Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Vedtagne tekster
Onsdag den 14. januar 2009 - Strasbourg
 Pas og rejsedokumenter ***I
 Fremgangsmåderne ved indgåelse af visse kontrakter på forsvars- og sikkerhedsområdet ***I
 Farlige stoffer og præparater (dichlormethan) ***I
 Ratifikation af Den Internationale Arbejdsorganisations 2007-konvention om arbejdsforhold i fiskerisektoren (konvention 188) *
 Grundlæggende rettigheder i Den Europæiske Union 2004-2008
 Søfarendes arbejdsstandarder 2006 (social dialog)
 Udvikling af FN's Menneskerettighedsråd, herunder EU's rolle
 Aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter
Tekster (182 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik