Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2009/2527(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B6-0074/2009

Rozpravy :

PV 05/02/2009 - 11.1
CRE 05/02/2009 - 11.1

Hlasování :

PV 05/02/2009 - 12.1
CRE 05/02/2009 - 12.1

Přijaté texty :

P6_TA(2009)0054

Přijaté texty
PDF 125kWORD 45k
Čtvrtek, 5. února 2009 - Štrasburk
Situace na Srí Lance
P6_TA(2009)0054RC-B6-0074/2009

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 5. února 2009 o Srí Lance

Evropský parlament,

-   s ohledem na svá předchozí usnesení o Srí Lance ze dne 18. května 2000(1), 14. března 2002(2) a 20. listopadu 2003(3), na své usnesení ze dne 13. ledna 2005 o katastrofě způsobené tsunami v Indickém oceánu(4) a na své usnesení ze dne 18. května 2006 o situaci na Srí Lance(5),

-   s ohledem na rozhodnutí Rady Evropské unie ze dne 29. května 2006(6) formálně zakázat organizaci Tygři osvobození tamilského Ílámu (LTTE),

-   s ohledem na prohlášení předsednictví Evropské unie ze dne 17. srpna 2006 o Srí Lance,

-   s ohledem na tokijské prohlášení o rekonstrukci a rozvoji Srí Lanky ze dne 10. června 2003, které spojilo podporu dárců s pokrokem mírového procesu,

-   s ohledem na dohodu o příměří, kterou podepsala srílanská vláda a LTTE a jež vstoupila v platnost dne 23. února 2002,

-   s ohledem na prohlášení z Osla z prosince 2002, v němž se srílanská vláda a LTTE dohodly na přezkoumání řešení založeného na federální struktuře v rámci sjednocené Srí Lanky,

-   s ohledem na čl. 115 odst. 5 jednacího řádu,

A.   vzhledem k tomu, že na začátku vládní vojenské ofenzivy v říjnu 2008 LTTE ustoupili ze severní oblasti a zatlačili civilní obyvatele hlouběji do území, které mají pod kontrolou, a zanechali přitom za sebou stovky mrtvých a přibližně 250 000 civilistů "uvězněných" v oblasti nebezpečných bojů mezi srílanskou armádou a separatistickými LTTE v oblasti Mullaitivu,

B.   vzhledem k tomu, že ozbrojené povstání LTTE a vládní reakce na toto povstání sužují Srí Lanku již více než 25 let, což si vyžádalo již více než 70 000 mrtvých,

C.   vzhledem k tomu, že civilní obyvatelstvo v osvobozených oblastech potřebuje humanitární pomoc a že ačkoli jsou nyní vládní agentury schopny reagovat na jejich potřeby, mnoho tisíc civilistů v oblastech, kde konflikt pokračuje, je i nadále vystaveno velkému nebezpečí a nedostává se jim základních životních potřeb,

D.   vzhledem k tomu, že ostřelování nemocnic a chráněných příbytků zaměstnanců OSN uvnitř bezpečnostní zóny, při němž bylo zabito a zraněno mnoho civilistů, vzbuzuje velké znepokojení,

E.   vzhledem k tomu, že podle Amnesty International vládní síly i LTTE porušovali válečné právo tím, že vysídlovali civilisty a bránili jim uniknout do bezpečí,

F.   vzhledem k tomu, že mezinárodní mise pro svobodu tisku na Srí Lance konstatovala, že v souvislosti se zpravodajstvím o konfliktu se objevují tři tendence: nedostatek přístupu pro tisk a nezávislého toku informací v´oblasti konfliktu, napadání a zastrašování novinářů podávajících zpravodajství o konfliktu a autocenzura sdělovacích prostředků,

G.   vzhledem k tomu, že od začátku roku 2009 vedlo zabití hlavního redaktora Lasanthy Wickrematungy a útok na prostory oblíbené nezávislé televizní stanice k ohromení mediální komunity,

H.   vzhledem k tomu, že od roku 2006 bylo nejméně 14 novinářů zabito a mnozí další uneseni nebo zatčeni, a vzhledem k tomu, že Reportéři bez hranic zařadili v roce 2008 Srí Lanku na 165. místo na seznamu 173 zemí, pokud jde o svobodu tisku,

I.   vzhledem k tomu, že dodržování lidských práv a humanitárních norem všemi stranami konfliktu by mělo být prvořadé, a to nejen coby bezprostřední reakce na zhoršující se situaci, ale také jako základní stavební kámen spravedlivého a trvalého řešení tohoto konfliktu,

J.   vzhledem k tomu, že spolupředsedové tokijské konference (Norsko, Japonsko, USA a EU) společně vyzvali LTTE, aby s vládou Srí Lanky diskutovali o možnostech ukončení nepřátelství, včetně složení zbraní, zřeknutí se násilí a přijetí nabídky srílanské vlády na amnestii a nabídky, aby se jako politická strana účastnili procesu dosažení spravedlivého a trvalého politického řešení,

K.   vzhledem k tomu, že spolupředsedové tokijské konference společně vyzvali vládu Srí Lanky a LTTE, aby vyhlásili dočasné období neútočení, které by umožnilo evakuovat nemocné a zraněné a poskytnout humanitární pomoc civilistům,

1.   domnívá se, že poslední vývoj může v krizi na Srí Lance představovat bod obratu, potvrzuje prohlášení spolupředsedů tokijské konference a doufá, že v této zemi brzy nastane mír a stabilita;

2.   domnívá se, že vojenské vítězství nad LTTE, s nímž počítá vláda Srí Lanky, nevyřeší potřebu nalézt politické řešení, které zajistí trvalý mír;

3.   vyzývá vládu a LTTE, aby dodržovaly válečné právo, minimalizovaly škody způsobené civilistům během vojenských operací a aby bezodkladně umožnili tisícům civilistů uvězněných v oblasti konfliktu bezpečný průchod a přístup k humanitární pomoci;

4.   vítá závazek srílanské vlády zajistit úplné, otevřené a transparentní vyšetření údajného porušování svobody tisku s cílem zabývat se rovněž kulturou beztrestnosti a lhostejnosti vůči zabitím novinářů na Srí Lance a útokům na ně;

5.   zdůrazňuje, že je potřeba, aby mezinárodní pozorovatelé vyhodnotili humanitární potřeby čtvrt milionu osob "uvězněných" v regionu Wanni a zajistili řádné rozdělování potravin a ostatní humanitární pomoci, zejména v situaci, kdy se boje blíží k "uvězněnému" civilnímu obyvatelstvu;

6.   znovu potvrzuje své odsouzení hrůzného zneužívání dětí, které jsou najímány jako dětští vojáci – což je válečným zločinem – a vyzývá povstalecké skupiny, aby takového jednání zanechaly, propustily ty, které zadržují, a učinily prohlášení, že napříště už dětské vojáky najímat nebudou;

7.   vyzývá vládu, aby věnovala naléhavou pozornost odstranění nášlapných min, jejichž přítomnost může být závažnou překážkou při rekonstrukci a hospodářské obnově; vyzývá v této souvislosti vládu Srí Lanky, aby uskutečnila pozitivní krok a přistoupila k Ottawské úmluvě (Úmluva o zákazu použití, skladování, výroby a převodu protipěchotních min a o jejich zničení);

8.   vítá, že vláda Srí Lanky se zavázala převést podstatné pravomoci na provincie, což umožní převážně tamilským i jiným oblastem vykonávat větší kontrolu nad svou správou v rámci sjednocené země; vyzývá vládu, aby přistoupila k urychlenému provedení tohoto závazku, což zajistí, že všichni občané Srí Lanky budou mít stejná práva;

9.   vyzývá Radu, Komisi a vlády členských států, aby znásobily své úsilí přispět k trvalému a spravedlivému míru na Srí Lance a obnovit bezpečnost a prosperitu;

10.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, generálnímu tajemníkovi OSN, vládě Norska a dalším spolupředsedům tokijské konference dárců, prezidentovi a vládě Srí Lanky a dalším stranám konfliktu.

(1) Úř. věst. C 59, 23.2.2001, s. 278.
(2) Úř. věst. C 47 E, 27.2.2003, s. 613.
(3) Úř. věst. C 87 E, 7.4.2004, s. 527.
(4) Úř. věst. C 247 E, 6.10.2005, s. 147.
(5) Úř. věst. C 297 E, 7.12.2006, s. 384.
(6) Rozhodnutí Rady 2006/379/ES ze dne 29. května 2006, kterým se provádí čl. 2 odst. 3 nařízení (ES) č. 2580/2001 o zvláštních omezujících opatřeních namířených proti některým osobám a subjektům s cílem bojovat proti terorismu a kterým se zrušuje rozhodnutí 2005/930/ES (Úř. věst. L 144, 31.5.2006, s. 21).

Právní upozornění - Ochrana soukromí