Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Vedtagne tekster
Tirsdag den 13. januar 2009 - Strasbourg
 Aftale EF/USA om civil luftfartssikkerhed *
 Den fælles handelsordning for ægalbumin og mælkealbumin (kodificeret udgave) *
 Fælles beskatningsordning (kodificeret udgave) *
 Regler om sprog, der finder anvendelse ved appel af afgørelser truffet af Retten for EU-personalesager *
 Handelsmæssige og økonomiske forbindelser med Vestbalkan
 Den fælles landbrugspolitik og global fødevaresikkerhed
 Perspektiver for udvikling af den civile dialog under Lissabontraktaten
 Vildledende og sammenlignende reklame
 Den fælles fiskeripolitik og en økosystemtilgang til fiskeriforvaltningen
 Bæredygtig anvendelse af pesticider ***II
 Omsætning af plantebeskyttelsesmidler ***II
 Investeringsinstitutter (omarbejdning) ***I
 De offentlige finanser i ØMU - 2007 og 2008
 Fibromyalgi
Tekster (198 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik