Előző 
 Következő 
PVTACRE
Elfogadott szövegek
2009. január 13., Kedd - Strasbourg
 A polgári repülés biztonságának szabályozásában való együttműködés *
 Az ovalbuminra és laktalbuminra vonatkozó közös kereskedelmi rendszer (kodifikált szöveg) *
 A különböző tagállamok társaságainak egyesülésére, szétválására, részleges szétválására, eszközátruházására és részesedéscseréjére, valamint az SE-k vagy az SCE-k létesítő okirat szerinti székhelyének a tagállamok közötti áthelyezésére alkalmazandó adóztatás közös rendszere (kodifikált szöveg) *
 Az Európai Unió Közszolgálati Törvényszékének határozatai elleni fellebbezésekre alkalmazandó nyelvhasználati szabályok *
 Kereskedelmi és gazdasági kapcsolatok a Nyugat-Balkánnal
 A közös agrárpolitika és a globális élelmiszerbiztonság
 A civil társadalmi párbeszéd fejlesztésének perspektívái a Lisszaboni Szerződés alapján
 A belső piacon az üzleti vállalkozások fogyasztókkal szemben folytatott tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatairól szóló 2005/29/EK irányelv, valamint a megtévesztő és összehasonlító reklámról szóló 2006/114/EK irányelv átültetése, alkalmazása és végrehajtása
 A közös halászati politika és ökoszisztéma-alapú megközelítés a halászati gazdálkodásban
 Keretirányelv a növényvédőszerek fenntartható felhasználásáról ***II
 Növényvédő szerek forgalomba hozatala ***II
 Az átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozásokra (ÁÉKBV) vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolása (átdolgozás) ***I
 Államháztartások a gazdasági és monetáris unióban – 2007 és 2008
 A fibromyalgia
Szövegek (223 kb)
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat