Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Proċedura : 2008/2237(INI)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : A6-0074/2009

Testi mressqa :

A6-0074/2009

Dibattiti :

PV 09/03/2009 - 18
CRE 09/03/2009 - 18

Votazzjonijiet :

PV 10/03/2009 - 8.19
CRE 10/03/2009 - 8.19
Spjegazzjoni tal-votazzjoni
Spjegazzjoni tal-votazzjoni

Testi adottati :

P6_TA(2009)0100

Testi adottati
PDF 376kWORD 141k
It-Tlieta, 10 ta' Marzu 2009 - Strasburgu
Att tan-Negozji Żgħar
P6_TA(2009)0100A6-0074/2009

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-10 ta' Marzu 2009 dwar l-Att tan-Negozji Żgħar (2008/2237(INI))

Il-Parlament Ewropew,

–   wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-25 ta" Ġunju 2008 bl-isem "Aħseb l-Ewwel fiż-Żgħir" - "Att dwar in-Negozji ż-Żgħar" għall-Ewropa (COM(2008)0394) u magħha d-dokumment ta' ħidma tal-istaff tal-Kummissjoni dwar l-evalwazzjoni tal-impatt (SEC(2008)2102),

–   wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet tiegħu tat-30 ta' Novembru 2006 dwar 'Wasal iż-żmien li ningranaw - Noħolqu Ewropa ta' intrapreditorija u tkabbir'(1) tad-19 ta' Jannar 2006 dwar l-implimentazzjoni tal-Karta Ewropea għall-Intrapriżi Żgħar(2),

–   wara li kkunsidra l-Konklużjonijiet tal-2715-il Kunsill dwar il-Kompetittività tat-13 ta' Marzu 2006 dwar il-politika għat-tkabbir u l-impjiegi għall-SMEs u l-Konklużjonijiet tal-2891-il Kunsill tal-1 u 2 ta' Diċembru 2008,

–   wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni tad-12 ta' Frar 2009,

–   wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew tat-14 ta' Jannar 2009,

–   wara li kkunsidra l-għażla ta" prattika tajba tal-2008 tal-Karta Ewropea għal Intrapriżi Żgħar,

–   wara li kkunsidra d-dokument ta" ħidma tas-Servizzi tal-Kummissjoni tal-25 ta' Ġunju 2008 intitolat kodiċi Ewropea tal-aħjar prattika li tiffaċilita l-aċċess ta" SMEs għal kuntratti ta" akkwisti pubbliċi (SEC(2008)2193),

–   wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni tat-8 ta" Ottubru 2007 intitolata Żgħar, nodfa u kompetittivi – Programm biex jgħin intrapriżi żgħar u ta" daqs medju jikkonformaw mal-leġiżlazzjoni ambjentali (COM(2007)0379),

–   wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni tas-16 ta" Lulju 2008 dwar il-Pjan ta" Azzjoni għal Konsum u Produzzjoni Sostenibbli u Politika Industrijali Sostenibbli (COM(2008)0397),

–   wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni tas-16 ta" Lulju 2008 bl-isem Strateġija għall-Ewropa dwar id-Drittijiet tal-Proprjetà Industrijali (COM(2008)0465),

–   wara li kkunsidra l-opinjonijiet tal-Group ta" Esperti ta" Livell Għoli ta' Partijiet Interessati Indipendenti dwar it-Tnaqqis tal-Piżijiet Amministrattivi tal-10 ta" Lulju 2008 dwar it-tnaqqis tal-piż amministrattiv fil-qasam prijoritarju tal-liġi tal-kumpaniji, u tat-22 ta" Ottubru 2008 dwar ir-riforma tar-regoli dwar il-fatturar fid-Direttiva 2006/112/KE (Direttiva tal-VAT),

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 45 tar-Regoli ta" Proċedura tiegħu,

–   wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija u l-opinjonijiet tal-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji, tal-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur, tal-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali, tal-Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni, tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali u tal-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi (A6-0074/2009),

A.   billi t-23 miljun intrapriża żgħira u ta" daqs medju (SMEs) fl-UE, li jirrappreżentaw madwar 99% tal-intrapriżi kollha u li jipprovdu iktar minn 100 miljun impjieg, għandhom irwol fundamentali b'rabta mal-għoti ta" kontribuzzjoni għall-iżvilupp ekonomiku, il-koeżjoni soċjali u l-ħolqien tal-impjiegi, huma sors maġġuri ta" innovazzjoni u huma vitali għaż-żamma u t-tkabbir tal-impjiegi,

B.   billi l-SMEs iridu jitqiegħdu fiċ-ċentru tal-linji politiċi kollha tal-Komunità dwar il-kompetittività sabiex ikunu jistgħu jiżviluppaw u jadattaw ruħhom għat-talbiet tal-globalizzazzjoni, jipparteċipaw fit-trijangolu tal-għarfien u jadattaw ruħhom għal sfidi ambjentali u tal-enerġija,

C.   billi fil-qasam tan-negozju tal-SMEs ftit intwera titjib, jew titjib li bil-kemm huwa evidenti, minkejja inizjattivi li ttieħdu iktar kmieni mill-Unjoni Ewropea sa mis-sena 2000,

D.   billi l-maġġoranza assoluta tal-SMEs huma mikrointrapriżi, negozji tal-familja, ta' ħaddiema tas-snajja' u koperattivi li huma l-inkubaturi naturali tal-kultura intraprenditorjali u, għaldaqstant, iwettqu rwol importanti fit-tisħiħ tal-inklużjoni soċjali u tal-impjiegi indipendenti,

E.   billi l-SMEs m'għandhomx biżżejjed appoġġ biex jiddefendu ruħhom minn prattika kummerċjali transkonfinali mhux ġusta, bħal ma hija dik ta" kumpaniji tad-direttorji kummerċjali qarrieqa,

F.   billi, minkejja d-differenzi tagħhom, l-SMEs tal-Ewropa jaffrontaw ħafna mill-istess sfidi fil-ksib tal-potenzjal sħiħ tagħhom, f'oqsma bħall-ispejjeż amministrattivi u ta" konformità li huma relattivament ogħla minn ta" impriżi ikbar minnhom, aċċess għall-finanzi u s-swieq, l-innovazzjoni u l-ambjent,

G.   billi, bħala kontribuzzjoni ewlenija għall-ksib ta" ambjent li jħares l-SMEs, il-perċezzjoni tal-irwol tal-intraprendituri u t-teħid tar-riskju trid tinbidel: l-intraprenditorija u d-disponibiltà ta' teħid ta' riskju assoċjata magħha għandhom ikunu mfaħħra mill-mexxejja politiċi u l-mezzi ta' komunikazzjoni, u appoġġjati mill-amministrazzjonijiet,

H.   billi l-SMEs, meta jibdew il-proċessi tal-internazzjonalizzazzjoni tagħhom, ikollhom jittrattaw problemi speċifiċi, bħan-nuqqas ta" esperjenza internazzjonali, l-iskarsezza ta" riżorsi umani b'esperjenza, qafas regolatorju internazzjonali kumpless ħafna u l-ħtieġa li jdaħħlu tibdiliet fl-organizzazzjoni u l-kultura tan-negozju,

I.   billi l-Parlament ta' spiss innota b'sogħba n-nuqqas ta" saħħa ġuridika li torbot tal-Karta Ewropea għall-Impriżi ż-Żgħar li xejjnet l-implimentazzjoni ġenwina tagħha u tal-għaxar rakkomandazzjonijiet tagħha li fil-maġġoranza tagħhom baqgħu injorati; billi għalhekk talab lill-Kunsill biex jistħarreġ dik il-kwistjoni fir-riżoluzzjoni tiegħu tad-19 ta" Jannar 2006, hawn fuq imsemmija,

Ġenerali

1.  Jappoġġja bil-qalb il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni fuq msemmija hawnhekk tal-25 ta" Ġunju 2008, bil-għan ta" ġestjoni ta" aġenda politika ambizzjuża għall-promozzjoni tat-tkabbir tal-SMEs permezz tal-għaxar prinċipji ta" gwida u ta" stabbiliment tal-approċċ "Aħseb l-Ewwel fiż-Żgħir" fit-tfassil tal-politika fil-livelli kollha;

2.  Jisgħobbih, madankollu, li l-Att dwar in-Negozji ż-Żgħar (Small Business Act - SBA) mhuwiex strument li jorbot b'mod ġuridiku; iqis li l-aspett tabilħaqq innovattiv tiegħu jinsab fl-intenzjoni li jqiegħed fil-qalba tal-politika Ewropea il-prinċipju ta' "Aħseb l-Ewwel fiż-Żgħir"; jistieden lill-Kunsill u lill-Kummissjoni biex jingħaqdu mal-Parlament fl-isforzi tiegħu biex jistabbilixxi dan il-prinċipju bħala regola li torbot, f'xi forma li għad trid tiġi stabbilita, sabiex jiżgura l-implimentazzjoni tiegħu fil-leġiżlazzjoni Komunitarja kollha tal-ġejjieni;

3.  Jenfasizza l-ħtieġa assoluta li jiġu implimentati l-għaxar prinċipji gwida fil-livelli Ewropej, nazzjonali u reġjunali; jitlob għalħekk lill-Kunsill u lill-Kummissjoni sabiex jimpenjaw ruħhom bil-qawwa sabiex jiżguraw implimentazzjoni xierqa; iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri sabiex jaħdmu f'koperazzjoni mill-qrib mal-partijiet interessati kollha relevanti sabiex jiddefinixxu l-prijoritajiet u jimplimentaw b'urġenza, b'mod partikulari fil-livell nazzjonali, il-Pjan ta' Azzjoni tal-SBA adottat mill-Kunsill għall-Kompetittività fl-1 ta' Diċembru 2008, sabiex jiġi żgurat li l-partijiet kollha involuti jiksbu pussess effettiv ta" dawn il-prinċipji ta" gwida;

4.  Jistieden lill-Kummissjoni biex tkompli ssaħħaħ il-viżibiltà u l-għarfien ta" azzjonijiet politiċi relatati mal-SMEs billi jinġabru flimkien l-istrumenti u l-fondi Komunitarji eżistenti għall-SMEs taħt titolu separat fil-baġit tal-UE;

5.  Huwa konvint bis-sħiħ li huwa vitali li jkun introdott mekkaniżmu ta" segwitu għall-monitoraġġ tal-implimentazzjoni korretta u ta' malajr ta" dawk l-inizjattivi politiċi li diġà tnedew; għalhekk, jistieden lill-Kunsill sabiex idaħħal l-azzjonijiet li jridu jittieħdu fil-livell tal-Istati Membri bħala parti mil-proċess ta" Liżbona u biex jinforma kull sena lill-Parlament dwar il-progress li jkun sar;

6.  Jistieden lill-Kummissjoni biex tistabbilixxi sistema ta" eżaminanazzjoni għall-monitoraġġ tal-progress li jsir wara l-implimentazzjoni tal-10 prinċipji gwida mill-Kummissjoni u l-Istati Membri; jistieden lill-Kummissjoni sabiex tistabbilixxi kriterji standard ta' evalwazzjoni biex jiġi evalwat il-progress li jsir; jistieden lill-Istati Membri biex jinkorporaw l-ewwel rapport dwar il-progress magħmul fir-rapporti annwali li jmiss dwar il-programmi ta' riforma nazzjonali;

7.  Jenfasizza l-ħtieġa li ssir enfasi partikolari fuq l-impriżi tas-snajja, tal-familja, impriżi mikro u individwali fil-livell tal-UE u dak nazzjonali u reġjonali u jħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex iwettqu miżuri regolatorji, amministrattivi, fiskali u ta" tagħlim għal tul il-ħajja li jkunu mmirati speċifikament għal dawn l-impriżi; jitlob ukoll li jkun hemm għarfien tal-karatteristiċi speċifiċi tal-professjonijiet liberali u tal-ħtieġa li dawn jiġu ttrattati bl-istess mod bħal SMEs oħra ħlief meta dan jikkontradixxi l-liġi eżistenti li tirregola dawn il-professjonijiet; jenfasizza l-irwol importanti tal-assoċjazzjonijiet tal-SMEs għan-negozjanti, il-ħaddiema tas-snajja" u l-membri ta' professjonijiet liberali oħrajn; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jaħdmu flimkien biex itejbu l-ambejnt tan-negozju għall-dawn l-industriji u l-qafas legali għall-assoċjazzjonijiet professjonali u industrijali tagħhom;

8.  Iqis li l-proposti tal-Kummissjoni jonqoshom strateġija ċara għall-persuni li jaħdmu għal rashom biex dawn ikunu jistgħu jtejbu l-istatus u d-drittijiet legali tagħhom, b'mod partikolari jekk il-pożizzjoni tagħhom titqabbel ma' dik tal-impjegati salarjati; jitlob lill-Kummissjoni biex tiggarantixxi lill-persuni li jaħdmu għal rashom id-dritt li jiftiehmu dwar tariffi standard, li jorganizzaw irwieħhom, li jikkonkludu ftehimiet kollettivi, jekk il-kontroparti tagħhom tkun prinċipal kbir b'pożizzjoni dominanti, sakemm dan ma jkunx ta' ħsara għal klijenti potenzjali anqas b'saħħithom u ma jġibx distorsjonijiet fis-suq;

9.  Jitlob lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri, biex jipprovdu miżuri selettivi u mmirati u appoġġ individwali bħal informazzjoni, pariri u l-possibiltà ta" aċċess għall-kapital riskjuż minn negozji li għadhom qed jibdew fis-settur tal-SMEs;

10.  Jenfasizza l-ħtieġa li jiġi żviluppat mudell soċjali u ekonomiku li joħloq netwerk ta" sikurezza adegwata għal impriżi innovattivi li huma żgħar jew ta" daqs medju fejn ta' spiss jinstabu kundizzjonijiet ta' xogħol li mhumiex stabbli.

11.  Jinnota b'dispjaċir li n-nisa jħabbtu wiċċhom ma' diffikultajiet biex jiftħu u jżommu negozji minħabba fatturi bħal nuqqas ta' tagħrif, nuqqas ta' kuntatti u ta' aċċess għan-netwerks, id-diskriminazzjoni u l-isterjotipi rigward is-sess, id-disponibilità fqira jew inflessibbli ta' faċilitajiet għall-kura tat-tfal, id-diffikultajiet biex jinstab bilanċ bejn l-obbligi tan-negozju u dawk tal-familja, kif ukoll id-differenzi fl-approċċ lejn l-intraprenditorija bejn in-nisa u l-irġiel;

12.  Japprova l-introduzzjoni proposta ta" netwerk ta" rappreżentanti intraprendituri nisa, skemi ta" istruzzjoni għan-nisa sabiex jistabbilixxu n-negozji tagħhom stess, u l-promozzjoni tal-intraprenditorija fost nisa gradwati; madankollu, jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li ħafna impriżi għadhom segregati mill-aspett ta" ġens, li hija, u se tibqa" għal medda twila ta" żmien, problema serja ħafna, minħabba li sakemm in-nisa jibqgħu ddiskriminati fis-suq tax-xogħol, l-UE tkun qed titlef ħaddiema u intraprendituri kapaċi u bħala konsegwenza, titlef il-flus; għaldaqstant, jemmen li għandhom ikunu investiti saħansitra aktar fondi fi proġetti favur intraprendituri nisa;

13.  Jenfasizza li l-intraprenditorija fost in-nisa tgħin biex tiġbed lin-nisa lejn is-suq tax-xogħol kif ukoll biex jitjieb l-istatus ekonomiku u soċjali tagħhom; jiddispjaċih madankollu, li f'dan is-settur għad hemm distakk bejn in-nisa u l-irġiel, b'mod speċjali fil-ħlas, minkejja l-interess qawwi muri għan-nisa, u li n-numru ta' intraprendituri nisa fl-Unjoni Ewropea għadu baxx, sa ċertu punt minħabba l-kontribut mhux rikonoxxut (pereżempju, mhux imħallas) għalkemm importanti tan-nisa fit-tmexxija ta' kuljum tal-SMEs tal-familja;

14.  Iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex iqisu s-settur kulturali u kreattiv bħala l-mutur tal-iżvilupp ekonomiku u soċjali fl-UE - b'sehem ta' 2.6% għall-PGD u b'2.5% tal-ħaddiema tal-UE; jenfasizza l-importanza tal-SMEs biex jistimulaw is-settur tal-ICT u l-industrija kreattiva;

15.  Jenfasizza li s-settur kulturali u ekonomiku huwa dominat minn SMEs u huwa importanti b'mod partikolari għall-protezzjoni tal-impjiegi sostenibbli fil-livell reġjonali;

16.  Jilqa" b'sodisfazzjon l-introduzzjoni ta' direttiva mill-Kummissjoni rigward ir-rati mnaqqsa tal-VAT għal servizzi li jinvolvu xogħol qawwi u fornuti lokalment, li primarjament huma fornuti mill-SMEs; jenfasizza madankollu li dan m'għandux iwassal għal distorsjoni tal-kompetizzjoni u ma jridx ikun hemm ambigwità dwar liema servizzi huma koperti;

17.  Jinnota l-ħtieġa li jkun żgurat li l-SMEs ikollhom il-kapaċità li jixtru "żgħir", jixtru "aħdar" u jixtru lokalment, biex b'hekk jipproteġu aktar il-klima u jsiru aktar effiċjenti;

18.  Jilqa' l-adozzjoni mgħaġġla tal-eżenzjoni ġenerali sħiħa fir-rigward tal-għajnuna mill-istat, u tal-miżuri dwar l-istatut għal kumpanija privata Ewropea u dwar ir-rati tal-VAT imnaqqsa;

19.  Jilqa" b'sodisfazzjon il-proposta tal-Kummissjoni li jitnaqqsu r-rati tal-VAT għal servizzi fornuti lokalment; jistieden lill-Kummissjoni biex tieħu aktar passi biex trattab ir-regoli ta" għajnuna mill-istat biex tinkoraġġixxi l-forniment ta" opportunitajiet ta" akkwist pubbliku lil kumpaniji lokali, b'mod partikolari lill-SMEs lokali;

20.  Jappoġġja l-idea li tkun estiża sal-2012 l-eżenzjoni attwali mir-regoli ta' kompetizzjoni tal-KE għall-għajnuna statali għall-produzzjoni tal-films u jqis li dan huwa appoġġ qawwi għal SMEs kreattivi;

21.  Jappoġġja r-regoli l-ġodda tal-għajnuna statali stabbiliti mir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 800/2008 tas-6 ta' Awwissu 2008 li jiddikjara ċerti kategoriji ta' għajnuna bħala kompatibbli mas-suq komuni fl-applikazzjoni tal-Artikoli 87 u 88 tat-Trattat (Regolament ta" Eżenzjoni Sħiħa Ġenerali)(3) li jeżentaw, taħt ċerti kundizzjonijiet, lill-SMEs mir-regoli ta' notifika;

22.  Jinnota li, minkejja l-impenn ċar magħmul fil-Karta Ewropea għall-Impriżi ż-Żgħar, il-vuċi tal-SMEs għadha siekta fl-ambitu tad-djalogu soċjali; iħeġġeġ li dan in-nuqqas ikun formalment ikkoreġut bi proposti adattati fl-ambitu tal-Att dwar in-Negozji ż-Żgħar;

23.  Jara l-bżonn li fil-qafas tal-Att dwar in-Negozji ż-Żgħar isir iktar enfasi fuq il-qasam tal-liġi tax-xogħol, speċjalment b'kunsiderazzjoni tal-kunċett tal-flessigurtà, li jgħin b'mod partikulari lill-SMEs biex jirreaġixxu aktar malajr għat-tibdiliet fis-suq u, għalhekk, biex jiġi garantit livell ogħla ta' impjieg u l-kompetittività tal-kumpaniji, inkluża l-kompetittività internazzjonali, filwaqt li titqies il-protezzjoni soċjali meħtieġa; f'dan l-ambitu jirreferi għar-riżoluzzjoni tiegħu tad-29 ta" Novembru 2007 dwar il-prinċipji komuni ta' flessigurtà(4);

24.  Jenfasizza, barra minn hekk, l-importanza tal-liġi tax-xogħol, u speċjalment kif l-applikazzjoni tagħha tista" tiġi ottimizzata, pereżempju permezz ta" pariri aħjar jew permezz tas-simplifikazzjoni tal-proċeduri amministrattivi, u jitlob lill-Istati Membri biex jiddedikaw attenzjoni speċjali lill-SMEs b'rabta mal-approċċi speċifiċi li jadottaw għall-flessigurtà, anke permezz ta" politika attiva dwar is-suq tal-impjiegi, peress li l-SMEs kapaċi jkollhom flessibilità interna u esterna ikbar minħabba l-livelli baxxi tagħhom ta' persunal, imma għandhom bżonn ukoll ta' sigurtà ikbar għalihom u għall-ħaddiema tagħhom; iqisha ħaġa essenzjali li l-liġi tax-xogħol, bħala waħda mill-pilastri tal-flessigurtà, tipprovdi bażi legali li l-SMEs ikunu jistgħu joqogħdu fuqha, minħabba l-fatt li dawk in-negozji spiss ma jkunux jistgħu jaffordjaw li jkollhom dipartament legali jew dipartament għall-immaniġġjar tar-riżorsi umani; jinnota l-fatt li skont l-Eurostat, 91.5% tal-kumpaniji Ewropej kienu jimpjegaw anqas minn 10 persuni fl-2003;

25.  Iqis li jeħtieġ li jiddaħħlu miżuri li jikkumbattu x-xogħol mhux iddikjarat, li bla dubju hu sors ta' kompetizzjoni inġusta għall-SMEs li x-xogħol tagħhom jiddependi ħafna fuq il-ħaddiema;

26.  Jistieden lill-Istati Membri biex iżidu fl-ekonomija prinċipali l-inklużjoni ta' SMEs li s-sidien tagħhom huma l-minoritajiet etniċi sottorappreżentati permezz tal-iżvilupp ta' programmi favur id-diversità tal-fornituri li jkollhom l-għan li jiggarantixxu opportunitajiet ugwali għan-negozji sottorappreżentati li qed jikkompetu għall-kuntratti ma' intrapriżi akbar;

27.  Jenfasizza l-importanza li jkun hemm Statut għal Kumpanija Privata Ewropea bħala forma legali ġdida u addizzjonali, basta dan ikun iffokat fuq l-intrapriżi ta" daqs żgħir u medju li jkollhom il-ħsieb li jidħlu f'attivitajiet transkonfinali u ma jkunx jista jiġi abbużat minn kumpaniji akbar biex jevitaw id-dispożizzjonijiet legali fl-Istati Membri li jħaddnu sistema ta' governanza korporattiva li tqis l-interessi ta' kulmin hu mdaħħal fis-settur;

28.  Jistieden lill-awtoritajiet pubbliċi, abbażi tal-prinċipju li l-aċċess għat-tagħrif huwa prekundizzjoni għall-ksib tat-tagħrif innifsu u - meta wieħed jikkunsidra l-importanza tal-Internet bħala mezz għal dan - biex ikunu ssimplifikati kemm jista" jkun il-websajts istituzzjonali biex jippermettu li utenti jsibu u jifhmu aħjar il-mekkaniżmi ta" appoġġ li jiġu offruti;

Żieda fl-R&D u fl-innovazzjoni

29.  Jenfasizza l-importanza tal-innovazzjoni għall-SMEs u d-diffikultajiet biex jiksbu vantaġġ minn opportunitajiet ta" riċerka; iqis li akkademji nazzjonali tax-xjenza u istituti tar-riċerka jistgħu jkollhom sehem biex jixprunaw l-innovazzjoni u jnaqqsu l-ostakoli għar-riċerka għall-SMEs; jemmen li l-mira m'għandhiex tkun biss fuq l-innovazzjoni tat-teknoloġija avvanzata, iżda għandha tkun ikkunsidrata wkoll teknoloġija u innovazzjoni informali ta' livell baxx u medju; iqis li l-Istitut Ewropew għall-Innovazzjoni u t-Teknoloġija jista" jkollu rwol importanti biex tingħata spinta lir-R&D u l-innovazzjoni għall-SMEs; jistieden lill-Istati Membri biex jimmultiplikaw l-inizjattivi li jbaxxu l-limitu għall-SMEs biex ikollhom aċċess għar-riċerka; huwa konvint li l-programmi kollha tal-Komunità għar-riċerka u t-teknoloġija għandhom ikunu mfassla b'mod li jiffaċilitaw il-parteċipazzjoni transkonfinali tal-SMEs;

30.  Jappoġġja l-inizjattiva tal-Kummissjoni li ttejjeb l-aċċess għas-Seba" Programm ta' Qafas għar-riċerka u l-iżvilupp teknoloġiku u attivitajiet ta' dimostrazzjoni (2007-2013)(5);

31.  Jistieden lill-Istati Membri u lill-Kummissjoni sabiex jimplimentaw kondizzjonijiet ta" qafas aħjar li jkunu mmirati lejn il-ħolqien ta" ambjent favorevoli għall-innovazzjoni mill-SMEs, b'mod partikolari permezz tal-introduzzjoni ta" mezzi għat-titjib tal-protezzjoni tad-drittijiet ta' proprjetà intellettwali u għall-ġlieda aktar effetiva kontra l-iffalsifikar u l-frodi fl-Unjoni Ewropea kollha; jemmen li regoli bilanċjati tajjeb dwar drittijiet ta' proprjetà intellettwali, filwaqt li jiżguraw il-fluss u l-iskambju ta' informazzjoni u idejat, jistgħu joffru protezzjoni; jenfasizza li l-SMEs jeħtieġu għajnuna biex ikollhom aċċess għall-protezzjoni tad-drittijiet ta' proprijetà intellettwali, biex jiddefendu dawn id-drittijiet bl-għajnuna tal-awtoritajiet relevanti tad-drittijiet ta' proprjetà intellettwali, kif ukoll biex jużaw id-drittijiet ta' proprjetà intellettwali tagħhom biex jattiraw finanzi;

32.  Jitlob lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jitolbu li l-imsieħba kummerċjali tagħhom japplikaw b'mod aktar strett il-Ftehima tad-WTO dwar l-Aspetti relatati mal-Kummerċjalizzazzjoni tad-Drittijiet tal-Proprjetà Intelletwali (TRIPS), kif ukoll biex jagħmlu l-isforzi kollha neċessarji għall-adozzjoni ta" ftehimiet bilaterali, reġjonali u multilaterali biex jiġġieldu l- falsifikazzjoni u l-piraterija, bħalma hi l-Ftehima ACTA (Anti-Counterfeiting Trade Agreement);

33.  Huwa tal-fehma li l-potenzjal sħiħ tal-kummerċ elettroniku għall-SMEs għadu mhux sfruttat b'mod sħiħ u għad baqa" ħafna xi jsir biex jinkiseb Suq Elettroniku Uniku Ewropew għall-prodotti u s-servizzi fejn l-SMEs jistgħu jkollhom irwol ewlieni għal aktar integrazzjoni tas-swieq Ewropej;

34.  Iqis li l-parteċipazzjoni tal-SMEs fi gruppi jrid ikun promoss biex tingħata spinta lill-innovazzjoni u tiżdied il-kompetittività tal-ekonomija tal-UE; għaldaqstant, jistieden lill-Kummissjoni biex tagħti appoġġ lit-titjib tal-ġestjoni tal-gruppi, l-aktar permezz tal-iskambju tal-aħjar prattiċi u programmi ta" taħriġ, biex ikunu ddisinjati u mxerrda l-għodda għall-evalwazzjoni tal-prestazzjoni tal-gruppi, biex tkun promossa l-koperazzjoni bejn il-gruppi, u biex ikunu ssimplifikati aktar il-proċeduri amministrattivi għall-parteċipazzjoni tal-gruppi fil-programmi tal-UE;

35.  Jitlob li l-Att dwar in-Negozji ż-Żgħar iqis l-arranġamenti kooperattivi fost l-intrapriżi ta" daqs żgħir u medju (il-gruppi ta' xiri u ta" tqegħid fis-suq), peress li gruppi bħal dawn urew li għandhom anqas riskju ta" insolvenza minn intrapriżi individwali;

36.  Huwa konvint bis-sħiħ li l-privattivi għandhom irwol importanti fl-innovazzjoni u fil-prestazzjoni ekonomika minħabba li jippermettu li innovaturi jiksbu profitt minn investimenti innovattivi u jipprovdu s-sigurtà neċessarja għall-investiment, l-ishma u s-self; għaldaqstant huwa tal-opinjoni li għandha ssir mingħajr dewmien ftehima dwar il-Privattiva Komunitarja li jiżgura protezzjoni ġuridika li ma tkun għolja ħafna, li tkun effiċjenti u ta" kwalità għolja, kif ukoll dwar sistema Ewropea armonizzata ta" tilwim dwar il-privattivi;

37.  Jenfasizza l-ħtieġa ta" promozzjoni ta' akkwist pubbliku innovattiv u ta' qabel il-kummerċjalizzazzjoni minħabba li dan iwassal għal valur miżjud għall-awtoritajiet kontraenti, għaċ-ċittadini, u għall-intrapriżi parteċipattivi; jistieden lill-Istati Membri biex iżiedu s-sehem tagħhom fl-akkwist pubbliku innovattiv u l-parteċipazzjoni ta' proċeduri innovattivi ta' akkwist pubbliku ta' SMEs; jistieden lill-Kummissjoni biex tiffaċilita t-tixrid tal-aħjar prattika f'dan il-qasam, pereżempju dwar il-kriterji għat-tfigħ ta' offerti u l-proċeduri u l-arranġamenti biex jinqasam ir-riskju u l-għarfien;

38.  Huwa tal-fehma li għall-akkwist pubbliku internazzjonali - fejn teknoloġiji ġodda jippermettu l-kummerċ elettroniku transkonfinali - forom ġodda ta" pereżempju irkanti kombinati għal konsorzja ta" SMEs u l-pubblikazzjoni u r-riklamar fuq l-Internet ta" sejħiet għall-offerti. jippermettu żidiet sinifikanti fil-kummerċ ta" akkwist mhux biss fl-Unjoni Ewropea imma globalment biex ikun inkoraġġit il-kummerċ elettroniku transkonfinali;

39.  Jiġbed l-attenzjoni għall-ħtieġa li jkun hawn biżżejjed persunal tekniku u tas-sengħa; għaldaqstant, jemmen li huwa meħtieġ li jsir iktar investiment fl-edukazzjoni u li għandhom jissaħħu r-rabtiet bejn istituzzjonijiet edukattivi u SMEs, sabiex il-promozzjoni tax-xogħol li wieħed jagħmlu għal rasu, tal-kultura tal-intraprenditorija u tal-għarfien tad-dinja tan-negozju jkunu inklużi fil-livelli kollha tar-kurrikula nazzjonali tal-edukazzjoni; jinkoraġġixxi iktar estensjoni ta" skemi ta" mobiltà individwali bħall-"Erasmus għal intraprendituri żgħażagħ" u l-"Erasmus għall-apprendisti", b'mod partikolari fir-rigward tal-parteċipazzjoni tan-nisa; appoġġja l-intenzjoni tal-Kummissjoni biex testendi l-ambitu tal-programm Leonardo da Vinci u l-ħolqien ta' Sistema Ewropea ta' Krediti għall-Edukazzjoni u t-Taħriġ Vokazzjonali (ECVET); iħeġġeġ lill-Istati Membri, f'kollaborazzjoni mal-imsieħba soċjali u l-fornituri tat-taħriġ, biex jistabbilixxu programmi vokazzjonali bbażati fuq ix-xogħol u t-taħriġ vokazzjonali (mill-ġdid) u programmi ta" tagħlim tul il-ħajja mfassla speċifikament għall-ħtiġijiet tal-SMEs li jkunu kkofinanzjati mill-Fond Soċjali Ewropew; jistieden lill-Kummissjoni biex tiffaċilità l-iskambju tal-aħjar prattika fit-taħriġ innovattiv u miżuri favur is-sejba ta' bilanċ bejn il-ħajja tax-xogħol u l-ħajja tal-familja u sabiex tippromwovi l-ugwaljanza bejn is-sessi;

40.  Jenfasizza l-importanza li l-intraprendituri żgħażagħ u l-intraprendituri nisa jiġu mħeġġa permezz ta', fost affarijiet oħra, l-introduzzjoni ta' programmi ta" taħriġ individwali u ta' gwida personali u pariri; jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li numru dejjem jikber ta' intraprendituri nisa u żgħażagħ jaħdmu fl-SMEs, anke jekk dawn jinsabu l-aktar fin-negozji ż-żgħar (il-mikronegozji), u huma vulnerabbli għall-effetti negattivi tal-istereotipi u l-preġudizzji rigward trasferiment u s-suċċessjoni fin-negozju, partikolarment fil-każ ta' negozji tal-familja; jitlob għalhekk lill-Istati Membri biex, filwaqt li jqisu l-impatt tal-popolazzjoni li qed tixjiħ, jimplimentaw politika u mekkaniżmi adatti, partikolarment billi jintroduċu għodod dijanjostiċi, informattivi, konsultattivi u ta' appoġġ għat-trasferimenti tan-negozju;

41.  Jenfasizza li s-Seba" Programm ta' Qafas għar-Riċerka u l-Iżvilupp fih mekkaniżmu ta" kondiviżjoni tar-riskju finanzjarju li għandu jippermetti li jitħaffef l-aċċess għal self mill-Bank Ewropew tal-Investiment (EIB) għal proġetti kbar ħafna; jistieden lill-Kummissjoni biex tevalwa l-użu mill-SMEs ta" dak il-mekkaniżmu u konsegwentement tintroduċi kwalunkwe proposti meħtieġa;

42.  Jilqa" b'sodisfazzjon it-tnedija ta" netwerk Ewropew uniku li jintegra s-servizzi attwalment fornuti miċ-Ċentri ta" Tagħrif dwar l-Ewro u ċ-Ċentri Relay għall-Innovazzjoni biex jingħata appoġġ lill-SMEs fil-ħidmiet kollha tagħhom ta" innovazzjoni u kompetittività permezz ta" firxa wiesgħa ta" servizzi;

43.  Jistieden lill-Kummissjoni biex tevalwa l-parteċipazzjoni tal-SMEs fil-Programm ta' Qafas tal-Innovazzjoni u l-Kompetittività(6) u biex tressaq kwalunkwe proposti meħtieġa;

Żgurar tal-finanzjament u tal-aċċess għall-finanzi

44.  Jinnota li s-sors ewlieni ta" finanzjament għall-SMEs fl-Ewropa ġej mill-attività tagħhom stess u mill-kreditu u self mogħtija lilhom mill-istituzzjonijiet finanzjarj; jinnota li l-SMEs huma kkunsidrati bħala li huma ta' riskju akbar li jfixkel l-aċċess tagħhom għall-finanzjament; għaldaqstant, jitlob li jkun hemm sforz konġunt mill-istituzzjonijiet finanzjarji, il-Kummissjoni u l-Istati Membri sabiex jiżguraw l-aċċess tal-SMEs għall-finanzjament u biex joffrulhom il-possibbiltà li jikkonsolidaw il-kapital tagħhom billi jinvestu mill-ġdid il-qligħ tagħhom fil-kumpanija; jemmen li m'għandux jintalab il-ħlas ta" tariffi qabel ma l-SMEs jibdew l-attività, biex ikun żgurat li huma jkunu kapaċi jiżviluppaw il-fondi u r-riżorsi tagħhom stess; f'dan il-kuntest, jindika l-urġenza tas-sitwazzjoni finanzjarja attwali u l-bżonn li tittieħed azzjoni immedjata;

45.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex iżidu l-isforzi tagħhom ħalli jippromwovu u jfornu tagħrif dwar l-eżistenza ta" fondi Ewropej u għajnuniet tal-Istat maħsuba għall-SMEs u sabiex jagħmlu dawn iż-żewġ strumenti aktar aċċessibbli kif ukoll li jinftiehmu aktar faċilment;

46.  Jistieden lill-Istati Membri biex joħolqu kundizzjonijiet aħjar li jipperemettu lill-SMEs li jinvestu fit-taħriġ tas-snajja", mhux anqas permezz ta" tnaqqis fit-taxxi diretti u arranġamenti ta" kumpens bejn l-awtoritajiet tat-taxxa u l-Unjoni Ewropea;

47.  Jirrikonoxxi li s-sistema tat-tassazzjoni tal-Istati Membri tista" tkun ħaġa li tiskoraġġixxi t-trasferiment ta" negozji, b'mod partikolari negozji ta" familji, filwaqt li żżid ir-riskju ta" likwidazzjoni jew għeluq tal-kumpanija; għaldaqstant, jistieden lill-Istati Membri sabiex jirrivedu b'attenzjoni l-qafas legali u fiskali tagħhom sabiex itejbu l-kondizzjonijiet għat-trasferiment ta" negozji, b'mod specjali f'każijiet fejn is-sidien jirtiraw jew jimirdu; huwa konvint li titjib bħal dan jiffaċilita l-kontinwazzjoni tal-attivitajiet tan-negozji, partikolarment in-negozji tal-familja, il-ħarsien tal-impjiegi u l-investiment mill-ġdid tal-profitt;

48.  Huwa sodisfatt ħafna bl-allinjament reċenti bejn il-politika ta" koeżjoni u l-Istrateġija ta" Liżbona"; jemmen li billi l-fondi reġjonali jkunu mmirati iktar lejn l-intraprenditorija, ir-riċerka u l-innovazzjoni, jistgħu jkunu disponibbli fondi konsiderevoli f'livell lokali għat-tisħiħ tal-potenzjal ta" negozji;

49.  Jisħaq li s-swieq finanzjarji dinamiċi huma essenzjali għall-finanzjament ta' intrapriżi ta' daqs żgħir u medju u jenfasizza l-bżonn li s-swieq Ewropej tal-kapital ta' riskju jinfetħu billi tittejjeb id-disponibilità tal-kapital ta' riskju, tal-kapital intermedjarju u tal-mikrokreditu u l-aċċess għalihom; iqis, għal din ir-raġuni, li f'ċirkostanzi normali l-intrapriżi ta' daqs żgħir u medju għandu jkollhom aċċess għall-krediktu provdut mill-atturi fis-swieq kapitali li jkunu jistgħu jevalwaw il-prospetti tagħhom u jkopru l-bżonnijiet tagħhom b'mod iktar effettiv;

50.  Jappoġġja d-deċiżjoni meħuda mill-Kunsill u mill-Bank Ewropew għall-Investiment li tiġi adottata sensiela ta' riformi biex jitwessgħu l-prodotti finanzjarji għall-intrapriżi ta' daqs żgħir u medju mill-grupp tal-BEI kif ukoll li jiġi offrut żvilupp sostanzjali tas-self globali tiegħu lill-imsieħba bankarji tiegħu, kemm f'termini kwantitattivi kif ukoll f'termini kwalitattivi;

51.  Jenfasizza li l-abiltà limitata tal-SMEs b'rabta mal-aċċess għall-finanzi hija ostaklu maġġuri għall-ħolqien u t-tkabbir tagħhom; f'dan ir-rigward jilqa' d-deċiżjoni tal-BEI li jżid b' EUR 30 000 miljun il-finanzjament disponibbli għal garanziji u għal strumenti finanzjarji oħrajn għall-SMEs; jistieden lill-EIB biex joħloq forom godda ta' strumenti finanzjarji u soluzzjonijiet ġodda tanġibbli biex jingħelbu l-ostakli li jippreżenta l-kollateral għall-aċċess għall-kreditu, jistieden lill-Istati Membri, fid-dawl tal-kriżi ekonomika attwali, biex jinkoraġġixxu lill-banek biex jassiguraw l-aċċess tal-SMEs għal kreditu b'kundizzjonijiet raġjonevoli;

52.  Ifaħħar l-inizjattiva reċenti tal-Azzjoni Konġunta għall-Appoġġ tal-Istituzzjonijiet ta' Mikro-finanza fl-Ewropa (JASMINE) li se tkun ta' benefiċċju għall-fażijiet ta' bidu tan-negożji u se tippromwovi b'mod partikulari l-intraprenditorija fost żgħażagħ u nisa; jistieden lill-Istati Membri biex, b'koperazzjoni ma' organizzazzjonijiet tal-SMEs u istituzzjonijiet ta' self, jassumu rwol proattiv fl-għoti ta' informazzjoni dwar aċċess u applikazzjoni għall-mikrokrediti u possibiltajiet oħrajn ta" finanzjament;

53.  Jenfasizza l-irwol importanti tal-EIB u l-Fond Ewropew tal-Investiment (EIF) għat-titjib tal-finanzjament disponibbli għall-SMEs, b'mod partikolari, minħabba l-inkwiet finanzjarju attwali u r-riperkussjonijiet tiegħu fuq is-suq tal-kreditu; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri sabiex ikomplu jinvestigaw kif jistgħu jittejbu r-regoli bankarji attwali u regolamenti finanzjarji oħrajn, inkluża t-trasparenza ta' klassifikazzjonijiet ta' kredtu, sabiex ikun faċilitat l-aċċess tal-SMEs għall-finanzjament; jistieden lill-Kummissjoni biex bil-koperazzjoni tal-Istati Membri u l-EIB jistabbilixxu kondizzjonijiet ta" qafas aħjar għall-iżvilupp ta' suq pan-Ewropew tal-kapital ta" riskju;

54.  Isostni li l-falliment ta" waħda minn kull erba' SMEs hu dovut għal ħlas tard, ħafna drabi min-naħa tal-amministrazzjoni pubblika; jenfasizza li l-'credit cruch' attwali jista' jeffettwa b'mod disproporzjonat lill-SMES billi l-klijenti l-kbar jeżerċitaw pressjoni fuq fornituri iżgħar sabiex jikkonċedu kundizzjonijiet itwal ta' pagament; f'dan ir-rigward jilqa" b'sodisfazzjon l-inizjattiva tal-Kummissjoni li tirrevedi d-Direttiva 2000/35/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta" Ġunju 2000 dwar il-ġlieda kontra ħlasijiet tard fi tranżazzjonijiet kummerċjali(7) u jistieden lill-Istati Membri biex itejbu l-kultura tal-ħlas fl-amministrazzjonijiet pubbliċi tagħhom; iħeġġeġ il-ħolqien fil-livell Komunitarju ta" limitu ta" żmien armonizzat għall-ħlasijiet li, jekk ikun possibbli, ikun iqsar għal ħlasijiet għall-SMEs, u multi għal meta jinqabeż dan il-limitu;

55.  Jilqa" b'sodisfazzjon il-miżuri proposti fl-SBA li jippruvaw itejbu l-forniment ta' kapital għall-SMEs; jistieden, b'mod partikolari fid-dawl tal-kriżi finanzjarja, biex jiżdiedu u/jew jitkomplewi l-programmi kredibbli ta" appoġġ statali għall-SMEs u biex l-appoġġ tagħhom ikun estiż għall-intermedjarji finanzjarji;

56.  Jinnota l-potenzjal enormi tal-Programm għall-Kompetittività u l-Innovazzjoni tal-UE biex ikunu kkoreġuti l-fallimanenti tas-suq fil-finazjament tal-SMEs, fil-promozzjoni tal-ekoinnovazzjoni u fl-appoġġ għall-kultura ta" intraprenditorija;

Titjib tal-aċċess għas-suq

57.  Jenfasizza li l-istandardizzazzjoni tista" twassal għall-innovazzjoni u l-kompetittività billi tiffaċilita l-aċċess għas-swieq u billi tippermetti l-interoperabiltà; jistieden lill-Kummissjoni biex ittejjeb l-aċċess għal standards għall-SMEs u l-parteċipazzjoni tagħhom fil-proċess ta" standardizzazzjoni; jinkoraġġixxi lill-Kummissjoni sabiex tkompli tippromwovi standards Komunitarji b'mod internazzjonali;

58.  Jenfasizza l-importanza tal-involviment, bl-aktar mod sħiħ possibbli, tan-Netwerk Impriża Ewropa, l-awtoritajiet ta" tmexxija ta" proġetti nazzjonali, il-kmamar tal-kummerċ u tal-industrija u l-awtoritajiet pubbliċi fil-promozzjoni fil-livell lokali tal-opportunitajiet offruti mill-programmi tal-UE għar-riċerka, l-iżvilupp u l-innovazzjoni u mill-Fondi Strutturali tal-UE, inkluża l-inizjattiva Komunitarja rigward l-Azzjoni Konġunta għall-Appoġġ tal-Istituzzjonijiet ta' Mikro-finanza fl-Ewropa (JEREMIE);

59.  Jinnota li l-akkwist pubbliku jkopri madwar 17% tal-GDP tal-UE; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri sabiex isaħħu l-aċċess tal-SMEs għall-akkwist pubbliku u l-parteċipazzjoni tagħhom fih permezz tal-opportunitajiet ippreżentati fil-kodiċi tal-aħjar prattiċi msemmi hawn fuq li jiffaċilita l-aċċess tal-SMEs għall-kuntratti għall-akkwisti pubbliċi billi, inter alia;

   jsir aktar użu ta' akkwist pubbliku elettroniku (e-procurement),
   jsir adattament fid-daqs tal-kuntratti,
   jittaffa l-piż amministrattiv u finanzjarju tat-tfigħ tal-offerti,
   jingħataw kriterji ta' kwalifikazzjoni li jkunu relevanti u proporzjonati għal sejħiet għall-offerti speċifiċi,
   jissaħħaħ l-aċċess tal-SMEs għal tagħrif dwar offerti pubbliċi;
   isir standardizzazzjoni tad-dokumenti li jkunu meħtieġa;

60.  Iħeġġeġ barra minn hekk lill-Istati Membri biex jieħdu dawn il-passi:

   jeżiġu li l-awtoritajiet kontraenti jiġġustifikaw in-nuqqas ta" qsim tal-kuntratti;
   jestendu l-possibiltà ta" rispons bħala konsorzju għal sejħiet pubbliċi għat-tfigħ ta'offerti;
   jagħmlu li l-ħlas ta' parti mis-somma bil-quddiem għall-kuntratti kollha ta" akkwist pubbliku isir prattika ġenerali;

61.  Jinnota li hemm il-ħtieġa ta' sistema ta" servizz ta" konsulenza li jgħin l-operat ta" kuljum tal-SMEs matul iċ-ċiklu tal-ħajja kollha tagħhom bil-għan li jottimizzaw l-investimenti tagħhom;

62.  Jikkunsidra li applikazzjonijiet avvanzati tan-negozju elettroniku, ibbażati fuq l-implimentazzjoni ta" firem u ċertifikati ta" awtentifikazzjoni elettroniċi interoperabbli, huma forza kruċjali għall-kompetittività tal-SMEs u għandhom ikunu inkoraġġiti mill-Kummissjoni u l-Istati Membri;

63.  Jenfasizza l-importanza tas-suq intern għall-SMEs u jgħid li l-promozzjoni tal-aċċess tal-SMEs għas-suq intern għandha tkun prijorità;

64.  Jirrikonoxxi li għad hemm ċerti restrizzjoniijiet fil-possibbiltà tal-SMEs li jagħmlu użu sħiħ mill-vantaġġi li joffri s-Suq Intern; għalhekk iqis li kemm il-qafas legali kemm dak politiku tas-Suq Intern iridu jitjiebu biex jiffaċilitaw l-operazzjonijiet transkonfinali tal-SMEs; jgħid ukoll li ambjent regolatorju ċar jkun jista" joffri lill-SMEs aktar inċentivi għall-kummerċ fis-Suq Intern; iqis li l-Istati Membri għandhom jistabbilixxu punti ta" kuntatt uniċi u portali web;

65.  Jenfasizza li informazzjoni msaħħa dwar l-aċċess għas-suq u l-opportunitajiet tal-esportazzjoni fis-Suq Uniku hija essenzjali kemm fil-livell nazzjonali kif ukoll fl-UE; jistieden għalhekk lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex isaħħu l-informazzjoni u s-servizzi konsultattivi, b'mod partikolari, in-netwerk li jsolvi l-problemi SOLVIT;

66.  Jappoġġja t-talba għall-provediment ta" servizzi ta" konsulenza minn Stati Membri biex jgħinu lill-SMEs jiddefendu rwieħhom minn prattika kummerċjali inġusta, bħal dawk ta" kumpaniji ta" direttorju kummerċjali qarrieqa, liema servizzi jinkoraġġixxu l-SMEs fil-kummerċ transkonfinali tagħhom; jenfasizza l-importanza tal-irwol tal-Kummissjoni kemm biex jiffaċilitaw il-koordinazzjoni ta" dawn is-servizzi ta" konsulenza kemm biex jikkoperaw magħhom biex jiġi żgurat li l-ilmenti transkonfinali jiġu ttrattati b'mod adegwat u effiċjenti; jinsisti, minkejja dan, li fil-każ li dawn il-miżuri ħfief ma jagħtux riżultati, il-Kummissjoni għandha tkun lesta tagħti l-bidu għall-modifiki leġiżlattivi neċessarji li jipprovdu lill-SMEs bi protezzjoni simili għall-konsumaturi meta jkunu l-parti d-dgħajfa f'dawn it-tranżazzjonijiet;

67.  Jenfasizza li 8% biss tal-SMEs kollha huma involuti f'attivitajiet transkonfinali, fattur li jillimita l-possibiltajiet ta' tkabbir; iqis li huwa essenzjali li tingħata spinta lis-suq intern; jemmen li l-Istati Membri għandhom jikkoperaw fl-armonizzazzjoni tar-rekwiżiti amministrattivi li jaffettwaw attivitajiet intra-Komunitarji; jistieden lill-Istati Membri sabiex jittrasponu u jimplimentaw malajr id-Direttiva tas-Servizzi(8) filwaqt li jagħtu attenzjoni speċjali lill-interessi tal-SMEs u jinkoraġġixxi l-adozzjoni mħeffa tal-istatut għal Kumpanija Privata Ewropea;

68.  Jemmen li għandu jkun hemm bażi kkonsolidata komuni għat-tassazzjoni tal-kumpaniji; jitlob li tiġi stabbilita vetrina unika (one-stop-shop) għall-VAT sabiex ikun possibbli għall-intraprendituri li jissodisfaw ir-responsabilitajiet tagħhom fil-pajjiż tal-oriġini tan-negozju;

69.  Jistieden lill-Kummissjoni sabiex issaħħaħ b'mod kontinwu r-rekwiżiti ta' qafas għall-aċċess tal-SMEs għas-swieq barranin u sabiex tappoġġja l-provvista ta" informazzjoni; jinkoraġġixxi l-istabbiliment ta" ċentri Ewropej ta" appoġġ għan-negozji fiċ-Ċina u fl-Indja, u fis-swieq kollha li qed jitfaċċaw, b'koperazzjoni mill-qrib ma" ċentri nazzjonali ta" appoġġ għan-negozji li diġà joperaw hemmhekk; minħabba li parteċipazzjoni baxxa mill-SMEs fl-attivitajiet transkonfinali tista" tkun spjegata wkoll min-nuqqas ta" ħiliet fil-lingwi u kompetenzi multikulturali, huma meħtieġa mezzi ta" azzjoni akbar biex tingħeleb din l-isfida; madankollu, ifakkar li l-SMEs jeħtieġu aċċess aħjar għat-tagħrif u l-pariri kwalifikati fil-pajjiż tagħhom stess;

70.  Jenfasizza l-importanza li jsir progress fin-negozjati kummerċjali li jistgħu jnaqqsu aktar ostakoli regolatorji għall-kummerċ, ħaġa li taffettwa lill-SMEs b'mod sproporzjonat;

71.  Jistieden lill-Kummissjoni biex tinkludi fil-programm tax-xogħol tagħha l-inkorporazzjoni ta" trattamment ugwali għall-SMEs fir-regoli tal-WTO dwar l-aċċess għall-kuntratti ta" akkwist pubbliku; jistieden lill-Kummissjoni biex tagħti attenzjoni partikolari lill-problemi li jiltaqgħu magħhom l-SMEs minħabba l-formalitajiet tad-dwana, b'mod partikolari billi tħaffef l-adattament tas-sistemi tal-informatika tagħhom, bi prezz irħis kemm jista" jkun, ma" dawk użati mill-awtoritajiet nazzjonali tad-dwana, u bis-simplifikazzjoni tal-arranġamenti għall-aċċess tal-istatus ta" operatur ekonomiku;

Il-ġlieda kontra l-burokrazija u proċeduri amministrattivi dewwemin

72.  Jemmen li teżisti ħtieġa urġenti li kull meta jkun possibbli jitnaqqsu għall-anqas b"25% l-proċeduri amministrattivi dewwemin u li titqiegħed fis-seħħ amministrazzjoni moderna adattata għall-ħtiġijiet ta" SMEs; għaldaqstant, jinkoraġġixxi l-promozzjoni fost l-SMEs tal-għarfien tal-informatika, b'mod partikolari fost intraprendituri żgħażagħ u intraprendituri nisa, u użu aħjar tat-teknoloġija diġitali li jippermettilhom li jiffrankaw il-ħin u l-flus u jkunu jistgħu jiddedikaw ir-riżorsi li jirriżultaw għall-iżvilupp tagħhom stess; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex iwettqu inizjattivi biex isir skambju u promozzjoni tal-aħjar prattiċi amministrattivi, jistabbilixxu punti ta" referenza u jelaboraw u jippromwovu linji gwida u standards għall-prattiċi amministrattivi faverevoli għall-SMEs; huwa konvint li huwa urġenti wkoll li fil-ġejjieni qarib jiġu implimentati l-proposti tal-Grupp ta" Esperti ta" Livell Għoli rigward it-Tnaqqis tal-Piżijiet Amministrattivi bil-għan li jinkisbu l-miri ta" tnaqqis mingħajr ma jirriskjaw l-aċċess għall-finanzji mill-SMEs;

73.  Jemmen li l-intrapriżi ta' daqs żgħir u medju, u b'mod partikolari l-mikrointrapriżi, għandhom ikunu ntaxxati b'mod li kemm jista" jkun inaqqas l-isforzi amministrattivi, b'tali mod li tkun faċilitata l-fażi inizjali ta' negozju u li jitħeġġu l-innovazzjoni u l-investiment tul l-eżistenza tagħhom;

74.  Jenfasizza l-importanza fundamentali tal-evalwazzjoni tal-impatt ta" inizjattivi leġiżlattivi futuri fuq SMEs; għaldaqstant, jitlob li jitwaqqfu evalwazzjonijiet mandatorji sistematiċi tal-impatt u mmirati għall-SMEs, l-hekk imsejjaħ "test tal-SMEs" li r-riżultati tagħhom għandhom ikunu suġġetti għal evalwazzjoni indipendenti li għandha titqiegħed għad-dispożizzjoni tal-korpi leġiżlattivi tal-UE; jemmen li attenzjoni speċifika għandha tingħata lill-impatt, inkluż lill-piż amministrattiv, fuq l-impriżi żgħar u l-mikroimpriżi ; iħeġġeġ lill-Kummissjoni sabiex tapplika t-test tal-SMEs għall-proposti ġodda kollha tal-leġiżlazzjoni tal-UE li jeffettaw in-negozju, inklużi simplifikazzjoni tal-leġiżlazzjoni eżistenti u rtirar ta' proposti pendenti; iħeġġeġ lill-Istati Membri biex jintroduċu testitijiet tal-SMEs simili fil-livell nazzjonali;

75.  Hu tal-fehma li kwalunkwe leġiżlazzjoni ġdida, pereżempju dwar il-prevenzjoni ta' dewmien fl-oqsma tal-pagamenti, id-drittijiet tal-awtur, il-liġi tal-kumpaniji jew il-liġi dwar il-kompetizzjoni (bħalma huma r-regoli adottati biex jiġi ffaċilitat l-ksib tad-data f'litigazzjoni dwar imġiba antikompetittiva jew dwar litigazzjoni li tirriżulta mir-Regolament għal Eżenzjoni Ġenerali Sħiħa għall-għajnuna Statali), għandha tkun ifformulata b'tali mod li mhux biss ma tiddiskriminax kontra l-SMEs, imma tappoġġja lilhom u l-forniment tas-servizz tagħhom fis-suq intern kollu;

76.  Jenfasizza l-ħtieġa ta' involviment xieraq u f'waqtu tal-SMEs fit-tfassil ta' politika; għalhekk, huwa tal-fehma li l-perjodu ta" konsultazzjoni tal-Kummissjoni għandu jiġi estiż għal tal-anqas 12-il ġimgħa mid-data meta l-konsultazzjoni tkun disponibbli bil-lingwi kollha tal-UE; jirrikonoxxi l-irwol essenzjali u prezzjuż tal-organizzazzjonijiet tan-negozju rappreżentattivi, għaldaqstant jistieden lill-Kummissjoni biex, meta jkun rilevanti, iddaħħal direttament lill-SMEs u lir-rappreżentattivi tagħhom fil-kumitati konsultattivi ta" esperti u l-gruppi ta" livell għoli tagħhom;

77.  Jitlob lill-Kummissjoni sabiex tistimula s-simplifikazzjoni u l-armonizzazzjoni tal-liġi tal-kumpaniji u, b'mod partikolari, tar-regoli tal-kontabilità fis-suq intern sabiex jitnaqqas il-piż amministrattiv għall-SMEs u tiżdied it-trasparenza għal kulmin hu imdaħħal fis-settur; iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex tippromwovi bil-qawwi l-użu ta' teknoloġija ġdida bħalma hi l-XBRL (eXtensible Business Reporting Language) billi tippreżenta pjan direzzjonali għall-introduzzjoni ta' rappurtaġġ bl-XBRL fl-Unjoni Ewropea, sabiex dan isir obbligatorju f'perjodu ta" żmien raġjonevoli u li jkun promoss u appoġġjat użu wiesa' ta' dan l-istandard miftuħ;

78.  Jinkoraġġixxi l-istabbiliment ta" "btala statistika" għal mikrointrapriżi, li tikkonċedilhom eżenzjonijiet temporanji minn stħarriġ mandatarju tal-istatistika, l-applikazzjoni wiesgħa tal-prinċipju "darba biss" b'rabta mal-informazzjoni pprovduta mill-intrapriżi lill-awtoritajiet pubbliċi, u iktar żvilupp tal-gvern elettroniku;

79.  Jenfasizza l-ħtieġa għall-introduzzjoni ta" dati komuni li fihom jingħata bidu għal leġiżlazzjoni tal-Komunità ġdida li taffettwa l-SMEs; jistieden lill-Istati Membri u l-assoċjazzjonijiet tal-SMEs biex jinfurmaw lill-SMEs b'mod konċiż u komprensiv rigward il-bidliet fil-leġiżlazzjoni li taffettwahom;

80.  Iħeġġeġ lill-Istati Membri, b'koperazzjoni ma' organizzazzjonijiet tal-SMEs, sabiex fuq is-sisien ta' strutturi eżistenti bħan-Netwerk Impriża Ewropa u l-uffiċċji tal-Europe Direct, jistabbilixxu punti ta" kuntatt nazzjonali dedikati - fiżiċi jew elettroniċi - għal fini ta' informazzjoni, u aġenziji ta" appoġġ għall-SMEs, li jkunu msejsa fuq il-prinċipju ta' one-stop-shops u joffru aċċess għal sorsi varji ta" informazzjoni u serviżżi ta' appoġġ, strutturati skont iċ-ċiklu tal-ħajja tan-negozju;

81.  Jirrikonoxxi d-diffikultà tat-twaqqif ta' negozji ġodda minħabba d-diversità tas-sistemi stabbiliti fl-Istati Membri diversi; għalhekk iqis li jeħtieġ li tinħoloq sistema unifikata biex jiġi stabbilit negozju fejn il-proċess isir pass wara pass, u fejn jista" jinħoloq negozju fi żmien 48 siegħa;

82.  Itenni li r-regoli finanzjarji li jirregolaw programmi Komunitarji ta" sikwit għadhom iwasslu għal proċeduri burokratiċi mhux neċessarji u li jkunu twal u jiswew il-flus, b'mod partikolari għall-SMEs; jistieden lill-Kummissjoni biex terġa' tqajjem fuq tiegħu l-Ossevatorju ta' SMEs Ewropej, tippubblika l-parteċipazzjoni tagħhom f'kull programm Komunitarju flimkien ma' analiżi tal-benefiċċju li jinkiseb, u skont ir-riżultati, tressaq proposti biex tiżdied il-parteċipazzjoni tagħhom; jistieden lill-Kummissjoni sabiex issaħħaħ l-irwol u l-viżibiltà tar-rappreżentanti maħturin tal-SMEs fl-oqsma differenti ta' politika; barra minn hekk, jinkoraġġixxi l-inizjattivi kollha li jippermettu l-iżvilupp ta" "l-iSpirtu tal-SMEs" fit-tfassil tal-politika fi ħdan awtoritajiet pubbliċi, bħalma huma il-Programm ta" Esperjenza f'Impriża tal-Kummissjoni li jippermetti li s-Servizz Ċivili Ewropew jiffamiljarizza ruħu mal-SMEs;

83.  Jiddeplora l-prattika ta' 'gold plating' tal-Istati Membri - li hija ta' ħsara partikulari għall-SMEs - u jistieden lill-Kummissjoni biex tinvestiga x'miżuri oħrajn jistgħu jittieħdu biex dan jiġi evitat; jitlob segwitu għall-evalwazzjoni ta' impatt li tanalizza kif qegħdin fil-fatt jiġu implimentati d-deċiżjonijiet fl-Istati Membri u f'livell lokali;

84.  Jistieden li ssir websajt speċjali tal-UE għall-SMEs li jkun fiha tagħrif u formoli tal-applikazzjoni għal proġetti tal-UE, numri tat-telefown nazzjonali, rabtiet ma" imsieħba, tagħrif dwar il-kummerċ, tagħrif dwar proġetti ta" riċerka, kif ukoll konsultazzjoni, laqgħat għall-għoti ta" tagħrif u tagħrif rigward regolamenti ġodda permezz tal-Internet;

85.  Jistieden lill-Kummissjoni biex taħdem, flimkien mal-Istati Membri fuq l-armonizzazzjoni tal-formoli ta' applikazzjoni li għandhom jimtlew mill-intrapriżi fil-proċessi ta' applikazzjoni ta' tfigħ ta' offerti;

86.  Jilqa" b'sodisfazzjon il-Premju għall-Aħjar Idea li Tnaqqas il-Burokrazija għall-awtoritajiet pubbliċi li fornew miżuri innovattivi li jnaqqsu l-burokrazija fil-livell lokali, reġjonali jew nazzjonali;

87.  Jistieden li jsir ħlas fi żmien 30 jum mill-fondi ta" koeżjoni tal-UE għal proġetti diġà approvati, biex jiġu żgurati t-tkomplija tal-progress, is-sovravivenza u l-effetti ta" dawn il-proġetti;

Bdil tas-sostenibiltà f'negozju

88.  Jirrikonoxxi li l-isforzi għat-titjib tas-sostenibiltà jistgħu jsiru sors importanti ta" (eko) innovazzjoni u vantaġġ ewlieni għall-kompetittività tal-industrija; jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li l-SMEs ta" sikwit ma jkunux konxji biżżejjed minn soluzzjonijiet ġodda effiċjenti f'termini tal-enerġija u li ma jagħmlux ħsara lill-ambjent jew ma jkollhomx ir-riżorsi finanzjarji neċessarji sabiex ikunu jistgħu jiksbuhom; għaldaqstant, jistieden lill-Kummissjoni sabiex tinvestiga kif il-Komunità tista" tgħin lill-SMEs biex isiru iktar effiċjenti f'termini tar-riżorsi u tal-enerġija;

89.  Itenni l-importanza mogħtija lir-responsabilità soċjali korporattiva ta' negozji fuq skala żgħira li jeħtieġu rabtiet, netwerks u servizzi orizzontali; iqis bħala ħaġa bla ebda effett li ssir referenza għaċ-ċertifikazzjoni tas-sistema Ewropea ta' Mmaniġġjar u Verifika Ambjentali, kemm minħabba li din tagħmel ħsara liċ-ċertifikati eżistenti, kif wkoll għaliex din hija limitata biss għal isfidi ambjentali;

90.  Jilqa" b'sodisfazzjon inizjattivi reċenti li jgħinu lill-SMEs sabiex jikkonformaw mal-leġiżlazzjoni ambjentali billi, fost affarijiet oħrajn, dawn jingħataw tnaqqis fil-ħlasijiet tal-aġenziji, billi jkun żgurat l-aċċess tagħhom għal informazzjoni dwar standards ambjentali jew billi jiġu introdotti eżenzjonijiet speċifiċi mil-leġiżlazzjoni Komunitarja;

o
o   o

91.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri.

(1) ĠU C 316 E, 22.12.2006, p. 378.
(2) ĠU C 287 E, 24.11.2006, p. 258.
(3) ĠU L 214, 9.8.2008, p. 3.
(4) ĠU C 297 E, 20.11.2008, p. 174.
(5) ĠU L 412, 30.12.2006, p. 1.
(6) Deċizjoni Nru 1639/2006/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta' Ottubru 2006 li tistabbilixxi programm ta' qafas dwar il-Kompetittività u l-Innovazzjoni (2007 sa 2013) (ĠU L 310, 9.11.2006, p.15).
(7) ĠU L 200, 8.8.2000, p. 35.
(8) Direttiva 2006/123/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta' Diċembru 2006 dwar is-servizzi fis-suq intern (ĠU L 376, 27.12.2006, p. 36).

Avviż legali - Politika tal-privatezza