Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2008/2211(INI)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B6-0076/2009

Dezbateri :

PV 05/02/2009 - 11.3
CRE 05/02/2009 - 11.3

Voturi :

PV 05/02/2009 - 12.3

Texte adoptate :

P6_TA(2009)0056

Texte adoptate
PDF 254kWORD 41k
Joi, 5 februarie 2009 - Strasbourg
Refuzul extrădării lui Cesare Battisti de către Brazilia
P6_TA(2009)0056RC-B6-0076/2009

Rezoluţia Parlamentului European din 5 februarie 2009 referitoare la refuzul extrădării lui Cesare Battisti din Brazilia

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea de recomandare adresată Consiliului, prezentată de Véronique De Keyser în numele grupului PSE, privind parteneriatul strategic Uniunea Europeană-Brazilia (B6-0449/2008),

–   având în vedere Acordul-cadrul de cooperare între Comunitatea Europeană și Republica Federală Brazilia,

–   având în vedere Comunicarea Comisiei din 30 mai 2007 intitulată "Către un parteneriat strategic între Uniunea Europeană și Brazilia (COM(2007)0281),

–   având în vedere cazul cetățeanului de origine italiană Cesare Battisti, în cazul căruia Italia a solicitat Braziliei extrădarea, care este însă refuzată de autoritățile braziliene,

–   având în vedere articolul 115 alineatul (5) din Regulamentul său de procedură,

A.   întrucât Cesare Battisti a fost condamnat în contumacie prin hotărâri definitive pronunţate de instanţele italiene pentru săvârșirea a patru omoruri și pentru asocierea cu grupuri armate, furt, deținere de arme de foc și acte de violență armată;

B.   având în vedere fuga lui Cesare Battisti în Franța în anul 1990 și hotărârea definitivă din 2004 a Consiliului de Stat și a Curții de Casație franceze de autorizare a predării acestuia autorităților italiene;

C.   întrucât ca urmare a acestei decizii Cesare Battisti a stat ascuns până la arestarea sa în Brazilia în martie 2007;

D.   întrucât Cesare Battisti a depus o cerere la Curtea Europeană a Drepturilor Omului privind decizia de extrădare în Italia și întrucât aceasta fost respinsă ca inadmisibilă în decembrie 2006;

E.   întrucât la data de 17 ianuarie 2009 Cesare Battisti a fost declarat refugiat politic de guvernul brazilian și, prin urmare, s-a refuzat extrădarea sa, sub pretextul că sistemul judecătoresc italian nu garantează suficient drepturile deținuților;

F.   întrucât acordarea statutului de refugiat politic trebuie efectuată în conformitate cu normele de drept internațional;

G.   întrucât această decizie poate fi interpretată ca un semn de lipsă de încredere în Uniunea Europeană, care are la bază, printre altele, respectul pentru drepturile fundamentale și statul de drept, inclusiv pentru drepturile deținuților și întrucât toate statele membre respectă aceste principii;

H.   întrucât relațiile economice, comerciale și politice dintre Brazilia și Uniunea Europeană sunt excelente și în plină expansiune și se bazează, printre altele, pe principii comune precum respectarea drepturilor omului și al statului de drept;

I.   întrucât Brazilia își asumă, cu sprijinul deplin al tuturor statelor membre UE, un rol major la nivel internațional și întrucât participarea sa la reuniunea G-20 de la Washington din noiembrie 2008, precum și participarea sa viitoare la astfel de reuniuni reprezintă un semn al sporirii acestei responsabilități la nivel mondial,

1.   ia act de faptul că procedura judiciară s-a desfăşurat și că hotărârea finală a autorităților braziliene ar trebui pronunțată în cursul săptămânilor următoare;

2.   își exprimă încrederea față de faptul că reexaminarea deciziei de extrădare a dlui Battisti va ține seama de hotărârea pronunțată de un stat membru al UE, cu respectarea deplină a principiilor statului de drept în Uniunea Europeană;

3.   își exprimă speranța că, în lumina acestor considerente, autoritățile braziliene vor lua o decizie bazată pe principii comune Braziliei și Uniunii Europene;

4.   subliniază că parteneriatul dintre Uniunea Europeană și Republica Federală Brazilia se bazează pe recunoașterea reciprocă a faptului că ambele părți respectă statul de drept și drepturile fundamentale, inclusiv dreptul la apărare și dreptul de a beneficia de un proces corect și echitabil;

5.   încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Comisiei, Consiliului, guvernelor şi parlamentelor statelor membre, guvernului Braziliei, președintelui Republicii Federale Brazilia, președintelui congresului Braziliei și președintelui Parlamentului Mercosur.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate