Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Pieņemtie teksti
Otrdiena, 2009. gada 13. janvāris - Strasbūra
 Eiropas Kopienas un Amerikas Savienoto Valstu Nolīgums par sadarbību civilās aviācijas drošības reglamentācijā *
 Vienota sistēma tirdzniecībai ar ovalbumīnu un laktalbumīnu (kodificēta versija) *
 Kopēja nodokļu sistēma, ko piemēro dažādu dalībvalstu uzņēmējsabiedrību apvienošanai, sadalīšanai, daļējai sadalīšanai, to aktīvu pārvešanai un akciju maiņai, kā arī SE vai SCE juridiskās adreses pārcelšanai no vienas dalībvalsts uz citu (kodificēta versija) *
 Valodas lietojums iesniedzot apelācijas pret Eiropas Savienības Civildienesta tiesas lēmumiem *
 Tirdzniecības un ekonomiskās attiecības ar Rietumbalkānu valstīm
 Kopējā lauksaimniecības politika un vispārējā nodrošinātība ar pārtiku
 Pilsoniska dialoga izveides perspektīvas Lisabonas līguma ietvaros
 Direktīvas 2005/29/EK, kas attiecas uz uzņēmēju negodīgu komercpraksi iekšējā tirgū attiecībā pret patērētājiem, un Direktīvas 2006/114/EK par maldinošu un salīdzinošu reklāmu transponēšana, īstenošana un piemērošana
 KZP un ekosistēmiska pieeja zivsaimniecības pārvaldībā
 Kopienas pamatprincipi pesticīdu ilgtspējīgas lietošanas nodrošināšanai ***II
 Augu aizsardzības līdzekļu laišana tirgū ***II
 Pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumi (PVKIU) (pārstrādāta redakcija) ***I
 Publiskās finanses EMS - 2007. un 2008. gads
 Fibromialģija
Teksti (200 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika