Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2009/2527(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B6-0074/2009

Rozpravy :

PV 05/02/2009 - 11.1
CRE 05/02/2009 - 11.1

Hlasovanie :

PV 05/02/2009 - 12.1
CRE 05/02/2009 - 12.1

Prijaté texty :

P6_TA(2009)0054

Prijaté texty
PDF 127kWORD 47k
Štvrtok, 5. februára 2009 - Štrasburg
Srí Lanka
P6_TA(2009)0054RC-B6-0074/2009

Uznesenie Európskeho parlamentu z 5. februára 2009 o Srí Lanke

Európsky parlament,

–   so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Srí Lanke z 18. mája 2000(1), zo 14. marca 2002(2) a z 20. novembra 2003(3), uznesenie z 13. januára 2005(4) o pohrome spôsobenej vlnami cunami v Indickom oceáne a uznesenie z 18. mája 2006(5) o situácii na Srí Lanke,

–   so zreteľom na rozhodnutie Rady Európskej únie z 29. mája 2006(6) o úradnom zákaze hnutia Tigre oslobodenia tamilského Ílamu (LTTE),

–   so zreteľom na vyhlásenie predsedníctva Európskej únie o Srí Lanke zo 17. augusta 2006,

–   so zreteľom na Tokijskú deklaráciu o obnove a rozvoji Srí Lanky z 10. júna 2003, ktorá podmienila podporu darcov pokrokom v mierovom procese,

–   so zreteľom na dohodu o prímerí podpísanú vládou Srí Lanky a hnutím LTTE, ktorá vstúpila do platnosti 23. februára 2002,

–   zreteľom na vyhlásenie z Osla z decembra 2002, v ktorom sa vláda Srí Lanky a hnutie LTTE dohodli na preskúmaní riešenia situácie, ktoré by spočívalo na federálnej štruktúre v rámci zjednotenej Srí Lanky,

–   so zreteľom na článok 115 ods. 5 rokovacieho poriadku,

A.   keďže od začatia vládnej vojenskej ofenzívy v októbri 2008 hnutie LTTE ustúpilo do severnej časti krajiny, čím civilistov donútilo k stiahnutiu sa hlbšie do územia, ktoré má pod svojou kontrolou, pričom za sebou zanechalo stovky mŕtvych a približne 250 000 civilistov uviazlo v smrteľnej krížovej paľbe medzi armádou Srí Lanky a separatistami hnutia LTTE v oblasti Mullaitivu,

B.   keďže Srí Lanku sužujú ozbrojené vzbury hnutia LTTE a následné reakcie vlády už približne 25 rokov, počas ktorých prišlo o život okolo 70 000 ľudí,

C.   keďže civilné obyvateľstvo v oslobodených oblastiach potrebuje humanitárnu pomoc a zatiaľ čo vládne úrady sú už v súčasnosti schopné reagovať na ich potreby, mnoho tisíc civilistov v oblastiach pretrvávajúceho konfliktu je stále vystavených veľkému nebezpečenstvu a stále nie sú uspokojené ich základné životné potreby,

D.   keďže veľké obavy vyvoláva skutočnosť, že v bezpečnostnej zóne dochádza k ostreľovaniu nemocnice a komplexu budov, v ktorých sa nachádzajú národné jednotky Organizácie Spojených národov, pri ktorom zahynuli alebo boli zranení mnohí civilisti,

E.   keďže podľa organizácie Amnesty International porušovali pravidlá vojny tak vládne jednotky, ako aj hnutie LTTE, pretože vysídľovali civilistov a bránili im v úteku do bezpečia,

F.   keďže medzinárodná misia pre slobodu tlače na Srí Lanke zaznamenala tri smery vývinu spravodajstva týkajúceho sa konfliktu: nedostatočný prístup tlače a tok nezávislých informácií v zóne konfliktu, napadnutia a zastrašovanie novinárov informujúcich o konflikte a autocenzúra médií,

G.   keďže od začiatku roka 2009 viedla smrť šéfredaktora Lasanthu Wickrematunga a útok na priestory populárnej nezávislej televíznej stanice k paralýze mediálnej komunity,

H.   keďže od roku 2006 prišlo o život najmenej 14 novinárov a omnoho viac ich bolo unesených alebo zatknutých a keďže organizácia Reportéri bez hraníc umiestnila Srí Lanku na 165. miesto z celkového počtu 173 krajín zahrnutých do jej prieskumu slobody tlače v roku 2008,

I.   keďže treba pripomínať, že prvoradé je, aby všetky strany zúčastnené na konflikte dodržiavali ľudské práva a humanitárne normy, a to nielen v rámci okamžitej odpovede na zhoršujúcu sa situáciu, ale aj ako základný kameň spravodlivého a trvalého vyriešenia konfliktu,

J.   keďže spolupredsedajúce krajiny konferencie v Tokiu (Nórsko, Japonsko, Spojené štáty a EÚ) spoločne vyzvali hnutie LTTE, aby rokovalo s vládou Srí Lanky o možnostiach ukončenia nepriateľských akcií vrátane zloženia zbraní, zrieknutia sa násilia a prijatia ponuky amnestie predloženej vládou Srí Lanky, ako aj účasti na procese dosiahnutia spravodlivého a trvalého politického riešenia situácie v úlohe politickej strany,

K.   keďže spolupredsedajúce krajiny konferencie v Tokiu spoločne vyzvali vládu Srí Lanky a hnutie LTTE, aby vyhlásili zastavenie paľby, ktoré by umožnilo evakuáciu chorých a zranených osôb a poskytnutie humanitárnej pomoci civilistom,

1.   domnieva sa, že najnovší vývoj môže predstavovať rozhodujúci okamih v riešení krízy na Srí Lanke, podporuje vyhlásenie spolupredsedov konferencie v Tokiu a vyjadruje nádej, že v krajine čoskoro zavládne mier a stabilita;

2.   domnieva sa, že vojenské víťazstvo nad hnutím LTTE podľa predstavy vlády Srí Lanky nevyrieši potrebu nájdenia politického riešenia, ktoré prinesie trvalý mier;

3.   vyzýva vládu a hnutie LTTE, aby sa riadili pravidlami vojny, minimalizovali škody spôsobené civilistom počas vojenských operácií a aby okamžite umožnili tisíckam civilistov uväzneným v zóne konfliktu bezpečný priechod a prístup k humanitárnej pomoci;

4.   víta záväzok Srí Lanky zabezpečiť úplné, otvorené a transparentné vyšetrenie všetkých údajných prípadov porušenia slobody médií, čím sa zároveň zabezpečí riešenie otázky kultúry beztrestnosti a ľahostajnosti k zabitiu a útokom na novinárov na Srí Lanke;

5.   zdôrazňuje potrebu prítomnosti medzinárodných pozorovateľov, ktorí by posúdili humanitárne potreby štvrť milióna ľudí uväznených v oblasti Wanni a zabezpečili by riadne rozdelenie potravín a ďalšej humanitárnej pomoci, predovšetkým vzhľadom na približovanie bojov k civilnému obyvateľstvu uväznenému v tejto oblasti;

6.   znovu opakuje, že odsudzuje hrozné zneužívanie detí ako detských vojakov, čo je vojnovým zločinom, a vyzýva všetky povstalecké skupiny, aby od týchto praktík upustili, prepustili zadržiavané osoby a vyhlásili, že sa budú držať zásady, podľa ktorej nebudú v budúcnosti na vojenskú službu získavať žiadne deti;

7.   naliehavo vyzýva vládu, aby bezodkladne upriamila pozornosť na odstránenie nášľapných mín, pretože ich prítomnosť môže znamenať vážnu prekážku rekonštrukcii a hospodárskej obnove; v tejto súvislosti vyzýva vládu Srí Lanky, aby pristúpila k Ottawskému dohovoru (Dohovor o zákaze používania, skladovania, výroby a prevozu protipechotných nášľapných mín a o ich zničení), čo by predstavovalo veľmi pozitívny krok vpred;

8.   víta záväzok vlády Srí Lanky preniesť významnú časť právomocí na provincie, čo prevažne tamilským oblastiam, ako aj iným častiam krajiny umožní vykonávať väčšiu kontrolu nad svojimi správami v rámci zjednoteného štátu; vyzýva vládu, aby zabezpečila rýchlu realizáciu tohto záväzku a tým zaistila rovnaké práva pre všetkých občanov Srí Lanky;

9.   vyzýva Radu, Komisiu a vlády členských štátov, aby zdvojnásobili svoje úsilie o nastolenie stabilného a spravodlivého mieru a obnovenie bezpečnosti a prosperity na Srí Lanke;

10.   poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených národov, vláde Nórska a ostatným spolupredsedajúcim krajinám konferencie darcov v Tokiu, prezidentovi a vláde Srí Lanky a ďalším stranám konfliktu.

(1) Ú. v. ES C 59, 23.2.2001, s. 278.
(2) Ú. v. EÚ C 47 E, 27.2.2003, s. 613.
(3) Ú. v. EÚ C 87 E, 7.4.2004, s. 527.
(4) Ú. v. EÚ C 247 E, 6.10.2005, s. 147.
(5) Ú. v. EÚ C 297 E, 7.12.2006, s. 384.
(6) Rozhodnutie Rady 2006/379/ES z 29. mája 2006, ktorým sa vykonáva článok 2 ods. 3 nariadenia (ES) č. 2580/2001 o určitých obmedzujúcich opatreniach zameraných proti určitým osobám a subjektom s cieľom boja proti terorizmu a ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2005/930/ES (Ú. v. EÚ L 144, 31.5.2006, s. 21).

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia