Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2008/2211(INI)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B6-0076/2009

Debaty :

PV 05/02/2009 - 11.3
CRE 05/02/2009 - 11.3

Głosowanie :

PV 05/02/2009 - 12.3

Teksty przyjęte :

P6_TA(2009)0056

Teksty przyjęte
PDF 115kWORD 39k
Czwartek, 5 lutego 2009 r. - Strasburg
Odmowa ekstradycji Cesare Battistiego z Brazylii
P6_TA(2009)0056RC-B6-0076/2009

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie odmowy ekstradycji Cesare Battistiego z Brazylii

Parlament Europejski,

–   uwzględniając projekt zalecenia dla Rady, który złożyła Véronique De Keyser w imieniu grupy politycznej PSE w sprawie partnerstwa strategicznego UE-Brazylia (B6-0449/2008),

–   uwzględniając Umowę ramową o współpracy między Wspólnotą Europejską a Federacyjną Republiką Brazylii,

–   uwzględniając komunikat Komisji z dnia 30 maja 2007 r. zatytułowany "W stronę partnerstwa strategicznego pomiędzy UE a Brazylią" (COM(2007)0281),

–   uwzględniając przypadek obywatela Włoch Cesare Battistiego, w sprawie którego Włochy złożyły wniosek o ekstradycję z Brazylii, czego władze brazylijskie odmawiają,

–   uwzględniając art. 115 ust. 5 Regulaminu,

A.   mając na uwadze, że Cesare Battisti został skazany in absentia prawomocnym wyrokiem wydanym przez włoskie sądy za popełnienie czterech morderstw, a także udział w grupie zbrojnej, rozbój, posiadanie broni palnej i akty przemocy z bronią w ręku,

B.   uwzględniając fakt ucieczki Cesare Battistiego do Francji w 1990 r. oraz ostateczną decyzję z 2004 r. francuskiej Rady Stanu i Sądu Kasacyjnego zezwalającą na jego wydanie władzom Włoch,

C.   mając na uwadze, że po tej decyzji Cesare Battisti pozostawał w ukryciu aż do momentu jego aresztowania w Brazylii w marcu 2007 r.,

D.   mając na uwadze, że Cesare Battisti złożył wniosek do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w związku z jego ekstradycją do Włoch oraz mając na uwadze, że wniosek ten został uznany za niedopuszczalne w grudniu 2006 r.,

E.   mając na uwadze, że w dniu 17 stycznia 2009 r. Cesare Battisti został uznany przez rząd brazylijski za uchodźcę politycznego oraz mając na uwadze, że w związku z tym odmówiono jego ekstradycji, uzasadniając to tym, iż włoski system sprawiedliwości nie daje wystarczających gwarancji przestrzegania praw więźniów,

F.   mając na uwadze, że przyznanie statusu uchodźcy politycznego musi być zgodne z przepisami prawa międzynarodowego,

G.   mając na uwadze, że decyzję tę można interpretować jako oznakę braku zaufania wobec Unii Europejskiej, która opiera się między innymi na poszanowaniu podstawowych praw i praworządności, co obejmuje prawa więźniów, oraz mając na uwadze, że zasady te podzielają wszystkie państwa członkowskie,

H.   mając na uwadze, że stosunki gospodarcze, handlowe i polityczne między Brazylią i Unią Europejską są doskonałe i prężne oraz opierają się między innymi na wspólnych zasadach, takich jak poszanowanie praw człowieka i praworządności,

I.   mając na uwadze, że przy pełnym poparciu wszystkich państw członkowskich UE Brazylia zaczyna odgrywać główną rolę na arenie międzynarodowej oraz mając na uwadze, że jej udział w spotkaniu G-20 w Waszyngtonie w listopadzie 2008 r. oraz jej przyszłe uczestnictwo w takich spotkaniach wskazują na jej rosnącą odpowiedzialność w skali światowej,

1.   zauważa, że wszczęte zostały postępowania oraz że ostateczna decyzja władz brazylijskich ma zostać wydana w nadchodzących tygodniach;

2.   ufa, że podczas ponownego rozpatrywania decyzji w sprawie ekstradycji Cesare Battistiego uwzględniony zostanie wyrok wydany przez państwo członkowskie UE z zachowaniem pełnej zgodności z zasadą praworządności w Unii Europejskiej;

3.   wyraża nadzieję, że w świetle tych rozważań władze brazylijskie podejmą decyzję w oparciu o wspólne zasady uznawane przez Brazylię i Unię Europejską;

4.   wskazuje, że partnerstwo między Unią Europejską i Federacyjną Republiką Brazylii opiera się na wzajemnym zrozumieniu, że obie strony będą stać na straży praworządności i podstawowych praw, w tym prawa do obrony i prawa do uczciwego i sprawiedliwego procesu;

5.   zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Komisji, Radzie, rządom i parlamentom państw członkowskich, rządowi Brazylii, prezydentowi Federacyjnej Republiki Brazylii, przewodniczącemu Kongresu Brazylii oraz przewodniczącemu Parlamentu Mercosur.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności