Назад 
 Напред 
PVTACRE
Приети текстове
Вторник, 13 януари 2009 г. - Страсбург
 Сътрудничеството в областта на безопасността на гражданското въздухоплаване *
 Търговия с яйчен албумин и млечен албумин (кодифицирана версия) *
 Обща система за данъчно облагане спрямо сливания, разделяния, отделяния, прехвърляния на активи и замени на акции (кодифицирана версия) *
 Езиков режим, приложим към жалбите срещу решения на Съда на публичната служба на Европейския съюз *
 Търговски и икономически отношения със Западните Балкани
 Обща селскостопанска политика и глобално осигуряване на прехраната
 Перспективи за развитие на гражданския диалог в рамките на Договора от Лисабон
 Нелоялни търговски практики
 Обща политика в областта на рибарството и екосистемния подход към управлението на риболова
 Рамка за действие на Общността за постигане на устойчиво използване на пестицидите ***II
 Продукти за растителна защита ***II
 Предприятия за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК)(преработка) ***I
 Публични финанси в ИПС за периода 2007-2008 г.
 Фибромиалгия
Текстове (342 kb)
Правна информация - Политика за поверителност