Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2008/0100(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0482/2008

Indgivne tekster :

A6-0482/2008

Forhandlinger :

PV 10/03/2009 - 5
CRE 10/03/2009 - 5

Afstemninger :

PV 10/03/2009 - 8.11
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2009)0092

Vedtagne tekster
PDF 10kWORD 38k
Tirsdag den 10. marts 2009 - Strasbourg
Krav til typegodkendelse af motorkøretøjers generelle sikkerhed ***I
P6_TA(2009)0092A6-0482/2008
BERIGTIGELSER
Beslutning
 Tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 10. marts 2009 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om krav til typegodkendelse af motorkøretøjers generelle sikkerhed (KOM(2008)0316 - C6-0210/2008 - 2008/0100(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2008)0316),

-   der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 95, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C6-0210/2008),

-   der henviser til forretningsordenens artikel 51,

-   der henviser til betænkning fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse og udtalelse fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi (A6-0482/2008),

1.   godkender Kommissionens forslag som ændret;

2.   anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.   pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 10. marts 2009 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. .../2009 om krav til typegodkendelse for den generelle sikkerhed af motorkøretøjer, påhængskøretøjer dertil samt systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer
P6_TC1-COD(2008)0100

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning ved førstebehandlingen til den endelige retsakt, forordning (EF) nr. 661/2009).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik