Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Teksty przyjęte
Środa, 14 stycznia 2009 r. - Strasburg
 Zabezpieczenia i dane biometryczne w paszportach i dokumentach podróży wydawanych przez państwa członkowskie ***I
 Udzielanie niektórych zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa ***I
 Substancje i preparaty niebezpieczne (dichlorometan) ***I
 Upoważnienie do ratyfikacji Konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej pracy w sektorze rybołówstwa z 2007 r. (Konwencja nr 188) *
 Stan praw podstawowych w Unii Europejskiej w latach 2004 - 2008
 Konwencja o pracy na morzu
 Rozwój Rady Praw Człowieka ONZ, w tym rola UE
 Publiczny dostęp do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji
Teksty (192 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności