Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2009/2528(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B6-0073/2009

Rozpravy :

PV 05/02/2009 - 11.2
CRE 05/02/2009 - 11.2

Hlasování :

PV 05/02/2009 - 12.2
CRE 05/02/2009 - 12.2

Přijaté texty :

P6_TA(2009)0055

Přijaté texty
PDF 201kWORD 44k
Čtvrtek, 5. února 2009 - Štrasburk
Situace barmských uprchlíků v Thajsku
P6_TA(2009)0055RC-B6-0073/2009

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 5. února 2009 o situaci barmských uprchlíků v Thajsku

Evropský parlament,

-   s ohledem na Úmluvu OSN o právním postavení uprchlíků z roku 1951 a její Protokol z roku 1967,

-   s ohledem na svá předchozí usnesení o Barmě,

-   s ohledem na čl. 115 odst. 5 jednacího řádu,

A.   vzhledem k tomu, že bylo uvedeno, že válečné námořnictvo zadrželo od 18. do 30. prosince 2008 ve výsostných vodách Thajska čluny vezoucí kolem tisíce Rohingyů, kteří byli následně odvlečeni do mezinárodních vod bez navigačního zařízení a aniž by měli dostatek potravin a vody; vzhledem k tomu, že mnozí z osob plavících na na těchto lodích se pohřešují a nejspíše se utopili, zatímco některé zachránila indonéská nebo indická pobřežní stráž,

B.   vzhledem k tomu, že domorodí Rohingyové, jež jsou z větší části muslimskou etnickou komunitou v západní Barmě, jsou předmětem systematického, přetrvávajícího a rozšířeného porušování lidských práv ze strany vládnoucího vojenského režimu, včetně porušování občanských práv, omezování volného pohybu a svévolného zatýkání,

C.   vzhledem k tomu, že v poslední době musely tisíce barmských občanů opustit svou rodnou zemi kvůli útlakům a rozšířenému hladomoru a riskovaly své životy, aby se dostaly do Thajska a ostatních zemí jihovýchodní Asie; vzhledem k tomu, že se Thajsko čím dál tím více stává tranzitním místem pro barmské uprchlíky,

D.   vzhledem k tomu, že thajské úřady tato obvinění popřely a předseda vlády Apchisit Vedžadžíva se zavázal tuto kauzu důkladně prošetřit,

E.   vzhledem k tomu, že Úřad vysokého komisaře Organizace spojených národů pro uprchlíky vyjádřil znepokojení ohledně zpráv o špatném zacházení s barmskými uprchlíky a požádal, aby získal přístup k některým ze 126 Rohingyů, kteří jsou stále zadržováni thajskými úřady,

F.   vzhledem k tomu, že thajské orgány tvrdí, že přistěhovalci zadržení v thajských vodách byli ve skutečnosti nelegální ekonomičtí přistěhovalci,

1.   vyjadřuje politování nad zprávami o nelidském zacházení s rohingyjskými uprchlíky a vyzývá vládu Thajska jako váženého člena mezinárodního společenství, proslulého ochotou přijmout uprchlíky, aby přijala veškerá nezbytná opatření a zajistila, aby životy Rohingyů nebyly v ohrožení a aby s nimi bylo zacházeno podle humanitárního práva;

2.   důrazně odsuzuje trvající pronásledování Rohingyů barmskou vládou, která nese za těžkou situaci uprchlíků prvořadou odpovědnost; žádá, aby bylo Rohingyům navráceno barmské občanství, aby byla zrušena veškerá omezení ohledně jejich volného pohybu a jejich práva na vzdělání a práva vstoupit v manželství, aby bylo ukončeno náboženské pronásledování, ničení mešit a ostatních míst určených k náboženským obřadům a zastaveno porušování lidských práv v celé zemi, jakož i úmyslné udržování v chudobě, svévolné vybírání daní a zabavování půdy;

3.   vyzývá vládu Thajska, aby nevracela rohingyjské uprchlíky a žadatele o azyl, včetně uprchlíků, kteří zemi opouštějí na malých člunech, do Barmy, kde je jejich život ohrožen, nebo kde by mohli být vystaveni mučení;

4.   vítá prohlášení thajského předsedy vlády Apchisita Vedžadžívy, že obvinění armády ze špatného zacházení s rohingyjskými žadateli bude vyšetřováno, a žádá, aby proběhlo důkladné, nestranné a zcela transparentní vyšetřování s cílem objasnit fakta a přijmout vhodná opatření proti těm, kteří za špatné zacházení s barmskými uprchlíky nesou zodpovědnost;

5.   vítá spolupráci thajské vlády s vysokým komisařem Organizace spojených národů pro uprchlíky a vyzývá k poskytnutí okamžitého a plného přístupu ke všem zadržovaným Rohingyům z lodí, s cílem určit, jakou potřebují ochranu; zároveň vyzývá vládu Thajska, aby podepsala Úmluvu OSN o právním postavení uprchlíků z roku 1951 a její Protokol z roku 1967;

6.   zdůrazňuje, že problematika uprchlíků, kteří zemi opouštějí na malých člunech, která se týká Thajska a i jiných zemí, je v zásadě regionálním problémem; kladně pohlíží na úsilí thajské vlády prohloubit spolupráci mezi sousedními zeměmi regionu za účelem vyřešení problematiky Rohingyů; v tomto ohledu vítá schůzi, která se konala 23. ledna 2009, a kterou uspořádal stálý tajemník zahraničních věcí Virasakdi Futrakul spolu s velvyslanci Indie, Indonésie, Bangladéše, Malajsie a Barmy; vyzývá členy ASEAN a zejména thajského předsedu a příslušné mezinárodní organizace, aby nalezli trvalé řešení tohoto dlouhotrvajícího problému;

7.   vyzývá členské státy EU, aby posílily společný postoj EU, který má být obnoven v dubnu 2009, s cílem zabývat se otázkou otřesné diskriminace vůči Rohingyům;

8.   konstatuje, že vzhledem ke stávající situaci v oblasti lidských práv, která se ani nadále nelepší, je vyslání mise EP do Barmy velice významné a domnívá se, že by měl být posílen mezinárodní tlak vyvíjený na tento režim;

9.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vládám členských států, vládě Thajského království, vládě Barmy, generálnímu tajemníkovi Sdružení států jihovýchodní Asie, vysokému komisaři Organizace spojených národů pro uprchlíky a generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů.

Právní upozornění - Ochrana soukromí