Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2009/2528(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

RC-B6-0073/2009

Debatten :

PV 05/02/2009 - 11.2
CRE 05/02/2009 - 11.2

Stemmingen :

PV 05/02/2009 - 12.2
CRE 05/02/2009 - 12.2

Aangenomen teksten :

P6_TA(2009)0055

Aangenomen teksten
PDF 113kWORD 38k
Donderdag 5 februari 2009 - Straatsburg
Situatie van Birmaanse vluchtelingen in Thailand
P6_TA(2009)0055RC-B6-0073/2009

Resolutie van het Europees Parlement van 5 februari 2009 over de situatie van Birmaanse vluchtelingen in Thailand

Het Europees Parlement,

–   gelet op het VN-Verdrag van 1951 betreffende de status van vluchtelingen en het Protocol van 1967 daarbij,

–   onder verwijzing naar zijn eerdere resoluties over Birma,

–   gelet op artikel 115, lid 5, van zijn Reglement,

A.   overwegende dat volgens berichten tussen 18 en 30 december 2008 in de Thaise territoriale wateren circa 1 000 Rohingya-bootvluchtelingen door de marine werden onderschept en vervolgens zonder navigatie-instrumenten of voldoende voedsel en drinkwater naar internationale wateren werden gesleept; dat velen van deze bootvluchtelingen worden vermist en naar gevreesd wordt verdronken zijn, terwijl sommigen van hen door de Indonesische of Indiase kustwacht werden gered,

B.   overwegende dat de Rohingya-gemeenschap, een in hoofdzaak islamitische etnische minderheid in West-Birma, het doelwit is van stelselmatige, voortdurende en wijdverbreide schendingen van de mensenrechten door het heersende militaire regime, dat hun onder meer alle burgerschapsrechten ontzegt, hun bewegingsvrijheid ernstig beperkt en willekeurige arrestaties verricht,

C.   overwegende dat de afgelopen jaren duizenden Birmezen hun land ontvlucht zijn vanwege de repressie en de wijdverbreide honger, en hun leven gewaagd hebben om Thailand en andere landen in Zuidoost-Azië te bereiken; dat Thailand in toenemende mate een doorreisbestemming wordt voor Birmaanse vluchtelingen,

D.   overwegende dat de Thaise autoriteiten de beschuldigingen van de hand hebben gewezen en dat premier Abhisit Vejjajiva een volledig onderzoek heeft toegezegd,

E.   overwegende dat het Vluchtelingenbureau van de Verenigde Naties zijn bezorgdheid heeft uitgesproken over de meldingen van mishandeling van Birmaanse vluchtelingen en enkele van de 126 Rohingya's die nog door de Thaise autoriteiten worden vastgehouden heeft mogen bezoeken,

F.   overwegende dat de Thaise autoriteiten volhouden dat in Thaise wateren gearresteerde migranten illegale economische migranten zijn,

1.   betreurt de meldingen van onmenselijke behandeling waarvan de Rohingya-vluchtelingen het slachtoffer zijn geworden en verzoekt de regering van Thailand, als gerespecteerd lid van de internationale gemeenschap dat bekend staat om zijn gastvrijheid jegens vluchtelingen, met klem alle nodige maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat het leven van de Rohingya's geen gevaar loopt en dat zij behandeld worden overeenkomstig de humanitaire normen;

2.   veroordeelt met klem de voortdurende vervolging van de Rohingya's door de Birmaanse regering, die de hoofdverantwoordelijkheid draagt voor de erbarmelijke situatie van de vluchtelingen; verzoekt om teruggave van het Birmaanse burgerschap aan de Rohingya's en om onmiddellijke opheffing van alle beperkingen van hun bewegingsvrijheid en van hun recht op onderwijs, hun recht om in het huwelijk te treden, alsook om de stopzetting van de religieuze vervolging, de vernietiging van moskees en andere plaatsen van eredienst, en van alle schendingen van de mensenrechten overal in het land; alsook van opzettelijke verarming, willekeurige belastingen en inbeslagneming van land;

3.   roept de regering van Thailand op de Rohingya-vluchtelingen en -asielzoekers, inclusief de bootvluchtelingen, niet terug te sturen naar Birma, waar hun leven gevaar loopt en zij het slachtoffer kunnen worden van martelingen;

4.   juicht de verklaring van de Thaise premier Abhisit Vejjajiva toe waarin hij een onderzoek toezegt naar de beschuldigingen van mishandeling van Rohingya-asielzoekers door militairen, en verzoekt om een diepgaand, onpartijdig en volledig transparant onderzoek met het oog op het vaststellen van de feiten en het nemen van passende maatregelen tegen degenen die verantwoordelijk zijn voor de mishandeling van Birmaanse vluchtelingen;

5.   is verheugd over de samenwerking van de Thaise regering met de Hoge Commissaris van de Verenigde Naties voor Vluchtelingen en vraagt om onverwijld en onbeperkt toegang te verlenen tot alle vastgehouden Rohingya- bootvluchtelingen, om te kunnen vaststellen in hoeverre zij bescherming behoeven; verzoekt eveneens de regering van Thailand het Vluchtelingenverdrag en het Protocol van 1967 daarbij te ondertekenen;

6.   benadrukt dat de bootvluchtelingenkwestie waarmee Thailand en andere landen kampen, in wezen een regionaal probleem is; oordeelt positief over de pogingen van de Thaise regering om de samenwerking tussen de buurlanden van de regio in verband met de problemen voor Rohingya's te versterken; is in dit verband ingenomen met de vergadering die de permanente secretaris van Buitenlandse Zaken Virasakdi Futrakul op 23 januari 2009 heeft gehouden met de ambassadeurs van India, Indonesië, Bangladesh, Maleisië en Birma; roept de leden van de Associatie van Zuidoostaziatische Staten (ASEA), en met name het Thaise voorzitterschap, en de relevante internationale organisaties, op te werken aan een blijvende oplossing voor dit al lang bestaande probleem;

7.   dringt er bij de EU-lidstaten op aan het Gemeenschappelijk Standpunt van de EU dat in april 2009 wordt vernieuwd aan te scherpen om de ernstige discriminatie van de Rohingya aan de orde te stellen;

8.   acht het sturen van een missie van het Europees Parlement naar Birma van het grootste belang in de huidige mensenrechtensituatie, die nog steeds geen tekenen van verbetering vertoont, en is van mening dat de internationale druk op het regime moet worden verhoogd;

9.   verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, de regeringen van de lidstaten, de regering van het Koninkrijk Thailand, de regering van Birma, de secretaris-generaal van de Associatie van Zuidoostaziatische Staten, de Hoge Commissaris van de Verenigde Naties voor Vluchtelingen en de secretaris-generaal van de Verenigde Naties.

Juridische mededeling - Privacybeleid