Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2009/2527(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B6-0074/2009

Разисквания :

PV 05/02/2009 - 11.1
CRE 05/02/2009 - 11.1

Гласувания :

PV 05/02/2009 - 12.1
CRE 05/02/2009 - 12.1

Приети текстове :

P6_TA(2009)0054

Приети текстове
PDF 283kWORD 47k
Четвъртък, 5 февруари 2009 г. - Страсбург
Шри Ланка
P6_TA(2009)0054RC-B6-0074/2009

Резолюция на Европейския парламент от 5 февруари 2009 г. за Шри Ланка

Европейският парламент,

–   като взе предвид предишните си резолюции относно Шри Ланка от 18 май 2000 г.(1), 14 март 2002 г.(2) и 20 ноември 2003 г.(3), резолюцията си от 13 януари 2005 г.(4) относно бедствието цунами в Индийския океан, и резолюцията си от 18 май 2006 г.(5) относно положението в Шри Ланка,

–   като взе предвид решението на Съвета на Европейския съюз от 29 май 2006 г.(6) да забрани официално организацията "Тигри за освобождение на Тамил Илам" (LTTE),

–   като взе предвид изявлението на Председателството на Европейския съюз от 17 август 2006 г. относно Шри Ланка,

–   като взе предвид Декларацията от Токио за възстановяване и развитие на Шри Ланка от 10 юни 2003 г., която обвърза донорската подкрепа с напредъка на мирния процес,

–   като взе предвид Споразумението за прекратяване на огъня, подписано между правителството на Шри Ланка и LTTE и влязло в сила на 23 февруари 2002 г.,

–   като взе предвид Декларацията от Осло от декември 2002 г., с която правителството на Шри Ланка и LTTE се споразумяха да намерят решение, основаващо се на федерална структура в рамките на обединена Шри Ланка,

–   като взе предвид член 115, параграф 5 от своя правилник,

A.   като има предвид, че от началото на правителствената военна офанзива през октомври 2008 г. LTTE се изтеглиха в северната част, принуждавайки мирното население да се изсели по-навътре в контролираната от тях територия и оставяйки стотици убити, а около 250 000 души мирно население са заложници в смъртоносните престрелки между армията на Шри Ланка и сепаратистите LTTE в района на Мулаитиву;

Б.   като има предвид, че Шри Ланка е опустошавана от въоръжения бунт на LTTE (Тамилските тигри) и реакциите на правителството вече 25 години, като това е причинило смъртта на над 70 000 души;

В.   като има предвид, че мирното население в освободените райони се нуждае от хуманитарна помощ, и докато правителствените агенции вече могат да се откликнат на нуждите му, други хиляди мирни граждани в районите, където конфликтът продължава, са все още изложени на голяма опасност и остават лишени от блага от първа необходимост;

Г.   като има предвид нарастващата тревога от бомбардирането на болница и нейните помещения, предоставяли убежище на национални кадри на ООН в обезопасена зона, при което много мирни граждани бяха убити или ранени;

Д.   като има предвид, че съгласно Амнести Интернешънъл, както правителствените сили, така и LTTE са нарушили военното право, като са изселвали мирни жители и са ги възпрепятствали да намерят безопасно убежище;

Е.   като има предвид, че Международната мисия за свобода на печата в Шри Ланка отбелязва три тенденции в отразяването на конфликта: липса на достъп до печат и независим информационен поток в зоната на конфликта, нападения и сплашване на журналисти, отразяващи конфликта, и самоналагане на цензура от страна на медиите;

Ж.   като има предвид, че от началото на 2009 г. убийството на старши редактор Lasantha Wickramatunga и нападението над популярен независим телевизионен канал доведоха до парализиране на медийното общество;

З.   като има предвид, че поне 14 журналисти са убити, а още повече са отвлечени или задържани от 2006 г. насам и "Репортери без граници" класират Шри Ланка на 165-то място от общо 173 страни по показател свобода на печата през 2008 г.;

И.   като има предвид, че следва да бъде гарантирана първостепенната важност на това човешките права и хуманитарните норми да бъдат зачитани от всички страни в конфликта, не само като незабавен отговор на влошаващото се положение, но и като крайъгълен камък на справедливото и трайно разрешаване на конфликта;

Й.   като има предвид, че съпредседателите от Токио (Норвегия, Япония, САЩ и ЕС) съвместно призоваха LTTE да обсъдят с правителството на Шри Ланка условията за прекратяване на вражеските действия, в това число за сваляне на оръжията, отказ от насилието и приемане на предложението на правителството на Шри Ланка за амнистия и за участие като политическа партия в процес за постигане на справедливо и трайно политическо решение;

К.   като има предвид, че съпредседателите от Токио съвместно призоваха правителството на Шри Ланка и LTTE да обявят временно прекратяване на огъня, за да позволят болните и ранените да бъдат евакуирани и мирното население да получи хуманитарна помощ;

1.  Изразява увереност, че неотдавнашният развой може да послужи за превратна точка на кризата в Шри Ланка, подкрепя изявлението на съпредседателите от Токио и се надява, че мирът и стабилността скоро ще надделеят в тази страна;

2.  Вярва, че военна победа над LTTE, както предвижда правителството на Шри Ланка, няма да премахне необходимостта от намиране на политическо решение за гарантиране на траен мир;

3.  Призовава правителството и LTTE да спазват военното право, да сведат до минимум щетите за мирното население по време на военни операции и незабавно да позволят на хилядите мирни жители, попаднали в клопка в зоната на конфликта, безопасно преминаване и достъп до хуманитарна помощ;

4.  Приветства обещанието на правителството на Шри Ланка да гарантира пълно, открито и прозрачно разследване на всички предполагаеми нарушения на свободата на печата, така че да отговори на създаваните представи за безнаказаност и безразличие пред убийствата и нападенията на журналисти в Шри Ланка;

5.  Изтъква необходимостта от оценка от международни наблюдатели на хуманитарните нужди на един милион души, попаднали в клопка в район Уани, и от гаранции за правилно разпределение на храните и останалата хуманитарна помощ, особено с оглед на това, че бойните действия се доближават до мирно население в клопка;

6.  Отново осъжда покъртителната злоупотреба с деца, каквато представлява наемането им за войници - нещо, което е военно престъпление - и призовава всички бунтовнически групи да прекратят тази практика, да освободят набраните вече деца и да излязат с принципна декларация, че няма да набират повече деца за в бъдеще;

7.  Призовава настоятелно правителството спешно да обърне внимание на обезвреждането на противопехотните мини, наличието на които може да бъде сериозна пречка пред физическото и икономическо възстановяване; във връзка с това приканва правителството на Шри Ланка да предприеме изключително положителната стъпка да се присъедини към Договора от Отава (Конвенцията за забраната на използването, складирането, производството и трансфера на противопехотни мини и за тяхното унищожаване);

8.  Приветства ангажимента на правителството на Шри Ланка за значително включване във властта на ниво провинции, което ще позволи на населяваните предимно от тамили, както и на други райони, да упражняват по-голям контрол над собственото си управление в пределите на обединена държава; призовава правителството бързо да изпълни това, като гарантира равни права на всички граждани на Шри Ланка;

9.  Призовава Съвета, Комисията и правителствата на държавите-членки да удвоят усилията си да съдействат за настъпване на траен и справедлив мир в Шри Ланка и за възстановяване на безопасността и благоденствието;

10.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета, на Комисията, на генералния секретар на Обединените нации, на правителството на Норвегия и на другите съпредседатели на донорската конференция от Токио, на президента и правителството на Шри Ланка и на другите страни в конфликта.

(1) ОВ C 59, 23.2.2001 г., стр. 278.
(2) ОВ C 47 E, 27.2.2003 г., стр. 613.
(3) ОВ C 87 E, 7.4.2004 г., стр. 527.
(4) ОВ C 247 E, 6. 10.2005 г., стр. 147.
(5) ОВ С 297 Е, 7.12.2006 г., стр. 384.
(6) Решение на Съвета 2006/379/EО от 29 май 2006 година за прилагане на член 2, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 2580/2001 относно специалните ограничителни мерки за борба с тероризма, насочени срещу определени лица и образувания и за отмяна на Решение 2005/930/EО (ОВ L 144, 31.5.2006 г., стр. 21).

Правна информация - Политика за поверителност