Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Proċedura : 2008/0090(COD)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : A6-0077/2009

Testi mressqa :

A6-0077/2009

Dibattiti :

PV 10/03/2009 - 7
CRE 10/03/2009 - 7

Votazzjonijiet :

PV 11/03/2009 - 5.14
CRE 11/03/2009 - 5.14
Spjegazzjoni tal-votazzjoni
Spjegazzjoni tal-votazzjoni
PV 05/05/2009 - 5.7
CRE 05/05/2009 - 5.7
Spjegazzjoni tal-votazzjoni

Testi adottati :

P6_TA(2009)0114

Testi adottati
PDF 683kWORD 236k
L-Erbgħa, 11 ta' Marzu 2009 - Strasburgu
L-aċċess pubbliku għad-dokumenti tal-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni (tfassil mill-ġdid) ***I
P6_TA(2009)0114A6-0077/2009
Test
 Test konsolidat
 Anness

Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-aċċess pubbliku għad-dokumenti tal-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni (tfassil mill-ġdid) (COM(2008)0229 – C6-0184/2008 – 2008/0090(COD))

(Proċedura ta' kodeċiżjoni – tfassil mill-ġdid)

Il-proposta ġiet emendata fil-11 ta' Marzu 2009 kif ġej(1):

(1) Il-kwistjoni kienet imbgħad riferuta lura lill-kumitat skont l-Artikolu 53(2) tar-Regoli ta' Proċedura (A6-0077/2009).


Regolament (KE) Nru .../2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-aċċess pubbliku għad-dokumenti tal-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni (tfassil mill-ġdid)

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 255(2) tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni║,

Filwaqt li jaġixxu skont il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 251 tat-Trattat(1),

Billi:

(1)  Numru ta' bidliet sostanttivi għandhom isiru lir-Regolament (KE) Nru 1049/2001 tat-30 ta' Mejju 2001 dwar l-aċċess pubbliku għal dokumenti tal-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni(2) Dan id-dokument għandu jitfassal mill-ġdid fl-interess taċ-ċarezza.

(2)  It-tieni sottoparagrafu tal-Artikolu 1 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea jħaddan fih il-kunċett ta' trasparenza, billi jgħid li t-Trattat huwa stadju ġdid fil-proċess tal-ħluq ta' għaqda dejjem eqreb fost il-popli tal-Ewropa, fejn id-deċiżjonijiet jittieħdu bl-aktar mod miftuħ, u l-eqreb liċ-ċittadin, possibbli.

(3)  It-trasparenza tgħin liċ-ċittadin jieħu sehem fil-proċess tat-teħid ta' deċiżjonijiet b'mod aktar mill-qrib, u jiggarantixxi li l-amministrazzjoni tgawdi aktar leġittimità u tkun aktar effettiva u kontabbli liċ-ċittadin f'sistema demokratika. It-trasparenza ssaħħaħ il-prinċipji tad-demokrazija u r-rispett lejn id-drittijiet fundamentali, kif stabbilit fl-Artikolu 6 tat-Trattat tal-UE u fil-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea.

(4)  It-trasparenza għandha wkoll issaħħaħ il-prinċipji ta' amministrazzjoni tajba fl-istituzzjonijiet tal-UE kif previst mill-Artikolu 41 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea(3) ("il-Karta"). Il-proċeduri interni għandhom jiġu definiti kif suppost u riżorsi finanzjarji u umani adegwati għandhom ikunu disponibbli biex jitwettaq fil-prattika l-prinċipju tal-ftuħ. [Em 1]

[Em 2]

▌[Em 3]

(5)  Il-konsultazzjoni li għamlet il-Kummissjoni wriet appoġġ wiesa" mis-soċjetà ċivili għas-sejħa tal-Parlament Ewropew għall-introduzzjoni ta" strument ġenwin għall-libertà tal-informazzjoni applikabbli għall-qafas istituzzjonali tal-Unjoni Ewropeaf'konformita' mad-dritt għal amministrazzjoni tajba kif stipulat fl-Artikolu 41 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea.[Em 92]

(6)  Il-fini ta' dan ir-Regolament huwa li jagħti l-akbar effett possibbli lid-dritt tal-aċċess pubbliku għad-dokumenti u li jistabbilixxi l-pinċipji ġenerali u l-limiti fuq il-bażi ta' interess pubbliku jew privat li jirregola dan l-aċċess skont l-Artikolu 255(2) tat-Trattat tal-KE u filwaqt li jqis l-esperjenza tal-implimentazzjoni inizjali tar-Regolament (KE) Nru 1049/2001 u tar-riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-4 ta' April 2006 b'rakkomandazzjonijiet għall-Kummissjoni dwar l-aċċess għat-testi tal-istituzzjonijiet(4). Dan ir-Regolament huwa mingħajr preġudizzju għal drittijiet ta' aċċess għal dokumenti fis-seħħ għall-Istati Membri, l-awtoritajiet ġudizzjarji jew il-korpi investigattivi. [Em 4]

(7)  Skont l-Artikolu 255(2) tat-Trattat KE, dan ir-Regolament jagħti d-dettalji dwar il-prinċipji ġenerali u l-limiti abbażi tal-interess pubbliku jew privat li jirregolaw id-dritt għall-aċċess għal dokumenti li r-regoli l-oħra kollha tal-UE għandhom ikunu konformi magħhom. [Em 16]

(8)  Skont l-Artikoli 28(1) u 41(1) tat-Trattat tal-UE, id-dritt tal-aċċess japplika wkoll għad-dokumenti dwar il-politika estera u ta' sigurtà komuni u dwar il-koperazzjoni tal-pulizija u dik ġudizzjarja fi kwistjonijiet kriminali. ▌ [Em 5]

(9)  Peress li l-kwistjoni tal-aċċess għad-dokumenti m'hijiex koperta mid-dispożizzjonijiet tat-Trattat li jistabilixxi l-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika, il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni għandhom, skont id-Dikjarazzjoni Nru 41, mehmuża ma' l-Att Finali tat-Trattat ta' Amsterdam, jqisu dan ir-Regolament bħala gwida fir-rigward ta' dokumenti dwar l-attivitajiet koperti minn dak it-Trattat.

(10)  Fis-6 ta' Settembru 2006, il-Parlament u l-Kunsill adottaw ir-Regolament (KE) Nru 1367/2006 dwar l-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet tal-Konvenzjoni ta' Århus dwar l-Aċċess għall-Informazzjoni, il-Parteċipazzjoni Pubblika fit-Teħid tad-Deċiżjonijiet u l-Aċċess għall-Ġustizzja fi Kwistjonijiet Ambjentali għall-istituzzjonijiet u l-entitajiet Komunitarji(5). Fir-rigward tal-aċċess għal dokumenti li fihom informazzjoni ambjentali, dan ir-Regolament għandu jkun konsistenti mar-Regolament (KE) Nru 1367/2006.

(11)  Il-Kunsill u l-Kummissjoni jaġixxu fil-kapaċità leġiżlattiva tagħhom meta, bl-assoċjazzjoni tal-Parlament Ewropew, huma jadottaw, anki taħt setgħat iddelegati, regoli ta' kamp ta' applikazzjoni ġenerali li jorbtu legalment fl-Istati Membri jew li jorbtu lilhom, permezz ta' regolamenti, direttivi, deċiżjonijiet ta' qafas jew deċiżjonijiet, fuq il-bażi tad-dispożizzjonijiet rilevanti tat-Trattati. [Em 6]

(12)  F'konformita' mal-prinċipji demokratiċi msemmija fl-Artikolu 6(1) tat-Trattat tal-UE u l-każistika tal-Qorti tal-Ġustizzja dwar l-implimentazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1049/2001, għandu jingħata aċċess usa' għal dokumenti f'każijiet fejn l-istituzzjonijiet jaġixxu fil-kapaċitajiet leġiżlattivi tagħhom, inklużi dawk taħt setgħat delegati,. It-testi legali għandhom jitfasslu b'mod ċar u li jinftiehem(6) u għandhom jiġu ppubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea; id-dokumenti preparatorji u l-informazzjoni relatata kollha, inklużi l-opinjonijiet legali u l-proċedura interistituzzjonali, għandhom ikunu aċċessibbli f'waqthom, b'mod faċli miċ-ċittadini fuq l-internet.

Il-prattika tal-leġiżlar aħjar, il-mudelli u t-tekniki tal-abbozzar kif ukoll is-soluzzjonijiet tekniċi, biex tiġi ssorveljata l-ħajja ċiklika tad-dokumenti preparatorji u biex dawn jinqasmu mal-istituzzjonijiet u l-organizzazzjonijiet assoċjati fil-proċedura, għandhom jiġu miftiehma mill-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni bi qbil ma' dan ir-Regolament u ppubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.[Em 8]

(13)  Reġistru interistituzzjonali ta' lobbyists u ta' partijiet interessati oħra huwa għodda prattika għall-promozzjoni tal-ftuħ u t-trasparenza fil-proċess leġiżlattiv. [Em 11]

(14)  It-trasparenza fil-proċess leġiżlattiv hija ta' importanza kbira għaċ-ċittadini. Għalhekk, l-istituzzjonijiet għandhom jiddessiminaw b'mod attiv dokumenti li huma parti mill-proċess leġiżlattiv. It-tixrid attiv ta' dokumenti għandu jiġi mħeġġeġ f'oqsma oħra.

(15)  Biex jiġi kkumplimentat dan ir-Regolament, il-Kummissjoni għandha tipproponi strument li jrid jiġi adottat mill-Parlament Ewropew u l-Kunsill, dwar regoli komuni li jirregolaw l-użu mill-ġdid tal-informazzjoni u tad-dokumenti miżmuma mill-istituzzjonijiet li jimplimenta, mutatis mutandis, il-prinċipji msemmija fid-Direttiva 2003/98/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta" Novembru 2003 dwar l-użu mill-ġdid tal-informazzjoni tas-settur pubbliku(7).[Em 22]

(16)  Bla ħsara għal-leġiżlazzjoni nazzjonali dwar l-aċċess għad-dokumenti, f'konformità mal-prinċipji tal-koperazzjoni leali u taċ-ċertezza legali, meta jimplimentaw l-atti tal-istituzzjonijiet tal-UE, l-Istati Membri m'għandhomx jimminaw il-ksib tal-għanijiet ta' dan ir-Regolament, inkluż il-livell ta' trasparenza li dan ir-Regolament jipprova jiżgura fil-livell tal-UE u għandhom, b'mod partikulari, jiżguraw li d-dispożizzjonijiet nazzjonali tal-Istati Membri dwar l-implimentazzjoni tal-liġi tal-UE għandhom jispjegaw biċ-ċar, liċ-ċittadini tal-Unjoni u persuni oħra konċernati, id-drittijiet u l-obbligi tagħhom u jippermettu lill-qrati nazzjonali biex jiżguraw li dawk id-drittijiet u l-obbligi jiġu rispettati.[Em 100]

(17)  Għalkemm l-emenda ta' liġijiet nazzjonali dwar aċċess għal dokumenti m'hijiex l-iskop jew l-effett ta' dan ir-Regolament, permezz tal-prinċipju ta' kooperazzjoni leali li jirregola r-relazzjonijiet bejn l-istituzzjonijiet u l-Istati Membri, l-Istati Membri għandhom għall-inqas joffru liċ-ċittadini tagħhom fil-livell nazzjonali l-istess livell ta' trasparenza bħal dak offrut fil-livell tal-UE meta jiġu implimentati r-regoli tal-UE.

Bl-istess mod u mingħajr preġudizzju għall-iskrutinju parlamentari nazzjonali, l-Istati Membri għandhom jaraw li ma jfixklux l-ipproċessar tad-dokumenti klassifikati tal-UE. [Em 20]

(18)  Dokumenti relatati ma' proċeduri mhux leġiżlattivi, bħal ma huma miżuri li jorbtu li mhumiex ta' kamp ta' applikazzjoni ġenerali jew miżuri li jittrattaw l-organizzazzjoni interna, l-atti amministrattivi jew baġitarji, jew dawk li ma jorbtux ta' natura politika (bħal ma huma l-konklużjonijiet, ir-rakkomandazzjonijiet jew ir-riżoluzzjonijiet) għandhom ikunu aċċessibbli b'mod faċli f'konformita' mal-prinċipju ta' amministrazzjoni tajba stipulat fl-Artikolu 41 tal-Karta, filwaqt li fl-istess ħin tiġi ppreservata l-effettività tal-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet tal-istituzzjonijiet. Għal kull kategorija ta' dokumenti, l-istituzzjoni responsabbli, u fejn hu xieraq, l-istituzzjonijiet assoċjati l-oħra għandhom jagħmlu aċċessibbli għaċ-ċittadini l-ammont ta" xogħol tal-proċeduri interni li jridu jiġu segwiti, liema unitajiet organizzattivi jistgħu jkunu responsabbli, kif ukoll il-vires tagħhom, l-iskadenzi ffissati u l-uffiċċju li jrid jiġi kkuntattjat. Jistgħu jsiru arranġamenti speċjali mal-partijiet interessati fil-proċedura anki meta l-aċċess tal-pubbliku ma jkunx jista' jiġi garantit; l-istituzzjonijiet għandhom iqisu kif suppost ir-rakkomandazzjonijiet tal-Ombudsman Ewropew. [Em 9]

(19)   L-istituzzjonijiet għandhom jaqblu dwar linji gwida komuni dwar kif għandhom jiġu rreġistrati d-dokumenti interni tagħhom, kif jiġu kklassifikati u kif jiġu arkivjati għal bżonnijiet storiċi skont il-prinċipji msemmija f'dan ir-Regolament. Ir-Regolament tal-Kunsill (KEE, Euratom) Nru 354/83 tal-1 ta' Frar 1983 rigward il-ftuħ għall-pubbliku tal-arkivji storiċi tal-Komunità Ekonomika Ewropea u tal-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika(8) għandu għalhekk jiġi rrevokat.[Em 10]

(20)  Sabiex jiġu żviluppati l-attivitajiet tal-istituzzjonijiet f'oqsma li jeħtieġu livell ta' kunfidenzjalità, huwa xieraq li tiġi stabbilita sistema ta' sigurtà komprensiva li tkopri l-mod kif tiġi ttrattata l-informazzjoni kklassifikata tal-UE. It-terminu "klassifikat UE" għandu jfisser kwalunkwe informazzjoni u materjal li l-iżvelar mhux awtorizzat tiegħu jista' jikkawża livelli differenti ta' preġudizzju għall-interessi tal-UE, sew jekk informazzjoni bħal din toriġina fl-UE kif ukoll jekk tiġi irċevuta mill-Istati Membri, pajjiżi terzi jew organizzazzjonijiet internazzjonali. Bi qbil mal-prinċipji demokratiċi stipulati fl-Artikolu 6(1) tat-Trattat tal-UE, il-Parlament Ewropew għandu jkollu aċċess għall-informazzjoni kklassifikata tal-UE b'mod partikolari meta aċċess bħal dan ikun meħtieġ għat-twettiq ta' dmirijiet leġiżlattivi jew mhux leġiżlattivi konferiti mit-Trattati.[Em 13]

(21)  L-istituzzjonijiet u l-organizzazzjonijiet tal-Komunità għandhom jittrattaw id-data personali b'mod ġust u trasparenti u m'għandhomx jiksru d-drittijiet tas-suġġetti tad- kif definit mir- Regolament (KE) Nru 45/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta' Diċembru 2000 dwar protezzjoni ta' individwi fir-rigward tal-ipproċessar ta" data personali mill-istituzzjonijiet u l-organizzazzjonijiet Komunitarji u dwar il-moviment ħieles ta' din id-data(9) u mill-każistika tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Komunitajiet Ewropej ("il-Qorti tal-Ġustizzja"). L-istituzzjonijiet għandhom jiddefinixxu l-proċeduri interni tagħhom, billi jieħdu kont xieraq tar-rakkomandazzjoni tal-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data.

Mill-adozzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1049/2001 il-każistika tal-Qorti tal-Ġustizzja u d-deċiżjonijiet u l-pożizzjonijiet adottati mill-Ombudsman Ewropew u l-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data,i ċċaraw ir-relazzjoni bejn dak ir-Regolament u r-Regolament (KE) Nru 45/2001, b'tali mod li huwa r-Regolament (KE) Nru 1049/2001 li jrid jiġi applikat għat-talbiet għal dokumenti li jkollhom id- personali u li kwalunkwe applikazzjoni tal-eċċezzjonijiet għar-regoli li jippermettu l-aċċess għad-dokumenti u l-informazzjoni biex tiġi protetta d-data personali trid tkun ibbażata fuq il-bżonn li jiġu protetti l-privatezza u l-integrità ta' individwu.[Em 7]

(22)  Id-dritt għall-aċċess ta' dokumenti pubbliċi huwa bla ħsara għad-dritt għall-aċċess għad-data personali skont id-dispożizzjoni tar-Regolament (KE) Nru 45/2001. Meta persuna titlob aċċess għad-data dwarha, b'inizjattiva tagħha, istituzzjoni għandha teżamina jekk dik il-persuna hijiex intitolata għal aċċess skont id-dispożizzjoni tar-Regolament (KE) Nru 45/2001. [Em 99]

(23)  L-Artikolu 4 tal-Istatut tal-Membri tal-Parlament Ewropew jeskludi d-dokumenti tal-Membri tal-Parlament Ewropew mill-ambitu tad-definizzjoni ta' "dokument" użata f'dan ir-Regolament. Dawn id-dokumenti, meta jiġu trażmessi lill-istituzzjonijiet barra mill-proċedura leġiżlattiva, xorta jkunu għadhom protetti bl-Artikolu 6 tal-Istatut tal-Membri. Għaldaqstant l-interpretazzjoni ta' dan ir-Regolament għandha tieħu kont xieraq tal-ħarsien tal-attivitajiet politiċi tal-Membri tal-Parlament Ewropew, kif stabbiliti fl-Istatut tal-Membri, sabiex jiġu mħarsa l-prinċipji demokratiċi tal-Unjoni Ewropea.[Em 116]

(24)  Regoli ċari għandhom jiġu stabbiliti fir-rigward tal-kxif ta' dokumenti li joriġinaw mill-Istati Membri u ta' dokumenti ta' partijiet terzi li huma parti minn fajls ta' proċeduri ġudizzjarji jew li jkunu nġabru mill-istituzzjonijiet permezz ta' poteri speċifiċi ta' investigazzjoni mogħtija lilhom mill-liġi tal-UE.

(25)  Il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja speċifikat li l-obbligu li l-Istati Membri jiġu kkonsultati fir-rigward ta" talbiet ta" aċċess għal dokumenti li joriġinaw minnhom ma jagħtihomx id-dritt ta" veto, jew id-dritt li jinvokaw liġijiet jew dispożizzjonijiet nazzjonali, u li l-istituzzjoni li tirċievi talba tista" tiċħad aċċess biss fuq bażi ta" eċċezzjonijiet għal dan ir-Regolament. Madanakollu, għad hemm bżonn li jkun iċċarat l-istatus tad-dokumenti li joriġinaw minn partijiet terzi sabiex ikun żgurat li l-informazzjoni relatata mal-proċeduri leġiżlattivi ma tinqasamx iktar ma' partijiet terzi, (inklużi l-amministrazzjonijiet ta" pajjiżi terzi), milli maċ-ċittadini tal-Unjoni li għalihom tapplika l-leġiżlazzjoni.[Em 93/110]

(26)  F'konformità mal-Artikolu 255(1) tat-Trattat KE, il-Kummissjoni għandha immedjatament tagħmel pubblikament disponibbli d-dokumenti kollha relatati man-negozjati li għadhom għaddejjin dwar il-Ftehima Kummerċjali ta' Kontra l-Iffalsifikar (ACTA).[Em 109]

(27)  Aċċess għal dokmenti għandu jingħata mill-Parlament Ewropew, mill-Kunsill u mill-Kummissjoni mhux biss għad-dokumenti miktuba mill-istituzzjonijiet, iżda wkoll għad-dokumenti li dawn jirċievu sabiex ikun hemm aktar trasparenza fix-xogħol tal-istituzzjonijiet. Stat Membru jista' jitlob lill-Parlament Ewropew, lill-Kummissjoni jew lill-Kunsill li ma jikkommunikawx lil partijiet terzi, barra mill-istituzzjonijiet infushom, dokument li ġej minn dak l-Istat mingħajr il-kunsens tiegħu minn qabel. Jekk talba bħal din ma tiġix aċċettata, l-istituzzjoni li tirċievi t-talba għandha tagħti r-raġunijiet għaliex tkun irrifjutatha. Skont l-Artikolu 296 tat-Trattat KE, l-ebda Stat Membru m'hu obbligat jagħti tagħrif li l-iżvelar tiegħu ikun jikkunsidrah li jmur kontra l-interessi essenzjali tas-sigurtà tiegħu.[Em 14]

(28)  Bħala prinċipju, kull dokument imfassal jew irċevut mill-istituzzjonijiet, u li jirrelata għall-attivitajiet tagħhom, għandu jkun irreġistrat u aċċessibbli għall-pubbliku. Madankollu, mingħajr preġudizzju għall-iskrutinju tal-Parlament Ewropew, l-aċċess għad-dokument sħiħ jew għal parti minnu jista' jiġi pospost. [Em 15]

(29)  L-istituzzjonijiet għandhom jiżguraw li l-iżvilupp tat-teknoloġija tal-informatika jagħmilha iktar faċli biex jiġi eżerċitat id-dritt ta' aċċess u ma jirriżultax fi tnaqqis fl-ammont ta' informazzjoni disponibbli għall-pubbliku.[Em 17]

(30)  Sabiex il-ħarsien tad-dritt tal-aċċess jiġi żgurat, għandha tiġi applikata proċedura amministrattiva b'żewġ stadji, flimkien mal-possibbilta' ta' proċedimenti fil-qrati jew ta' lmenti lill-Ombudsman.

(31)  L-istituzzjonijiet għandhom, b'mod konsistenti u kkoordinat, jinformaw lill-pubbliku dwar miżuri adottati biex jiġi implimentat dan ir-Regolament ujħarrġu l-impjegati tagħhom biex jgħinu liċ-ċittadini jeżerċitaw id-drittijiet tagħhom taħt dan ir-Regolament. [Em 19]

▌[Em 21]

(32)  B'konformità mal-Artikolu 255(3) tat-Trattat tal-UE, u l-prinċipji u r-regoli stipulati f'dan ir-Regolament kull istituzzjoni tistabbilixxidispożizzjonijiet speċifiċi dwar l-aċċess għad-dokumenti tagħha fir-regoli ta' proċedura tagħha(10)(11)(12). [Em 23]

(33)  L-aġenziji kollha mwaqqfa mill-istituzzjonijiet għandhom japplikaw il-prinċipji stabbiliti f'dan ir-Regolament, sabiex tiġi żgurata l-applikazzjoni effettiva ta' dan ir-Regolament fl-attivitajiet kollha tal-Unjoni. L-istituzzjonijiet tal-UE l-oħra kollha huma mistednin jadottaw miżuri komparabbli f'konformita' mal-Artikolu 1 tat-Trattat tal-UE, [Em 12]

ADDOTTAW DAN IR-REGOLAMENT:

TITOLU I

Prinċipji Ġenerali

Artikolu 1

L-Iskop

L-għan ta' dan ir-Regolament huwa:

   (a) li jiddefinixxi, f'konformita' mal-Artikolu 255 tat-Trattat KE, il-prinċipji, kondizzjonijiet u limiti minħabba raġunijiet ta' interess pubbliku jew privat, li jirregolaw l-aċċess pubbliku għad-dokumenti tal-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni (minn hawn 'il quddiem imsejħa "l-istituzzjonijiet") kif ukoll tal-Aġenziji u l-korpi kollha stabbiliti minn dawk l-istituzzjonijiet biex jagħtu l-akbar aċċess possibbli għal dokumenti bħal dawn; [Em 24]
   (b) li jistabbilixxi regoli li jiżguraw l-akbar faċilità fl-eżerċizzju ta' dan id-dritt;
   (c) li jimmpromwovi prattika amministrattiva trasparenti u tajba fl-istituzzjonijiet sabiex jitjieb l-aċċess għad-dokumenti tagħhom. [Em 25]

Artikolu 2

Benefiċjarji▌[Em 27]

1.  Kull persuna fiżika jew ġuridika jew kwalunkwe assoċjazzjoni ta' persuni ġuridiċi jew fiżiċi għandu jkollhom id-dritt ta' aċċess għad-dokument tal-istituzzjonijiet, bla ħsara għall-prinċipji, kondizzjonijiet u limiti stipulati f'dan ir-Regolament. [Em 28]

[Em 29, 30, 31, 32, 33 u 34]

2.  Dan ir-Regolament m'għandux japplika għad-dokumenti koperti bl-Artikolu 4 tal-Istatut tal-Membri tal-Parlament Ewropew. [Em 114]

3.  Sabiex tkun garantita l-applikazzjoni sħiħa tal-prinċipju tat-trasparenza istituzzjonali għadu jiġi ggarantit l-aċċess liberu għaċ-ċittadini għad-dokumenti fir-rigward tal-mezzi u l-proċeduri ta' ksur. [Em 108]

Artikolu 3

Kamp ta' applikazzjoni

1.   Dan ir-Regolament għandu japplika għad-dokumenti kollha miżmuma minn istituzzjoni, jiġifieri d-dokumenti mfassla jew irċevuti minnha u fil-pussess tagħha, fil-qasam kollha tal-attività tal-Unjoni Ewropea.

2.   Id-dokumenti għandhom ikunu aċċessibbli għall-pubbliku jew f'forma elettronika fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, jew f'reġistru uffiċjali ta' istituzzjoni jew wara applikazzjoni bil-miktub.

B'mod partikolari, dokumenti miktuba jew irċevuti waqt proċedura leġiżlattiva għandhom isiru direttament aċċessibbli skont l-Artikolu 11.

3.   Dan ir-Regolament għandu jkun mingħajr preġudizzju għad-drittijiet imsaħħa ta' aċċess pubbliku għad-dokumenti miżmuma mill-istituzzjonijiet li jistgħu jsegwu minn strumenti ta' liġi internazzjonali jew atti tal-istituzzjonijiet li qed jimplementawhom jew mil-leġiżlazzjoni tal-Istati Membri. [Em 35]

Artikolu 4

Definizzjonijiet

Għall-fini ta" dan ir-Regolament:

   (a) "dokument" għandha tfisser kwalunkwe kontenut ikun xi jkun il-mezz tiegħu (miktub fuq karta jew miżmum f'forma elettronika jew bħala ħoss jew irrekordjat f'forma viżwali jew awdjoviżwali) dwar kwistjoni marbuta ma' politiki, attivitajiet u deċiżjonijiet li jaqgħu fl-isfera ta' responsabilità tal-istituzzjoni; informazzjoni li qiegħda tinżamm f'forma elettronika, sistemi tal-iproċessar u ta' irkupru (inklużi s-sistemi esterni użati għall-ħidma tal-istituzzjoni) għandha tikkostitwixxi dokument jew dokumenti. Istituzzjoni li tkun bi ħsiebha toħloq sistema ġdida li taħżen f'forma elettronika, jew tbiddel b'mod sostanzjali sistema eżistenti, għandha tevalwa l-impatt probabbli fuq id-dritt ta' aċċess garantit minn dan ir-Regolament u għandha taġixxi sabiex tħeġġeġ l-objettiv tat-trasparenza.

Il-funzjonijiet tal-irkupru tal-informazzjoni maħżuna f'sistemi ta" ħżin elettroniku għandhom jiġu adattati sabiex jiġu ssodisfatti talbiet ripetuti mill-pubbliku li ma jkunux jistgħu jiġu ssodisfatti bl-għodod disponibbli fil-mument biex isir l-isfruttament tas-sistema; [Em 36]

   (b) "dokumenti kklassifikati" għandha tfisser dokumenti li l-iżvelar tagħhom jista' jaffettwa l-protezzjoni tal-interessi essenzjali tal-Unjoni Ewropea jew wieħed jew iżjed mill-Istati Membri tagħha, b'mod partikolari fi kwistjonijiet ta' sigurtà pubblika, ta' difiża u militari, u li jistgħu jkunu kklassifikati b'mod parzjali jew totali; [Em 37]
   (c) "dokumenti leġiżlattivi" fil-prinċipju għandha tfisser dokumenti mfassla jew irċevuti matul il-proċeduri għall-adozzjoni tal-atti, inklużi setgħat iddelegati, li jorbtu b'mod legali fi Stati Membri jew li jorbtu lilhom u li għall-adozzjoni tagħhom it-Trattat jipprevedi l-intervent jew l-assoċjazzjoni tal-Parlament Ewropew; l-eċċezzjoni għal dan il-miżuri ta' ambitu ġenerali, li skont it-Trattati jridu jiġu adottati mill-Kunsill u mill-Kummissjoni mingħajr ma jinkludu lill-Parlament Ewropew, għandhom jitqiesu wkoll bħala "leġiżlattivi". [Em 101]
   (d) "'dokumenti mhux leġiżlattivi'' għandha tfisser dokumenti mfassla jew irċevuti matul il-proċeduri għall-adozzjoni ta' atti li ma jorbtux, bħal ma huma l-konklużjonijiet, ir-rakkomandazzjonijiet jew ir-riżoluzzjonijiet jew l-atti li jorbtu b'mod legali fi Stati Membri jew li jorbtu lilhom, imma li mhumiex ta' skop ġenerali kif inhuma dawk ċitati f'punt (c); [Em 39]
   (e) "dokumenti amministrattivi" għandha tfisser dokumenti relatati mal-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet tal-istituzzjonijiet jew mal-miżuri li jittrattaw kwistjonijiet organizzattivi, amministrattivi jew baġitarji li huma interni għall-istituzzjoni kkonċernata; [Em 40]
   (f) "arkivju" għandha tfisser għodda tal-istituzzjoni li timmaniġġja b'mod strutturat ir-reġistrazzjoni tad-dokumenti kollha tal-istituzzjoni li jirreferu għal proċedura li tkun għadha għaddejja jew li tkun ġiet konkluża reċentament; [Em 41]
   (g) "arkivji storiċi" għandha tfisser dik il-parti mill-arkivji tal-istituzzjonijiet li tkun intgħażlet, skont it-termini stipulati fil-punt (a), għall-preservazzjoni permanenti; [Em 42]
   ( h) "parti terza" tfisser kull persuna naturali jew legali, jew kull entità barra mill-istituzzjoni involuta, inklużi l-Istati Membri, korpi Komunitarji oħrajn, istituzzjonijiet oħra mhux Komunitarji u korpi u pajjiżi terzi.

Lista dettaljata tal-kategoriji kollha tal-atti koperti mid-definizzjonijiet f'punti (a) sa (e) għandha tiġi ppubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u fuq is-siti tal-Internet tal-istituzzjonijiet. L-istituzzjonijiet għandhom ukoll jaqblu bejniethom u jippubblikaw il-kriterji komuni tagħhom għall-arkivjar. [Em 43]

Artikolu 5

Dokumenti klassifikati

1.   Meta jkun hemm raġunijiet pubbliċi skont l-Artikolu 4(1), u mingħajr preġudizzju għall-iskrutinju parlamentari fil-livell tal-UE u dak nazzjonali, istituzzjoni għandha tikklassifika dokument jekk l-iżvelar tiegħu jdgħajjef il-ħarsien tal-interessi essenzjali tal-Unjoni Ewropea jew ta' wieħed jew iżjed mill-Istati Membri tagħha.

L-informazzjoni għandha tiġi kklassifikata kif ġej:

(a)   "SIGRIET ĦAFNA UE": din il-klassifikazzjoni għandha tiġi applikata biss għal informazzjoni u materjal li l-iżvelar mhux awtorizzat tagħhom jista' jwassal għal ħsara eċċezzjonalment gravi għall-interessi essenzjali tal-Unjoni Ewropea jew ta' wieħed jew iżjed mill-Istati Membri tagħha;

(b)   "SIGRIET UE": din il-klassifikazzjoni għandha tiġi applikata biss għal informazzjoni u materjal li l-iżvelar mhux awtorizzat tagħhom jista' jwassal għal ħsara serja fl-interessi essenzjali tal-Unjoni Ewropea jew ta' wieħed jew iżjed mill-Istati Membri tagħha;

(c)   "KUNFIDENZJALI UE": din il-klassifikazzjoni għandha tiġi applikata għal informazzjoni u materjal li l-iżvelar mhux awtorizzat tagħhom jista' jkun ta' ħsara għall-interessi essenzjali tal-Unjoni Ewropea jew ta' wieħed jew iżjed mill-Istati Membri tagħha;

(d)   "RISTRETT UE": din il-klassifikazzjoni għandha tiġi applikata għal informazzjoni u materjal li l-iżvelar mhux awtorizzat tagħhom jista' jkun ta' żvantaġġ għall-interessi tal-Unjoni Ewropea jew ta' wieħed jew iżjed mill-Istati Membri tagħha;

2.   L-informazzjoni għandha tiġi kklassifikata biss meta jkun meħtieġ.

Jekk ikun possibbli, l-awturi għandhom jispeċifikaw fid-dokumenti kklassifikati jew perjodu meta l-kontenut ikun jista' jinżel livell jew ma jibqax ikklassifikat.

Jekk dan ma jsirx, huma għandhom jirrevedu d-dokumenti, mill-inqas kull ħames snin, sabiex jiġi żgurat li l-klassifikazzjoni oriġinali tibqa' meħtieġa.

Il-klassifikazzjoni għandha tkun indikata b'mod ċar u korrett, u għandha tinżamm biss għat-tul ta' żmien li fih l-informazzjoni tkun teħtieġ il-protezzjoni.

Ir-responsabilità għall-ikklassifikar tal-informazzjoni u għal kwalunkwe tnaqqis sussegwenti fil-livell tal-klassifikazzjoni jew tneħħija tal-klassifikazzjoni hija kollha kemm hi f'idejn l-istituzzjoni li minnha oriġinat dik l-informazzjoni jew f'idejn dik li tkun irċeviet id-dokument ikklassifikat minn parti terza jew istituzzjoni oħra.

3.   Mingħajr preġudizzju għad-dritt ta' aċċess minn istituzzjonijiet oħra tal-UE, dokumenti klassifikati għandhom jingħataw lil partijiet terzi biss meta jkun hemm il-kunsens tal-awtur.

Madankollu, l-istituzzjoni li tirrifjuta tali aċċess għandha tagħti r-raġunijiet għad-deċiżjoni tagħha b'mod li ma jkunx ta' ħsara għall-interess protett taħt l-Artikolu 6(1).

Meta iżjed minn istituzzjoni waħda tkun involuta fl-ipproċessar ta' dokument klassifikat, l-istess bażi ta' klassifikazzjoni għandha tingħata u għandha tibda medjazzjoni jekk l-istituzzjonijiet ikollhom apprezzament differenti tal-protezzjoni li jrid jingħata.

Dokumenti li jirrigwardaw il-proċeduri leġiżlattivi m'għandhomx jiġu kklassifikati; miżuri implimentattivi għandhom jiġu kklassifikati qabel l-adozzjoni tagħhom sakemm il-klassifikazzjoni tkun neċessarja u jkollha l-għan li tevita li jkun hemm effett negattiv fuq il-miżura nnifisha. Ftehimiet internazzjonali li jittrattaw l-iskambju ta' informazzjoni kunfidenzjali u li jkunu konklużi f'isem l-Unjoni Ewropea jew il-Komunità ma jistgħux jagħtu xi dritt lil pajjiż terz jew organizzazzjoni internazzjonali biex iwaqqfu lill-Parlament Ewropew milli jkollu aċċess għall-informazzjoni kunfidenzjali.

4.   Applikazzjonijiet għall-aċċess għal dokumenti klassifikati skont il-proċeduri stabbiliti fl-Artikoli 17 u 18 għandhom jiġu pproċessati biss minn dawk il-persuni li għandhom dritt jiffamiljarizzaw ruħhom ma' dawk id-dokumenti. Dawk il-persuni għandhom ukoll jevalwaw liema referenzi għal dokumenti klassifikati jistgħu jsiru fir-reġistru pubbliku.

5.   Dokumenti klassifikati għandhom jiġu rreġistrati f'reġistru ta' istituzzjoni jew mogħtija biss bil-kunsens tal-awtur.

6.   Istituzzjoni li tiddeċiedi li ma tagħtix aċċess għal dokument klassifikat għandha tagħti r-raġunijiet għad-deċiżjoni tagħha b'mod li ma jagħmilx ħsara lill-interessi mħarsa mill-eċċezzjonijiet stipulati fl-Artikolu 6(1).

7.   Mingħajr preġudizzju għall-iskrutinju parlamentari nazzjonali, l-Istati Membri għandhom jieħdu miżuri xierqa biex jiżguraw li, meta jiġu ttrattati l-applikazzjonijiet għal dokumenti klassifikati tal-UE, ikunu osservati l-prinċipji stipulati f'dan ir-Regolament.

8.   Ir-regoli ta' sigurtà tal-istituzzjonijiet li jikkonċernaw dokumenti klassifikati għandhom isiru pubbliċi.

9.   Il-Parlament Ewropew għandu jkollu aċċess għal dokumenti klassifikati permezz ta' kumitat ta' superviżjoni speċjali magħmul minn membri maħtura mill-Konferenza tal-Presidenti tiegħu. Dawn il-Membri għandhom jikkonformaw ma' proċedura ta' approvazzjoni speċifika u jaħilfu b'mod solenni li ma jikxfux bi kwalunkwe mod il-kontenut tal-informazzjoni li kellhom aċċess għaliha.

Il-Parlament Ewropew għandu jistabbilixxi fir-regoli interni tiegħu u bi qbil mal-obbligi konferiti mit-Trattati, standards ta' sigurtà u sanzjonijiet ekwivalenti għal dawk imniżżla fir-regoli ta' Sigurtà Interna tal-Kunsill u tal-Kummissjoni. [Em 44]

Artikolu 6 [Em 45]

Eċċezzjonijiet ġenerali għad-dritt ta' aċċess

1.  Mingħajr preġudizzju għall-każijiet trattati fl-Artikolu 5, l-istituzzjonijiet għandhom jirrifjutaw aċċess għal dokument meta l-iżvelar tiegħu jista' jdgħajjef il-ħarsien ta'l-interess pubbliku fir-rigward ta': [Em 46]

   (a) sigurtà pubblika interna tal-Unjoni Ewropea jew ta' Stat Membru wieħed jew iżjed tagħha; [Em 47]
   (b) il-kwistjonijiet militari u tad-difiża;
   (c) il-privatezza u l-integrità tal-individwu, f'konformita' mal-leġiżlazzjoni Komunitarja rigward il-protezzjoni tad-data personali b'mod partikolari ir-regoli applikabbli għall-istituzzjonijiet kif stipulati fl-Artikolu 286 tat-Trattat KE kif ukoll il-prinċipju tal-prattika amministrattiva trasparenti u tajba imsemmija fl-Artikolu 1(c) ta' dan ir-Regolament; [Em 49]
   ( d) ir-relazzjonijiet internazzjonali;
   ( e) il-politika finanzjarja, monetarja jew ekonomika tal-Komunità jew ta' Stat Membru;
   ( f) l-ambjent, bhal siti għat-tgħammir ta' speċi rari

2.  L-istituzzjonijiet għandhom jirrifjutaw aċċess għal dokument meta l-iżvelar tiegħu jista' jdgħajjef il-ħarsien ta' interessi pubbliċi jew privati marbuta ma': [Em 48]

   (a) interessi kummerċjali u ta' persuna naturali jew legali;
   (b) drittijiet dwar proprjetà intelletwali; 
   (c) pariri legali u proċessi tal-qorti, minbarra l-konsultazzjoni legali fir-rigward ta' proċeduri li jwasslu għal att leġiżlattiv jew att mhux legiżlattiv b'applikazzjoni ġenerali; [Em 50]
   (d) l-għan tal-ispezzjonijiet, l-investigazzjonijiet u l-verifiki;
   (e) l-oġġettività u l-imparzjalità tal-proċeduri tal-akkwist pubbliku sakemm tittieħed deċiżjoni mill-istituzzjoni li toffri l-kuntratt, jew ta' Bord ta' Selezzjoni fi proċeduri li jwasslu għar-reklutaġġ ta' persunal sakemm tittieħed deċiżjoni mill-awtorità li taħtar. [Em 51]

▌[Em 52]

3.  L-eċċezzjonijiet taħt il-paragrafi (2) għandhom japplikaw sakemm ikun hemm interess pubbliku superjuri fil-kxif. Jeżisti interess pubbliku qawwi fil-kxif ▌fejn id-dokumenti mitluba jkunu tfasslu jew ikunu waslu waqt proċeduri għall-adozzjoni ta' atti legiżlattivi tal-UE jew atti mhux legiżlattivi li jkollhom applikazzjoni ġenerali. Meta jsir il-bilanċ tal-interess pubbliku fil-kxif, għandu jingħata piż speċjali lill-fatt li d-dokumenti mitluba jirrigwardaw il-ħarsien tad-drittijiet fundamentali jew lid-dritt tal-għixien f'ambjent tajjeb għas-saħħa. [Em 53] 

4.  Id-definizzjoni ta' interess pubbliku superjuri fl-iżvelar għandha tqis kif suppost il-ħarsien tal-attività politika u l-indipendenza tal-Membri tal-Parlament Ewropew, b'mod partikolari fir-rigward tal-Artikolu 6(2) tal-Istatut tal-Membri. [Em 115]

5.  Dokumenti li l-iżvelar tagħhom jippreżenta riskju għall-valuri tal-ħarsien tal-ambjent, bħas-siti tat-tgħammir ta' speċji rari, għandhom jiġu żvelati biss bi qbil mar-Regolament (KE) Nru 1367/2006. [Em 54]

6.  Id-data personali m'għandhiex tiġi żvelata jekk l-iżvelar ta' dan it-tip ikun ta' ħsara għall-privatezza jew l-integrità tal-persuna kkonċernata. Din il-ħsara m'għandhiex tiqies bħala li tkun saret jekk:

   id-data tkun relatata biss mal-attivitajiet professjonali tal-persuna kkonċernata sakemm, minħabba ċ-ċirkustanza partikulari, ma jkunx hemm raġuni li wieħed jassumi li l-iżvelar ikollu effett ħażin fuq dik il-persuna;
   id-data tkun relatata biss ma' persuna pubblika sakemm, minħabba ċ-ċirkustanzi partikulari, ma jkunx hemm raġuni li wieħed jassumi li l-iżvelar ikollu effett ħażin fuq dik il-persuna jew fuq persuni oħra konnessi miegħu jew magħha;
   id-data ma tkunx diġà ġiet ippublikata bil-kunsens tal-persuna kkonċernata.

Data personali għandha madankollu tiġi żvelata jekk ikun hemm raġuni prevalenti ta' interess pubbliku li tirrikjedi l-iżvelar. F'każi bħal dawn, l-istituzzjoni jew l-entità kkonċernata għandha tiġi rikjesta li tispeċifika l-interess pubbliku. Għandha tagħti raġunijiet dwar għalfejn, fil-każ speċifiku, l-interess pubbliku jipprevali fuq l-interessi tal-persuna kkonċernata.

Meta istituzzjoni jew entità tiċħad l-aċċess għal dokument fuq il-bażi tal-paragrafu 1, għandha tqis jekk ikunx possibbli li jingħata aċċess parzjali għal dak id-dokument. [Em 90 + 96 + 102]

7.  Jekk partijiet biss tad-dokument mitlub huma koperti minn xi eċċezzjoni, il-biċċiet l-oħra tad-dokument għandhom jiġu mikxufin.

8.  L-eċċezzjonijiet stipulati f'dan l-Artikolu m'għandhomx japplikaw għal dokumenti trażmessi fil-qafas ta' proċeduri li jwasslu għal att leġiżlattiv jew att mhux leġiżlattiv b'applikazzjoni ġenerali. L-eċċezzjonijiet għandhom japplikaw biss għaż-żmien li fih il-ħarsien huwa ġustifikat fuq il-bażi tal-kontenut tad-dokument. L-eċċezzjonijiet jistgħu japplikaw għal perjodu mhux itwal minn 30 sena. Fil-każ ta' dokumenti koperti mill-eċċezzjoni dwar il-privatezza u l-integrità tal-individwu, l-eċċezzjoni tista' jekk ikun meħtieġ hekk, tibqa' tapplika wara dan il-perjodu. [Em 55]

9.  L-eċċezzjonijiet stipulati f'dan l-Artikolu m'għandhomx ikunu interpretati li jirreferu għal informazzjoni ta' interess pubbliku rigward il-benefiċjarji tal-fondi tal-Unjoni Ewropea li tkun disponibbli fil-qafas tas-sistema tat-trasparenza finanzjarja. [Em 56]

Artikolu 7

Konsultazzjoni ta' partijiet terzi [Em 57]

1.  Fir-rigward ta' dokumenti ta' partijiet terzi, dawn għandhom jinkixfu mill-istituzzjonijiet bla ma ssir konsultazzjoni mal-awtur jekk ikun ċar li l-ebda eċċezzjoni li hemm f'dan ir-Regolament ma tkun applikabbli. Għandha tiġi kkonsultata parti terza jekk dik il-parti tkun talbet, meta tkun ressqet id-dokument, li tiġi ttrattata b'mod speċifiku, bl-iskop li ssir stima dwar jekk tapplikax eċċezzjoni prevista minn dan ir-Regolament. Dokumenti li jingħataw lill-istituzzjonijiet bl-iskop li tiġi influwenzata l-elaborazzjoni tal-politika għandhom isiru pubbliċi. [Em 58]

2.  Fejn applikazzjoni tikkonċerna dokument li jorigina minn Stat Membru:

l-awtoritajiet ta' dan l-Istat Membru għandhom jiġu kkonsultati. L-istituzzjoni li qiegħda żżomm id-dokument għandha tikxfu sakemm l-Istat Membru jipprovdi raġunijiet għalfejn irid iżommu għalih, ibbazati fuq l-eċċezzjoniet imsemmijin fl-Artikolu 4 jew f'dispożizzjonijiet ekwivalenti fil-leġiżlazzjoni tiegħu, jew joġġezzjona fuq il-bażi li l-Artikolu 296(1)(a) tat-Trattat KE li l-kxif imur kontra l-interessi essenzjali tiegħu tas-sigurtà. L-istituzzjoni għandha tevalwa l-adegwatezza tar-ragunijiet mogħtija mill-Istat Membru. [Em 91]

   li ma ġiex trażmess minn dak l-Istat Membru fil-kapaċità tiegħu bħala membru tal-Kunsill, jew
   li ma jikkonċernax informazzjoni ppreżentata lill-Kummissjoni dwar l-implimentazzjoni tal-politika u tal-liġi tal-KE,

3.  Mingħajr preġudizzju għall-iskrutinju parlamentari nazzjonali, meta Stat Membru jirċievi talba għal dokument fil-pussess tiegħu, li joriġina minn istituzzjoni, sakemm ma jkunx ċar li d-dokument għandu jew m'għandux jiġi mikxuf, l-Istat Membru għandu jikkonsulta ma' l-istituzzjoni involuta sabiex jieħu deċiżjoni li ma tipperikolax l-għanijiet ta' dan ir-Regolament. L-Istat Membru jista' minflok jirreferi t-talba lill-istituzzjoni. [Em 60]

Artikolu 8

Riproduzzjoni ta' dokumenti

Dan ir-Regolament se jkun mingħajr preġudizzju għal regoli fis-seħħ dwar id-drittijiet tal-awtur li jistgħu jillimitaw id-dritt ta' parti terza ▌tirriproduċi jew li tisfrutta dokumenti żvelati. [Em 82]

Artikolu 9

Prinċipju ta' amministrazzjoni tajba

L-istituzzjonijiet, fuq il-bażi tal-kodiċi ta' mġiba amministrattiva tajba għandhom jadottaw u jippubblikaw linji gwida ġenerali dwar l-iskop tal-obbligi ta' kunfidenzjalità u ta' sigriet professjonali skont id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 287 tat-Trattat KE, l-obbligi maħruġa minn amministrazzjoni soda u trasparenti u l-protezzjoni ta' personali f'konformità mar-Regolament (KE) Nru 45/2001. Dawn il-linji gwida għandhom jiddefinixxu wkoll is-sanzjonijiet applikabbli fil-każ ta' nuqqas ta' konformità ma' dan ir-Regolament skont ir-Regolamenti tal-Istaff tal-Uffiċjali tal-Komunitajiet Ewropej, il-Kundizzjonijiet tal-Impjieg u ta' impjegati oħra tal-Komunitajiet Ewropej u r-regoli interni tal-istituzzjonijiet. [Em 107]

TITOLU II

Trasparenza leġiżlattiva u mhux leġiżlattiva

Artikolu 10

Trasparenza Leġiżlattiva

1.  F'konformita' mal-prinċipji demokratiċi mfissra fl-Artikolu 6(1) tat-Trattat UE u mal-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja dwar l-implimentazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1049/2001, għandu jingħata l-ikbar aċċess possibbli għall-attivitajiet tal-istituzzjonijiet waqt li jkunu qed jaġixxu fil-kapaċità leġiżlattiva tagħhom, inkluż meta jaġixxu b'setgħat delegati.

2.   Dokumenti relatati mal-programmi leġiżlattivi tagħhom, mal-konsultazzjonijiet preliminari mas-soċjetà ċivili, mal-evalwazzjonijiet tal-impatt u ma' kwalunkwe dokument preparatorju ieħor marbut ma' proċedura leġiżlattiva għandhom ikunu aċċessibbli fuq sit interistituzzjonali li jkun faċli biex jintuża u ppubblikati f'serje speċjali tal-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

3.   Il-proposti leġiżlattivi kif ukoll it-testi legali l-oħra tal-UE għandhom jitfasslu b'mod ċar u li jinftiehmu u l-istituzzjonijiet għandhom jaqblu dwar linji gwida u mudelli komuni għat-tfassil li jtejbu ċ-ċertezza legali f'konformita'mal-ġurisprudenza rilevanti tal-Qorti tal-Ġustizzja.

4.   Matul il-proċedura leġiżlattiva, kull istituzzjoni jew korp assoċjati mal-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet għandhom jippubblikaw id-dokumenti preparatorji tagħhom u l-informazzjoni relatata kollha, inklużi l-opinjonijiet legali, f'serje speċjali tal-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea kif ukoll fuq sit tal-internet komuni li jirriproduċi ċ-ċiklu tal-ħajja tal-proċedura kkonċernata.

5.   Kwalunkwe inizjattiva jew dokument ipprovduti minn kwalunkwe parti interessata bil-għan li jinfluwenzaw bi kwalunkwe mod il-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet għandhom isiru pubbliċi.

6.   Ladarba jkunu adottati, l-atti leġiżlattivi għandhom jiġu ppubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea kif previst mill-Artikolu 12.

7.   Minħabba l-prinċipju ta' koperazzjoni leali li jirregola r-relazzjonijiet bejn l-istituzzjonijiet u l-Istati Membri, sabiex ikunu jistgħu jinkisbu l-għanijiet ta' dan ir-Regolament, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li jingħata l-istess livell ta' trasparenza rigward il-miżuri nazzjonali dwar l-implimentazzjoni tal-atti tal-istituzzjonijiet tal-UE, b'mod partikulari billi jiġu ppubblikati b'mod ċar it-testi jew ir-referenzi tal-miżuri nazzjonali. L-iskop hu li ċ-ċittadini jifhmu b'mod ċar u preċiż id-drittijiet u l-obbligi tagħhom li joħorġu minn regoli speċifiċi tal-UE u jippermetti lill-qrati nazzjonali jiżguraw li dawk id-drittijiet u l-obbligi jiġu rispettati f'konformità mal-prinċipji taċ-ċertezza legali u l-ħarsien tal-individwu. [Em 103]

Artikolu 11

Pubblikazzjoni fil-Ġurnal Uffiċjali

1.  F'konformita' mal-prinċipji msemmija f'dan ir-Regolament, l-istituzzjonijiet għandhom jaqblu dwar l-istruttura u l-preżentazzjoni tal-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea billi jieħdu kont tal-ftehima interistituzzjonali li teżisti minn qabel.

Flimkien ma' l-atti msemmija fl-Artikolu 254(1) u (2) tat-Trattat tal-KE u fl-ewwel paragrafu tal-Artikolu 163 tat-Trattat ta' Euratom, id-dokumenti li ġejjin, bla ħsara lill-Artikolu 6 ta' dan ir-Regolament, għandhom jiġu ppubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali:

   (a) pożizzjonijiet komuni adottati mill-Kunsill skont il-proċedura msemmija fl-Artikoli 251 u 252 tat-Trattat tal-KE u r-raġunijiet għal dawk il-pożizzjonijiet komuni, kif ukoll il-pożizzjonijiet tal-Parlament Ewropew f'dawn il-proċeduri;
   (b) direttivi ħlief dawk imsemmija fl-Artikolu 254(1) u (2) tat-Trattat KE, deċiżjonijiet ħlief dawk imsemmija fl-Artikolu 254(1) tat-Trattat KE, rakkomandazzjonijiet u opinjonijiet;
   (c) konvenzjonijiet iffirmati bejn l-Istati Membri fuq il-bażi tal-Artikolu 293 tat-Trattat tal-KE;
   (d) ftehimiet internazzjonali konklużi mill-Komunità jew skont l-Artikolu 24 tat-Trattat tal-UE.
   (e) pożizzjonijiet komuni msemmija fl-Artikolu 34(2) tat-Trattat tal-UE;
   (f) deċiżjonijiet ta' qafas u deċiżjonijiet imsemmija fl-Artikolu 34(2) tat-Trattat tal-UE;
   (g) konvenzjonijiet stabbiliti mill-Kunsill skont l-Artikolu 34(2) tat-Trattat tal-UE;

2.  Dokumenti oħra li għandhom jiġu ppubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea għandhom jiġu determinati permezz ta' deċiżjoni konġunta tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fuq proposta tal-Kumitat tal-Ġestjoni tal-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet tal-UE(13). [Em 74 + 105]

Artikolu 12

Prattika amministrattiva tat-trasparenza fl-istituzzjonijiet [Em 77]

1.  L-istituzzjonijiet għandhom jiżviluppaw prattiċi amministrattivi tajbin sabiex jiffaċilitaw l-eżerċizzju tad-dritt tal-aċċess garantit minn dan ir-Regolament. L-istituzzjonijiet għandhom jorganizzaw u jżommu l-informazzjoni għandhom b'tali mod li l-pubbliku jkun jista' jingħata aċċess għall-informazzjoni mingħajr sforz supplimentari. [Em 78]

2.  Biex jiġi żgurat li l-prinċipji tat-trasparenza u tal-amministrazzjoni tajba jiġu applikati b'mod effettiv, l-istituzzjonijiet ikkonċernati għandhom jaqblu dwar regoli u proċeduri implimentattivi komuni għall-preżentazzjoni, il-klassifikazzjoni, it-tneħħija tal-klassifikazzjoni, ir-reġistrazzjoni u t-tixrid tad-dokumenti. [Em 79]

Biex jiġi ffaċilitat dibattitu ġenwin fost il-parteċipanti involuti fil-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet u mingħajr preġudizzju għall-prinċipju tat-trasparenza, l-istituzzjonijiet għandhom jagħmluha ċara liċ-ċittadini jekk u meta ma jkunx jista' jingħata aċċess dirett għad-dokumenti waqt il-fażijiet speċifiċi tal-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet. Dawn il-limitazzjonijiet m'għandhomx japplikaw ladarba tkun ittieħdet dik id-deċiżjoni.

3.  L-istituzzjonijiet għandhom jinfurmaw liċ-ċittadini, b'mod ġust u trasparenti, dwar l-organigramma tagħhom billi jindikaw ir-responsabilità tal-unitajiet interni tagħhom, il-fluss tax-xogħol intern u l-iskadenzi indikattivi tal-proċeduri li jaqgħu taħt ir-responsabilità tagħhom, b'tali mod li ċ-ċittadini jkunu jistgħu jirreferu għal dawn is-servizzi biex jingħataw appoġġ, informazzjoni jew rimedju amministrattiv.[Em 80]

4.  L-istituzzjonijiet għandhom iwaqqfu kumitat interistituzzjonali tal-Artikolu 255 sabiex jeżamina u jiskambja l-aħjar prattika, jidentifika l-ostakoli għall-aċċess u għall-użu u sorsi ta" mhux ippubblikati, jindirizza kunflitti li jistgħu jinqalgħu, jippromwovi l-interoperabilità, l-użu mill-ġdid u t-twaħħid tar-reġistri, jistandardizza l-kodifikazzjoni tad-dokumenti permezz ta" organizzazzjoni Ewropea tal-istandards, joħloq portal uniku tal-UE biex jiżgura l-aċċess għad-dokumenti kollha tal-UE u jiddiskuti żviluppi futuri dwar l-aċċess pubbliku għal dokumenti. [Em 81]

Artikolu 13

Trasparenza finanzjarja

L-informazzjoni relatata mal-baġit tal-UE, l-implimentazzjoni tiegħu u l-benefiċjarji tal-fondi u l-allokazzjonijiet tal-UE għandha tiġi ppubblikata u tkun aċċessibbli għaċ-ċittadini.

Din l-informazzjoni għandha wkoll tkun aċċessibbli f'sit tal-Internet u bażi tad-data speċifiċi, u wieħed għandu jkun jista' jfittixha fuq il-bażi tal-informazzjoni hawn fuq, li tittratta t-trasparenza finanzjarja fl-UE. [Em 85]

TITOLU III

Metodu ta' Aċċess

Artikolu 14

Aċċess dirett għal dokumenti

1.  L-istituzzjonijiet għandhom kemm jista' jkun jagħmlu d-dokumenti aċċessibbli b'mod dirett lill-pubbliku f'forma elettronika jew permezz ta' reġistru skont ir-regoli tal-istituzzjoni kkonċernata. [Em 71]

2.  L-istituzzjonijiet għandhom jagħmlu d-dokumenti kollha disponibbli b'mod dirett għall-pubbliku f'forma elettronika jew permezz ta" reġistru, b'mod partikolari dawk li jkunu nkitbu jew li jkunu waslu waqt proċeduri għall-adozzjoni ta' atti legiżlattivi tal-UE, jew atti mhux legiżlattivi ta' applikazzjoni ġenerali ▌. [Em 72]

3.  Fejn possibbli, dokumenti oħra, partikolarment dokumenti dwar l-iżvilupp ta' politika jew strateġija, se ikunu direttament aċċessibbli f'forma elettronika.

4.  Meta aċċess dirett ma jingħatax permezz tar-reġistru, ir-reġistratur għandu, sa fejn hu possibbli, jindika fejn ikun id-dokument.

5.  L-istituzzjonijiet għandhom jistabbilixxu 'interface' komuni għar-reġistri tagħhom tad-dokumenti, u għandhom b'mod partikolari jiżguraw punt uniku ta' aċċess għall-aċċess dirett għad-dokumenti li jkunu nkitbu jew li jkunu waslu waqt proċeduri għall-adozzjoni ta' atti leġiżlattivi jew atti mhux leġiżlattivi b'applikazzjoni ġenerali. [Em 73]

Artikolu 15

Reġistri

1.  Sabiex id-drittijiet taċ-ċittadin taħt dan ir-Regolament isiru effettivi, kull istituzzjoni għandha tagħti aċċess pubbliku lil reġistru ta' dokumenti. Aċċess lir-reġistru għandu jingħata fil-forma elettronika. Referenzi għal dokumenti għandhom jiddaħħlu fir-reġistru mingħajr dewmien.

2.  Għal kull dokument, ir-reġistru għandhom jkollu numru ta' referenza (inkluż, fejn japplika, ir-referenza interistituzzjonali), il-materja u/jew deskrizzjoni fil-qosor tal-kontentu tad-dokument u d-data meta ġie rċevut jew miktub u reġistrat fir-reġistru. Referenzi għandhom isiru f'manjiera li ma jfixklux il-ħarsien tal-interessi fl-Artikolu 6.

3.  Mingħajr preġudizzju għar-regoli interni tal-istituzzjonijiet, ir-reġistru jew is-sistema ta' reġistri (fil-każ ta' iktar minn reġistru wieħed għall-istess istituzzjoni) ta' kull istituzzjoni għandu jkollhom b'mod partikolari referenzi għal:

   dokumenti li jkunu qed jaslu jew li jkunu qed joħorġu, kif ukoll il-komunikazzjoni uffiċjali tal-istituzzjoni meta tali komunikazzjoni tkun koperta mid-definizzjoni stipulata fl-Artikolu 4(a),
   aġendi u sommarji ta' laqgħat u dokumenti mħejjija qabel il-laqgħat biex jitqassmu, kif ukoll dokumenti oħra mqassma matul il-laqgħat.

   sa ...(14), tadotta u tippubblika regoli interni dwar ir-reġistrazzjoni tad-dokumenti,
   sa ...(15)* , tiżgura li r-reġistru tagħha jkun qed jaħdem b'mod sħiħ.[Em 70]

Artikolu 16

Applikazzjonijiet

1.  Applikazzjonijiet għall-aċċess għal dokument għandhom isiru f'xi forma miktuba, inkluż il-forma elettronika, f'waħda mill-ilsna msemmija fl-Artikolu 314 tat-Trattat tal-KE u b'mod preċiż biżżejjed sabiex tgħin lill-istituzzjoni ssib id-dokument. L-applikant mhux obbligat li jagħti r-raġunijiet għall-applikazzjoni.

2.  Jekk applikazzjoni mhijiex preċiża biżżejjed, ▌l-istituzzjoni għandha titlob fi żmien 15-il jum ta' xogħol lill-applikant sabiex jiċċara l-applikazzjoni u għandha tgħin l-applikant f'dan il-proċess billi, per eżempju, tagħti tagħrif dwar l-użu tar-reġistri pubbliċi ta' dokumenti ▌. [Em 62]

3.  Fil-każ ta' applikazzjoni dwar dokument twil ħafna jew dwar numru kbir ta' dokumenti, l-istituzzjoni involuta tista' tkellem lill-applikant b'mod informali, sabiex isibu soluzzjoni imparzjali.

4.  L-istituzzjoni għandha tagħti tagħrif u għajnuna lil ċittadini dwar kif u fejn l-applikazzjonijiet għal aċċess għad-dokumenti jistgħu jsiru.

Artikolu 17

Proċessar ta' applikazzjonijiet fil-bidu

1.  Applikazzjoni għall-aċċess għal dokument għandha tiġi proċessata mill-ewwel. Għandha tintbagħat ittra ta' rċevuta lill-applikant. Sa massimu ta' 15-il jum tax-xogħol mir-reġistrazzjoni tal-applikazzjoni, l-istituzzjoni għandha jew tagħti aċċess għad-dokument mitlub u tagħti aċċess skont l-Artikolu 10 f'dak il-perjodu jew, f'tweġiba bil-miktub, tagħti r-raġunijiet għar-rifjut totali jew parzjali u tavża l-applikant dwar id-dritt tiegħu jew tagħha li jagħmel jew tagħmel applikazzjoni konfermatorja skont il-paragrafu 4 ta' dan l-Artikolu. [Em 63]

2.  F'każijiet eċċezzjonali, per eżempju fil-każ ta' applikazzjoni dwar dokument twil ħafna jew dwar numru kbir ta' dokumenti, it-terminu previst fil-paragrafu 1 jista' jiġi estiż b'massimu ta' 15-il jum utli, sakemm l-applikant jiġi avżat minn qabel u jingħataw raġunijiet dettaljati. [Em 64]

3.  Fil-każ ta' rifjut totali jew parzjali, l-applikant jista', sa 15-il jum utli minn meta jirċievi r-risposta mill-istituzzjoni, jagħmel applikazzjoni konfermatorja fejn jitlob lill-istituzzjoni li terġa' tikkunsidra l-pożizzjoni tagħha jew, meta l-applikant iqajjem dubju dwar jekk hux se tkun ikkawżata xi ħsara reali għall-interessi rilevanti u/jew jargumenta li hemm interess superjuri li jsir l-iżvelar, l-applikant jista' jitlob lill-Ombudsman Ewropew biex jagħti opinjoni indipendenti u oġġettiva dwar il-kwistjoni tal-ħsara u/jew l-interess pubbliku superjuri.

Filwaqt li wieħed jistenna li tingħata l-opinjoni tal-Ombudsman Ewropew, il-limitu ta' żmien stipulat f'paragrafu 1 għandu jkun sospiż għal massimu ta' 30 jum ta' xogħol.

Wara li tingħata l-opinjoni tal-Ombudsman Ewropew, jew mhux aktar tard minn 30 jum ta' xogħol, l-applikant jista', sa massimu ta' 15-il jum utli, jagħmel applikazzjoni konfermatorja fejn jitlob lill-istituzzjoni terġa' tikkunsidra l-pożizzjoni tagħha.[Em 104]

4.  Nuqqas mill-istituzzjoni li twieġeb fit-terminu preskritt jagħti d-dritt lill-applikant li jagħmel applikazzjoni konfermatorja.

Artikolu 18

L-ipproċessar ta' applikazzjonijiet konfermatorji

1.  Applikazzjoni konfermatorja għandha tiġi proċessata mill-ewwel. Sa żmien 15-il  jum utli mir-reġistrazzjoni ta' din l-applikazzjoni, l-istituzzjoni għandha jew tagħti l-aċċess għad-dokument mitlub u tagħti aċċess skont l-Artikolu 10 f'dak il-perjodu jew, fi tweġiba bil-miktub, tagħti r-raġunijiet għar-rifjut totali jew parzjali. Fil-każ ta' rifjut totali jew parzjali, l-istituzzjoni għandha tavża l-applikant dwar ir-rimedji tiegħu jew tagħha. [Em 66]

2.  F'każijiet eċċezzjonali, per eżempju fil-każ ta' applikazzjoni dwar dokument twil ħafna jew dwar numru kbir ta' dokumenti, it-terminu previst fil-paragrafu 1 jista' jiġi estiż b'massimu ta' 15-il jum utli, sakemm l-applikant jiġi avżat minn qabel u jingħataw raġunijiet dettaljati. [Em 67]

3.  Fil-każ ta' rifjut totali jew parzjali, l-istituzzjoni għandha tavża l-applikant dwar ir-rimedji tiegħu jew tagħha, jiġifieri proċeduri fil-qrati kontra l-istituzzjoni u/jew ilment lill-Ombudsman, skont il-kondizzjonijiet stabbiliti fl-Artikoli 230 u 195 tat-Trattat tal-KE, rispettivament.

4.  Nuqqas mill-istituzzjoni li twieġeb fit-terminu stipulat għandu jitqies bħala tweġiba negattiva u għandu jagħti d-dritt lill-applikant li jiftaħ proċedimenti fil-qrati kontra l-istituzzjoni u/jew tagħmel ilment lill-Ombudsman, taħt id-dispożizzjonijiet rilevanti tat-Trattat tal-KE.

[Em 68]

Artikolu 19

Aċċess wara applikazzjoni

1.  L-applikant għandu jkollu aċċess għad-dokumenti jew billi jarhom fil-post jew billi jirċievi kopja, inkluż, fejn disponibbli, kopja elettronika, skont il-preferenza ta' l-applikant.

2.  Jekk dokument huwa disponibbli għall-pubbliku u huwa faċilment aċċessibbli lill-applikant, l-istituzzjoni tista' taderixxi ma' l-obbligazzjoni li tagħti l-aċċess billi tavża 'l-applikant kif jista' jikseb id-dokument mitlub.

3.  Id-dokumenti għandhom jiġu forniti f'verżjoni u format eżistenti (inklużi dawk elettroniċi jew f'format alternattiva bħal Braille, tipa kbira jew tejp) b'kull kunsiderazzjoni tal-preferenza tal-applikant.

4.  L-applikant jista' jkun mitluba ħallas l-ispiża tal-produzzjoni u tal-impustar tal-kopji. Il-ħlas m'għandux jaqbeż l-ispiża reali tal-produzzjoni u l-impustar tal-kopji. Konsultazzjoni fil-post, kopji ta' inqas minn għoxrin paġna A4 u aċċess dirett fil-forma elettronika jew permezz tar-reġistru għandhom ikunu b'xejn. Fil-każ ta' kopji stampati jew dokumenti f'format elettroniku bbażati fuq informazzjoni miġbura f'sistemi elettroniċi tal-ħażna, tal-ipproċessar u tal-irkupru, l-ispiża reali għat-tiftix u l-rkupru tad-dokument jew id-dokumenti tista' tkun akkariġu tal-applikant. L-ebda ħlas addizzjonali m'għandu jintalab jekk l-istituzzjoni tkun diġà pproduċiet id-dokument jew id-dokumenti kkonċernati. L-applikant għandu jiġi infurmat minn qabel dwar l-ammont u l-metodu kif jiġi kkalkulat kwalunkwe ħlas. [Em 69]

5.  Dan ir-Regolament m'għandux jidderoga mill-modalitajiet speċifiċi li jigvernaw l-aċċess stipulat fil-ligi nazzjonali jew tal-UE, bhal ħlas ta'drittijiet.

Artikolu 20

Tagħrif

1.  Kull istituzzjoni għandha tieħu l-miżuri meħtieġa sabiex tavża l-pubbliku dwar id-drittijiet li għandhom taħt dan ir-Regolament.

2.  L-Istati Membri għandhom jikkoperaw ma' l-istituzzjonijiet fl-għotja ta' tagħrif liċ-ċittadini.

Artikolu 21

Uffiċjal għall-Informazzjoni

1.   Kull direttorat ġenerali f'kull istituzzjoni għandu jaħtar Uffiċjal għall-Informazzjoni li għandu jkun responsabbli li tiġi żġurata l-konformità mad-dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament u prattika amministrattiva tajba f'dak id-direttorat ġenerali.

2.   L-Uffiċjal għall-Informazzjoni għandu jiddetermina liema informazzjoni jkun jaqbel li tingħata lill-pubbliku rigward:

u għandu jiżgura t-tixrid ta' dik l-informazzjoni f' forma u b'mod xierqa.

   (a) l-implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament;
   (b) il-prattika tajba;

3.   L-Uffiċjal għall-Informazzjoni għandu jevalwa jekk is-servizzi fid-direttorat ġenerali tiegħu jew tagħha jsegwux prattika tajba.

4.   L-Uffiċjal għall-Informazzjoni jista' jirreferi persuna li jkollha bżonn l-informazzjoni għand direttorat ieħor jekk l-informazzjoni msemmija ma tkunx responsabilità tiegħu u tkun responsabilità ta' direttorat differenti fl-istess istituzzjoni, sakemm din jew dan ikollu tali informazzjoni. [Em 106]

TITOLU IV

Dispożizzjonijiet finali

Artikolu 22

Rapporti

1.  Kull istituzzjoni għandha tippubblika ta' kull sena rapport għas-sena ta' qabel inklużi n-numru ta' każijiet fejn l-istituzzjoni rrifjutat li tagħti aċċess għal dokumenti, ir-raġunijiet għal dawn ir-rifjuti u n-numru ta' dokumenti sensittivi mhux reġistrati fir-reġistru.

2.  Sa mhux aktar tard minn ...*., il-Kummissjoni għandha tippubblika rapport dwar l-applikazzjoni tal-prinċipji ta' dan ir-Regolament u għandha tagħmel rakkomandazzjonijiet li jkunu jinkludu, jekk ikun xieraq, proposti għar-reviżjoni ta' dan ir-Regolament li jsiru neċessarji minħabba tibdiliet fis-sitwazzjoni attwali u kif ukoll programm ta' azzjoni ta' miżuri li għandhom jittieħdu mill-istituzzjonijiet.

Artikolu 23

Tħassir

Ir-Regolament (KE) Nru 1049/2001 huwa mħassar b'effett mill-[…].

Ir-referenzi għar-Regolament rrevokat għandhom jittieħdu bħala referenzi għal dan ir-Regolament u għandhom jinqraw skont it-tabella tal-korrelazzjoni fl-Anness.

Artikolu 24

Dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi ,

Għall-Parlament Ewropew Għall-Kunsill

The President The President

(1) ...
(2) ĠU L 145, 31.5.2001, p. 43.
(3)4 ĠU C 303, 14.12.2007, p. 1.
(4) ĠU C 293 E, 2.12.2006, p. 151.
(5) ĠU L 264, 25.9.2006, p. 13.
(6) Ftehima Interistituzzjonali tat-22 ta' Diċembru 1998 dwar il-linji gwida komuni għall-kwalità tal-abbozzar tal-leġiżlazzjoni tal-Komunità (ĠU C 73, 17.3. 1999, p. 1).
(7) ĠU L 345, 31.12.2003, p. 90.
(8) ĠU L 43, 15.2.1983, p. 1.
(9) ĠU L 8, 12.1.2001, p. 1.
(10) OJ L 340, 31.12.1993, p. 43.
(11) OJ L 46, 18.2.1994, p. 58.
(12) OJ L 263, 25.9.1997, p. 27.
(13) Ara Artikolu 7 ta' SEC(2008)2109.
(14)* Sitt xhur mid-data tad-dħul fis-seħħ dan ir-Regolament.
(15)** Sena mid-data tad-dħul fis-seħħ dan ir-Regolament.


ANNESS

Tabella ta' Korrelazzjoni(1)

Ir-Regolament (KE) Nru 1049/2001

Dan ir-Regolament

Artikolu 1

Artikolu 1

Artikolu 2(1)

Artikolu 2(1)

Artikolu 2(2)

-

Artikolu 2(3)

Artikolu 2(2)

Artikolu 2(4)

Artikolu 2(3)

Artikolu 2(5)

Artikolu 2(4)

-

Artikolu 2(5)

-

Artikolu 2(6)

Artikolu 2(6)

Artikolu 2(7)

Artikolu 3

Artikolu 3

Artikolu 4(1) (a)

Artikolu 4(1)

Artikolu 4(1) (b)

Artikolu 4(5)

Artikolu 4(2)

Artikolu 4(2)

Artikolu 4(3)

Artikolu 4(3)

Artikolu 4(4)

Artikolu 5(1)

Artikolu 4(5)

Artikolu 5(2)

-

Artikolu 4(4)

Artikolu 4(6)

Artikolu 4(6)

Artikolu 4(7)

Artikolu 4(7)

Artikolu 5

Artikolu 5(3)

Artikolu 6

Artikolu 6

Artikolu 7

Artikolu 7

Artikolu 8

Artikolu 8

Artikolu 9

Artikolu 9

Artikolu 10

Artikolu 10

Artikolu 11

Artikolu 11

Artikolu 12

Artikolu 12

Artikolu 13

Artikolu 13

Artikolu 14

Artikolu 14

Artikolu 15

Artikolu 15

Artikolu 16

Artikolu 16

Artikolu 17(1)

Artikolu 17

Artikolu 17(2)

-

Artikolu 18

-

-

Artikolu 18

-

Artikolu 19

-

Anness

(1) Għad trid tiġi aġġornata.

Avviż legali - Politika tal-privatezza