Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Přijaté texty
Úterý, 13. ledna 2009 - Štrasburk
 Spolupráce v oblasti regulace bezpečnosti civilního letectví *
 Společný obchodní režim pro vaječný albumin a mléčný albumin (kodifikované znění) *
 Systém zdanění při fúzích, rozděleních, částečných rozděleních, převodech aktiv a výměně akcií týkajících se společností z různých členských států a při přemístění sídla společnosti (kodifikované znění) *
 Jazykový režim použitelný na kasační opravné prostředky Soudu prvního stupně Evropské Unie *
 Obchodní a hospodářské vztahy se západním Balkánem
 Společná zemědělská politika a zajišťování potravin ve světě
 Perspektivy rozvoje občanského dialogu podle Lisabonské smlouvy
 Provádění, uplatňování a prosazování směrnic 2005/29/ES a 2006/114/ES
 Společná rybářská politika a ekosystémový přístup při řízení rybolovu
 Činnost Společenství za účelem dosažení udržitelného využívání pesticidů ***II
 Uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh ***II
 Subjekty kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) (přepracované znění) ***I
 Veřejné finance v HMU – 2007 - 2008
 Fibromyalgie
Texty (211 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí