Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2008/2211(INI)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B6-0076/2009

Rozpravy :

PV 05/02/2009 - 11.3
CRE 05/02/2009 - 11.3

Hlasovanie :

PV 05/02/2009 - 12.3

Prijaté texty :

P6_TA(2009)0056

Prijaté texty
PDF 205kWORD 39k
Štvrtok, 5. februára 2009 - Štrasburg
Cesare Battisti
P6_TA(2009)0056RC-B6-0076/2009

Uznesenie Európskeho parlamentu z 5. februára 2009 o odmietnutí Brazílie vydať Cesareho Battistiho

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh odporúčania Rade, ktorý predložila Véronique De Keyser v mene skupiny PSE o strategickom partnerstve medzi Európskou úniou a Brazíliou (B6-0449/2008),

–   so zreteľom na rámcovú dohodu o spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a Brazílskou federatívnou republikou,

–   so zreteľom na oznámenie Komisie z 30. mája 2007 s názvom Smerom k strategickému partnerstvu EÚ a Brazílie (KOM(2007)0281),

–   so zreteľom na prípad talianskeho štátneho príslušníka Cesareho Battistiho, o ktorého vydanie z Brazílie požiadalo Taliansko a brazílske orgány ho odmietajú vydať,

–   so zreteľom na článok 115 ods. 5 rokovacieho poriadku,

A.   keďže Cesare Battisti bol odsúdený v neprítomnosti za štyri vraždy a za účasť v ozbrojenej skupine, za krádež, prechovávanie strelných zbraní a za ozbrojené násilné činy právoplatnými rozsudkami, ktoré vydali talianske súdy,

B.   so zreteľom na útek Cesareho Battistiho do Francúzska v roku 1990 a na právoplatné rozhodnutie francúzskej Štátnej rady a Kasačného súdu z roku 2004 o jeho vydaní talianskym orgánom,

C.   keďže Cesare Battisti sa po vydaní tohto rozhodnutia skrýval až do zatknutia v marci 2007 v Brazílii,

D.   keďže Cesare Battisti podal na Európskom súde pre ľudské práva sťažnosť pre jeho vydanie do Talianska a keďže táto sťažnosť bola v decembri 2006 vyhlásená za neprijateľnú,

E.   keďže brazílska vláda 17. januára 2009 vyhlásila Cesareho Battistiho za politického utečenca a keďže preto zamietla jeho vydanie s odôvodnením, že taliansky justičný systém neposkytuje dostatočné záruky v súvislosti s dodržiavaním práv väzňov,

F.   keďže štatút politického utečenca sa musí udeľovať v súlade s ustanoveniami medzinárodného práva,

G.   keďže toto rozhodnutie možno interpretovať ako znak nedôvery voči Európskej únii, ktorá je postavená okrem iného na dodržiavaní základných práv a zásad právneho štátu, čo zahŕňa aj práva väzňov, a keďže tieto zásady sú spoločné pre všetky členské štáty,

H.   keďže hospodárske, obchodné a politické vzťahy medzi Brazíliou a Európskou úniou sú vynikajúce a veľmi čulé a vychádzajú okrem iného zo spoločných princípov ako dodržiavanie ľudských práv a zásady právneho štátu,

I.   keďže Brazília za plnej podpory všetkých členských štátov EÚ zaujíma dôležité miesto na medzinárodnej úrovni a keďže jej účasť na stretnutí štátov skupiny G-20 vo Washingtone v novembri 2008 a jej budúca účasť na týchto stretnutiach sú znakom jej rastúcej zodpovednosti na celosvetovej úrovni,

1.   berie na vedomie, že sa podnikli ďalšie procesné kroky a že brazílske orgány by mali vydať konečné rozhodnutie v najbližších týždňoch;

2.   verí, že v prehodnotení rozhodnutia o vydaní pána Battistiho sa zohľadní rozsudok vydaný členským štátom EÚ v plnej zhode so zásadou právneho štátu v Európskej únii;

3.   vyjadruje nádej, že brazílske orgány na základe týchto úvah prijmú rozhodnutie založené na princípoch, ktoré sú spoločné tak pre Brazíliu, ako aj pre Európsku úniu;

4.   poukazuje na to, že partnerstvo medzi Európskou úniou a Brazílskou federatívnou republikou vychádza zo vzájomného pochopenia, že obe strany budú dodržiavať zásady právneho štátu a základné práva vrátane práva na obhajobu a práva na spravodlivý a nestranný proces;

5.   poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Komisii, Rade, vládam a parlamentom členských štátov, brazílskej vláde, prezidentovi Brazílskej federatívnej republiky, predsedovi brazílskeho Kongresu a predsedovi Parlamentu Mercosur-u.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia