Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2008/0100(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A6-0482/2008

Texte depuse :

A6-0482/2008

Dezbateri :

PV 10/03/2009 - 5
CRE 10/03/2009 - 5

Voturi :

PV 10/03/2009 - 8.11
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P6_TA(2009)0092

Texte adoptate
PDF 271kWORD 43k
Marţi, 10 martie 2009 - Strasbourg
Cerinţele de omologare de tip pentru siguranţa generală a autovehiculelor ***I
P6_TA(2009)0092A6-0482/2008
RECTIFICĂRI
Rezoluţie
 Text

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 10 martie 2009 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind cerințele de omologare de tip pentru siguranța generală a autovehiculelor (COM(2008)0316 – C6-0210/2008 – 2008/0100(COD))

(Procedura de codecizie: prima lectură)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2008)0316),

–   având în vedere articolul 251 alineatul (2) și articolul 95 din Tratatul CE, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C6-0210/2008),

–   având în vedere articolul 51 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor și avizul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie (A6-0482/2008),

1.   aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2.   solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial această propunere sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.   încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei poziția Parlamentului.


Poziţia Parlamentului European adoptată în primă lectură la 10 martie 2009 în vederea adoptării Regulamentului (CE) nr. .../2009 al Parlamentului European şi al Consiliului privind cerințele de omologare de tip pentru siguranța generală a autovehiculelor, a remorcilor acestora, precum şi a sistemelor, componentelor şi unităţilor tehnice separate care le sunt destinate
P6_TC1-COD(2008)0100

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului în prima lectură corespunde cu actul legislativ final, Regulamentul (CE) nr. 661/2009.)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate