Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2005/0242(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0072/2009

Внесени текстове :

A6-0072/2009

Разисквания :

PV 10/03/2009 - 12
CRE 10/03/2009 - 12

Гласувания :

PV 11/03/2009 - 5.11
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2009)0111

Приети текстове
PDF 263kWORD 33k
Сряда, 11 март 2009 г. - Страсбург
Гражданска отговорност и финансови гаранции на корабособствениците ***II
P6_TA(2009)0111A6-0072/2009

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 11 март 2009 г. относно общата позиция на Съвета за приемане на директива на Европейския парламент и на Съвета относно застраховката на корабособствениците за морски искове (14287/2/2008 – C6-0483/2008 – 2005/0242(COD))

(Процедура на съвместно вземане на решение: второ четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид общата позиция на Съвета (14287/2/2008 – C6-0483/2008)(1),

–   като взе предвид своята позиция на първо четене(2) относно предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2005)0593),

–   като взе предвид измененото предложение на Комисията (COM(2007)0674),

–   като взе предвид член 251, параграф 2 от Договора за ЕО,

–   като взе предвид член 67 от своя правилник,

–   като взе предвид препоръката за второ четене на Комисията по транспорт и туризъм (A6-0072/2009),

1.  Одобрява общата позиция;

2.  Констатира, че актът е приет в съответствие с общата позиция;

3.  Възлага на своя председател да подпише акта заедно с председателя на Съвета, съгласно член 254, параграф 1 от Договора за ЕО;

4.  Възлага на своя генерален секретар да подпише акта, след като е направена проверка за надлежното изпълнение на всички процедури, и съвместно с генералния секретар на Съвета да пристъпи към публикуването му в Официален вестник на ЕС;

5.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

(1) ОВ C 330 E, 30.12.2008 г., стp. 7.
(2) ОВ C 27 E, 31.1.2008 г., стp. 166.

Правна информация - Политика за поверителност