Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2009/2528(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B6-0073/2009

Разисквания :

PV 05/02/2009 - 11.2
CRE 05/02/2009 - 11.2

Гласувания :

PV 05/02/2009 - 12.2
CRE 05/02/2009 - 12.2

Приети текстове :

P6_TA(2009)0055

Приети текстове
PDF 276kWORD 48k
Четвъртък, 5 февруари 2009 г. - Страсбург
Положението на бежанците от Бирма в Тайланд
P6_TA(2009)0055RC-B6-0073/2009

Резолюция на Европейския парламент от 5 февруари 2009 г. относно положението на бежанците от Бирма в Тайланд

Европейският парламент,

–   като взе предвид Конвенцията на ООН от 1951 г. за статута на бежанците и протокола от 1967 г. към нея,

–   като взе предвид предишните си резолюции относно Бирма,

–   като взе предвид член 115, параграф 5 от своя правилник,

A.   като има предвид, че бе докладвано, че между 18 и 30 декември 2008 г. около 1000 души от общността рохингия в лодки са били заловени от военната флота в тайландски териториални води и впоследствие са били изтеглени в международни води, без да им се предостави навигационно оборудване или достатъчно храна и вода; като има предвид, че мнозина от хората от тези лодки липсват и съществуват опасения, че са се удавили, докато някои от тях са били спасени от бреговата охрана на Индонезия и Индия;

Б.   като има предвид, че рохингия, предимно мюсюлманска етническа общност в западната част на Бирма, е подложена на системни, упорити и повсеместни нарушения на правата на човека от страна на господстващия военен режим, включително чрез погазване на гражданските права, налагане на строги ограничения върху свободата на движение и произволни арести;

В.   като има предвид, че през последните години хиляди бирманци са избягали от родината си поради репресията и повсеместния глад, и са рискували живота си, за да достигнат до Тайланд и други държави от югоизточна Азия; като има предвид, че Тайланд се превръща все повече в транзитна дестинация за бежанците от Бирма;

Г.   като има предвид, че тайландските органи на властта са отхвърлили подобни обвинения и че министър-председателят Abhisit Vejjajiva обеща обстойно разследване;

Д.   като има предвид, че Агенцията на ООН за бежанците изрази своята загриженост във връзка със сведенията за малтретиране на бежанците от Бирма и получи достъп до някои от 126-те лица от общността рохингия, които все още са задържани от тайландските органи на властта;

Е.   като има предвид, че според твърденията на тайландските органи мигрантите, заловени в териториалните води на Тайланд, са били незаконни икономически мигранти;

1.  Изразява неодобрение във връзка с докладваните случаи на нехуманно отношение към бежанците от общността рохингия и приканва настоятелно правителството на Тайланд в качеството му на уважаван член на международната общност, добре известен с гостоприемството си по отношение на бежанците, да предприеме всички необходими мерки, за да гарантира, че нищо не застрашава живота на бежанците от общността рохингия и че отношението към тях ще бъде в съответствие с хуманитарните стандарти;

2.  Строго осъжда непрестанното преследване на лица от общността рохингия от страна на правителството на Бирма, което носи първостепенна отговорност за окаяното състояние на бежанците; изисква възстановяване на бирманското гражданство на лицата от общността рохингия, незабавно да бъдат премахнати наложените ограничения върху свободата им на движение и правото им на образование, на встъпване в брак, преустановяване на преследването поради религиозни подбуди, разрушаването на джамии и други храмове, както и преустановяване погазването на правата на човека в цялата страна, както и целенасоченото обричане на бедност, произволно данъчно облагане и изземване на земите;

3.  Призовава правителството на Тайланд да не връща в Бирма бежанците от общността рохингия и лицата, поискали убежище, в това число лицата, пристигнали с лодки, където техният живот ще бъде застрашен или където може да бъдат подложени на мъчения;

4.  Приветства изявлението на тайландския министър-председател Abhisit Vejjajiva, че ще бъде поведено разследване относно предполагаемото малтретиране от страна на военните на поискалите убежище лица от общността рохингия и отправя искане за провеждане на задълбочено и безпристрастно разследване, при пълна прозрачност, с цел установяване на фактите и предприемане на подходящите действия срещу лицата, отговорни за малтретирането на бежанците от Бирма;

5.  Приветства сътрудничеството на тайландското правителство с Върховния комисар на ООН за бежанците и призовава за незабавен и пълен достъп до всички пристигнали с лодки задържани лица от общността рохингия , за да може да установи сам степента на нуждата им от защита; същевременно призовава правителството на Тайланд да подпише Конвенцията на ООН от 1951 г. за статута на бежанците и протокола от 1967 г. към нея;

6.  Подчертава, че въпросът, свързан с лицата от лодките, който засяга Тайланд и други държави, е основно от регионално естество; има положително отношение към усилията на тайландското правителство да засили сътрудничеството между съседите в региона с цел разрешаване на въпроса, свързан с лицата от общността рохингия; в тази връзка приветства проведената на 23 януари 2009 г. среща между постоянния секретар за външните работи на Тайланд Virasakdi Futrakul и посланиците на Индия, Индонезия, Бангладеш, Малайзия и Бирма; и призовава членовете на Асоциацията на страните от Югоизточна Азия, и по-специално тайландското председателство и съответните международни организации да работят в посока намиране на решение на този останал дълго неразрешен проблем;

7.  Призовава държавите-членки на ЕС да заздравят общата позиция на ЕС, която предстои да бъде подновена през април, за да се намери разрешение на ужасяващата дискриминация срещу лицата от общността рохингия;

8.  Счита, че изпращането на мисия на Европейския парламент в Бирма е от ключово значение, като се има предвид положението, свързано с правата на човека, което продължава да не отбелязва подобрение, и вярва, че международният натиск върху режима следва да бъде засилен;

9.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, правителствата на държавите-членки, правителството на Кралство Тайланд, правителството на Бирма, генералния-секретар на Асоциацията на страните от Югоизточна Азия, Върховния комисар на ООН за бежанците и на генералния секретар на ООН.

Правна информация - Политика за поверителност