Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2008/2211(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B6-0076/2009

Разисквания :

PV 05/02/2009 - 11.3
CRE 05/02/2009 - 11.3

Гласувания :

PV 05/02/2009 - 12.3

Приети текстове :

P6_TA(2009)0056

Приети текстове
PDF 273kWORD 38k
Четвъртък, 5 февруари 2009 г. - Страсбург
Екстрадиция на Cesare Battisti от Бразилия
P6_TA(2009)0056RC-B6-0076/2009

Резолюция на Европейския парламент от 5 февруари 2009 г. за отказа за екстрадиция на Cesare Battisti от Бразилия

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението за препоръка до Съвета относно стратегическото партньорство между Европейския съюз и Бразилия (B6-0449/2008), внесено от Véronique De Keyser от името на Групата на европейските социалисти,

–   като взе предвид рамковото споразумение за сътрудничество между Европейската общност и Федеративна република Бразилия,

–   като взе предвид съобщението на Комисията от 30 май 2007 г., озаглавено "Към стратегическо партньорство между ЕС и Бразилия" (COM(2007)0281),

–   като взе предвид случая на лицето с италианско гражданство Cesare Battisti, за чиято екстрадиция от Бразилия Италия е отправила искане и предаването на който се отказва от страна на бразилските власти,

–   като взе предвид член 115, параграф 5 от своя правилник,

A.   като има предвид, че Cesare Battisti беше осъден задочно, с окончателни присъди, постановени от италиански съдилища, за четири убийства и за участие във въоръжена групировка, грабеж, притежание на огнестрелно оръжие и актове на въоръжено насилие;

Б.   като има предвид бягството на Cesare Battisti във Франция през 1990 г. и окончателното решение от 2004 г. на Държавния съвет на Франция и Касационния съд да разрешат предаването му на италианските власти;

В.   като има предвид, че след това решение Cesare Battisti се укриваше, до момента на арестуването му в Бразилия през март 2007 г.;

Г.   като има предвид, че Cesare Battisti внесе жалба в Европейския съд по правата на човека срещу предаването му на Италия и като има предвид, че тази жалба беше обявена за недопустима през декември 2006 г.;

Д.   като има предвид, че на 17 януари 2009 г. правителството на Бразилия предостави на Cesare Battisti политическо убежище, и като има предвид, че поради тази причина беше даден отказ за екстрадицията му, с мотив, че италианската съдебна система не предоставя достатъчно гаранции по отношение на зачитането на правата на лишените от свобода лица;

Е.   като има предвид, че предоставянето на политическо убежище следва да се извършва при спазване на разпоредбите на международното право;

Ж.   като има предвид, че настоящото решение може да бъде изтълкувано като знак за недоверие спрямо Европейския съюз, който е основан, наред с другото, на принципа на зачитане на основните права и върховенството на закона, което включва правата на лишените от свобода лица, и като има предвид, че тези принципи се споделят от всички държави-членки;

З.   като има предвид, че икономическите, търговските и политическите отношения между Бразилия и Европейския съюз са отлични и се намират в подем, и се основават, наред с другото, на споделени принципи като зачитане на правата на човека и върховенството на закона;

И.   като има предвид, че Бразилия, с пълната подкрепа на всички държави-членки на ЕС, поема водеща роля на международно равнище, и като има предвид, че участието й в срещата на Г-20 във Вашингтон през ноември 2008 г., както и бъдещото й участие в подобни срещи са знак за тази нарастваща отговорност в световен мащаб;

1.  Отбелязва, че е образувано съдебното производство и че бразилските власти следва да се произнесат с окончателно решение по случая през следващите няколко седмици;

2.  Изразява доверието си, че при преразглеждането на решението относно екстрадицията на г-н Battisti ще бъде взета под внимание присъдата, постановена от държава-членка на ЕС при пълното спазване на принципа на правовата държава в Европейския съюз;

3.  Изразява надеждата си, че в контекста на тези съображения, бразилските власти ще излязат с решение, което се основава на общите принципи, споделяни между Бразилия и Европейския съюз;

4.  Посочва, че партньорството между Европейския съюз и Федеративна република Бразилия се основава на взаимното разбиране, че и двете страни ще поддържат върховенството на закона и основните права, включително правото на защита и правото на честен и справедлив процес;

5.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Комисията, на Съвета, на правителствата и парламентите на държавите-членки, на правителството на Бразилия, на президента на Федеративна република Бразилия, на председателя на бразилския Конгрес и на председателя на Парламента на Меркосур.

Правна информация - Политика за поверителност