Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2008/0100(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0482/2008

Внесени текстове :

A6-0482/2008

Разисквания :

PV 10/03/2009 - 5
CRE 10/03/2009 - 5

Гласувания :

PV 10/03/2009 - 8.11
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2009)0092

Приети текстове
PDF 278kWORD 80k
Вторник, 10 март 2009 г. - Страсбург
Изисквания за одобрение на типа по отношение на общата безопасност на моторните превозни средства ***I
P6_TA(2009)0092A6-0482/2008
ПОПРАВКИ
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 10 март 2009 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно изискванията за типово одобрение по отношение на общата безопасност на моторните превозни средства (COM(2008)0316 – C6-0210/2008 – 2008/0100(COD))

(Процедура на съвместно вземане на решение: първо четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2008)0316),

–   като взе предвид член 251, параграф 2, и член 95 от Договора за ЕО, съгласно които предложението е внесено от Комисията (C6-0210/2008),

–   като взе предвид член 51 от своя Правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по вътрешен пазар и защита на потребителите и становището на Комисията по промишленост, изследвания и енергетика (A6-0482/2008),

1.  Одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2.  Призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.


Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 10 март 2009 г. с оглед приемането на Регламент (ЕО) № …/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно изискванията за одобрение на типа по отношение на общата безопасност на моторните превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за тях
P6_TC1-COD(2008)0100

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента на първо четене съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (EО) № 661/2009.)

Правна информация - Политика за поверителност