Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2008/0252(CNS)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A6-0052/2009

Ingediende teksten :

A6-0052/2009

Debatten :

PV 11/03/2009 - 3
CRE 11/03/2009 - 3

Stemmingen :

PV 11/03/2009 - 5.15
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P6_TA(2009)0115

Aangenomen teksten
PDF 203kWORD 30k
Woensdag 11 maart 2009 - Straatsburg
Richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten *
P6_TA(2009)0115A6-0052/2009

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 11 maart 2009 over het voorstel voor een beschikking van de Raad betreffende de richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten (COM(2008)0869 – C6-0050/2009 – 2008/0252(CNS))

(Raadplegingsprocedure)

Het Europees Parlement,

–   gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(2008)0869),

–   gelet op artikel 128, lid 2, van het EG­Verdrag, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C6-0050/2009),

–   gelet op artikel 51 van zijn Reglement,

–   gezien het verslag van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken (A6-0052/2009),

1.   hecht zijn goedkeuring aan het voorstel van de Commissie;

2.   verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

3.   wenst opnieuw te worden geraadpleegd indien de Raad voornemens is ingrijpende wijzigingen aan te brengen in het voorstel van de Commissie;

4.   herhaalt zijn al lang bestaande verzoek aan de Commissie en de Raad om het Parlement de nodige tijd te geven − in geen geval minder dan vijf maanden − voor de uitoefening van zijn raadgevende rol, zoals omschreven in artikel 128, lid 2, van het Verdrag, tijdens de volledige herziening van de werkgelegenheidsrichtsnoeren, die normaal gezien zal plaatsvinden eind 2010;

5.   verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlemetn te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

Juridische mededeling - Privacybeleid