Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2009/2528(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B6-0073/2009

Rozpravy :

PV 05/02/2009 - 11.2
CRE 05/02/2009 - 11.2

Hlasovanie :

PV 05/02/2009 - 12.2
CRE 05/02/2009 - 12.2

Prijaté texty :

P6_TA(2009)0055

Prijaté texty
PDF 233kWORD 44k
Štvrtok, 5. februára 2009 - Štrasburg
Barmskí utečenci v Thajsku
P6_TA(2009)0055RC-B6-0073/2009

Uznesenie Európskeho parlamentu z 5. februára 2009 o situácii barmských utečencov v Thajsku

Európsky parlament,

–   so zreteľom na Dohovor OSN o právnom postavení utečencov z roku 1951 a jeho protokol z roku 1967,

–   so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Barme,

–   so zreteľom na článok 115 ods. 5 rokovacieho poriadku,

A.   keďže podľa správ zadržalo námorníctvo medzi 18. a 30. decembrom 2008 v thajských výsostných vodách lode s približne 1000 príslušníkmi etnickej skupiny Rohingya, ktoré boli následne odtiahnuté do medzinárodných vôd bez navigačného zariadenia a dostatočného množstva potravín a vody; keďže mnohí z utečencov sú nezvestní a existujú obavy, že sa utopili, zatiaľ čo niektorých zachránili indonézske alebo indické pobrežné stráže,

B.   keďže rohingské obyvateľstvo, etnické spoločenstvo prevažne moslimského vierovyznania žijúce na západe Barmy, je vystavené systematickému, trvalému a rozsiahlemu porušovaniu ľudských práv zo strany vládnuceho vojenského režimu, medziiným odopieraniu občianskych práv, závažným obmedzeniam slobody pohybu a svojvoľnému zatýkaniu,

C.   keďže tisíce Barmčanov v posledných rokoch utekajú zo svojej krajiny pre útlak a všeobecný hlad, pričom v úsilí dostať sa do Thajska a iných krajín juhovýchodnej Ázie riskujú vlastný život; keďže Thajsko sa čoraz častejšie stáva tranzitnou krajinou pre barmských utečencov,

D.   keďže thajské orgány popreli tieto obvinenia a premiér Abhisit Vejjajiva prisľúbil ich dôkladné vyšetrenie,

E.   keďže Úrad OSN pre utečencov vyjadril znepokojenie nad správami o zlom zaobchádzaní s barmskými utečencami a získal prístup k niekoľkým zo 126 rohingským utečencom, ktorých stále zadržiavajú thajské orgány,

F.   keďže thajské orgány tvrdia, že migranti zadržaní v thajských vodách boli nelegálni ekonomickí migranti,

1.   s poľutovaním berie na vedomie správy o neľudskom zaobchádzaní s rohingskými utečencami a dôrazne vyzýva thajskú vládu, aby ako uznávaný člen medzinárodného spoločenstva známy svojou pohostinnosťou voči utečencom prijala všetky potrebné opatrenia, ktoré zabezpečia, aby nedošlo k ohrozeniu života rohingských utečencov a aby sa s nimi zaobchádzalo v súlade s humanitárnymi normami;

2.   dôrazne odsudzuje pretrvávajúce prenasledovanie komunity Rohingyov barmskou vládou, ktorá má prvoradú zodpovednosť za kritickú situáciu utečencov; požaduje, aby sa rohingskému obyvateľstvu prinavrátilo barmské občianstvo, ihneď sa zrušili všetky obmedzenia, pokiaľ ide o ich slobodu pohybu, právo na vzdelanie, uzatváranie manželstva, a aby sa zastavilo náboženské prenasledovanie, ničenie mešít a iných obradných miest a skoncovalo sa so všetkými prípadmi porušovania ľudských práv v celej krajine, ako aj s úmyselným ožobračovaním, svojvoľným zdaňovaním a konfiškáciou pôdy;

3.   apeluje na thajskú vládu, aby nevracala rohingských utečencov a uchádzačov o azyl vrátane ľudí zo zadržaných lodí do Barmy, kde by ich životy boli v ohrození alebo kde by mohli byť vystavení mučeniu;

4.   víta vyhlásenie thajského premiéra Abhisita Vejjajivu, že sa vyšetrí údajné zlé zaobchádzanie s rohingskými uchádzačmi o azyl zo strany armády, a žiada, aby sa vykonalo plne transparentné, dôkladné a nestranné vyšetrovanie s cieľom zistiť fakty a prijať vhodné opatrenia proti tým, ktorí sú zodpovední za zlé zaobchádzanie s barmskými utečencami;

5.   víta spoluprácu thajskej vlády s vysokým komisárom OSN pre utečencov a vyzýva, aby mu bol umožnený okamžitý a úplný prístup k všetkým zadržiavaným rohingským utečencom z lodí, aby mohol stanoviť, čo je potrebné urobiť na ich ochranu; zároveň vyzýva thajskú vládu, aby podpísala Dohovor o právnom postavení utečencov a jeho protokol z roku 1967;

6.   zdôrazňuje, že problém utečencov na lodiach, ktorý sa dotýka Thajska a ďalších krajín, je v zásade regionálnym problémom; pozitívne vníma úsilie thajskej vlády o zintenzívnenie spolupráce regionálnych susedov v záujme riešenia otázky Rohingyov; v tejto súvislosti víta stretnutie, ktoré 23. januára 2009 uskutočnil stály tajomník pre zahraničné veci Virasakdi Futrakul s veľvyslancami Indie, Indonézie, Bangladéša, Malajzie a Barmy, a apeluje na členov Združenia krajín juhovýchodnej Ázie (ASEAN), najmä na jeho thajské predsedníctvo, a príslušné medzinárodné organizácie, aby sa usilovali o nájdenie trvalého riešenia tohto dlhodobého problému;

7.   vyzýva členské štáty EÚ, aby upevnili spoločnú pozíciu EÚ, ktorá sa má obnoviť v apríli 2009, s cieľom zaoberať sa desivou diskrimináciou rohingského obyvateľstva;

8.   domnieva sa, že vyslanie misie EP do Barmy má mimoriadny význam vzhľadom na súčasnú situáciu v oblasti ľudských práv, ktorá naďalej nevykazuje zlepšenie, a je presvedčený, že by sa mal vystupňovať medzinárodný nátlak na režim;

9.   poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, vládam členských štátov, vláde Thajského kráľovstva, vláde Barmy, generálnemu tajomníkovi Združenia krajín juhovýchodnej Ázie, vysokému komisárovi OSN pre utečencov a generálnemu tajomníkovi OSN.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia