prezente în China;

73.   solicită Comisiei să promoveze cooperarea dintre întreprinderi, să popularizeze site-ul conținând baza de date privind accesul pe piață și să îmbunătățească mecanismele de soluționare a diferendelor;

74.   încurajează programele concepute pentru a lărgi participarea China-UE în sectorul comerțului, cum ar fi programul de formare a personalului de execuție; solicită Comisiei să intensifice asistența tehnică acordată Chinei pentru implementarea normelor privind sănătatea și siguranța și pentru îmbunătățirea cooperării în materie vamală;

75.  Consideră că UE și China devin din ce în ce mai interdependente și că complexitatea și importanța relațiilor UE-China necesită o coordonare mai amplă între statele membre precum și cu Comisia Europeană; îndeamnă China să-și îndeplinească obligațiile prevăzute în acordurile internaționale; așteaptă cu interes un dialog real și orientat către rezultate cu China, referitor la provocările pe plan mondial; sprijină parteneriatul strategic dintre UE și China; îndeamnă Comisia să sporească gradul de transparență în negocierea acordului de parteneriat și cooperare dintre UE și China;

76.   consideră că EXPO 2010 de la Shanghai, China, va constitui o oportunitate deosebită pentru expunerea și prezentarea sectorului european de afaceri în fața publicului chinez, precum și pentru crearea de relații cu sectorul de afaceri din China; îndeamnă Comisia să se asigure că sectorul de afaceri din UE va avea un stand la EXPO 2010;

77.   solicită Comisiei să sprijine crearea unui Consiliu antreprenorial China-UE, similar Consiliului antreprenorial SUA-UE;

o
o   o

78.   încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și guvernului Republicii Populare Chineze și Congresului Național Popular al Republicii Populare Chineze.

(1) JO C 305 E, 14.12.2006, p. 219.
(2) JO C 233 E, 28.9.2006, p. 103.
(3) Texte adoptate, P6_TA(2008)0362.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate